Spektrofotometre – uv vis | Mikrovolumen og kuvettebaseret

Uv vis-spektrofotometer

Instrumenter til uv vis-spektroskopiske arbejdsgange

Instrumentet fylder kun lidt, og da der ikke er behov for opvarmning, tager en scanning af hele spektret kun et sekund. Vores spektrofotometre anvender en kombination af array-teknologi og en xenonlampe med lang levetid, hvilket i betydelig grad reducerer udgifterne til vedligeholdelse. Du kan få gavn af fleksibiliteten ved et uafhængigt instrument eller opgradere dit arbejdsbord med PC-softwaren LabX®, der tager hånd om dataintegriteten (FDA 21 CFR Part 11). Du kan også opbygge multiparametersystemer, der er forbundet til andre METTLER TOLEDO-instrumenter.

Ring for tilbud
View Results ()
Filter ()

Tilføj 1 eller 2 flere produkter for at sammenligne

Advantages

43 27 08 00
Ring service
Driftstid
Support & Reparation
Ydelse
Vedligeholdelse & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Expertise
Træning og Rådgivning

FAQ

Hvordan fungerer METTLER TOLEDOs Excellence-spektrofotometre?

Vores spektrofotometre måler lysstyrken ved hjælp af array-teknologi, før og efter at lyset passerer gennem en prøveopløsning i en kuvette. Hovedkomponenterne er en lyskilde (f.eks. en xenonlampe), en prøveholder, en strålespredende enhed, der separerer lysets forskellige bølgelængder, samt en egnet detektor, f.eks. en fotodiodedetektor. Få flere oplysninger ved at se videoen herunder.

Vores spektrofotometres funktionsmåde er baseret på følgende trin:

Blankmåling, som måler styrken af lys, der transmitteres gennem opløsningsmidlet:

 1. Opløsningsmidlet (f.eks. vand eller alkohol) hældes i en egnet transparent og ikke-lysabsorberende beholder – en kuvette.
 2. En lysstråle genereret af lyskilden passerer gennem kuvetten, der indeholder opløsningsmidlet.
 3. Styrken af det transmitterede lys på forskellige bølgelængder måles derefter af en detektor, der befinder sig bag kuvetten, og gemmes.

 

Efter blankmålingen måles prøven:

 1. En prøve opløses i opløsningsmidlet og hældes i kuvetten.
 2. En lysstråle genereret af lyskilden passerer gennem kuvetten, der indeholder prøven.
 3. Når lyset passerer gennem kuvetten, absorberes en del af lyset af prøvemolekylerne i opløsningen.
 4. Det transmitterede lys måles derefter af detektoren.
 5. Lysstyrken ændres ved forskellige bølgelængder og udregnes ved at dividere den transmitterede lysstyrke for prøveopløsningen med de tilsvarende værdier for blankmålingen. Forholdet mellem de to tal gemmes.

Hvilke anvendelser findes der for et uv vis-spektrofotometer?

Medicinalindustrien

Uv vis-instrumenter er et glimrende bidrag til såvel kvalitative som kvantitative analytiske processer og er nødvendige for at kunne kontrollere renheden og dosis af en aktiv farmaceutisk ingrediens (API) i lægemidler. Eksempelvis kan ibuprofens API-analyse udføres hurtigt ved at bestemme ekstinktionskoefficienten ved 264 og 273 nm for både standarden og prøven ved hjælp af et uv vis-spektrofotometer. Forskellene mellem standardens og prøvens ekstinktionskoefficienter i procent fungerer som kvalitetskontrolkriterium og skal iht. den amerikanske farmakopé (USP) være under 3,0 %.

Den bioteknologiske branche

Uv vis-spektrofotometri er en standardmetode, der anvendes dagligt i mange biotek-laboratorier. Den kan bruges til at bestemme koncentrationen af nukleinsyrer og protein (f.eks. ved hjælp af absorbanserne A260 og A280) eller til at kontrollere renheden af DNA (f.eks. ved hjælp af absorbansforholdet 260/280). Proteinindholdet i biologiske prøver kan kvantificeres ved hjælp af andre bølgelængder i det synlige spektrum, f.eks. 595 nm i forb. med Bradford-analyser og 750 nm i forb. med Lowry-analyser.

Endvidere kan den optiske tæthed af en cellekulturprøve, som måles ved en bølgelængde på 600 nm, dvs. OD600, måles ved hjælp af uv-spektroskopi med henblik på at vurdere antallet af bakterier eller andre celler (f.eks. Escherichia coli).

