Přesné váhy

Přesné váhy

Přesné a precizní váhové vybavení pro laboratoře i výrobu

Přesná váha je přesná, robustní váha s váživostí od 120 g do 64 kg a s odečitatelností od 1 g do 0,1 mg. Modely s nižší odečitatelností mají ochranný kryt proti proudění vzduchu k zajištění nejlepšího výkonu, zatímco modely s velkou váživostí mají velkou vážicí misku, která pojme i těžké náklady. Přesné váhy se používají v řadě různých laboratorních aplikací i ve výrobním prostředí, včetně přípravy vzorků a standardů, recepturování, statistické kontroly jakosti a počítání.

Zavolejte nám pro individuální nabídku
View Results ()
Filter ()

Přidejte 1 nebo 2 další produkty k porovnání

Výhody přesných vah společnosti METTLER TOLEDO

+420 226 808 163
Kontaktovat servis

FAQs

Co je přesná váha nebo přesná laboratorní váha?

Přesná váha nebo přesná laboratorní váha, někdy také označovaná jako váha pro zatížení shora, je typ přesných vah používaných v laboratoři i ve výrobě. Přesné váhy a přesné laboratorní váhy se používají v široké řadě aplikací, včetně jednoduchého vážení, dynamického vážení, přípravy vzorků, statistické kontroly kvality, recepturování a intervalového vážení, k vážení od několika gramů až po mnoho kilogramů. Přesné váhy METTLER TOLEDO nabízejí odečitatelnost na 0–4 desetinná místa, tj. od 1 g do 0,1 mg (0,0001 g), a váživost až 64 kg. Naše vysoce výkonné přesné váhy nabízejí odečitatelnost až na 4 desetinná místa (0,0001 g neboli 0,1 mg) a jsou ideální do aplikací, které zahrnují těžkou tárovací nádobu a nízkou hmotnost vzorku, nebo je-li nutné vážit velké i malé množství do stejné nádoby.

Přesná váha
Přesná váha

Potřebují přesné váhy a přesné laboratorní váhy ochranný kryt proti proudění vzduchu?

Přesné váhy a přesné laboratorní váhy poskytují stabilní hodnoty v širším spektru okolních podmínek než analytické váhy. Důvodem je skutečnost, že snímač hmotnosti přesných vah je méně citlivý vůči výkyvům teplot a proudění vzduchu.

Zatímco při používání přesných vah s odečitatelností na 1 nebo 2 desetinná místa za standardních podmínek přesného vážení není obvykle ochranný kryt proti proudění vzduchu nutný, při práci v digestoři může pomoci, neboť chrání přesný snímač hmotnosti před vnitřním prouděním vzduchu. Přesné váhy s odečitatelností na 1 mg a 0,1 mg mají velmi citlivý snímač hmotnosti, a jsou proto náchylnější vůči proudění vzduchu. Ochranný kryt proti proudění vzduchu pomáhá zachovat jejich výkonnost. Mnoho přesných vah s odečitatelností 1 mg a 0,1 mg je ve skutečnosti standardně vybaveno ochranným krytem proti proudění vzduchu.

Přesné váhy řady Excellence společnosti METTLER TOLEDO jsou nicméně vybaveny inovativní vážicí miskou SmartPan. Vážicí miska SmartPan byla důmyslně navržena tak, aby minimalizovala účinky proudění vzduchu na přesný snímač hmotnosti. Díky tomu se zvýšila opakovatelnost až o 86 % a také bylo umožněno používání přesných vah s odečitatelností na 1 mg bez ochranného krytu proti proudění vzduchu za standardních vážicích podmínek. Při práci v digestoři či bezpečnostní skříni poskytují přesné váhy s odečitatelností na 5 mg a 10 mg a s vážicí miskou SmartPan až dvakrát rychlejší výsledky než modely bez této misky.

Přečtěte si více v naší Bílé knize: Špičkový výkon vážení – dokonce i v náročných podmínkách.

Kde se přesné váhy používají? Ve kterých aplikacích se uplatňují přesné váhy?

Přesné váhy a přesné laboratorní váhy jsou široce používány v laboratořích i ve výrobě pro mnoho každodenních úkolů, kde je vyžadováno přesné vážení, včetně:

 • vážení položek a vzorků,
 • přípravy vzorků,
 • počítání kusů,
 • statistické kontroly jakosti,
 • recepturování,
 • sítové analýzy,
 • rozdílového vážení,
 • dynamického vážení,
 • intervalového vážení.


