Mikrováhy

Mikrováhy

Pro vážení vašich nejcennějších vzorků

Mikrováhy jsou mimořádně přesné přístroje používané k vážení velmi malých vzorků s vysokou přesností. Mikrováhy společnosti METTLER TOLEDO nabízejí váživost až 52 g a odečitatelnost až 0,1 µg, což umožňuje navážení množství vzorku o hmotnosti pouhých 30 µg. Mikrovážení se běžně využívá při chemické a elementární analýze, při testování emisí a v aplikacích zahrnujících malá množství vzácných, cenných, toxických nebo silně jedovatých látek.

Zavolejte nám pro individuální nabídku
View Results ()
Filter ()

Přidejte 1 nebo 2 další produkty k porovnání

Výhody

Vysoce přesné snímače hmotnosti

Snímače hmotnosti v mikrovahách společnosti METTLER TOLEDO jsou pečlivě vybírány pro svou vysokou výkonnost, výjimečnou opakovatelnost a nízkou minimální navážku. Velmi přesně lze vážit vzorky o hmotnosti pouhých 30 µg.

Výsledky, které obstojí v každém auditu

Výsledky, které obstojí v každém auditu

Inteligentní funkce kontroly kvality aktivně monitorují stav mikrováhy k zajištění vždy platných výsledků. Nastavením tolerančních profilů si můžete být jisti, že výsledky vážení splňují definované požadavky na kvalitu a platné předpisy.

Inteligentní konstrukce

Mikrováhy XPR mají výjimečně nízké prostorové nároky, což šetří cenné místo na pracovním stole i v bezpečnostní skříňce. Díky terminálu SmartView jsou výsledky během vážení snadno viditelné a veškeré nezbytné funkce jsou pohodlně při ruce.

Efektivní vážení

Efektivní vážení

Intuitivní ovládání dotykové obrazovky a snadno přístupné metody vážení pomáhají zjednodušit opakující se úkony a urychlit procesy vážení. Vynikající stabilita vážení a automatická dvířka dále zlepšují produktivitu.

Bezchybná správa dat

Bezchybná správa dat

Vestavěný zápisník výsledků automaticky zaznamenává všechny výsledky a parametry procesu, čímž eliminuje jejich manuální přepisování. Rozsáhlé možnosti připojení umožňují přenášet data přímo do otevřené aplikace v počítači.

Integrita dat bez námahy

Integrita dat bez námahy

Software LabX™ poskytuje pokyny pro uživatele na obrazovce a automaticky se stará o veškeré výsledky vážení, výpočty i metadata. Data se ukládají do zabezpečené databáze k zajištění jejich návaznosti a integrity. Software LabX pomáhá zajišťovat shodu s předpisem 21 CFR, část 11.

Vysoká úroveň uživatelské bezpečnosti

Vysoká úroveň uživatelské bezpečnosti

Široce přístupný ochranný kryt proti proudění vzduchu poskytuje komplexní viditelnost a bezdotykové ovládání dvířek, což zjednodušuje dávkování, omezuje možnost rozlití a minimalizuje křížovou kontaminaci. Terminál SmartView umožňuje umístění hlavního terminálu mimo dosah případných kontaminantů.

Snadné čištění

Ochranný kryt proti proudění vzduchu, vážicí misku i odkapávací misku lze snadno vyjmout, vyčistit a opět sestavit v několika jednoduchých krocích bez použití nástrojů. K ještě snadnějšímu čištění lze všechny díly mýt v průmyslové myčce na nádobí.

Předcházejte skrytým chybám způsobeným elektrostatickým nábojem

Předcházejte skrytým chybám způsobeným elektrostatickým nábojem

Elektrostatický náboj může být příčinou nestabilních výsledků a skrytých chyb při vážení. Volitelné ionizátory odstraní elektrostatický náboj ze vzorků a nádob během několika sekund. Technologie StaticDetect™ v mikroanalytických vahách XPR zobrazí varování, pokud zjištěný elektrostatický náboj překročí předdefinovanou úroveň.

+420 226 808 163
Kontaktovat servis
Chcete, aby vaše váhy spravoval lídr na trhu?
Chcete, aby vaše váhy spravoval lídr na trhu?