Find flere oplysninger i vores brochure om biovidenskabelige anvendelser.

Føde- og drikkevareindustrien

Uv vis-spektroskopi anvendes til at overvåge og forbedre produktkvaliteten. Eksempelvis bestemmes olivenolie ved at observere absorbansadfærden af en 1 %-opløsning i isopropanol mellem 200 og 400 nm, fordi forhøjede absorbansniveauer i dette interval er et tegn på oxideret olie og dermed reduceret kvalitet.

Kontamineringer såsom bakterievækst i vin kan medføre en ændring i vinens farve, hvilket kan bedømmes med uv vis-spektroskopi.

Spektrofotometriske målinger anvendes også hyppigt på bryggerier for at overvåge øllets kvalitet. Farve, bitterhed, iso-alfa- og alfa-syrer, samlet indhold af kulhydrater og frit aminonitrogen (FAN) måles ofte.

Find flere oplysninger i vores brochure om analyse af øl

Den kemiske industri

Uv-absorptionsspektroskopi er en af de bedste metoder til bestemmelse af renheden af organiske opløsninger. Et eksempel fra den kemiske industri er kontrol af renheden af alkohol, som kan kontamineres af benzen. Da benzen absorberer lys ved 280 nm, mens alkohol absorberer ved 210 nm, kan en ekstra top ved 280 nm på spektret være tegn på benzenkontaminering.

I den kemiske industri er brugen af farvemåling ved hjælp af spektrofotometre udbredt. Eksempelvis er platin-kobolt-skalaen (Pt/Co) for klare væsker, beskrevet ved ASTM D1209-metoden, relevant i forbindelse med visuel måling af kemikalier og petrokemikalier såsom glycerin, blødgørere, opløsningsmidler, karbontetraklorid og terpentin.

Offentlige forsyningsværker

Et spektrofotometer er det perfekte instrument til fotometrisk analyse af vand og spildevand hos forsyningsværker og institutioner. Det kan måle hundredvis af parametre med høj nøjagtighed (f.eks. COD, ammonium, hårdhed, klor mv.) og levere hurtige resultater, der sikrer rettidig kvalitetskontrol.

Desuden er mange kraftværker underlagt krav om at overvåge ppb-niveauet af ioner (f.eks. jern, silikat), hvilket kan udføres af et spektrometer uden behov for kedeljustering.

Få mere at vide om uv vis-testning af vand

Hvad er forskellen mellem et scannings- og et array-spektrofotometer?

Uv vis-spektrofotometre kan klassificeres i to kategorier ud fra geometrien af de komponenter, der udgør det optiske system til måling af spektre:

 • Scanningsspektrofotometer
 • Array-spektrofotometer

I en uv vis-scanningsenhed opnås spektret ved løbende at ændre lysets bølgelængde (dvs. en scanning), som passerer separat gennem prøven ved at rotere et reflekterende gitter som vist på nedenstående figur. I et array-spektrofotometer passerer et fuldt spektrum af lys gennem en prøve og afbøjes af et reflekterende gitter, som befinder sig efter kuvetten, og opfanges derefter af en array-detektor (f.eks. en CCD-sensor). Dette giver mulighed for samtidig måling af alle bølgelængder af lyset på kort tid. Derfor kan et array-spektrofotometer levere spektret for en fuld scanning (f.eks. 200-800 nm) inden for nogle få sekunder, mens et scanningsspektrofotometer som minimum skal bruge et par minutter på at udføre samme opgave.

De mekanisk roterende elementer i et instrument til scanningsspektroskopi kan påvirke nøjagtigheden og reproducerbarheden af bølgelængderne. Det kræver regelmæssig rekalibrering med de deraf følgende vedligeholdelsesomkostninger at undgå det. Der er ingen bevægelige optiske dele i et array-spektrofotometer, hvilket betyder, at der ikke forekommer afvigelser i bølgelængderne på grund af mekaniske unøjagtigheder.

Endnu en fordel ved et instrument til array-spektroskopi er dets immunitet over for omgivende lys som følge af dets optiske design, som betyder, at det ikke kræver en lukket prøvebeholder, hvilket igen gør det nemmere at skifte prøver.

Hvad er forskellen mellem en wolframhalogenlampe, en deuteriumlampe og en xenonlampe?