Přesné váhy se používají ve všeobecných laboratořích, ve výzkumu a vývoji a v kontrole kvality v celé řadě průmyslových odvětví, včetně chemického průmyslu, farmaceutiky, potravinářství, textilního průmyslu, zpracování kovů, zpracování plastů a akademického výzkumu. Přesné váhy s vysokou váživostí a přesné váhy s váživostí 10 kg či více jsou k dispozici s velkým vážicím můstkem pro větší zatížení. Tyto váhy pro zatížení shora s vysokou váživostí se používají zpravidla v těžbě nerostů a při recepturování ve farmaceutickém, chemickém průmyslu a ve výrobě pojiv.

Podívejte se na naše video a zjistěte, jak Vám přesné váhy společnosti METTLER TOLEDO mohou zjednodušit úlohy recepturování: Vývoj recepturování a dosahování přesných receptur.

Na jakém principu fungují přesné váhy?

Přesné váhy společnosti METTLER TOLEDO fungují na principu kompenzace elektromagnetické síly. Proti tíze předmětu umístěného na vážicí misku přesných vah působí elektrodynamicky generovaná síla. Ve stabilním stavu je tato tíha úměrná aplikovanému závaží, a ji lze proto použít jako měřicí signál. Přesná váha interpretuje kompenzační sílu jako hmotnost a výsledek zobrazí na terminálu váhy v příslušných jednotkách (miligramy, gramy, kilogramy).

Vážení pomocí přesné váhy
Vážení pomocí přesné váhy

Co je přesná digitální váha?

Přesná digitální váha je elektronická váha, u níž se měření hmotnosti provádí digitálními/elektronickými metodami. Přesná digitální váha je vybavena digitálním displejem, na kterém se zobrazují výsledky hmotnosti v číslech. Tím se liší od analogového displeje, na kterém se výsledek hmotnosti odečítá z polohy ukazatele před stupnicí. U digitálního displeje je výsledek jednoznačný, zatímco při odečítání výsledku vážení z analogového displeje bude vždy existovat určité riziko subjektivní chyby. Analogový displej má však tu výhodu, že je na něm možné určit hodnoty hmotnosti ve zlomcích dílků hodnot hmotnosti. Nejmenší přírůstek hodnot hmotnosti na digitálním displeji se nazývá rozdělení stupnice, d.

Přesná digitální váha
Přesná digitální váha

Jaká je přesnost digitální váhy?

Přesnost digitální váhy se obvykle označuje jako její odečitatelnost. Jedná se o nejmenší rozlišení hmotnosti, které lze na váze zaznamenat, a označuje se jako rozdělení stupnice, d. Nejmenší rozlišení hmotnosti, které lze na přesné váze zjistit, by nemělo být zaměňováno s nejmenším množstvím, které lze na přesné váze přesně zvážit. To je známé jako minimální navážka čisté hmotnosti vzorku.

Co je přesné váhové zařízení?

Přesné váhové zařízení je jiný název pro přesné váhy, někdy také označované jako přesné laboratorní váhy nebo váhy pro zatížení shora. 

Co je vysoce výkonná přesná váha?

Vysoce výkonná přesná váha je speciálně vybrána pro svůj vysoce výkonný snímač hmotnosti, který nabízí vyšší úroveň přesnosti než běžný přesný snímač hmotnosti. Vysoce výkonná přesná váha nabízí vysokou váživost ve spojení s vysokou odečitatelností, což umožňuje přesné vážení lehkých i těžkých položek. Díky vysoké odečitatelnosti umožňuje vysoce výkonná přesná váha vážení malých vzorků v těžkých tárovacích nádobách, například v aplikacích plnění plynu. Při výrobě receptur sestávajících z velkých množství vzorků spolu s malými množstvími vzorků umožňuje vysoce výkonná přesná váha použít pro celý proces pouze jedinou nádobu. Vysoce výkonné přesné váhy používají ke stanovení hmotnosti také poskytovatelé služeb kalibrace závaží. Aplikace měření hmotnosti zahrnují porovnávání hmotnosti závaží se známou hmotností referenčního závaží, proto se vysoce výkonné přesné váhy často nazývají komparační váhy.

Přečtěte si více informací o našich komparačních vahách.

Prohlédněte si jednu z našich nejoblíbenějších vysoce výkonných přesných vah, která se široce používá k dávkování malých množství vzorků do těžkých tárovacích nádob, například v aplikacích plnění plynu a recepturování: komparátor XPR26003LC.

