Rutinní zkoušky laboratorních vah – jak správně postupovat
Průvodce

Rutinní zkoušky vah

Průvodce

Jak zajistit dlouhodobou přesnost výsledků vážení? Zaveďte do praxe rutinní zkoušky vah

Uživatelské rutinní zkoušky vah jsou klíčové, neboť lze díky nim včas odhalit nesprávnou funkci a odstranit nepřesnosti, které by v opačném případě zůstaly skryté až do příští servisní kalibrace. Stále více uživatelů si uvědomuje, že zakomponovat kvalitativní hlediska do výsledků vážení od prvopočátku je levnější a efektivnější než později odhalovat případné potíže.

Čtyři pilíře rutinních zkoušek vah

Náš stručný průvodce obsahuje vysvětlení čtyř pilířů pro úspěšné zkoušky vážicího zařízení:

  1. četnost zkoušek,
  2. zkušební metody,
  3. zkušební závaží,
  4. tolerance testu.

Náš průvodce představuje přehledný a srozumitelný dokument a dočtete se v něm, jak často zkoušky provádět a která závaží při nich používat, abyste zajistili správnou funkci váhy. Obsahuje i odkazy na užitečné nástroje a doplňující informace.

Zaveďte do praxe rutinní zkoušky!

Zakomponovat kvalitativní hlediska do výsledků vážení od počátku je výhodnější než později odhalovat případné potíže. Zaveďte do praxe rutinní zkoušky, a zajistěte tak dlouhodobou přesnost výsledků vážení.

Jak zajistit, abyste zkoušky neprováděli příliš často nebo naopak v příliš dlouhých intervalech?

Každodenní rutinní zkoušky vah v několika bodech provozního vážicího rozsahu mohou spotřebovávat výrazné množství času i úsilí, a přitom nemusí poskytovat užitečné metrologické informace. Doporučená četnost rutinních zkoušek libovolné váhy se zvyšuje v závislosti na míře rizik a závažnosti dopadů nepřesných výsledků na podnik a/nebo zdravotní rizika pro uživatele, a to ve spojení s možností zpětného vysledování chyb. Rizika související s nepřesnými výsledky lze posoudit zodpovězením těchto otázek:

  • Vliv na podnik: Jaký vliv by mělo získání chybných či nepřesných výsledků vážení na váš podnikový proces? Zohledněte ztráty materiálu, časové ztráty, výsledky nevyhovující specifikacím, přepracování zakázek, zastavení výroby, finanční postihy, stahování výrobků z trhu, nespokojenost zákazníků, ztrátu dobrého jména atd.
  • Vliv na spotřebitele: Jaký vliv by mělo získání chybných či nepřesných výsledků vážení na osoby, zvířata nebo životní prostředí?
  • Pravděpodobnost detekce: Existuje možnost okamžitého a snadného zjištění chybných či nepřesných výsledků vážení?

V našem průvodci se dočtete, co je při zkouškách vah skutečně důležité, a získáte užitečné tipy k nastavení četnosti zkoušek tak, aby interval mezi nimi byl vhodný a přiměřený.

 

Zkušební metody a výstražné a kontrolní limity

Rutinní zkoušky mohou kontrolovat citlivost, opakovatelnost a excentricitu, a to za pomoci vhodných, kalibrovaných zkušebních závaží. Tolerance neboli výstražné a kontrolní limity závisejí na váhové toleranci příslušného procesu. Výstražné limity upozorňují na situaci, kdy se zařízení blíží stavu mimo specifikace. Kontrolní limity upozorňují uživatele v případech, kdy zařízení již není nadále považováno za vhodné pro svůj účel.

Rutinní zkoušky vah mezi pravidelnými kalibracemi pomáhají zachovat přesnost včasným zachycením odchylek od požadavků procesu, které umožňuje včas zavést nápravná opatření.