Rentgenové systémy pro kontrolu výrobků ve skleněných obalech
Rentgenová kontrola skleněných obalů

Rentgenové kontrolní systémy pro skleněné obaly

Bezpečnost a kvalita výrobků balených do skleněných láhví a sklenic

The X3750 Performs Complete Glass-In-Glass Contamination Detection and Product Integrity Checks

The X3750 Performs Complete Glass-In-Glass Contamination Detection and Product Integrity Checks
The X3750 boasts innovative features, providing food and pharmaceutical manufacturers with the most advanced and adaptable x-ray solution on the market for glass jars and containers. This three minute technical animation showcases all the features and benefits of the X3750 x-ray system, such as adjustable guide rails, high throughputs, hygienic design, high-speed reject devices and vision windows with illuminated tunnels.
Rentgenová kontrola skleněných obalů
Rentgenová kontrola skleněných obalů
Rentgenová kontrola skleněných obalů

Modely a specifikace

Rentgenové kontrolní systémy pro skleněné obaly – specifikace

 
Modely a specifikace

Dokumenty

Stáhněte si naše bílé knihy, průvodce a dokumenty o rentgenové kontrole

Průvodce rentgenovou kontrolou

Průvodce rentgenovou kontrolní technologií
Průvodce rentgenovou kontrolou představuje jednotný a rozsáhlý referenční zdroj na téma využití rentgenové kontrolní technologie v potravinářském a fa...

Brožury

Software ProdX pro správu dat
Software ProdX Vám umožní připojit a spravovat celý proces řízení kontroly kvality z jediného místa i z různých vzdálených umístění, takže již nebudet...

Bílé knihy

Jak je rentgenová kontrola potravin bezpečná?
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Rentgenová kontrola – více než jen detekce kontaminantů
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Detekce skleněných kontaminantů ve skleněných obalech
V naší nové bílé knize se dočtete, jak ochránit zákazníky a dobrou pověst Vaší značky snížením rizika výskytu skleněných kontaminantů ve skleněných ob...
Důvody pro zavedení programu rentgenové kontroly
Tato bílá kniha obsahuje popis výhod zavedení účinného programu rentgenové kontroly, jehož součástí je minimalizace nutnosti stahování výrobků z trhu...

Případové studie

Společnost Fiasco Gelato volí rentgenový kontrolní systém X33
Případová studie, ve které zjistíte, jak rentgenový kontrolní systém METTLER TOLEDO X33 pomohl společnosti Fiasco Gelato zajistit bezpečnostní kontrol...
Společnost Pro Pet Austria se spoléhá na řešení pro kontrolu výrobků
Společnost Pro Pet Austria spoléhá na špičková kontrolní řešení METTLER TOLEDO, která jí pomáhají minimalizovat riziko expedice nevyhovujících výrobků...
Zajištění optimální bezpečnosti potravin a kontroly kvality
Aby si společnost Heinrichsthaler zachovala konkurenceschopnost, průběžně pracuje na zvyšování efektivity svých výrobních zařízení. Zavedla proto pět...
Pekárna La Provence Bakery se spoléhá na kontrolní zařízení
V roce 2016 zakoupila společnost La Provence novou linku na výrobu sušenek a obrátila se na společnost METTLER TOLEDO s poptávkou na nové kontrolní za...

Nabídka servisních služeb

Zabezpečte svůj rentgenový kontrolní systém na celou dobu jeho životnosti

Prozkoumejte naše služby – přizpůsobené vašemu zařízení

K vašemu kontrolnímu přístroji poskytujeme podporu a servis po celou dobu jeho životnosti, od instalace, přes preventivní údržbu a kalibraci až po opravy.

Časté dotazy

Jaké jsou obvyklé překážky při kontrole kontaminantů ve skleněných obalech? 

Skleněné obaly se z hlediska kontroly kontaminantů řadí mezi nejproblematičtější obaly, jelikož primárním kontaminantem je zde sklo, tedy stejný materiál se stejnou hustotou jako samotný obal. Hustota materiálu, dno, boční stěny a hrdlo skleněných obalů mohou způsobovat výskyt tzv. „slepých míst“, což kontrolu ještě více ztěžuje. To znamená, že případné kontaminanty, například skleněné střepy, mohou zůstat neodhalené. METTLER TOLEDO nabízí rozsáhlý sortiment systémů pro kontrolu obsahu skleněných nádob, které zajišťují detekci všech fyzických kontaminantů.

Související dokumenty:


Může samotný skleněný obal ovlivnit výkon rentgenového systému?