Komparační váhy
Komparační váhy

Jak vážit vzorek na přesné váze?

Před zahájením vážení na přesné váze nebo přesné laboratorní váze:

 • Zkontrolujte, zda jsou kalibrace a rutinní zkoušky aktuální.
 • Zkontrolujte, zda je váha vyvážená.
 • V případě potřeby si nasaďte rukavice, abyste se chránili a také abyste zabránili kontaminaci vzorku. U některých vzorků mohou být vyžadovány osobní ochranné pomůcky; zkontrolujte postupy SOP.
   

Vážení vzorku na přesných vahách nebo přesných laboratorních vahách:

 1. Vynulujte váhu
  • Tím získáte nulový bod, ze kterého budete při vážení vycházet.
 2. Umístěte nádobu doprostřed vážicí misky
  • Tím se vyhnete chybě rohového zatížení.
 3. Nechte přesnou váhu ustálit.
  • Hmotnost tárovací nádoby se zobrazí na displeji.
 4. Stiskněte tlačítko tárování.
  • Přestože nyní bude na displeji zobrazena nula (počet desetinných míst závisí na modelu přesné váhy), váha zaznamenala hmotnost nádoby. Ta není totožná s nulovým bodem a k jejímu označení bude na displeji zobrazen také ukazatel čisté hmotnosti „N“.
 5. Přidávejte vzorek do nádoby, dokud nedosáhnete cílové hmotnosti.
  • Mnoho přesných vah společnosti METTLER TOLEDO je vybaveno průvodcem navažování, který Vám pomůže vážit přesněji v rámci definovaných tolerancí.
 6. Jakmile se váha ustálí, můžete zaznamenat čistou hmotnost vzorku.
  • Váha zaznamenala hmotnost Vaší tárovací nádoby i hmotnost Vašeho vzorku.
 7. Výsledky si vytiskněte nebo přeneste.
  • Jednotlivé hmotnosti se zobrazují s označením T pro tárovací hmotnost, N pro čistou hmotnost (netto) a G pro celkovou hmotnost (brutto).
 8. Vyčistěte váhu a prostor okolo váhy v souladu s postupy SOP.
   

Vážení položky na přesných vahách nebo přesných laboratorních vahách:

 1. Vynulujte svou přesnou váhu.
 2. Umístěte položku doprostřed vážicí misky.
 3. Hodnota hmotnosti se zobrazí, jakmile se přesná váha ustálí.
 4. Očistěte váhu.
   

Další informace o všech aspektech vážení najdete v našem nepostradatelném průvodci vážením: Správné postupy při vážení.

Jaký je rozdíl mezi vynulováním a tárou?

Pomocí funkce vynulování stanovíte nulový bod, ze kterého budete při vážení vycházet. Pokud se již na misce přesného vážení něco nachází, například ochranný kryt, s pomocí funkce vynulování bude tato položka ignorována. Funkce vynulování nezapočítá žádnou hmotnost, která již byla v rámci Vašeho vážení snímačem hmotnosti zaregistrována. Je však důležité si uvědomit, že jakákoli hmotnost na přesné váze se stále započítává do celkového zatížení, které můžete na váhu umístit (tj. do váživosti váhy).

Umístíte-li na přesnou váhu nádobu a poté stisknete funkci tárování, displej se vynuluje a váha interně zaznamená hmotnost, která se nachází na vážicí misce. Váha je nyní připravena k přidání vzorku do nádoby. Při tisku výsledků jsou různé hmotnosti zaznamenány s označením T pro tárovací hmotnost, N pro čistou hmotnost a G pro celkovou hmotnost (brutto).

V praxi byste měli proces vážení zahájit stisknutím nuly →0← a hmotnost nádoby zaznamenat stisknutím táry →T←.

Vynulování a tára
Vynulování a tára

Jak vybrat nejvhodnější přesné váhy pro laboratorní a výrobní aplikace?

Každá aplikace přesného vážení je jiná a ideální přesná váha pro laboratorní vážení nemusí být vhodná pro velmi podobnou aplikaci ve výrobním prostředí. V laboratoři může přesná váha čelit obtížím spojeným s průvanem, vibracemi a digestoří, zatímco například v tovární hale se může vyskytovat prach, špína, vibrace způsobené stroji a množství pracovníků pracujících v různých směnách.

