In-line analyzátory a senzory plynů pro instalace in situ

Průmyslové analyzátory procesního plynu

Analyzátory plynů pro in situ a extrakční instalace

Velmi spolehlivé analyzátory plynů jsou navrženy tak, aby poskytovaly rychlý čas odezvy u celé řady plynů přítomných v průmyslových a chemických procesech. Jak analyzátory s nastavitelným diodovým laserem (TDL), tak i amperometrické senzory kyslíku nevyžadují odběr ani úpravu vzorků, čímž snižují četnost odstávek a zvyšují bezpečnost procesů při nižších nákladech na vlastnictví. METTLER TOLEDO nabízí široký výběr analyzátorů plynného kyslíku, jakož i TDL analyzátory plynů pro O₂, CO₂, CO, HCl, H₂S, vlhkost, amoniak (NH₃) a metan (CH₄).

Zavolejte nám pro individuální nabídku
+420 226 808 163
Kontaktovat servis
Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

FAQs

Co je analyzátor kyslíku?

Analyzátor kyslíku je systém určený pro měření kyslíku v proudu plynu. Je tvořen senzorem, převodníkem a procesním přizpůsobením nebo krytem. Pro měření kyslíku in situ nabízí METTLER TOLEDO jak amperometrické analyzátory kyslíku, tak i analyzátory kyslíku s technologií nastavitelného diodového laseru.  

Analyzátory kyslíku METTLER TOLEDO jsou jedinečné tím, že nevyžadují systém pro odběr a úpravu vzorků (SCS), čímž umožňují rychlá a přesná měření s minimálními nároky na údržbu.

Jaké technologie analyzátorů plynů nabízí společnost METTLER TOLEDO?

METTLER TOLEDO nabízí dvě technologie analyzátorů plynů. Jedná se o spektroskopii na bázi nastavitelného diodového laseru a amperometrickou (nebo polarografickou) technologii.  

Amperometrické senzory kyslíku využívají elektrochemickou měřicí technologii v kompaktním provedení. Vzhledem ke specifickým nárokům vyžadují určitou údržbu a použití spotřebního materiálu. Může docházet k rušení chemikáliemi, proto je pro správné posouzení nutná znalost složení plynu. 

Technologie analyzátorů kyslíku s nastavitelným diodovým laserem METTLER TOLEDO je imunní vůči většině rušení a konstrukční materiály použité u senzorů jsou velmi robustní. Senzory nevyžadují žádnou pravidelnou údržbu a jsou navrženy pro dlouhodobý nepřetržitý provoz. Technologie TDL je vhodná pro nejnáročnější a nejkritičtější aplikace. Fyzické provedení je větší než u amperometrických senzorů plynu, proto má odlišné požadavky na instalaci.

V jakých typech systémů mohou být analyzátory plynů instalovány?

Portfolio analyzátorů plynů METTLER TOLEDO nabízí nezbytnou flexibilitu pro celou řadu aplikací i systémů. Amperometrické senzory jsou standardní senzory 12 mm a je možné je instalovat ve většině běžných procesních nádob. Jsou tak optimální volbou pro takové aplikace, jako je monitorování nad hladinou. 

Analyzátor plynů s nastavitelným diodovým laserem nabízí mnohem širší možnosti přizpůsobení různým procesům, aby umožnil provádět měření tam, kde je nejvíce zapotřebí. S přizpůsobeními pro potrubí malé i velké šířky, znečištěné, rychlé nebo pomalé proudy plynu i proudy horkého plynu je tento analyzátor velmi všestranný, aby plně vyhověl instalačním požadavkům.  Navíc díky konstrukci se složenou dráhou nevyžaduje ruční seřizování.