Termisk analyse | METTLER TOLEDO

Termisk analyse – Excellence

Systemer til materialekarakterisering

Termisk analyse omfatter en gruppe af teknikker, hvor en fysisk egenskab ved et stof måles som funktion af temperaturen, idet stoffet underkastes et kontrolleret temperaturprogram. Systemer til termisk analyse fra METTLER TOLEDO er det ideelle valg til manuel eller automatisk operation. De producerer nøjagtige og pålidelige resultater til akademisk forskning og industriel udvikling samt i forbindelse med kvalitetssikring og produktion.

Ring for tilbud
43 27 08 00
Ring service
Driftstid
Support & Reparation
Ydelse
Vedligeholdelse & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Expertise
Træning og Rådgivning

FAQs

Hvad er termisk analyse?

Ifølge International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry (ICTAC) omfatter termisk analyse en gruppe af teknikker, hvor en fysisk egenskab ved et stof måles som funktion af temperaturen, idet stoffet underkastes et kontrolleret temperaturprogram.

 

Hvilke forskellige teknikker til termisk analyse findes der?

Termisk analyse består af en række teknikker, der supplerer hinanden. Hvilken teknik der vælges, afhænger af de egenskaber, der undersøges. Teknikkerne er:

  • Differential scanningskalorimetri (DSC): Måler varmestrømmen ind i eller ud af prøven. Udgangssignalet fra sensoren er i watt (W).
  • Termogravimetrisk analyse (TGA): Måler masseændringen. Udgangssignalet fra sensoren er i milligram (mg).
  • Termomekanisk analyse (TMA): Måler ændringen i prøvens længde. Udgangssignalet fra sensoren er i mikrometer (mg).
  • Dynamisk mekanisk analyse (DMA): Måler et materiales modul (akkumulering/tab) (enhed: pascal (Pa)) som funktion af tid, temperatur eller frekvens. Yderligere et resultat er dæmpningsfaktoren tangent delta uden enhed.
  • Termooptisk analyse (TOA): Giver visuel hjælp til at observere de fysiske effekter under udførelse af en termisk analyse. Optiske enheder kan tilføjes til DSC or HP DSC samt til varmeplader.

 

Hvilke termiske begivenheder og materialeegenskaber kan analyseres med termisk analyse?

Termisk analyse kan hjælpe med at bestemme egenskaber og overgange som glasovergang (Tg), smeltepunkt (Tm), fordampning, krystallisering, faseskift, nedbrydning, termisk udvidelseskoefficient, dimensionsændring, elastisk modul (G’), tabsmodul (G’’), dæmpningsfaktor (tan delta), reaktionsentalpi og -kinetik, additivers indflydelse, sammensætning, termisk stabilitet, blødgøringstemperatur samt hærdningsreaktioner.