Přesné vážení je často prvním krokem analýzy či postupu, přesné výsledky vážení jsou proto důležité, aby se předešlo pozdějším chybám. K dosažení přesných výsledků, které odpovídají tolerancím postupu, si musíte být jisti, že Vaše váha je vhodná pro daný účel. Bezplatná poradenská služba GWP® Recommendation společnosti METTLER TOLEDO Vám pomůže vybrat vhodnou přesnou váhu pro laboratorní či výrobní aplikace s ohledem na několik klíčových faktorů:

 • Maximální hmotnost: maximální množství, které potřebujete zvážit (včetně tárovací nádoby)
 • Nejnižší čistá hmotnost: nejmenší vzorek, který potřebujete vážit (bez tárovací nádoby)
 • Tolerance vážení: míra přípustné chyby, vyjádřená jako ± %
 • Bezpečnostní faktor: ke kompenzaci odchylek způsobených průvanem, obsluhou různými zaměstnanci, vibracemi atd. se minimální hmotnost vynásobí faktorem, který odráží míru rizika spojeného s nesprávným výsledkem vážení (tj. vysoký negativní důsledek vyžaduje vysoký bezpečnostní faktor).

Poradenská služba GWP® Recommendation Vám pomůže nejen vybrat vhodné přesné váhy pro laboratorní a výrobní vážení, ale také Vám pomůže ověřit, zda Vaše stávající přesné váhy vyhovují danému účelu. Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na: Jak vybrat laboratorní váhu, která splňuje Vaše požadavky.

Jaké minimální zatížení mohu vážit na přesné váze?

Nejnižší čistá hmotnost, kterou lze na přesné váze přesně zvážit, se nazývá minimální navážka váhy. Minimální navážka se u jednotlivých přesných vah liší v závislosti na výkonu snímače hmotnosti, okolních podmínkách, umístění váhy a požadované přesnosti. Pod touto hodnotou minimální navážky se nejistota měření stává příliš velká a výsledku vážení nelze důvěřovat. Mnoho přesných vah společnosti METTLER TOLEDO je vybaveno funkcí známou jako MinWeigh. Je-li hmotnost vzorku nižší než minimální navážka, číslice na displeji zůstanou červené a hodnota hmotnosti se nezobrazí. Minimální navážka jednotlivých přesných vah musí být stanovena v místě jejího provozu. Servisní technici METTLER TOLEDO Vám mohou minimální navážku stanovit jakožto klíčovou součást servisu přesných vah.

Více informací se dozvíte v naší Bílé knize: GWP® – Standard.

Jaké je maximální zatížení, které mohu na přesné váze vážit?

Maximální zatížení je určeno váživostí Vaší přesné váhy. Přesné váhy společnosti METTLER TOLEDO nabízejí váživost od 120 g do 64 kg a jednotlivé názvy modelů udávají váživost váhy. Například váživost modelu XPR4002S je 4,1 kg s odečitatelností na 2 desetinná místa (0,01 g) a model MS8001TS má váživost 8,2 kg s odečitatelností na 1 desetinné místo (0,1 g). Maximální zatížení zahrnuje jakoukoli nádobu i vážený vzorek.

Proč musím přesné váhy vyvažovat?

Vyvážení přesné váhy je důležité, abyste zajistili přesnost výsledků. Vaše přesná váha je zkonstruována přesně tak, aby fungovala ve vyvážené poloze, ve které snímač hmotnosti zaznamená plnou hmotnost jakékoli položky, která je na ni položena. Pokud Vaše váha není vyvážená, bude se zaznamenaná hodnota hmotnosti odchylovat od skutečné hodnoty úměrně čtverci úhlu náklonu.

Chyba sklonu
Chyba sklonu

Jak vyvážit přesnou váhu?

Mnoho přesných vah má vyvažovací bublinu uvnitř malé skleněné kopule, která je obvykle umístěna na přední straně vah v blízkosti displeje. Před použitím váhy byste měli rychle zkontrolovat, zda se bublina nachází uprostřed kopule. Nenachází-li se uprostřed, použijte nastavitelné nožky váhy k vyvážení váhy a vraťte bublinu zpět do středu. Mnoho přesných vah společnosti METTLER TOLEDO je vybaveno funkcí LevelControl, která poskytuje varování, není-li váha vyvážená.

U některých modelů vah Vám grafické pokyny na obrazovce napoví, kterou nožkou máte otočit, kterým směrem a o kolik.

Vyvážení váhy
Vyvážení váhy

Jednoduché vyvážení váhy

Jednoduché vyvážení váhy

Mohu přesnou váhu provozovat v digestoři? Může proudění vzduchu ovlivnit výsledky?

