specialized pipetting

Spesialiserte pipetter

Overføring av store volumer samt flyktige, viskøse eller tette væsker

Spesialpipettene er beregnet for flyktige, tyktflytende og tette væsker og for overføring av store væskevolumer i laboratoriet. Disse verktøyene hjelper til med unike væskehåndteringsoppgaver i et laboratoriemiljø. Rainin tilbyr et bredt utvalg av spesialpipetter, inkludert pipetter med positiv forskyvning, repeterende pipetter, serologiske pipetter, flaskedispensere og stasjonære vakuumaspireringssystemer.

Ring for tilbud
repeterende pipetter
vakuumaspirator
22 30 44 90
Kontakt service

Ekspertservice – skreddersydd til dine pipetteringsbehov

METTLER TOLEDO støtter og utfører vedlikehold på pipettene dine gjennom hele levetiden, fra god pipetteteknikk til forebyggende vedlikehold og kalibrering til reparasjon av utstyr.

Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

FAQs

Hva er spesialpipettering?

Rainin tilbyr spesialiserte verktøy av høy kvalitet for å optimalisere væskeoverføring for spesielle bruksområder og vanskelige væsker.

Rainin har det riktige verktøyet for dine væskebehandlingsbehov, fra pipetter med positiv forskyvning og repeterende pipetter til serologiske pipettekontrollere og overføring av store væskemengder.

Hva er pipettering med positiv forskyvning?

Pipetter kan klassifiseres basert på metoden de bruker til å aspirere og dosere væskeprøver. Positiv forskyvning er en av disse metodene. Pipetter som bruker positiv forskyvning, bruker et engangsstempel og kapillarsystem (også kjent som sprøytespiss) til å lage et fysisk tomrom med det valgte volumet. Stemplet er i direkte kontakt med prøven, og når stempelet beveges oppover, trekkes prøven inn i kapillæren.

Hva er en repeterende pipette?

En repeterende pipette er et eksempel på en pipette som bruker en positiv forskyvningsmetode til å dispensere væsker. De er utformet for å ta opp et stort volum av en væskeprøve, som deretter dispenseres i flere like alikvoter. De er tilgjengelige i elektroniske eller manuelle versjoner, og bruker engangssprøyter i et bredt spekter av volumer.

Hva er en pipettekontroller?

Det finnes spesifikke applikasjoner som krever overføring av makrovolumer (dvs. V > 1 ml), men som ikke krever høy presisjon. Blanding av celler i en kolbe, overføring av næringsstoffer, alikvotevann fra en glassflaske er noen eksempler på slike situasjoner. Pipettekontrollere bruker engangsspisser med volum fra 1 ml til 50 ml. Disse forbruksartiklene kan være laget av plast og/eller glass.

Pipettekontrollere kan være manuelle eller elektroniske enheter som danner sug for serologiske pipetter i glass eller plast. Hovedforskjellen mellom en pipette og en pipettekontroller er at brukeren avgjør om det aspirerte volumet ved bruk av en pipettekontroller er som forventet, mens en pipette bruker mekaniske prinsipper til å aspirere/dispensere et volum som er innstilt av brukeren.

Hvorfor bør jeg bruke en flaskedispenser? Er de trygge?

Noen laboratorievæsker bør av natur (f.eks. korroderende eller giftige væsker) helst brukes i avtrekkshetter eller sikkerhetsskap og ikke flyttes rundt på laboratoriet. En flaskedispenser er nyttig for sikker overføring av relativt små mengder av disse væskene. Dispenseren bruker en pumpe, og nyere versjoner gir nøyaktig og sikker levering av farlige væsker i volumer på opptil 50 ml.