Výroba skleněných obalů podléhá přirozeným odchylkám a nejednotnosti. Ačkoli hmotnost a tvar sklenice jsou díky použité formě shodné, odchylky v tloušťce bočních stěn, a zejména dna, mohou činit až 20 %. Díky tomu může být detekce kontaminantů velmi náročná. METTLER TOLEDO nabízí rozsáhlý sortiment systémů pro kontrolu obsahu skleněných nádob, které zajišťují detekci všech fyzických kontaminantů.

Nabízíme různé rentgenové kontrolní systémy pro kontrolu obsahu skleněných obalů, včetně systémů s jedním paprskem, rozdělenými paprsky, kombinovanými paprsky a paprsky vysílanými pod úhlem.


Jakým způsobem kontroluje rentgenový systém sklo a má kontrola skla nějaké mimořádné výhody?

METTLER TOLEDO nabízí rozsáhlý sortiment systémů pro kontrolu obsahu skleněných nádob. Při kontrole skleněných kontaminantů ve skleněných obalech se zpravidla uplatňují rentgenové systémy s vodorovným paprskem. Klíčovým faktorem pro detekční citlivost je při kontrole skleněných obalů průměr nádoby, kterou musí rentgenový kontrolní paprsek procházet. Rentgenový generátor vodorovného paprsku bývá umístěn na boku skříně stroje a prozařuje obal zboku. Toto umístění paprsku usnadňuje detekci kontaminace v problematických místech, jako jsou boční stěny a dno skleněných obalů. Snazší detekce současně snižuje počet chybně vyřazených, vyhovujících výrobků na minimum. 

Související dokumenty:


Nabízí vyšší počet paprsků při kontrole obsahu skleněných obalů nějaké výhody?

Pravděpodobnost detekce lze zvýšit použitím dvou a více paprsků. Například úlomek skla nikdy není dokonalá koule: vždy se jedná o střep, tedy o nepravidelný tvar. Čím větší fyzický kontaminant se nachází v dráze paprsku, tím více výrobku je vytlačeno materiálem s vyšší hustotou, takže kontaminant lze snáze detekovat. Souběžná kontrola sklenice z různých úhlů tedy zvyšuje pravděpodobnost detekce střepu.

Související dokumenty:


Jaké zkušební vzorky se používají k validaci výkonu rentgenového systému?

Při použití skleněných obalů se doporučuje připravit zkušební vzorky ze skla použitého na obal, protože tento typ skla bude představovat nejreprezentativnější vzorek případného kontaminantu. Současně se doporučuje, aby výrobní podniky používaly ve zkušebních vzorcích úlomky skla nepravidelného tvaru, jejichž detekce je pro softwarové kontrolní nástroje neproblematičtější.

Související dokumenty:


  Jak zajistit, aby na vysokorychlostních výrobních linkách nedocházelo při vyřazování skleněných obalů k jejich poškození? 

  K dispozici je rozsáhlá nabídka vyřazovacích systémů. Volba vhodného vyřazovacího systému závisí na řadě faktorů, jakými jsou prostředí, rychlost dopravníku a rozměry skleněné nádoby. Do vysokorychlostních aplikací jsou připraveny moderní, vysoce propracované vyřazovací systémy. Tyto systémy zajišťují plynulé odklonění vyřazených skleněných obalů z vysokorychlostního dopravníku na rovnoběžný vyřazovací dopravník bez poškození sklenice.

  Související dokumenty:


    Dokáží rentgenové systémy provádět kromě kontroly kontaminantů i další kontrolní úkony?

    Během jediného průchodu vysokorychlostní výrobní linkou dokážou rentgenové kontrolní systémy současně provádět více úkonů, například:

    • kontrolu výšky náplně,
    • kontrolu poškození nádob,
    • kontrolu uzávěru.

    Zákazník tak získává jistotu integrity celého výrobku a může z výrobního závodu expedovat pouze bezvadné výrobky.

    Související dokumenty:


     Je servis rentgenových systémů nákladný?

     Společně se zakoupením rentgenového systému by měla být vždy uzavřena i servisní smlouva. Pravidelný servis systému, jehož součástí je i ověření výkonu, zajistí optimální výsledky kontroly. Předejdete tak potížím s bezpečností potravin. Preventivní údržba umožňuje výrobním podnikům předcházet odstávkám provozu v důsledku neplánované údržby.

     Při uzavření servisní smlouvy udělujeme na rentgenové generátory všech systémů METTLER TOLEDO X3000 záruku v délce 5 let. Díky ochraně nejcennější součásti rentgenového přístroje mohou mít výrobní podniky jistotu maximálního využití výrobního času.

     Související dokumenty:


       Five Year X-ray Generator Warranty
       X-ray Inspection of Frozen Formed Products
       X-ray Inspection of Canned Foods
       Glass in Glass Inspection
       Product Inspection Spare Part Kits
       Product Inspection Service Partner
       Product Inspection User Training
       X-ray Inspection Guides
       Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.