Proudění vzduchu může zcela jistě ovlivnit přesnou váhu, a tím i výsledky. Proudění vzduchu působí na vzorek, nádobu i vážicí misku a vyvíjí dodatečnou sílu na přesný snímač hmotnosti, který váha interpretuje jako hmotnost. Zejména při použití přesných vah s odečitatelností 1 mg nebo dokonce 10 mg může tato dodatečná síla být významná a ovlivnit přesnost Vašich výsledků. Přesné váhy s nižší odečitatelností jsou z tohoto důvodu vybaveny ochranným krytem vah proti proudění vzduchu.

Přesné váhy řady Excellence od společnosti METTLER TOLEDO jsou vybaveny vážicí miskou SmartPan. Tato jedinečná vážicí miska snižuje vliv proudění vzduchu na přesný snímač hmotnosti a minimalizuje tak související chyby. Díky rychlejší době ustálení umožňuje miska SmartPan poskytovat výsledky za poloviční dobu ve srovnání se standardní vážicí miskou. V náročných podmínkách vážení (uvnitř bezpečnostní skříně) vykazují výsledky na přesných vahách s odečitatelností 1 mg a miskou SmartPan vynikající 86% zlepšení opakovatelnosti ve srovnání se standardní vážicí miskou. Mimořádná stabilita, kterou poskytuje miska SmartPan, také umožňuje vážit s otevřeným ochranným krytem proti proudění vzduchu, což minimalizuje počet kroků postupu a významně přispívá k urychlení operací.  Za běžných vážicích podmínek lze přesnou váhu s miskou SmartPan používat bez ochranného krytu proti proudění vzduchu i v rozlišení 1 mg.  

Stáhněte si naši Bílou knihu, kde se dozvíte více o misce SmartPan: Špičkový výkon vážení – dokonce i v náročných podmínkách.

Může teplota ovlivnit moji přesnou váhu?

Ano, okolní teplota může ovlivnit Vaši přesnou váhu. Změny teploty způsobují rozpínání či smršťování součástí snímače hmotnosti, což ovlivňuje jeho výkon, a tím i výsledky Vašeho přesného vážení. Kolísá-li okolní teplota v místě, kde je Vaše přesná váha instalována, může dojít ke zhoršení opakovatelnosti. Chcete-li zajistit nejlepší výkon, měla by být Vaše přesná váha instalována v místnosti, kde lze udržovat stálou teplotu. Po prvním připojení váhy k napájení nebo jejím prvním zapnutí se doporučuje vyčkat 1–2 hodiny na její dokonalé zahřátí. Tato doba by měla postačovat k tomu, aby se přesná váha přizpůsobila okolní teplotě a aby se stabilizovala v podmínkách daného prostředí. Zahřátí váhy je třeba provést vždy po jejím zapnutí po delší době nečinnosti. V ideálním případě byste měli přesnou váhu nechat zapnutou.

Většina přesných vah společnosti METTLER TOLEDO je vybavena plně automatickým interním justováním FACT. Funkce FACT automaticky spustí postup justování, kdykoli je překročen předem definovaný rozdíl teplot. Tímto způsobem je přesnost přesných vah udržována automaticky, bez nutnosti zásahu obsluhy.

Je nutné také poznamenat, že položky, vzorky nebo nádoby, které mají být umístěny na přesné váhy, by měly být nejprve aklimatizovány na okolní teplotu. Položky teplejší nebo chladnější než samotná přesná váha mohou vyvolávat malé proudění vzduchu, které v důsledku rozdílu teplot ovlivní snímač hmotnosti. Nejenže tím může dojít ke kolísání hodnot hmotnosti, ale položky se mohou zdát těžší nebo lehčí, než ve skutečnosti jsou.

Vliv teploty na vážení
Vliv teploty na vážení

Kalibrace, justování a rutinní zkoušky přesné váhy – kdo by měl provádět jaké úkony, kdy a proč

Kalibrace umožňuje posoudit výkonnost Vaší přesné váhy. Kalibrace nezahrnuje žádné změny chování váhy. Naproti tomu justování přesné váhy je zásah, který její chování mění. Obvykle může postup kalibrace přesných vah indikovat potřebu justování. Kalibraci by měl vždy provádět autorizovaný servisní technik. V rámci celé kalibrační služby může technik provést justování a opětovnou kalibraci váhy, aby ověřil její výkonnost.

