UV Vis spektrometer | Mikrovolumen og kuvettebaseret | METTLER TOLEDO
 
Menu

UV Vis spektrometer

Overlegen optisk UV Vis-ydeevne sætter fart på dine spektroskopiske arbejdsgange

UV Vis spektrometer

Den overlegne optiske ydeevne fra METTLER TOLEDOs Excellence UV Vis spektrometer opfylder strenge farmakopéstandarder. En intuitiv grænseflade, præ...

Den overlegne optiske ydeevne fra METTLER TOLEDOs Excellence UV Vis spektrometer opfylder strenge farmakopéstandarder. En intuitiv grænseflade, prædefinerede metoder og farvemålinger er alle behændigt samlet i ét lille, robust instrument. Kombinationen af array-teknologi og en langtidsholdbar xenonlyskilde giver mulighed for fuldspektrumscanninger på få sekunder og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne betydeligt. Nyd fleksibiliteten ved et selvstændigt instrument, eller styrk dit arbejdsbord med pc-softwaren LabX®, der sikrer dataintegriteten, og forbind multiparametersystemer med andre METTLER TOLEDO-instrumenter.

Mikrovolumenspektrofotometer

UV5Nano er et dedikeret mikrovolumenspektrofotometer, der præsterer nøjagtige og reproducerbare mikrovolumenmålinger med kun 1 µl prøvemateriale. LockPath™-teknologien forhindrer prøven i at tørre ud og giver mulighed for at foretage målinger på et bredt interval af koncentrationer. Det effektive og kompakte instrument, som primært er beregnet til spektroskopiske anvendelsesområder inden for biovidenskaberne, giver mulighed for både kuvette- og mikrovolumenmålinger som selvstændigt instrument eller med pc-softwaren LabX®.

Uv vis-softwaren LabX®

Uv vis-pc-softwaren LabX® gør arbejdsgangene mere fleksible og understøtter efterlevelse af FDA-bestemmelser som 21 CFR Part 11. Kombinationen af pc-softwaren LabX og Excellence spektrofotometre giver mulighed for fuldstændig tilpasning af uv vis arbejdsstationer til arbejdsgangen i laboratoriet. Laboratorieløsningen står for beregninger, rapporter og datastyring, hvilket sparer tid for operatører og laboratoriechefer og eliminerer risikoen for transskriptionsfejl.

Anvendelser for uv vis spektrofotometri

Excellence uv vis spektrofotometre kan anvendes i en lang række brancher. Strenge bestemmelser i lægemiddel- og kosmetikindustrierne klares med spektrofotometret UV7, der leverer overlegen optisk ydeevne, og som i kombination med pc-softwaren LabX® sikrer dataintegritet og regelefterlevelse. De biovidenskabelige og bioteknologiske industrier kan drage fordel af de prædefinerede metoder i spektrofotometrene UV5Bio og UV5Nano. Brancher, hvor høj produktivitet er et krav, kan automatisere deres arbejdsgange og måle op til 303 prøver med InMotion-autosampleren.

Få adgang til vores uv vis spektrofotometri- bibliotek over anvendelser, og drag fordel af vores gennemprøvede og -testede anvendelsesnoter inden for uv vis spektrofotometri.

White papers, webinarer, teknisk dokumentation og videoer om UV Vis spektrofotometri er alle tilgængelige i vores ekspertisebibliotek


spektrofotometer
spektrofotometri

Spektrofotometer

UV/VIS spektrofotometri med mikrovolumener

Alt fra simple kvalitetskontrolarbejdsgange til strenge farmaceutiske regulativer er omfattet af UV VIS Excellence.
Kombinerer to instrumenter i ét til måling på både mikrovolumener og standardkuvetter på 1 cm i forbindelse med biovidenskabelig forskning.
 • Fuld spektrumscanning fra 190-1100 nm på ét sekund
 • Intuitiv brugerflade
 • Fylder kun lidt – sparer på den værdifulde plads i laboratoriet
 • Robust design uden nogen bevægelige dele medfører lave ejeromkostninger
 • Åbent prøveområde for nem lastning af tilbehør og prøver
 • Stort bibliotek over foruddefinerede anvendelser klar til brug

 • Kræver kun 1-2 µl prøvemateriale
 • Automatisk længdeudvælgelse ved 0,1 og 1 mm tillader målinger indenfor et bredt koncentrationsinterval
 • Ingen prøveblanding påkrævet
 • Predefinerede metoder til biovidenskabelige anvendelser så som nukleær syre-analyse og proteinanalyse
uv vis
Kalibrering af spektrofotometre

