Grunnleggende pipetteringsteknikker | Plakat med gode pipetteringsmetoder fra Rainin
 
Meny
Know How

Grunnleggende pipetteringsteknikker

Know How

Ønsker du bedre pipetteringsresultater? Her er det du trenger – denne gratis plakaten illustrerer grunnleggende pipetteringsteknikker for alle som jobber på laboratoriet.

Pipetteringsteknikkene inkluderer riktig dispensering for opptil 1 % bedre nøyaktighet, pipetteringsrytme og -hastighet for opptil 5 % bedre nøyaktighet, nedsenkingsvinkler og dybde, samt forskylling for å bidra til å nøytralisere kapillareffekter i pipettespissen som følge av mikrospisser eller pipettespisser med stort volum.

Pipetten du bruker og miljøet du arbeider i spiller også en svært stor rolle! Varmeoverføring fra hånden til pipetten, «mekanisk tilbakeslag» ved innstilling av mikrometeret og feil volum i forhold til område kan påvirke suksessen og reproduserbarheten til resultatene av eksperimentene dine.

Finn ut mer om Rainin pipetter i dag, og klikk nedenfor for å laste ned din gratis plakat.

 

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.