Refraktometer | Stationære og bærbare refraktometre | METTLER TOLEDO

Refraktometer / Brix-meter

Stationære og bærbare digitale refraktometre

Et refraktometer (eller brix-meter), er et analytisk instrument, der bruger en optisk sensor med høj opløsning til at måle den totale refleksion af en lysstråle, som er i kontakt med en prøve. Det totale reflekterede lys beregnes og værdien af refraktivt indeks vises på instrumentet, hvilken kan omregnes til brix, HFCS eller andre koncentrationer. Vores refraktometre er et synonym for nøjagtighed, hastighed og enkelthed. Vælg mellem en robust bærbar løsning til et præcist stationært brix-meter.

Ring for tilbud
Filter:Ryd alt

Sammenligning

Advantages of METTLER TOLEDO's Refractometers / Brix Meters

Læs mere om vores serviceydelser – skræddersyet til dine behov

Vi yder support og service på dit måleudstyr i hele dets levetid, lige fra installation, forebyggende vedligeholdelse og kalibrering til reparation.

Driftstid
Support & Reparation
Ydelse
Vedligeholdelse & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Expertise
Træning og Rådgivning

FAQs

Hvad er et digitalt refraktometer / brix-meter?

Et digitalt refraktometer, også kendt som et brix-meter, gør brug af totalrefleksion til måling af en væskeprøves refraktive indeks eller relaterede værdier. Målingen sker digitalt, hvilket i betydelig grad reducerer operatørens indflydelse. Nøjagtighed på op til 0,00002 eller 0,01 % Brix kan opnås ved hjælp af et lille prøvevolumen (0,5 til 1 ml) og udføres på en kort målingstid (nogle få sekunder).

Hvordan fungere et digitalt refraktometer / brix-meter?

Digitale refraktometre benytter en lysdiode, et safirprisme og en optisk sensor med høj opløsning. En prøve anbringes på prismet, og målingen påbegyndes. Fra en bestemt indfaldsvinkel – den såkaldte grænsevinkel – trænger lysstrålen ikke længere gennem prøven, men reflekteres fuldstændigt fra dens overflade og registreres af den optiske sensor. Det refraktive indeks udregnes ud fra grænsevinklen. Desuden anvender stationære digitale refraktometre / brix-metre en indbygget Peltier-termostat til at kontrollere en prøves temperatur.

Find ud af mere om definitionen af refraktivt indeks, applikationer, hvordan man måler det, Snells lov og meget mere.

Hvilke instrumenter bruger man til måling af væskers refraktive indeks?

En opløsnings refraktive indeks kan måles manuelt eller digitalt. Manuelle metoder som et bærbart optisk refraktometer eller et optiske ABBE-refraktometer bruges ofte til bestemmelse af refraktivt indeks og relaterede værdier som grader Brix, alkoholprocent, Baumé, Plato mv. Selv om disse metoder er nemme at anvende og ganske billige, forudsætter de ekspertise i hvert eneste trin af den manuelle procedure, hvilket ofte påvirker resultaternes nøjagtighed og pålidelighed.

Digitale refraktometre / brix-metre fås som stationære og håndholdte instrumenter. Målingen af væskeprøverne sker digitalt, hvilket i betydelig grad reducerer operatørens indflydelse.

Sammenlign digitale refraktometre med manuelle metoder: Se de forskellige målingsteknikker

Hvor stor prøvevolumen kræver et digitalt refraktometer / brix-meter?

For de fleste refraktometre er volumen typisk omkring 0,5 ml for prøver med høj overfladespænding og 1 ml for prøver med lav overfladespænding. Eftersom der kun kræves nogle få dråber, udlignes temperaturforskellen mellem prøven og målecellen hurtigt, og analysen tager derfor kun et øjeblik.

Hvor lang tid tager det at foretage en måling på en prøve ved hjælp af et digitalt refraktometer / brix-meter?

Det afhænger af temperaturforskellen mellem prøven og målecellen, af typen af prøve og af den ønskede målenøjagtighed. Måletiden er typisk et par sekunder.

Hvordan justerer man et digitalt refraktometer / brix-meter?

Refraktometre / brix-metre justeres som regel med vand ved en bestemt måletemperatur. Denne temperatur styres med et Peltier-element, som kan nedkøle eller opvarme målecellen til en bestemt temperatur (f.eks. 20 °C). Nogle gange anvendes der Brix-standarder til justering af refraktometre til måling af sukkerkoncentrationer. Sådanne Brix-standarder produceres ofte på stedet. Smart fremstilling af Brix-standarder kan udføres ved hjælp af en vægt og et refraktometer forbundet til LabX™-softwaren til pc, der forøger nøjagtighed og sporbarhed og eliminerer transskriptionsfejl.

Lær mere om, hvordan du tester og justerer dit digitale refraktometer.

Hvilke prøver kan måles med et digitalt refraktometer / brix-meter?

Digitale refraktometre / brix-metre blev oprindeligt udviklet til måling af homogene væsker. I praksis kan der udføres vellykkede målinger på mange andre former for prøver, f.eks. pastøse prøver og endda folier. Disse særlige prøver kræver ekstra udstyr som en presseenhed eller foliepresser. Der skal udvises særlig omhu i forbindelse med flygtige prøver (her anbefales en gennemstrømningscelle) og ikke-homogene prøver, hvor prøven skal omrøres/homogeniseres før målingen. Det kan gøres automatisk ved homogenisering i måleglasset med en InMotion™-autosampler.