Uv vis spektrofotometerkuvetter og -tilbehør

Uv vis-kalibrering af spektrofotometre

Vores store udvalg af tilbehør gør dit uv vis-instrument til et dedikeret system, der kan løse dine anvendelsesbehov.
I lyset af stadig strengere bestemmelser om ydelsesverificering, der skal efterleves, udfører CertiRef og LinSet automatisk tests iht. USP og Ph. Eur. ved hjælp af NIST-sporbare certificerede referenc...
 • Op til 8 automatiske kuvettemålinger med CuvetteChanger
 • Op til 303 automatiske målinger med InMotion™
 • Nøjagtig og hurtig temperaturkontrol med CuveT
 • Nem prøvehåndtering med FillPalMini
 • Mulighed for anvendelse af forskellige kuvettetyper og -størrelser til alle formål
 • Spar dyrebar operatørtid med fuldautomatiske arbejdsgange
 • Opnå mere nøjagtige resultater ved at undgå transskriptionsfejl
 • Troværdige resultater med sikre og sporbare certificerede referencematerialer
 • Nem installation sikrer øjeblikkelig integration i jeres arbejdsgange
 • Alle 9 tests på ét sted, herunder bølgelængde- og fotometrisk nøjagtighed og repeterbarhed, falsk lys, opløsning med mere.
 • Alle tests på én gang, herunder bølgelængdenøjagtighed, fotometrisk nøjagtighed, repeterbarhed og linearitet, falsk lys, opløsning med mere.
spektrofotometer

Alt fra simple kvalitetskontrolarbejdsgange til strenge farmaceutiske regulativer er omfattet af UV VIS Excellence.

spektrofotometri

Kombinerer to instrumenter i ét til måling på både mikrovolumener og standardkuvetter på 1 cm i forbindelse med biovidenskabelig forskning.

uv vis

Vores store udvalg af tilbehør gør dit uv vis-instrument til et dedikeret system, der kan løse dine anvendelsesbehov.

Kalibrering af spektrofotometre

I lyset af stadig strengere bestemmelser om ydelsesverificering, der skal efterleves, udfører CertiRef og LinSet automatisk tests iht. USP og Ph. Eur. ved hjælp af NIST-sporbare certificerede referenc...

Services

43 27 08 00
Ring service

Læs mere om vores servicer – skræddersyet til dit udstyr

Vi giver support og service til dit måleudstyr i hele dets levetid, lige fra installation, forebyggende vedligeholdelse og kalibrering til reparation.

Driftstid
Support & Reparation
Ydelse
Vedligeholdelse & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Expertise
Træning og Rådgivning

Publikationer

Good UV VIS Practice™

OSS

Hvad er uv vis-spektroskopi?

Uv vis-spektroskopi er en enkel og udbredt teknik baseret på absorptionen af lys i en given prøve. Ud fra den mængde lys og de bølgelængder, der absorberes af prøven, kan der udledes værdifuld information såsom prøvens koncentration eller renhed, f.eks. i koffeinspektret herunder. Og eftersom hvert stof absorberer lys på sin egen måde, findes der desuden et unikt og særligt forhold mellem stoffet og dets uv vis-spektrum. Derved kan spektrofotometri bruges til at identificere stoffer med.

Hvordan fungerer et uv vis-spektrofotometer?

Et UV/VIS-spektrofotometer måler intensiteten af lys, der passerer gennem en prøveopløsning i en kuvette og sammenligner den med lysets intensitet, før det passerer gennem prøven. Hovedkomponenterne i et uv vis-spektrofotometer er en lyskilde, en prøveholder, en strålespredende enhed, der separerer lysets forskellige bølgelængder, samt en egnet detektor, f.eks. en fotodiodedetektor.

Hvorfor måler man uv vis-spektre?

Der er fem hovedårsager til at måle UV/VIS-spektre:

 • Uv vis-spektre identificerer de bestanddele, der er til stede i en prøveopløsning. Mere præcist giver toppens placering og i nogen grad spektrumprofilen mulighed for at identificere konkrete stoffer.
 • Absorptionstoppe kan bruges til at kvantificere den prøve, der analyseres. Prøvens koncentration kan eksempelvis udregnes ud fra toppens absorbansværdi.
 • Baseret på forholdet mellem absorbansen og prøvens koncentration anvendes et uv vis-spektrofotometer til kvantitative analyseteknikker i markedssegmenter som bioteknologi, medicin, kosmetik, føde- og drikkevarer, kemi og testning af vand.
 • Spektret kan afsløre konkrete fysiske egenskaber ved prøvemolekylerne, hvilket gør det muligt at udregne prøvens ekstinktionskoefficient, beregne proteiners og nukleinsyrers smeltepunkter ved at måle uv vis-spektre ved forskellige temperaturer og bestemme en reaktions hastighed ved at overvåge absorptionsspektrene som funktion af tiden.
 • Toppenes placering og profil i spektret kan give information om prøvemolekylernes mikroskopiske miljø.

Hvilke anvendelser findes der for et uv vis-spektrofotometer?