Časté dotazy

Co je mikrováha a co ultramikrováha?

Mikrováhy jsou velmi přesné váhy, které se používají ke stanovování hmotnosti mimořádně malých vzorků ve vážicím rozsahu mikrogramů. Mikrováhy mají odečitatelnost na šest desetinných míst (1 µg) a ultramikrováhy na sedm desetinných míst (0,1 µg). Snímač hmotnosti mikrováhy nebo ultramikrováhy je vysoce citlivý a umožňuje vážení vzorků o hmotnosti pouhých 30 µg s vysokou přesností. Mikrováhy se běžně používají k testování emisí, vážení filtrů a chemické a elementární analýze.

Podívejte se na naše video k přípravě vzorků a prohlédněte si mikrováhy XPR v akci:

Testování emisí – gravimetrické stanovení částic

Testování emisí – gravimetrické stanovení částic

Mikrováha vs. analytická váha. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Analytická váha je definována jako váha s odečitatelností na minimálně 4 desetinná místa (0,1 mg), přičemž některé váhy mají odečitatelnost na 5 či dokonce 6 desetinných míst. Mikrováhy mají odečitatelnost na 6 (1 µg) nebo 7 (0,1 µg) desetinných míst. Jejich název je odvozen od odečitatelnosti v mikrogramech. Mikrováhy obecně nabízejí lepší vážicí výkon a nižší minimální navážku, díky čemuž jsou dokonale vhodné k vážení mimořádně malých vzorků, od mikrogramů až po pouhých několik miligramů. Portfolio vah společnosti METTLER TOLEDO zahrnuje tři různé typy mikrovah: mikroanalytické váhy, mikrováhy a ultramikrováhy, a to v závislosti na rostoucím vážicím výkonu. Mikroanalytické váhy mají tvar analytických vah, avšak navíc disponují druhým vnitřním ochranným krytem proti proudění vzduchu a menší závěsnou vážicí miskou. Mikrováhy a ultra mikrováhy společnosti METTLER TOLEDO mají chráněnou konstrukci s odlišným tvarem krytu a válcovým ochranným krytem proti proudění vzduchu. Níže uvedená tabulka shrnuje tři typy mikrovah společnosti METTLER TOLEDO:

Typ

Odečitatelnost

Rozdělení stupnice, d

Odečitatelnost

Desetinná místa* (číslice)

Minimální navážka

(5% zatížení, k = 2, U = 1 %)

Typ ochranného krytu proti proudění vzduchu 
Mikroanalytické váhy

1 µg

(0,001 mg)

6

Až 120 µg

(0,12 mg)

Vnější obdélníkový + druhý vnitřní obdélníkový
Mikrováha1 µg
(0,001 mg)
6

Až 82 µg

(0,082 mg)

Kulaté
Ultramikrováhy

0,5 µg – 0,1 µg

(0,0005 mg) (0,0001 mg)

7

Až 30 µg

(0,03 mg)

Kulaté

*Počet desetinných míst se vztahuje na měření v gramech.

K čemu se mikrováha používá?

Mikrováhy se používají v celé řadě aplikací, které vyžadují vážení velmi malých vzorků s vysokou přesností. Mikrováhy jsou ideální k vážení cenných, vzácných a účinných látek, neboť vyžadují pouze velmi malé množství. Jedná se o bezpečnější a ekonomičtější způsob vážení, který umožňuje maximální využití cenných vzorků. Mikrováhy se běžně používají v laboratořích k testování výrobků a kontrole kvality. V chemických laboratořích a těžebních aplikacích se mikrováhy dokonale hodí k vážení malých množství práškových materiálů a minerálů. Mezi běžné aplikace vážení na mikrovahách patří vážení částic (vážení filtrů / testování emisí), analýza pesticidů, kalibrace pipet a vážení stentů.

Další informace o vážení prostřednictvím mikrováhy jsou k dispozici na stránce naší Aplikační knihovny.

Prohlédněte si naše mikrováhy v akci zde:

Testování emisí – gravimetrické stanovení částic

Testování emisí – gravimetrické stanovení částic

Testování emisí – gravimetrické stanovení částic

Testování emisí – gravimetrické stanovení částic

Testování emisí – gravimetrické stanovení částic

Testování emisí – gravimetrické stanovení částic

V čem mají mikrováhy speciální konstrukci?

