Analyzátory sodíku, oxidu křemičitého a chloridu/sulfátu
 
Menu
Analyzátory sodíku, oxidu křemičitého a chloridu/sulfátu

Analyzátory sodíku, oxidu křemičitého a chloridu/sulfátu

Spolehlivé on-line analyzátory s automatickou kalibrací

Analyzátory sodíku, oxidu křemičitého a chloridu/sulfátu (FAQ)

Efektivní a spolehlivé sledování nízkých koncentrací různých nečistot v čisté vodě je důležité pro aplikace v mikroelektronice a v chemických aplik...

Efektivní a spolehlivé sledování nízkých koncentrací různých nečistot v čisté vodě je důležité pro aplikace v mikroelektronice a v chemických aplikacích v energetických provozech. METTLER TOLEDO nabízí řadu analyzátorů sodíku, oxidu křemičitého a chloridu/sulfátu, které využívají osvědčenou technologii v kombinaci s inovativním přístupem a poskytují jistotu ohledně čistoty vody s ohledem na minimalizaci koroze a přípravu maximálního množství čisté vody.

Co je analyzátor sodíku?

Analyzátor sodíku je on-line systém měření, který zajišťuje, aby voda nebyla kontaminována sodíkem, který může způsobovat korozi a škody v procesech, kde je vyžadována čistá nebo ultračistá voda. Jsou často používány v elektrárnách pro sledování chemie vodního cyklu nebo při výrobě mikroelektroniky. Plně automatické online systémy, jako je například sodíkový analyzátor 2300Na, mohou sledovat hladiny sodíku nižší než ppb.

Měřím konduktivitu, proč mám měřit hladinu sodíku?

Kromě konduktivity by měla být obecně měřena i hladina sodíku. Vzhledem k tomu, že je konduktivita nespecifická, nelze pomoci ní rozlišit kontaminanty a chemikálie pro úpravu vody, jako je amoniak nebo fosfáty. Analyzátor sodíku je specifičtější a citlivější. Může detekovat situaci, kdy je nutno regenerovat měnič kationtů, zatímco vodivostí nelze detekovat sodík, pokud jsou hladiny příliš vysoké a to z důvodu výchozí vysoké vodivosti čisté vody. Citlivost analyzátoru sodíku je zásadní, protože kontaminující látky v páře jsou mnohem více koncentrované, když se hromadí v prvních kondenzačních kapkách v turbínách, kde jsou velmi korozní.

Jak analyzátor sodíku funguje?

Analyzátor používá iontově selektivní elektrodu navrženou pro specifické měření sodíku ve vodě. Vzorek vody je ošetřen činidlem, které potlačuje rušení všech ostatních iontů ve vodě, přičemž elektroda měří koncentraci sodíku ve vodě, která proudí v nepřetržitém proudu. Při plně automatické kalibraci probíhá v analyzátoru periodická kalibrace, kterou jsou zajištěna vždy přesná a spolehlivá měření.

Co je analyzátor oxidu křemičitého?

Analyzátor oxidu křemičitého je on-line systém měření, který využívá kolorimetrickou technologii k identifikaci kontaminace oxidu křemičitého v čisté vodě. Kontrola oxidu křemíku je v elektrárnách zásadní, protože oxid křemičitý přenášený v páře se může ukládat na lopatkách turbíny, což značně snižuje efektivitu a způsobuje nerovnováhu lopatek turbíny. Jeho odstranění je rovněž velmi obtížné a může způsobit praskání a poruchu lopatek turbíny. Kontaminace vody oxidem křemičitým, která je používána v procesech výroby mikroelektroniky může způsobit vyřazení vyrobeného zboží

Jak analyzátor oxidu křemičitého funguje?

Analýza obsahu oxidu křemičitého je měření šarže, z níž byl odebrán vzorek vody v analyzátoru a přidána sada činidel, která reagují s oxidem křemičitým. Vzorek vody se na konci reakce změní na modrou barvu, intenzita barvy závisí na koncentraci oxidu křemičitého - čím více oxidu křemičitého, tím tmavší je modrá barva. Analyzátor detekuje tuto změnu barvy a vypočítá hladinu oxidu křemičitého ve vodě. Při plně automatické kalibraci probíhá v analyzátoru periodická kalibrace, kterou jsou zajištěna vždy přesná a spolehlivá měření.

Co je analyzátor chloridu a sulfátu?

