1. Hvordan kan I være sikre på, at jeres vægte er nøjagtige og pålidelige over tid og mellem kalibreringer?

Det kræver en kalibrering hos jer udført af en servicetekniker at vurdere jeres vægtes ydeevne.

Mellem de planlagte regelmæssige kalibreringer bør brugeren udføre rutinetestning af vægte og vejeinstrumenter. For at kunne gøre dette effektivt skal der udarbejdes en plan for rutinetestning med angivelse af testhyppighed, -metoder, -lodder og -tolerancer.