On-line analyzátory chemického složení vody

On-line analyzátory chemického složení vody

Spolehlivé on-line monitorování čisté a ultračisté vody

Tyto analyzátory chemického složení vody jsou určené pro rychlá a spolehlivá on-line měření v čisté a ultračisté vodě. Při použití k analýze vody v elektrárnách umožňují monitorování koroze a přispívají k prevenci tvorby usazenin v turbínách a kotlech. Ve vodě používané při výrobě polovodičů pomáhají maximalizovat výtěžnost plátů a produktivitu.

Zavolejte nám pro individuální nabídku
+420 226 808 163
Kontaktovat servis
Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

FAQs

Jak analyzátory chemického složení vody pomáhají předcházet korozi a tvorbě usazenin?

Analyzátory chemického složení vody provádějí automatický on-line odběr vzorků v kritických místech, kde by kontaminanty mohly poškodit důležitá výrobní zařízení a zvýšit četnost odstávek. Průběžně ověřují, zda je kvalita vody ve stanoveném rozsahu, a v případě odchylek upozorní obsluhu na nutnost přijetí opatření, aby se předešlo vzniku škod. 

Kam bychom měli analyzátor chemického složení vody umístit pro optimální prevenci koroze?

Analyzátory chemického složení vody byste měli instalovat v kritických místech, kde je žádoucí ověřit, zda přiváděná voda neobsahuje žádné kontaminanty. Důležité jsou zejména na místech, kde probíhá monitorování deionizační pryskyřice v přídavné vodě a ve fázi leštění ve vodním okruhu. V elektrárnách fungují jako analyzátory vody nebo chemických cyklů a slouží k monitorování vodního nebo parního cyklu v místě přívodu média do kotle či turbíny.

Jaké hlavní funkce bychom měli u analyzátoru chemického složení vody hledat?

U analyzátoru chemického složení vody byste měli především hledat takové funkce, které zajistí spolehlivé on-line monitorování stopových množství, ideálně v kombinaci s automatizovanými funkcemi, jako např. kalibrací, které minimalizují zásahy ze strany obsluhy. 

V závislosti na Vašich specifických požadavcích byste měli uvážit i další důležité faktory, jako např. možnost umístění do malého prostoru nebo schopnost provádět více měření jedním přístrojem. Analyzátory chemického složení vody by měly být dostatečně flexibilní, aby vyhověly potřebám konkrétní aplikace.