Analyzátor chloridu a sulfátu je on-line systém měření, který využívá mikrofluidní kapilární elektroforézu jako metodu detekce iontů chloridu a sulfátu při velmi nízkých koncentracích ppb. Byla navržena pro podporu zařízení na výrobu elektřiny při jejich plnění požadavků směrnic pro chemii příslušných cyklů a splnění požadavků na záruku turbíny. Je schopen měření stopové hladiny, které není možné s typickými iontově selektivními chloridovými analyzátory nebo s katexovou vodivostí, jež je kumulativní měření všech kontaminantů ve vzorku.

Proč bych měl používat analyzátor sulfátu a chloridu?

Chloridové a sulfátové ionty jsou vysoce korozní a mohou způsobit tvorbu trhlin, korozní praskání a další typy koroze na trubkách kotlů a generátorů páry a turbínách. Zvýšení náročnosti cyklů v elektrárnách, spojené s potřebou kompenzovat nepředvídatelnost alternativních zdrojů energie, je činí náchylnějšími k vniknutí vzduchu, které mohou zhoršit korozní podmínky. Vzhledem k tomu, že časté cyklování vede ke vzniku horších korozivních podmínek, je zapotřebí přijmout opatření ke zvýšení kontroly chemie pomocí užitečných analytických měření. Analyzátory pro detekci iontů, jako je analyzátor 3000CS, nabízejí podstatně více relevantních iontově specifických výsledků než měření katexové a odplyněné katexované konduktivity, což umožňuje rychlé sledování a kontrolu chemie cyklu.

Jak funguje analyzátor chloridu a sulfátu?

Šarže vzorku vody je vstřikována do mikrofluidní kapilární kazety spolu se sadou činidel. Při aplikaci elektřiny se chloridové a sulfátové ionty ve vzorku začínají pohybovat směrem k anodě v kazetě a jsou při pohybu kapilárami oddělovány. Oddělené ionty procházejí vodivostním článkem v kapiláre a odpovídající koncentrace iontů se vypočítá z naměřené vodivosti.


Analyzátor chloridu a sulfátu 3000CS
Analyzátor sodíku 2300Na
Analyzátor křemíku 2850Si

Analyzátor chloridu a sulfátu

Analyzátor sodíku

Analyzátor křemíku a fosfátů

Analyzátory chloridu a sulfátu jsou on-line přístroje určené pro kontinuální monitorování chloridu a sulfátu ve vodním systému na úrovni nižší než ppb. Model 3000CS METTLER TOLEDO je kombinovaný analy...
Analyzátor sodíku 2300Na zajistí potřebnou čistotu vody za účelem maximalizace výroby a minimalizace koroze.
Analyzátor křemíku umožňuje provádět kriticky důležitá on-line měření, která zaručí čistotu vody využívané v chemických cyklech v energetických provozech a v procesech monitorování ultračisté vody. An...
On-line měření každých 45 minut
Přesná dvoubodová kalibrace zaručuje přesnost
Zobrazuje koncentraci iontů a interval měření
Eliminuje rizika kontaminace vzorku
Detekce průniku sodíku na úrovni nižší než ppb
Plně automatická kalibrace bez nutnosti zásahu obsluhy
Automatizovaná úprava elektrody
Interní kontroly hladiny pH snižují spotřebu reagentů
Optimální produktivita s analýzou křemíku a PO₄
Kompaktní konstrukce vytváří prostor pro další analýzu
Jednodušší údržba s inteligentní diagnostikou
Více kanálů, jedno uživatelské rozhraní
Analyzátor chloridu a sulfátu 3000CS

Analyzátory chloridu a sulfátu jsou on-line přístroje určené pro kontinuální monitorování chloridu a sulfátu ve vodním systému na úrovni nižší než ppb. Model 3000CS METTLER TOLEDO je kombinovaný analy...

Analyzátor sodíku 2300Na

Analyzátor sodíku 2300Na zajistí potřebnou čistotu vody za účelem maximalizace výroby a minimalizace koroze.

Analyzátor křemíku 2850Si

Analyzátor křemíku umožňuje provádět kriticky důležitá on-line měření, která zaručí čistotu vody využívané v chemických cyklech v energetických provozech a v procesech monitorování ultračisté vody. An...

Publikace ke stažení

Měření hladiny oxidu křemičitého chrání drahé zařízení
Sledování chloridu a sulfátu pro kontrolu koroze
Pokročilé měření sodíku on-line
Katalog výrobků pro procesní analytiku

Nabídka servisních služeb

+420 226 808 163
Kontaktovat servis
Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Odbornost
Školení a konzultace

Videa

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.