1. Hvor tit skal min vægt kalibreres?

Kalibreringshyppigheden afhænger af, hvordan instrumentet bruges, de anvendte procestolerancer og vejeresultaternes kritikalitet. Vores GWP®-verificeringsservice giver konkret vejledning om en tilpasset kalibreringsplan, der lever op til de krav, som din proces og dine vejeinstrumenter stiller. 

Få mere at vide

2. Hvad er måleusikkerheden for en vægt eller et vejeinstrument?

Som alle andre måleinstrumenter har vægte og vejeinstrumenter en iboende måleusikkerhed. Det er her, kalibrering kommer ind i billedet. Den kvantificerer, hvor nøjagtige dine vejeresultater i virkeligheden er, ved at bestemme måleusikkerheden. Det giver dig et plus/minus-interval for hvert vejeresultat.

Få mere at vide ved at se vores video om kalibrering
Læs mere i vores white paper med titlen "Calibration of Weighing Instruments".

 

3. Hvad er det sikre vejeinterval? Hvordan hjælper det med at sikre nøjagtig vejning?

Det sikre vejeinterval
Det sikre vejeinterval

Det sikre vejeinterval er det interval, inden for hvilket vægten eller vejeinstrumentet præsterer sine mest nøjagtige resultater. Intervallet ligger mellem en videnskabeligt kalibreret nedre grænseværdi (minimumsvægt bestemt ved kalibrering), hvortil der lægges en sikkerhedsmargin (defineret ud fra den valgte sikkerhedsfaktor) og vægtens eller vejeinstrumentets øvre grænseværdi (kapacitet).

Proceskvalitetskravene er opfyldt, hvis den mindste nettovægt ligger inden for det sikre vejeinterval.

Eftersom de fleste producenter ikke oplyser deres instrumenters nedre grænseværdier, er det vigtigt at definere jeres tolerancer for at sikre nøjagtige resultater. 

4. Hvordan kan jeg sikre nøjagtighed mellem kalibreringer?

Over tid kan et vejeinstruments ydeevne ændre sig pga. miljømæssige påvirkninger, almindelig slitage og skader, der ikke umiddelbart er synlige. En rutinetest udført af brugeren kan afsløre, om instrumentet præsterer nøjagtigt nok til jeres behov indtil næste kalibrering.

Få mere at vide om rutinetestning

5. Findes der forskellige kalibreringer til forskellige typer af vægte? Tilbyder METTLER TOLEDO f.eks. kalibrering af analysevægte, kalibrering af præcisionsvægte og kalibrering af industrivægte?

Vores Accuracy Calibration Certificate (ACC) fungerer med alle vægte og vejeinstrumenter, uanset om der er tale om analysevægte, præcisionsvægte eller produktions- eller lastvognsvægte. Du får derfor én kalibreringsløsning, der kan bruges med alle dine vejeinstrumenter.