Mikrováhy XPR společnosti METTLER TOLEDO představují některé jedinečné konstrukční vlastnosti zajišťující nejlepší vážicí výkon ve spojení s ergonomickým ovládáním.

Separace elektroniky mikrováhy od snímače hmotnosti

Mikrováhy XPR společnosti METTLER TOLEDO jsou důmyslně navrženy tak, aby elektronika byla oddělena od přesného mechanického snímače hmotnosti. Toto oddělení pomáhá zabránit působení tepla z elektroniky na citlivý snímač hmotnosti, které může vést k nestabilním a nesprávným výsledkům vážení. Mikrováhy XPR společnosti METTLER TOLEDO jsou navíc vybaveny systémem aktivní regulace teploty (ATC™). Systém ATC zajišťuje, že teplota uvnitř snímače hmotnosti odpovídá vnější teplotě, což zajišťuje vysoce stabilní vážicí prostředí. Výhodou je kratší doba ustálení, menší výchylky a mimořádná přesnost.

 

Hlavní a druhý displej

Hlavní terminál mikrovah XPR společnosti METTLER TOLEDO nabízí možnost flexibilního umístění mimo mikrováhu na libovolném příhodném místě. Například mikrováhu lze umístit do digestoře a terminál na její vnější stranu. Druhý terminál SmartView se nachází přímo nad vážicí komorou, což je při vážení vzorků velmi praktické. Terminál SmartView obsahuje také základní funkce váhy k ještě většímu pohodlí a ergonomičtějšímu ovládání.

 

Kulatý ochranný kryt proti proudění vzduchu poskytující komplexní viditelnost

Mikrováhy a ultramikrováhy XPR mají válcovou skleněnou vážicí komoru, která zajišťuje komplexní viditelnost, včetně pohledu shora, což umožňuje nejlepší přehled při manipulaci s malými, choulostivými a někdy i nebezpečnými vzorky. Dvířka ochranného krytu proti proudění vzduchu lze navíc automaticky ovládat pouhým mávnutím ruky před jedním ze senzorů. Všechny díly lze rychle vyjmout, vyčistit a opět sestavit bez použití nástrojů.

 

Kompaktní půdorysné rozměry

Mikrováhy XPR společnosti METTLER TOLEDO mají nejmenší půdorysné rozměry ze všech mikrovah na trhu. Ve spojení s možností libovolného umístění hlavního terminálu v místě pohodlného přístupu tak můžete maximálně využít cenného pracovního prostoru a její rozměry ji činí velmi užitečnou k uložení do každé bezpečnostní skříňky, kde není prostoru nazbyt.

Které mikrováhy jsou pro naše použití nejvhodnější?

Chcete-li najít nejvhodnější mikrováhu od společnosti METTLER TOLEDO pro své potřeby, potřebujete nejprve stanovit nejnižší hmotnost, kterou budete vážit, a to, s jakou přesností má být vážena (tj. přijatelná tolerance). Dalším důležitým faktorem je maximální množství, které budete vážit, a riziko procesu (tj. jaké jsou negativní důsledky nesprávného výsledku vážení).

Je důležité si uvědomovat, že měření na každé váze je vždy vystaveno určité míře nejistoty. Pochopení této nejistoty je klíčem k zajištění přesnosti výsledků a předcházení chybám. Při vážení malých vzorků na mikrováze je nejistota téměř výhradně způsobena opakovatelností (tj. na spodní hranici vážicího rozsahu mikrováhy). Přesnost váhy není určena její odečitatelností, spíše však její opakovatelností. Odečitatelnost definuje nejmenší rozdíl v hmotnosti, který lze na mikrováze odečíst. Nejmenší množství, které lze na mikrováze vážit, se nazývá minimální navážka váhy. V kombinaci s tolerancemi procesu se minimální navážka nachází na hranici přesnosti měření. Pod touto hodnotou je nejistota příliš velká a výsledku již nelze věřit.

