Good Weighing Practice – global vejestandard

Book et onlinemøde med en specialist i dag

Book et møde

Derfor har du brug for det

Good Weighing Practice-principperne (GWP®) følger vores unikke kontrol af din vægts eller dit vejeinstruments egnethed til formålet gennem rutinebetjening. Det medfører:

Ensartet kvalitet

Ensartet kvalitet

Opnå ensartet produktkvalitet med reproducerbare resultater.

Lavere omkostninger

Lavere omkostninger

Reducer materialespild og udgifter til omarbejde.

Fuld regelefterlevelse

Fuld overensstemmelse med de givne krav

Bliv auditsikker altid med relevante kvalitetsstyringsprocesser.

Udvælgelse

Udvælgelse

Definition af formål

Jeres procesinformation og myndighedskrav understøtter udvælgelse af den rette vægt med GWP® Recommendation Læs mere

Bekræftelse

Bekræftelse

Kontrol af egnethed til formålet

Bekræft, at vægten eller vejeinstrumentet lever op til jeres proceskrav og er nøjagtig nok til jeres behov, med ACC og GWP® Certificate Læs mere

Rutinemæssig brug

Rutinemæssig brug

Egnethed til formålet over tid

Bekræft, at vægten løbende lever op til proceskravene gennem dens levetid, med en plan for kalibrering og rutinetestning med GWP®-verificering Læs mere

Få mere at vide

Jeres individuelle kalibreringscertifikat

Jeres individuelle kalibreringscertifikat

Er jeres vejeresultater nøjagtige nok til jeres behov? Find ud af det ved hjælp af kalibrering af vægte og vejeinstrumenter kombineret med en tolerancevurdering, der er den rette for jer. Læs mere

Rutinetestning af vægte og vejeinstrumenter

Rutinetestning af vægte og vejeinstrumenter

Hvordan kan I få troværdige vejeresultater mellem kalibreringer? Med rutinetestning af jeres vægte og vejeinstrumenter. Læs mere

Få maksimal produktionstid og ro i sindet

Få maksimal produktionstid og ro i sindet

Undgå nedbrud, og forlæng udstyrets levetid med forebyggende vedligeholdelse. Læs mere

Hvad er fordelene ved Good Weighing Practice (GWP®)?

GWP® hjælper med at understøtte ensartet kvalitet, reducere driftsomkostningerne og opretholde fuld overensstemmelse for hele vejeprogrammet. Vi kan hjælpe med alt fra at finde den rigtige vægt eller det rette vejeinstrument til at sikre, at jeres vægt eller vejeinstrument forbliver egnet til formålet over tid, så I får vejeresultater, I kan stole på.

2. Hvorfor har jeg brug for Good Weighing Practice (GWP®) Vores vægt eller vejeinstrument er et METTLER TOLEDO-instrument. Er det ikke nøjagtigt nok?

Alle METTLER TOLEDO-instrumenter er af højeste kvalitet og kan levere fremragende nøjagtighed. Men er du sikker på, at dit vejeinstrument opfylder det tilsigtede formål? GWP® kan være med til at sikre, at det er tilfældet. Desuden ændrer selv de mest præcise vejeinstrumenters ydeevne sig med tiden. Derfor skal vejeinstrumenter vedligeholdes, kalibreres og testes med jævne mellemrum for at sikre ensartet ydeevne.

 

Hvem bør bruge Good Weighing Practice (GWP®)?

GWP® er relevant for enhver virksomhed, hvor vejning indgår i værdikæden, det være sig i et laboratorium, et produktionsmiljø eller andre steder, hvor der foregår forarbejdning. Standarden er velegnet til alle former for vejeprocesser og til nyt eller eksisterende vejeudstyr fra enhver producent, i enhver branche og på enhver arbejdsplads.