Rutinní zkoušky laboratorních vah – jak správně postupovat
Průvodce

Rutinní zkoušky laboratorních vah

Průvodce

Jak zajistit dlouhodobou přesnost výsledků vážení? Zaveďte do praxe rutinní zkoušky vah

Rutinní zkoušky laboratorních vah – jak správně postupovat
Rutinní zkoušky laboratorních vah – jak správně postupovat

Uživatelské rutinní zkoušky laboratorních vah jsou klíčové z hlediska včasného odhalení nesprávné funkce a odstranění nepřesností, které by v opačném případě zůstaly skryté až do příští kalibrace. Stále více laboratoří si uvědomuje, že zakomponovat kvalitativní hlediska do laboratorních výsledků od prvopočátku je levnější a efektivnější než později odhalovat případné potíže.

Čtyři pilíře rutinních zkoušek vah

Přečtěte si našeho stručného průvodce, který vysvětluje čtyři pilíře úspěšného vykonávání rutinních zkoušek vah:

  1. Četnost zkoušek
  2. Zkušební metody a SOP
  3. Zkušební závaží
  4. Školení uživatelů

Náš průvodce představuje přehledný a srozumitelný dokument a dočtete se v něm, jak často zkoušky provádět a která závaží při nich používat, abyste zajistili správnou funkci váhy. Obsahuje i odkazy na užitečné nástroje a doplňující informace.

Zaveďte do praxe rutinní zkoušky vah!

Zakomponovat kvalitativní hlediska do výsledků laboratoře od počátku je výhodnější než později odhalovat případné potíže. Zaveďte do praxe rutinní zkoušky vah a zajistěte tak dlouhodobou přesnost výsledků vážení.

Proč jsou rutinní zkoušky laboratorních vah tolik důležité?

Váhy hrají klíčovou úlohu ve výzkumu, vývoji, zabezpečování jakosti i ve výrobě. Chyby ve vážení však stojí čas i peníze a porušení právních předpisů může dokonce způsobit škody na zdraví osob nebo životním prostředí. Zajištění a zachování výkonu zařízení a snížení rizika, že zařízení nebude vyhovovat tolerancím procesu, vyžaduje správné nastavení samotného přístroje i intervalu pravidelné kalibrace ze strany poskytovatele služeb. Mezi těmito servisními intervaly by uživatel měl provádět pravidelné rutinní zkoušky, aby případné nedostatky byly odhaleny včas a aby při příští kalibraci nevznikala nepříjemná překvapení. V mnoha případech může být stanovení četnosti rutinních zkoušek, vhodných postupů a řádného školení zaměstnanců časově i organizačně náročné a může vázat cenné zdroje.  

Jak zajistit, abyste zkoušky nevykonávali příliš málo, či naopak příliš často?

Každodenní rutinní zkoušky laboratorních vah v několika bodech provozního vážicího rozsahu, mohou znamenat výrazné množství času a úsilí, a přitom tyto zkoušky nemusejí poskytovat užitečné metrologické informace. Doporučená četnost rutinních zkoušek libovolné váhy se zvyšuje v závislosti na míře rizik a závažnosti dopadů nepřesných výsledků na podnik / zdravotní rizika, a to ve spojení s možností zpětného vysledování chyb. Rizika související s nepřesnými výsledky lze posoudit zodpovězením těchto otázek:  

  • Vliv na podnik: Jaký je vliv chybných či nepřesných výsledků vážení na váš podnikový proces? Zohledněte ztráty materiálu, časové ztráty, výsledky nevyhovující specifikacím, přepracování zakázek, zastavení výroby, finanční postihy, stahování výrobků z trhu, nespokojenost zákazníků, ztrátu dobrého jména atd.
  • Vliv na spotřebitele: Jaký je vliv chybných či nepřesných výsledků vážení na osoby, zvířata nebo životní prostředí?
  • Pravděpodobnost detekce: Existuje možnost okamžitého a snadného zjištění chybných či nepřesných výsledků vážení?

V našem průvodci se dočtete, co je při zkouškách laboratorních vah skutečně důležité, a získáte užitečné tipy k nastavení četnosti zkoušek tak, aby interval mezi nimi byl vhodný a přiměřený.

Zkušební metody, výstražné a kontrolní limity

Rutinní zkoušky mohu kontrolovat citlivost, opakovatelnost a excentricitu, a to za pomoci vhodných, kalibrovaných zkušebních závaží. Tolerance neboli výstražné a kontrolní limity závisejí na váhové toleranci příslušného procesu. Výstražné limity upozorňují na situaci, kdy se zařízení blíží stavu mimo specifikace. Kontrolní limity upozorňují uživatele v případech, kdy zařízení již není nadále považováno za vhodné pro svůj účel. Rutinní zkoušky laboratorních vah mezi pravidelnými kalibracemi pomáhají zachovat přesnost včasným zachycením odchylek od požadavků procesu, které umožňuje včas zavést nápravná opatření.  

Související dokumenty, které jsme pro vás vybrali
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.