Zeptejte se zástupce společnosti METTLER TOLEDO na naši službu GWP® Recommendation, která vám pomůže vybrat správný vážicí přístroj na základě vaší aplikace a požadavků na přesnost.

Kam mám mikrováhu v laboratoři umístit?

Při umísťování mikrováhy byste měli vzít v úvahu tři hlavní vnější vlivy, které mohou ovlivnit přesnost mikrováhy:

  1. Vibrace: Mikrováhy umístěte na stabilní a pevný vážicí stůl. Mikrováhu udržujte co nejdále od zdrojů vibrací, jako jsou například čerpadla.
  2. Průvan: Nejvhodnější umístění mikrováhy je mimo dosah dveří, klimatizace a rušných uliček v laboratoři.
  3. Změny teploty: Neumísťujte mikrosoustavu do blízkosti oken nebo zdrojů tepla, jako jsou radiátory.
     

Příklady nejistot měření v závislosti na umístění mikrováhy v laboratoři:

Where should I place the micro balance in my laboratory?
Where should I place the micro balance in my laboratory?

Jak postupovat při vážení na mikrováze?

Při práci s mikrováhou vždy noste rukavice. Otisky prstů a mastnota z rukou mohou ovlivnit výsledky. Před zahájením vážicí operace nejprve vynulujte váhu. Otevřete dvířka ochranného krytu proti proudění vzduchu a poté pomocí pinzety umístěte na vážicí misku nádobu nebo navažovací lodičku. Zavřete dvířka a nechte hodnotu ustálit. Nyní mikrováhu vytárujte. Po nadávkování vzorku zavřete dvířka a vyčkejte, než se hodnota mikrováhy ustálí. Mikrováha je velmi citlivá na pohyb, proto se jí během čekání na ustálení nedotýkejte. Poznamenejte si čistou hmotnost vzorku nebo opakujte postup dávkování, dokud nedosáhnete požadované hmotnosti. Po každém použití mikrováhu, nástroje a pracovní prostor očistěte.

Běžný postup vážení na mikrováze je vysvětlen v tomto videu:

Testování emisí – gravimetrické stanovení částic

Testování emisí – gravimetrické stanovení částic

Jak na mikrováze zajistit stabilní měření?

Mikrováhy jsou extrémně citlivé přístroje – sebemenší rušení pocházející z okolí nebo jakákoli interakce uživatele může výrazně ovlivnit stabilitu měření, proto je nezbytné se všem možným zdrojům vibrací vyhnout. Mikrováhy jsou velmi citlivé na proudění vzduchu, prach a výkyvy teploty, proto je nejlepší instalovat je tam, kde je udržována stabilní teplota a vlhkost prostředí. Především by měly být umístěny v dostatečné vzdálenosti od větracích otvorů, oken či dveří.

Mikrováhy by měly být instalovány na pevném pracovním stole v místě s malým provozem, které není vystaveno proudění vzduchu. V ideálním případě by se mělo jednat o vyhrazený vážicí stůl optimalizovaný k používání mikrováhy.

Při prvním připojení mikrováhy k napájení nebo při jejím zapnutí po delší době nečinnosti je doporučeno vyčlenit několikahodinovou dobu na zahřátí, aby se teplota stabilizovala.

Při používání mikrováhy je třeba minimalizovat konvekční toky uvnitř vážicí komory způsobené teplotními rozdíly, protože ty mohou mít negativní dopady na výsledky. Aby k tomu nedocházelo, manipulujte se vzorky pouze pomocí pinzety a nechte vzorky, nádoby a nástroje aklimatizovat na pokojovou teplotu.

Další tipy a triky, jak využít mikrováhu naplno, najdete v našem bezplatném průvodci: 10 kroků k úspěšnému mikrovážení.

Jaký je nejbezpečnější způsob vážení toxických a účinných látek na mikrováze?

Mnoho látek zpracovávaných v laboratoři či výrobním prostředí je toxických a představuje riziko pro uživatele, zejména na mikrobiologických a farmaceutických pracovištích. Základním předpokladem pro zajištění čistoty materiálů a prevenci křížové kontaminace jsou vhodné osobní ochranné prostředky pro uživatele a správná manipulace s váženými látkami.

