Správné postupy při vážení – průvodce METTLER TOLEDO
Průvodce

Správné postupy při vážení

Průvodce

Správné postupy při vážení – pokyny k dosažení přesných výsledků a kvalitnější techniky vážení

Průvodce Správné postupy při vážení vám zprostředkuje doporučení, jak dosahovat přesnějších výsledků vážení a jak při práci s laboratorní váhou předcházet chybám.
Průvodce Správné postupy při vážení vám zprostředkuje doporučení, jak dosahovat přesnějších výsledků vážení a jak při práci s laboratorní váhou předcházet chybám.

Faktory ovlivňující přesnost vážení mohou negativně ovlivnit i výsledky celé analýzy. Proto je důležité znát pravidla, která je třeba při práci s laboratorní váhou dodržovat.

Vážení je jedním z nejběžnějších, nejdůležitějších a časově nejnáročnějších laboratorních úkonů. Proto je dodržování správných postupů při něm naprosto zásadní.

Váhy jsou v současnosti natolik vyspělé, že v běžných případech nevyžadují provoz ve zvláštních místnostech, snad s výjimkou ultramikrovah.

Technologický pokrok v elektronice výrazně zjednodušil ovládání vah a zkrátil dobu vážení. Digitální dotykový displej zajišťuje intuitivní ovládání váhy.

Zdánlivě snadné používání však může vést ke snížení pečlivosti obsluhy, která tak nemusí účinně předcházet řadě negativních faktorů, které ovlivňují přesnost vážení, a tedy i výsledek celé analýzy. Vnějšími vlivy se u laboratorních vah rozumí měřitelné fyzikální jevy. Mezi příklady vnějších vlivů ses řadí:

  • elektrostatické síly,
  • proudění vzduchu,
  • okolní vibrace,
  • magnetické jevy,
  • odpařování,
  • absorpce vlhkosti.

Za vnější vlivy se zaměňují i některé vlastnosti vzorků, jako jsou například odpařování kapalin nebo přírůstek a úbytek hmotnosti v důsledku hygroskopických, respektive hydrofobních vlastností vzorku.

Cílem tohoto průvodce je identifikovat nejčastější faktory, které ovlivňují přesnost vážení, a zprostředkovat čtenářům informace o základních pravidlech správného vážení na laboratorní váze. Úvodní pasáž průvodce je věnována doporučením k optimálnímu umístění váhy. Další části průvodce obsahují popis správného postupu při obsluze tohoto citlivého přístroje a analýzy vnějších vlivů a jejich projevů. Většinu těchto vlivů lze rozpoznat na základě pomalé změny v zobrazení hmotnosti (tzv. drift).

Technologicky vyspělé váhy umožňují rychlejší a inteligentnější vážení, a to dokonce aniž by vyžadovaly použití zvláštních místností.

Výsledky vážení přesto nemusejí být přesné, a to zejména z těchto důvodů:

Správné postupy při vážení
Správné postupy při vážení

 

vliv vnějších faktorů (např. proudění vzduchu, působení magnetických a elektrostatických sil),

Správné postupy při vážení
Správné postupy při vážení

 

záměna vlastností vzorku za působení vnějších vlivů,

Správné postupy při vážení
Správné postupy při vážení

 

nesprávné ovládání váhy,

Správné postupy při vážení
Správné postupy při vážení

 

výběr nevhodného umístění váhy,

Správné postupy při vážení
Správné postupy při vážení

 

chybná interpretace technických údajů.

 

Pokyny v průvodci „Správné postupy při vážení“ od METTLER TOLEDO vám pomohou pochopit, které faktory ovlivňují přesnost vážení a jak minimalizovat pravděpodobnost výskytu chyb při vážení.

 

Získejte přesné výsledky vážení hned napoprvé a šetřete drahocenný čas.