Strategie pro řízenou distribuci velikosti krystalů - METTLER TOLEDO
Bílá kniha

Strategie pro řízenou distribuci velikosti krystalů

Bílá kniha

Moderní techniky optimalizace distribuce velikosti krystalů při vývoji procesů a výrobě

Strategie distribuce velikosti krystalů
Strategie distribuce velikosti krystalů

Řada drahých výrobků farmaceutického a chemického průmyslu prochází za svého vývoje a výroby několika krystalizačními cykly. Krystalizace představuje užitečnou operaci, která dokáže produkt čistit a současně izolovat.  Krystalizace rovněž představuje příležitost k řízení distribuce tvaru a velikosti částic ve výrobku, která přímo ovlivňuje vlastnosti výrobku a efektivitu navazujících procesů. Během vývoje nového krystalizačního kroku, případně coby součást stávající strategie zlepšování, lze zavádět osvědčené techniky, které usnadňují řízení distribuce velikosti a tvaru krystalů ve výrobním prostředí.

Tato bílá kniha předkládá moderní techniky optimalizace distribuce velikosti částic a pojednává o těchto tématech:

  • Jak kontrolovat přesycení
  • Výběr správných procesních parametrů
  • Očkování coby metoda řízení velikosti krystalů
  • Vliv míchání na velikost krystalů
  • Po krystalizaci: Způsoby řízení distribuce velikosti krystalů

Bílá kniha se zaměřuje zejména na použití procesních měření jakožto podklad pro rozhodování na základě důkazních materiálů s cílem zajistit stabilně vysokou kvalitu výrobků za nejnižší možné celkové náklady.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.