V tomto videu představíme bezpečný způsob manipulace s nebezpečnými látkami a ukážeme, jak mikrováhy společnosti METTLER TOLEDO podporují bezpečné vážení:

Testování emisí – gravimetrické stanovení částic

Testování emisí – gravimetrické stanovení částic

Stáhněte si naši bílou knihu a přečtěte si, jak zajistit bezpečnost při vážení nebezpečných materiálů.

Jak čistit mikrováhu?

Během čištění by měla být mikrováha vypnutá. Hrubé čištění netoxických vzorků na vnitřních částech průvlakového štítu mikrováhy lze provádět pomocí kartáčku a kapesníků. Pro důkladné čištění mikrováhy lze odkapávací misku a vážicí misku snadno demontovat a v případě potřeby vyčistit v ultrazvukové vodní lázni. Lze také použít čisticí prostředky a vhodná rozpouštědla, jako je 70% alkohol nebo isopropanol. Na mikrováhu by se neměl používat aceton, a to ani na lepivé látky, protože může rozpouštět plasty a napadat přilnavé plochy průvlakového štítu. Aceton udržujte mimo dosah plastových rukojetí a koncového stínění mikrováhy. Čištění se doporučuje provádět po každém použití mikrováhy. 

Pro správné čištění mikrováhy se vždy řiďte pokyny k čištění uvedenými v referenční příručce.

How to clean a microbalance?
How to clean a microbalance?

Jak postupovat při kalibraci a justování mikrováhy? Jak je to s rutinními zkouškami u mikrovah?

Prozkoumejte naše služby kalibrace, které jsou dokonale přizpůsobeny vašim potřebám: U mikrováhy XPR je automatické justování prováděno prostřednictvím vestavěné funkce proFACT s pomocí interních testovacích závaží mikrováhy. Funkce proFACT zajišťuje stálou přesnost prostřednictvím automatického justování mikrováhy při jakékoli změně okolní teploty.

Kalibrace umožňuje posoudit výkonnost vaší mikrováhy. Kalibraci mikrováhy jakožto vysoce přesné mikrováhy smí provádět pouze certifikovaný poskytovatel kalibračního servisu. Kalibrační proces obvykle zahrnuje posouzení minimální navážky mikrováhy a případné justování. Bude vám vystaven kalibrační list, který je zárukou, že vaše mikrováha funguje dle očekávání, a je nutný k prokázání návaznosti.

V intervalech mezi kalibracemi je rovněž nezbytné provádění rutinních zkoušek uživatelem. Rutinní zkoušky poskytují včasnou indikaci odchylky ve výkonu, která by potenciálně mohla vést k výsledkům nevyhovujícím specifikacím.

Společnost METTLER TOLEDO vyvinula celosvětovou normu pro bezpečný výběr, kalibraci a provoz vah nazývanou Good Weighing Practice™ (Správná praxe vážení, GWP®).

Prozkoumejte naše služby kalibrace, které jsou dokonale přizpůsobeny vašim potřebám.

Jak ukládat výsledky a data z mikrováhy?

U mikrovah XPR METTLER TOLEDO se všechna data a informace o procesech ukládají do vestavěného zápisníku výsledků automaticky.the draft Prostřednictvím jednoduchého připojení kabelu lze výsledky přenést přímo do počítače, možný je také přenos prostřednictvím paměťového zařízení USB. Komplexní správu dat zajišťuje laboratorní software LabX™, který se automaticky stará o všechny výsledky, metadata i výpočty. Software LabX nabízí centralizovanou správu přístrojů, úkolů a uživatelů, zobrazování pokynů k SOP přímo na displeji mikrosystému, zajištění plné integrity dat a podpoření shody s předpisem CFR 21, část 11.

Testování emisí – gravimetrické stanovení částic

Testování emisí – gravimetrické stanovení částic

Jak přenesu data z mikrováhy XPR do počítače?

Pomocí váhy XPR micro můžete přenášet údaje o vážení do počítačového programu, např. přímo do tabulky Excelu, pomocí funkce HID váhy (drop-to-cursor). Následující video ukazuje, jak připojit mikrováhu k počítači pomocí kabelu USB a jak mikrováhu nastavit: