White Paper

Analyse af partikelstørrelse med henblik på procesoptimering

White Paper

Partikelkarakterisering til alt fra små laboratoriereaktorer til industrielle produktionsrørsystemer

White paper: Analyse af partikelstørrelse med henblik på procesoptimering
White paper: Analyse af partikelstørrelse med henblik på procesoptimering

Dette white paper præsenterer nogle af de mest almindelige metoder til analyse af partikelstørrelser, og hvordan de kan anvendes til effektiv levering af partikelprodukter af høj kvalitet. Mere specifikt kombinerer forskere nu offline-analysatorer af partikelstørrelse med instrumenter til løbende partikelkarakterisering med henblik på at optimere og forbedre processerne. Der nævnes eksempler, hvor denne kombinerede tilgang sætter forskere i stand til at:

  • Opnå detaljeret forståelse af processer ved direkte at måle ændringer i partikelstørrelse og -antal, i takt med at procesparametrene varierer
  • Bestemme de driftsbetingelser, der er nødvendige for på en ensartet måde at levere partikler, som er egnede til deres formål
  • Overvåge og korrigere procesafvigelser under kontinuerlig produktion eller batchproduktion
  • Undgå forsinkelser og fejl i forbindelse med prøvetagning, forberedelse og offline-analyse.

Hyppige anvendelsesområder omfatter krystallisering, emulgering, suspensioner, flokkulering, dispersion, homogenisering, vådformaling, polymerisering, mikroindkapsling, olie-vand-separation, disintegration og opløsning.

Yderligere ressourcer vedr. partikelkarakterisering