En wolframhalogenlampe er den hyppigst anvendte lyskilde i spektrofotometre. Den består af en glaspære indeholdende en glødetråd af wolfram samt halogen, der opfanger det fordampede wolfram. Den leverer et interval af anvendelige bølgelængder fra 330 til 1100 nm i det synlige til det nær-infrarøde spektrum og har en levetid på ca. 3000 timer.

En deuteriumlampe er en udladningspære indeholdende deuterium i gasform. En deuteriumlampe dækker det ultraviolette spektrum fra 190 til 450 nm med en jævn lysstyrkefordeling, og den har en levetid på ca. 1000 timer.

De to ovennævnte lampetyper kombineres ofte for at dække hele intervallet af uv-lys og vis-lys (synligt lys).

En xenonlampe er en udladningslyskilde i form af en pære af kvartsglas indeholdende xenongas. Den producerer et kontinuert spektrum fra ultraviolet til nær-infrarød i intervallet fra 190 til 1100 nm. Xenonblitzlamper generer lys ved pulserende tændinger, som integreres over en defineret tidsperiode til en komplet spektrumscanning, og kræver ingen opvarmning. Den pulserende lysgenerering producerer kun lidt varme, og lampen har en lang levetid på op til 5.500 timer ved 50 Hz og konstant drift. Brugen af xenonlamper betyder mindre behov for vedligeholdelse og længere levetid for lampen.

FastTrack™-teknologien fra METTLER TOLEDO består af en xenonblitzlampe, kvartsglasfibre og en array-opsætning.

Hvilke forskelle er der mellem METTLER TOLEDOs UV5 og UV7, og hvilken type passer til mit laboratorium?

UV5-spektrofotometret er nemt at bruge og leverer hurtige spektrumscanninger på under et sekund. Der er to målemetoder at vælge imellem, direkte måling og metoder, som betjenes via den intuitive One Click™-touchskærm. Vores spektrofotometer er hurtigt, så du sparer tid på dine uv vis-analytiske arbejdsgange i forbindelse med kvalitetskontrol, testning af vand og farvemåling.

UV7 har samme egenskaber som UV5, men er testet iht. den europæiske og amerikanske farmakopé og er udstyret med en række præprogrammerede metoder. Det tilbyder avancerede muligheder for automatisering i forbindelse med funktionskvalificering baseret på METTLER TOLEDOs gennemprøvede metoder, som er velegnede til strengt regulerede brancher såsom medicinalindustrien. Det understøtter 21 CFR Part 11 og efterlevelse af dataintegritet takket være LabX-softwaren.

Se nedenstående video for at få mere at vide om de to muligheder: direkte måling og metoder.

Hvilke forskelle er der mellem METTLER TOLEDOs UV5Bio og UV5Nano? Hvad er et mikrovolumenspektrofotometer?

UV5Bio er et kuvettespektrofotometer specielt beregnet til brug inden for biovidenskaberne. Det leveres med et præinstalleret metodebibliotek med 22 prædefinerede bio-anvendelser såsom Bradford-analyse, Lowry-analyse, OD600 og enzymkinetik. UV5Bio er kompatibelt med forskelligt tilbehør såsom temperaturkontrolenheder, der muliggør temperaturafhængig analyse (f.eks. denaturering af proteiner, undersøgelse af enzymkinetik, DNA-smeltetemperatur, lipaseaktivitet mv.).

U5Nano er også udstyret med præinstalleret biovidenskabelige anvendelser og er et mikrovolumenspektrofotometer, der kun kræver små mængder prøvemateriale (ned til 1 µl). Uv-vis-målingerne kan udføres på mikrovolumen-platformen eller i en kuvette. Stærkt koncentrerede prøver, f.eks. op til 15.000 ng/µl af dsDNA, kan også måles uden yderligere fortynding takket være den integrerede LockPath-teknologi i UV5Nano. Banelængden kan indstilles til enten 0,1 eller 1 mm.

Se nedenstående video for at få mere at vide om uv/vis-spektroskopi af mikrovolumener – LockPath-teknologi.

Hvilke biovidenskabelige metoder er tilgængelige med et spektrofotometer fra METTLER TOLEDO?

 • METTLER TOLEDOs spektrofotometre UV5Nano og UV5Bio tilbyder en lang række biovidenskabelige metoder, herunder:
  • Kvalitative analyser af DNA, RNA og proteiner
  • Kvantitative analyser af DNA, RNA og proteiner
  • BCA, Bradford, Lowry og andre kolometriske proteinanalyser
  • Prækonfigurerede farvestoffer og mulighed for at tilføje tilpassede farvestoffer
  • Oligoberegner til bestemmelse af koncentrationen af DNA- og RNA-oligoer
  • OD600 til levende celler  
 • Desuden tilbyder spektrofotometrene UV5Bio og UV7 kinetiske metoder til udførelse af enzymkinetik
 • Du kan finde mere information om anvendelsesområder for spektrofotometre fra METTLER TOLEDO inden for biovidenskaberne ved at downloade vores biovidenskabelige værktøjskasse.

