Návrh krystalizačního procesu | Bílá kniha zdarma
Bílá kniha

Nová řešení krystalizačního procesu

Bílá kniha

Nové technologie pro návrh krystalizačního procesu

Nová řešení krystalizačního procesu
Nová řešení krystalizačního procesu

Tři výzkumní pracovníci, kteří se řadí mezi světovou špičku v oboru krystalizace, zaznamenali výrazný pokrok v návrhu krystalizačního procesu.

  • Profesor Jason Hein z University of British Columbia zkoumá možnosti využití kontinuální krystalizace k izolaci enantiomerně čistých sloučenin z racemátů .

  • Dr. Daniel Griffin, z Georgia Institute of Technology vysvětluje, jak lze běžné procesní analytické technologie (PAT) kombinovat s novými strategiemi pro vizualizaci a kontrolu k automatickému cílení na konkrétní kombinace velikosti a výtěžnosti krystalů. Uvedeny jsou i experimentální výsledky, které prokazují, že řízení krystalů vyráběných krystalizací s dávkovým chlazením lze použít k výrobě krystalů požadované průměrné velikosti a ve stanovené době.

  • Dr. JiCong Li z Massachusetts Institute of Technology vysvětluje, proč je průběžná krystalizace výhodná metoda pro návrh velkokapacitních krystalizačních procesů a optimalizovanou výtěžností.  Přechod z dávkové na průběžnou krystalizaci může nabídnout řadu výhod, jako jsou například:
    • menší pracnost procesu,
    • omezení či úplné odstranění odchylek mezi dávkami,
    • snazší rozšiřování a zmenšování procesu.

Krystalizací se rozumí proces, který se používá k izolaci a purifikaci důležitých sloučenin v mnoha průmyslových odvětvích.  Nové výzkumy předložené v této bílé knize přispívají k další optimalizaci a zkvalitňování návrhů krystalizačních procesů.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.