Mezi pravidelnými kalibracemi, které vykonává autorizovaný technik, byste měli přesnou váhu také podrobovat rutinním zkouškám za použití dvou externích závaží. Tyto rutinní zkoušky upozorní na případné odchylky od požadavků vážicího procesu a zavčas odhalí případné potíže.

Společnost METTLER TOLEDO vyvinula celosvětově platný odborný standard pro správný výběr, kalibraci a provoz vážicích zařízení známý jako GWP® neboli Good Weighing Practice™ (Správná praxe vážení). Naše ověřovací služba GWP® Verification Vám poskytne všechny potřebné informace o frekvenci kalibrace a rutinních zkoušek s ohledem na specifické požadavky Vašeho procesu a kvality: Vážicí zařízení – ověřování a udržování dlouhodobé přesnosti

Jaké funkce zajištění kvality moje přesná váha XPR poskytuje?

Přesné váhy XPR mají řadu funkcí zajištění kvality, které Vám společně pomohou zajistit přesné výsledky a dodržet všechny platné předpisy.

Dioda StatusLight™ je zabudována v čelní části terminálu váhy a prostřednictvím barvy Vám poskytuje neustálý přehled o tom, zda je váha připravena k zahájení vážení. Stav váhy je zaznamenáván u každého výsledku vážení, což zajišťuje dodatečnou bezpečnost procesu.

Funkce GWP Approved nejenom aktivně sleduje stav váhy, ale je také zárukou toho, že vždy budete pracovat v bezpečném vážicím rozsahu. Ikona na displeji Vám dodá jistotu přesnosti a reprodukovatelnosti výsledků. Funkci GWP Approved musí aktivovat servisní technik.

Toleranční profily zajišťují, že vážicí úlohy splňují kvalitativní požadavky a příslušné předpisy. Jsou-li výsledky mimo rámec specifikací, zobrazí se na obrazovce varování. Použitím stejného profilu při každém provedení konkrétní úlohy je zajištěna konzistence a návaznost.

Jak postupovat při čištění přesné váhy?

Chcete-li vyčistit přesné váhy, nejprve je nutné vybrat čisticí prostředek. Volba čisticího prostředku bude záviset na Vaší laboratoři či pracovišti a na riziku vystavení škodlivým chemikáliím či aktivním látkám. Čisticí prostředek však musí být schopen zcela odstranit veškeré znečištění, aniž by došlo k poškození vah. Přesná váha by se zpravidla měla čistit po každém použití či změně vážené látky, avšak to se může lišit dle Vašeho odvětví, aplikace a frekvence používání. Doporučenou frekvenci čištění zjistíte v postupech SOP.

Následuje standardní postup čištění přesných vah:

 1. Připravte se – chraňte se a mějte po ruce postupy SOP k čistění.
 2. Odpojte váhu od elektrické sítě.
 3. Vyčistěte oblast v okolí váhy.
 4. Sejměte všechny odnímatelné díly.
 5. Očistěte samotnou váhu.
 6. Znovu sestavte váhu.
 7. Ujistěte se, že je váha připravena k použití

Podrobné informace k čištění přesných vah, včetně metod čištění, čisticích prostředků a tipů, jak udržovat přesné váhy čisté, naleznete v našem bezplatném průvodci: 8 kroků k čisté váze. Součástí jsou i postupy SOP k čistění.

Jaký je rozsah přesné váhy?

Rozsah přesné váhy označuje její vážicí rozsah. Vážicí rozsah je znám jako váživost váhy a představuje maximální množství, které lze na váze vážit.

Jaká je ochrana proti přetížení mé přesné váhy?

Jak název napovídá, ochrana proti přetížení chrání snímač hmotnosti, jsou-li na vážicí misku položeny příliš těžké předměty nebo spadne-li něco náhodně na ni; bez této ochrany by mohlo dojít k poškození citlivého snímače hmotnosti. Při překročení váživosti váhy se na jejím displeji zobrazí varování. Všechny přesné váhy společnosti METTLER TOLEDO jsou vybaveny ochranou proti přetížení. 

Je moje přesná váha úředně ověřitelný model?

V komerčních aplikacích, které zahrnují přímý prodej výrobků dle hmotnosti, je vyžadována váha s klasifikací úředně ověřitelný model. Měli byste si ověřit právní požadavky země a oblasti, ve které jsou výrobky vyráběny a kde se prodávají. Většina přesných vah společnosti METTLER TOLEDO je k dispozici ve verzi úředně ověřitelného modelu. Naše přesné váhy s klasifikací úředně ověřitelného modelu procházejí dodatečným testováním. Můžeme dodat přesné váhy ověřené jakožto úředně ověřitelný model (modely /M). Místní předpisy však mohou vyžadovat, aby ověření provedli inspektoři vah a měření nebo autorizovaní servisní technici ve Vaší oblasti (modely /A). Místní předpisy je třeba před nákupem vždy zkontrolovat.

