Inženýrské sítě a obce - METTLER TOLEDO
Inženýrské sítě a obce
METTLER TOLEDO je přední dodavatel in-line a off-line analytických měřicích a vážicích řešení pro vodovodní a kanalizační systémy, výrobu elektřiny a nakládání s odpady. Své služby poskytujeme také zpracovatelům v souvisejících odvětvích, kteří naše vysoce kvalitní přístroje integrují do svých systémů.
Vyžádejte si další informace
Vodovodní systémy
U vodovodních a kanalizačních systémů je kontrola kvality vod klíčovým faktorem. Zároveň je však nutné zajistit efektivitu procesů.

Společnost METTLER TOLEDO nabízí měřicí a vážicí řešení a služby, které zajistí špičkovou výkonnost vašich procesů.

Vyžádejte si další informace
Řešení pro výrobu elektřinyVyžádejte si další informace
Nakládání s odpady
Růst počtu obyvatel, urbanizace a industrializace vytvářejí v odvětví nakládání s odpady stále nové výzvy. Zařízení na zpracování odpadů jsou pro moderní společnost a obchod klíčová. Přispívají k veřejnému zdraví, čistotě obcí a třídění recyklovatelných zdrojů a materiálů.

Společnost METTLER TOLEDO nabízí měřicí a vážicí řešení a služby, které zajistí špičkovou výkonnost vašich procesů v oblasti nakládání s odpady a jejich recyklace.

Vyžádejte si další informace
U vodovodních a kanalizačních systémů je kontrola kvality vod klíčovým faktorem. Zároveň je však nutné zajistit efektivitu procesů.

Zjistěte více o řešeních společnosti METTLER TOLEDO pro vodovodní a kanalizační sítě.

Efektivita provozu elektráren a jejich ziskovost závisí na měřicím vybavení. Zjistěte více o spolehlivých řešeních METTLER TOLEDO.
Zajištění shody s předpisy v odvětví nakládání s odpady závisí na přesném vážicím a měřicím vybavení. Zjistěte více o řešeních METTLER TOLEDO pro průmyslové vážení.

Řešení pro vážení vozidel

Silniční váhy a váhová řešení

Kontrola spalování

Analyzátory plynu a senzory pro kontrolu spalováníStanovení obsahu pevných látek

Úprava vody

Spolehlivé měření pH čisté vodySenzory vodivosti pro aplikace v čisté voděAnalyzátory sodíku a křemíkuOptický senzor rozpuštěného kyslíku pro čistou voduNepřetržité měření TOC v reálném časePřevodníkyKomplexní a spolehlivá off-line analýza vody a odpadních vodPotenciometrické titrátory tvrdosti, zásaditosti, chloridů, COD atd.Přístroje na měření pH, vodivosti, rozpuštěného kyslíku atd.Analyzátory vlhkosti

Sledování chemických okruhů

Spolehlivé měření pH v čisté voděSenzory vodivosti pro aplikace v čisté voděAnalyzátory sodíku a křemíkuOptický senzor rozpuštěného kyslíku pro čistou voduPřevodníky
Zprávy, události
a webináře
Vyžádejte si další informace
Elektronický zpravodaj pro akademickou obec a brožura News obsahující nejnovější zprávy a novinky
Přihlaste se k odběru našeho čtvrtletního elektronického zpravodaje pro akademickou obec a získávejte pravidelně nejnovější informace o našich výrobcích a službách.
Přihlásit k odběru
Zprávy a novinky
iSenseLight – softwarový nástroj pro snadnou kalibraci
iSenseLight je bezplatný softwarový nástroj určený pro správu senzorů vybavených technologií inteligentní správy senzorů (ISM). Software iSenseLight usnadňuje kalibraci senzorů ISM, umožňuje jejich instalaci způsobem Plug and Measure a usnadňuje využití prediktivní diagnostiky pro maximalizaci využitelnosti procesů. Intuitivní uživatelské rozhraní umožňuje snadnou obsluhu a zobrazuje všechny důležité informace na obrazovce počítače.

Software není třeba registrovat. Jediným nákladem tak zůstává pořizovací cena hardwaru (kabel iLink a senzory ISM).


Další zprávy a novinky
Webináře
Vysoce reaktivní chemie: minimalizace rizik
V tomto webináři vám představíme několik případových studií, na kterých ilustrujeme bezpečnost vývoje, zavádění do výroby a každodenní provoz vysoce reaktivní chemie.

Obory založené na vysoce reaktivní chemii pracují se sloučeninami a provozními podmínkami, které pro výzkum i výrobní provoz představují výrazná rizika související s výbušností látek, nežádoucím vystavením osob účinkům chemických látek nebo nedostatečnou kvalitou výrobků v důsledku odchylek od správného průběhu reakce.


Další webináře
Veletrhy a výstavy
1. – 5. ledna 2012
Celosvětová konference Mezinárodní unie čisté a aplikované chemie (IUPAC) o polymerech 2012
Společnost METTLER TOLEDO s potěšením oznamuje svoji účast na celosvětové konferenci Mezinárodní unie čisté a aplikované chemie (IUPAC) o polymerech 2012.


Další webináře
Nejnovější případové studie
z oboru inženýrských sítí v obcích
Vyžádejte si další informace
Projděte si naši rozsáhlou knihovnu, která obsahuje bezplatné bílé knihy a případové studie. Ke stažení jsou zde k dispozici stovky souborů.

Projděte si naši rozsáhlou knihovnu, která obsahuje bezplatné bílé knihy a případové studie. Ke stažení jsou zde k dispozici stovky souborů.
Bílé knihy
Nejnovější pokrok v očkování během krystalizačního procesu
Tato bílá kniha se zabývá návrhem úspěšné očkovací strategie a parametry, které je třeba zohlednit při realizaci očkovacího protokolu. Ačkoli pochopení krystalizačních procesů za uplynulých 30 let značně pokročilo, očkování stále představuje při návrhu a vývoji nových chemických procesů jisté nesnáze.


Další bílé knihy