 • Den faste bølgelængde er det enkleste anvendelsesområde for et spektrofotometer. Det er en måling med en enkelt eller flere bølgelængder, og resultatet kan gengives som absorbans eller transmittans.
 • Et UV/VIS-spektrofotometers kvantificering eller bestemmelse af koncentrationen af et stof er baseret på Lambert-Beers lov, som siger, at en opløsnings absorbans er direkte proportional med koncentrationen af det absorberende stof i opløsningen og kuvettens banelængde. Derved kan et UV/VIS-spektrofotometer anvendes til at bestemme koncentrationen af en prøve.
 • Målinger ved spektral scanning bestemmer absorbansen eller transmittansen af en prøve over et bestemt bølgelængdeinterval eller over hele spektrumintervallet, typisk fra 190 til 190 nm. De mest udbrede efterfølgende analyser er bestemmelse af toppe og dale.
 • Et uv vis-spektrofotometer anvendes ofte til at overvåge ændringen i koncentration af enten reaktanten eller produktet ved at måle absorbansen ved en bestemt bølgelængde over tid. Disse kinetiske metoder anvendes ofte til at studere enzymatiske reaktionshastigheder eller til at bestemme koncentrationen af bestemte kulhydrater såsom glukose, fruktose eller laktose.

Hvad er forskellen mellem et scannings- og et array-spektrofotometer?

 • Et scanningsspektrofotometer måler hver bølgelængde for sig, hvilket tager betydelig længere tid. Et array-spektrofotometer måler hele spektret på kort tid, idet alle bølgelængder måles af array-detektoren.
 • Et scanningsspektrofotometer scanner spektret med elementer, der roteres mekanisk. Det kan føre til fejl i reproducerbarheden af bølgelængderne. Derfor kræver et instrument til scanningsspektroskopi hyppig genkalibrering for at garantere bølgelængdernes nøjagtighed. Der er ingen bevægelige optiske dele i et array-spektrofotometer, hvilket betyder, at der ikke forekommer ydelsesafvigelser over tid på grund af mekaniske unøjagtigheder.
 • Et array-spektrofotometer kræver ikke en lukket prøvebeholder, fordi dets optiske konstruktion gør det immunt over for omgivende lys.

I hvilke branchesegmenter anvendes der uv vis-spektrofotometre?

Vores sortiment af spektrofotometre er udviklet til at passe til en række branchesegmenter:

 • Spektrofotometrene UV5Bio og UV5Nano anvendes typisk i medicinalindustrien, inden for biovidenskaberne og bioteknologi og i den akademiske verden.
 • Spektrofotometrene UV7 og UV5 anvendes typisk i forbindelse med lægemidler, føde- og drikkevarer, kemi og kosmetik samt i petroindustrien og den akademiske verden.

Hvad er et mikrovolumenspektrofotometer?

Et mikrovolumenspektrofotometer udfører målinger på små prøvemængder (ned til 1 mikroliter). Der kan også gennemføres målinger af højtkoncentrerede prøver uden fortynding takket være LockPath-teknologien, som METTLER TOLEDOs UV5Nano er udstyret med, og som gør det muligt at indstille banelængden til enten 0,1 eller 1 mm.

Hvilke biovidenskabelige anvendelsesområder kan et spektrofotometer fra METTLER TOLEDO bruges til?

 • METTLER TOLEDOs spektrofotometre UV5Nano og UV5Bio kan benyttes til en lang række anvendelsesområder inden for biovidenskaberne, herunder:
  • Kvalitative analyser af DNA, RNA og proteiner
  • Kvantitative analyser af DNA, RNA og proteiner
  • BCA, Bradford, Lowry og andre kolometriske proteinanalyser
  • Prækonfigurerede farvestoffer og mulighed for at tilføje tilpassede farvestoffer
  • Oligoberegner til bestemmelse af koncentrationen af DNA- og RNA-oligoer
  • OD600 til levende celler
 • Desuden tilbyder spektrofotometrene UV5Bio og UV7 kinetiske metoder til udførelse af enzymkinetik
 • Du kan finde mere information om anvendelsesområder for spektrofotometre fra METTLER TOLEDO inden for biovidenskaberne ved at downloade vores biovidenskabelige værktøjskasse.

Hvordan kan jeg kontrollere, at mit spektrofotometer fungerer nøjagtigt og i henhold til farmakopéstandarderne?

METTLER TOLEDO tilbyder en løsning til ydelsesverificering i form af CertiRef™-enheden, som er den mest effektive metode til at kontrollere, om dit spektrofotometer fungerer i henhold til farmakopébestemmelserne. Dette tilbehør udfører automatisk test for bølgelængdenøjagtighed og -repeterbarhed, fotometrisk nøjagtighed og repeterbarhed, opløsning, falsk lys, fotometrisk støj og afvigelser samt baseline-fladhed.

Hvilken gavn får mit spektrofotometer af uv vis-softwaren LabX®?

LabX-softwaren fra METTLER TOLEDO sætter brugere i stand til at opnå større fleksibilitet ved at skabe individuelle arbejdsgange tilpasset præcist til brugerens behov. Regne- og transskriberingsfejl kan helt undgås. Den sikrer også dataintegriteten, idet al information gemmes sikkert i en beskyttet database, herunder alle ydelsesverificeringer og al vedligeholdelse. Takket være sikkerhedsfunktioner som elektroniske signaturer og brugerstyring bidrager den til efterlevelse af FDA-bestemmelserne 21 CFR part 11.

Automated Performance Verification – Advances in UV VIS Spectroscopy
UV/VIS Spectrophotometry Fundamentals Guide
Salt Content Determination Guide
Life Science Toolbox for UV/VIS Spectroscopy
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.