Pečeť úředně ověřitelného modelu dává Vašim zákazníkům jistotu, že s mechanismem váhy nebylo manipulováno a výsledky vážení jsou pravdivé.

Další informace: Váha s klasifikací úředně ověřitelného modelu – vážení na vahách schválených pro obchodní styk.

Který model přesných vah je vhodný pro vážení velkých nákladů a objemných položek?

Naše portfolio přesných vah zahrnuje řadu velkých plošinových vah. Větší vážicí miska umožňuje snadné vážení velkých nákladů i objemných položek. Naše velké plošinové přesné váhy nabízejí váživosti od 10 kg do 64 kg s odečitatelností na 0, 1 i 2 desetinná místa (1 g, 0,1 g a 0,01 g). Naše vysoce výkonné přesné váhy nabízejí odečitatelnost na 3 desetinná místa (0,001 g). Volba váživosti a odečitatelnosti závisí na Vaší individuální aplikaci.

Využijte naši bezplatnou poradenskou službu GWP®Recommendation, která Vám pomůže vybrat přesnou váhu vyhovující Vašim potřebám: Jak vybrat laboratorní váhu, která splňuje Vaše požadavky

Mohu vážit objemné položky pod přesnou váhou?

Přesné váhy společnosti METTLER TOLEDO umožňují instalovat na základnu váhy volitelný hák, který Vám umožní vážit velké položky jejich zavěšením pod váhu. Hák lze také využít jako součást přizpůsobeného zařízení pro stanovení hustoty. Tato sestava je ideální ke stanovení hustoty objemných i neforemných položek.

Vážení objemných položek
Vážení objemných položek

Mohu používat dotykový displej přesné váhy, když mám na rukou nasazeny rukavice?

Nošením rukavic při vážení se nejen chráníte před škodlivými látkami, ale také pomáháte předcházet křížové kontaminaci vzorků. Všechny přesné váhy společnosti METTLER TOLEDO lze ovládat i s nasazenými rukavicemi. Naše přesné váhy řady Advanced a Standard jsou vybaveny speciálním režimem pro rukavice, který optimalizuje dotykovou obrazovku k nošení opakovaně použitelných (gumových, neoprenových) i jednorázových (nitrilových, latexových nebo vinylových) rukavic. Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na: Vážení v latexových, silikonových rukavicích. Váhy s režimem pro jednorázové a opakovaně použitelné rukavice

Režim rukavic zapnutý

Režim rukavic zapnutý

Jaká je minimální navážka přesné váhy?

Minimální navážka Vaší přesné váhy je limitem přesnosti přístroje a představuje nejmenší množství, které váha dokáže přesně vážit. Není totožná s rozdělením stupnice, d; jedná se o odečitatelnost váhy, což je nejmenší rozdíl v hmotnosti, který lze určit. Minimální navážka není u všech přesných vah stejná a závisí na jejich umístění, výkonu snímače hmotnosti, okolních podmínkách a požadované přesnosti vážení. Pod stanovenou hodnotou minimální navážky se nejistota měření stává větší než požadovaná přesnost, a proto nelze výsledkům vážení věřit.

K zamezení tohoto problému je mnoho přesných vah společnosti METTLER TOLEDO vybaveno funkcí známou jako MinWeigh. Funkce MinWeigh monitoruje hmotnost vzorku přidávaného na váhu. Je-li hmotnost vzorku nižší než minimální navážka, je hodnota zobrazována červenými číslicemi a hmotnost se nezobrazí. Funkci MinWeigh musí nastavit certifikovaný technik.

Minimální navážka
Minimální navážka

Jak lze výsledky přesného vážení přenést do počítače či jiného zařízení?

Přesné váhy METTLER TOLEDO umožňují jednoduchý přenos dat bez nutnosti použití dalšího softwaru. Vaše přesná váha musí být nejprve připojena k počítači, a to prostřednictvím připojení RS232 nebo USB.

