Analytický převodník | In-line převodník | On-line převodník

Analytické převodníky

Vysoce výkonné převodníky pro spolehlivou in-line analýzu

Analytické převodníky jsou součástí měřicího systému, jenž data měření předává uživateli nebo nadřazenému řídicímu systému. Společnost METTLER TOLEDO nabízí analytické převodníky pro celou řadu analytických měření, včetně pH/ORP, kyslíku, rozpuštěného oxidu uhličitého, vodivosti a měrného odporu. Naše vysoce výkonné analytické převodníky jsou kompatibilní s tradičními analogovými senzory, ale i s digitálními senzory s technologií inteligentní správy senzorů (ISM).

Zavolejte nám pro individuální nabídku
View Results ()
Filter ()

Přidejte 1 nebo 2 další produkty k porovnání

+420 226 808 163
Kontaktovat servis
Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

Často kladené otázky – analytické převodníky

Co je analytický převodník?

Analytické převodníky jsou nepostradatelnou součástí systému analytických měření nebo řízení. Převodník zpracuje měření provedené analytickým senzorem a data předá uživateli nebo nadřazenému řídicímu systému.

Jaké měřicí parametry pokrývá analytický převodník METTLER TOLEDO?

Společnost METTLER TOLEDO nabízí celou řadu víceparametrových převodníků (rovněž nazývaných multivariabilních), které pokrývají všechny důležité parametry analýzy procesů a vody, včetně měření pH, ORP (redox), rozpuštěného kyslíku (DO), měrného odporu, celkového organického uhlíku (TOC), rozpuštěného ozonu, CO2, kyslíku, ozonu, vodivosti a zákalu.

Jak analytický převodník funguje?

Většina analytických převodníků měří neupravený signál z analytického senzoru (v závislosti na senzoru se může jednat o tlak, proud nebo měrný odpor) a převádí ho na digitální signál, aby měření bylo možné zobrazit na displeji převodníku. To je standardní proces platný pro kombinaci analogového senzoru a převodníku. Moderní in-line převodníky lze také integrovat s digitálními senzory, jako např. senzory ISM, u nichž je signál převeden na digitální před odesláním do převodníku. U digitálních senzorů převodník plní především funkci displeje, kdy digitální data převádí na informace použitelné pro obsluhu, případně je odesílá do jiných informačních systémů.

Může analytický převodník měřit více parametrů současně?

Ano, analytické převodníky, které současně měří více parametrů, se nazývají víceparametrové, vícekanálové převodníky. Tato kategorie převodníků je optimální v situaci, kdy je žádoucí měření více parametrů, vícekanálové převodníky je ale také možné využít v případech, kdy pro účely zajištění shody potřebujete provádět redundantní měření. Některé víceparametrové převodníky mohou provádět i výpočet hodnot, jako např. hodnoty pH vypočtené na základě naměřené vodivosti. Víceparametrové převodníky obsažené v portfoliu společnosti METTLER TOLEDO mohou zároveň zobrazit až osm měření.

Dokážou analytické převodníky komunikovat přes Ethernet/IP?

Ano, analytické převodníky METTLER TOLEDO nabící všechny běžné digitální komunikační protokoly, včetně Ethernet/IP, Profinet, HART, Profibus-PA nebo FOUNDATION Fieldbus.

Jak si vybereme správný analytický převodník?

Existuje celá řada kritérií, které je nutné vzít při výběru vhodného analytického převodníku v úvahu. S přihlédnutím k Vaší konkrétní aplikaci byste měli posoudit, zda převodníkem potřebujete měřit jen jeden parametr, nebo zda jich potřebujete měřit více. Chcete-li měřit více parametrů, měli byste zvážit pořízení víceparametrového převodníku. S víceparametrovým převodníkem můžete použít stejný model pro různé parametry. Pokud by měl převodník měřit více měřicích bodů současně, pak byste měli zvolit vícekanálový převodník. Rovněž byste měli zvážit, zda bude zapotřebí integrovat analytický převodník do Vašeho řídicího systému. V případě, že budete chtít využít prediktivní diagnostiku ISM senzoru, měli byste zvolit analytický převodník kompatibilní se senzory ISM. Stejně tak byste měli zohlednit i výrobní prostředí. Společnost METTLER TOLEDO nabízí analytické převodníky s různými kryty vhodnými do nebezpečných prostředí. V neposlední řadě byste měli zvážit i další vlastnosti, jako je zaznamenávání dat nebo snadná obsluha. Obraťte se na našeho obchodního zástupce, který pozorně vyslechne Vaše potřeby a nabídne Vám nejvhodnější analytický převodník pro konkrétní aplikaci.