1. Hvad adskiller METTLER TOLEDO fra andre udbydere af vedligeholdelse og service af vægte?

Vores serviceteknikere videreuddannes løbende på METTLER TOLEDOs hovedkontor, og de er de eneste, som er udstyret med de værktøjer, der kræves for at foretage justeringer i tilfælde af afvigelser. Desuden anvender vores serviceteknikere original software og originale reservedele i overensstemmelse med garantipolitikkerne.

2. Hvor tit skal der udføres forebyggende vedligeholdelse?

Hyppigheden af forebyggende vedligeholdelse afhænger af de konkrete procestolerancer og af risikovurderingen og fremgår tydeligt af dokumentationen for GWP®-verificering.

3. Er det nødvendigt at kalibrere før/efter forebyggende vedligeholdelse.

Kalibrering er en separat service, som udføres inden ("as found") eller efter ("as left") forebyggende vedligeholdelse for at dokumentere, at instrumentets nøjagtighed lever op til proceskravene for rutinemæssige brug. 

4. Hvorfor kan det betale sig at kombinere forebyggende vedligeholdelse med andre servicer i en vedligeholdelsespakke?

Vedligeholdelsespakker supplerer forebyggende vedligeholdelse med ekstra servicer som kalibrering, fjernsupport og en serviceniveauaftale. Serviceniveauaftalen fastlægger, hvad der er omfattet med hensyn til reparationer, herunder arbejdskraft/rejseudgifter og ventetid. Dette sikrer forventningsafstemning i forhold til planlægning af reparationsarbejde og skaber en vedligeholdelsesstrategi, der er nem at budgettere med.

5. Hvad er de vigtigste fordele ved vedligeholdelse af laboratorievægte?

Forebyggende vedligeholdelse koster penge. Denne pris er dog flere gange lavere end de potentielle konsekvenser, hvis instrumentet bryder sammen pga. manglende vedligeholdelse (akutte driftsstop, produktionsafbrydelser, produkttilbagekaldelser med mere).