 • U přesných vah řady Advanced a Standard je nutné aktivovat funkci přímého připojení k PC (PC Direct). K přenosu výsledku vážení do tabulky Excel nebo dokumentu Word stačí stisknout tlačítko „Tisk“.
 • U přesných vah řady Excellence je nutné aktivovat funkci HID (umístění kurzoru). Po zvážení vzorku stiskněte na displeji vah tlačítko „Přidat výsledek“ a výsledek se přenese přímo do tabulky Excel či dokumentu Word.

Chcete-li využít pokročilejší možnosti správy dat, můžeme Vám nabídnout specializovaný software:

 • Náš software EasyDirect™ poskytuje rozšířené možnosti správy výsledků našim přesným vahám řady Advanced a Standard, včetně exportu souborů CSV, statistických výpočtů a kontroly výsledků.
 • Laboratorní software LabX® nabízí pokročilou správu dat a analýzu výsledků našim přesným vahám řady Excellence. Software LabX je vysoce flexibilní řešení pro centralizovanou správu dat, úloh, přístrojů a uživatelů a může Vám pomoci s požadavky shody s předpisy 21 CFR část 11 a ALCOA+ ohledně integrity dat.

Musím své přesné váhy kalibrovat?

Kalibrace umožňuje posoudit výkonnost váhy. Zda je nutné přesné váhy kalibrovat či ne, závisí na jejich umístění a na tom, zda se na danou aplikaci vztahují některé platné předpisy. V některých regulovaných prostředích je kalibrace nutností, aby došlo k ověření, že váhy fungují dle očekávání. Kalibraci váhy provádějí autorizovaní servisní technici, zatímco rutinní zkoušky provádí uživatel váhy. Rutinní zkoušky jsou důležité, neboť pomáhají upozornit na odchylky ve výkonu vah, které mohou vést k výsledkům mimo toleranci. Další informace o kalibraci váhy.

Jaký je rozdíl mezi přesnou váhou a analytickou váhou?

Přesné váhy nabízejí obvykle odečitatelnost na 0–3 desetinná místa (1 g až 1 mg), zatímco analytické váhy jsou definovány jako váhy s odečitatelností na 4 a více desetinných míst (0,1 mg).

Jaké jsou různé typy přesných vah?

Společnost METTLER TOLEDO nabízí mnoho přesných vah, které lze obecně rozdělit do kategorií uvedených níže:

 1. Velký můstek
  • Přesné váhy s velkým vážicím můstkem pro vážení těžkých a objemných nákladů.
  • Odečitatelnost: 1 g – 1 mg
  • Desetinná místa: 0–3
  • Rozsah váživosti: 10,1 kg – 64,1 kg
  • Vážicí miskaobdélníková miska SmartPan (velká)
 2. Malý můstek
  • Přesné váhy s malým vážicím můstkem pro standardní zatížení a méně objemné položky.
  • Odečitatelnost: 1 g – 1 mg
  • Desetinná místa: 0–3
  • Rozsah váživosti: 310 g – 10,1 kg
  • Vážicí miska: obdélníková miska SmartPan
 3. Vysoce výkonný velký můstek
  • Přesné komparační váhy, pečlivě vybrané pro svou výjimečnou opakovatelnost při vyšší váživosti.
  • Odečitatelnost: 1 mg
  • Desetinná místa: 3
  • Rozsah váživosti: 26,1 kg – 64,1 kg
  • Vážicí miska: vážicí miska LevelMatic (velká)
 4. Vysoce výkonný malý můstek (dodávaný s ochranným krytem proti proudění vzduchu) 
  • Přesné komparační váhy, pečlivě vybrané pro svou výjimečnou opakovatelnost při vyšší váživosti.
  • Odečitatelnost: 0,1 mg
  • Desetinná místa: 3–4
  • Rozsah váživosti: 2,3 kg – 10,1 kg
  • Vážicí miska: vážicí miska LevelMatic (malá)
 5. S ochranným krytem proti proudění vzduchu
  • Přesné váhy s vyšší odečitatelností k vážení menších nákladů.
  • Odečitatelnost: 1 mg – 0,1 mg
  • Desetinná místa: 3–4
  • Rozsah váživosti: 101 g – 5,1 kg
  • Vážicí miska: kruhová miska čtvercová miska SmartPan (malá)
 6. Přenosná
  • Lehké přesné váhy lze snadno přenést na místo, kde potřebujete vážit, a lze je napájet bateriemi.
  • Odečitatelnost: 100 mg – 10 mg
  • Desetinná místa: 1–2
  • Rozsah váživosti: 220 g – 6,2 kg
  • Vážicí miska: kruhová miska