Hvilke farveskalaer og -numre tilbyder METTLER TOLEDOs spektrofotometre?

METTLER TOLEDOs spektrofotometre er udstyret med en række præinstallerede farveskalaer, f.eks. APHA, Gardner, Saybolt, CIELAB, EBC og ASBC, hvilket gør dem til den ideelle løsning til udførelse af farvemålinger på transparente væsker.

APHA-farverummet (synonymt med Pt/Co og Hazen) samt Gardner-farveskalaen kvantificerer gulheden af næsten klare stoffer og kan derfor bestemme renheden og kvaliteten eller graden af nedbrydning af et stof.

CIELAB udtrykker farve i tre værdier: L* for  lyshed, a* for grøn til rød og b* for blå til gul. Denne farveskala anvendes til at sikre en konstant farve af væsker såsom farvestoffer, aromaer osv.

Saybolt-farveskalaen anvendes til at graduere olieprodukter med lyse farver. Saybolt-skalaen angiver kvaliteten eller graden af kontaminering af produkter som benzin, flybrændstof osv.
Farveskalaerne EBC og ASBC bruges til at bestemme farven af øl og dermed skelne mellem typer af øl.

Få mere at vide om farvemåling her

Hvordan kan temperaturfølsomme prøver analyseres med et spektrofotometer?

METTLER TOLEDOs termostatenhed udvider spektrofotometrets muligheder til anvendelsesområder, der kræver høj temperaturnøjagtighed og reproducerbarhed, som for eksempel proteinanalyse, enzymaktivitet eller DNA-smeltepunkt. Dette tilbehør gør det muligt at styre en prøves temperatur inden for intervallet 4-95 ºC før, under eller efter den spektroskopiske måling.

Find flere oplysninger i vejledningen om temperaturstyring i forbindelse med uv vis-spektrofotometri

Hvordan kan uv vis-spektrofotometri bidrage til udviklingen af en vaccine mod covid-19?

Uv vis-spektrofotometri leverer hurtige, nemme og nøjagtige karakteriseringer og kvantificeringer af vaccinekomponenter som nukleinsyrer (dvs. DNA/RNA), proteiner, tilsætningsstoffer/konserveringsmidler mv., da disse komponenter har karakteristiske absorptioner inden for uv vis-spektret. Derfor kan metoden påvirke "tid til resultat" for både nedstrøms og opstrøms processer og for kvalitetskontrol. Endvidere er det et effektivt værktøj til renhedskontrol af vaccinekomponenter på hvert udviklingstrin.

Få mere at vide om uv vis-applikationer i forbindelse med forskning i og udvikling af en vaccine mod covid-19 her

Hvordan kalibreres et spektrofotometer?

METTLER TOLEDO tilbyder en løsning til kalibrering af spektrofotometre i form af CertiRef™- og LinSet™-enhederne, som automatiserer de test, det kræver at undersøge, om dit spektrofotometer lever op til kravene i den europæiske og amerikanske farmakopé. Brugere kan anvende CertiRef™-enheder, som indeholder certificerede referencematerialer, til automatisk at gennemføre test for bølgelængdenøjagtighed og -repeterbarhed, fotometrisk nøjagtighed og repeterbarhed, opløsning, falsk lys, fotometrisk støj og afvigelser samt baseline-fladhed.

Få mere at vide om CertiRef™- og LinSet™-enhederne her

Hvilken gavn får mit spektrofotometer af uv vis-softwaren LabX®?

LabX®-softwaren fra METTLER TOLEDO sætter brugere i stand til at opnå større fleksibilitet takket være muligheden for at oprette individuelle arbejdsgange tilpasset præcist til brugerens behov. Regne- og transskriberingsfejl kan helt undgås. Den sikrer også dataintegriteten, idet al information gemmes sikkert i en beskyttet database, herunder alle ydelsesverificeringer og al vedligeholdelse. Takket være sikkerhedsfunktioner som elektroniske signaturer og brugerstyring bidrager den til efterlevelse af FDA-bestemmelserne 21 CFR part 11.