In-line analyzátory a senzory plynů pro instalace in situ

Průmyslové analyzátory procesního plynu

Analyzátory plynů pro in situ a extrakční instalace

Velmi spolehlivé analyzátory plynů jsou navrženy tak, aby poskytovaly rychlý čas odezvy u celé řady plynů přítomných v průmyslových a chemických procesech. Jak analyzátory s nastavitelným diodovým laserem (TDL), tak i amperometrické senzory kyslíku nevyžadují odběr ani úpravu vzorků, čímž snižují četnost odstávek a zvyšují bezpečnost procesů při nižších nákladech na vlastnictví. METTLER TOLEDO nabízí široký výběr analyzátorů plynného kyslíku, jakož i TDL analyzátory plynů pro O₂, CO₂, CO, HCl, H₂S, vlhkost, amoniak (NH₃) a metan (CH₄).

+420 226 808 163
Kontaktovat servis
Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Odbornost
Školení a konzultace

FAQs

Co je analyzátor kyslíku?

Analyzátor kyslíku je systém určený pro měření kyslíku v proudu plynu. Je tvořen senzorem, převodníkem a procesním přizpůsobením nebo krytem. Pro měření kyslíku in situ nabízí METTLER TOLEDO jak amperometrické analyzátory kyslíku, tak i analyzátory kyslíku s technologií nastavitelného diodového laseru.  

Analyzátory kyslíku METTLER TOLEDO jsou jedinečné tím, že nevyžadují systém pro odběr a úpravu vzorků (SCS), čímž umožňují rychlá a přesná měření s minimálními nároky na údržbu.

Jaké technologie analyzátorů plynů nabízí společnost METTLER TOLEDO?

METTLER TOLEDO nabízí dvě technologie analyzátorů plynů. Jedná se o spektroskopii na bázi nastavitelného diodového laseru a amperometrickou (nebo polarografickou) technologii.  

Amperometrické senzory kyslíku využívají elektrochemickou měřicí technologii v kompaktním provedení. Vzhledem ke specifickým nárokům vyžadují určitou údržbu a použití spotřebního materiálu. Může docházet k rušení chemikáliemi, proto je pro správné posouzení nutná znalost složení plynu. 

Technologie analyzátorů kyslíku s nastavitelným diodovým laserem METTLER TOLEDO je imunní vůči většině rušení a konstrukční materiály použité u senzorů jsou velmi robustní. Senzory nevyžadují žádnou pravidelnou údržbu a jsou navrženy pro dlouhodobý nepřetržitý provoz. Technologie TDL je vhodná pro nejnáročnější a nejkritičtější aplikace. Fyzické provedení je větší než u amperometrických senzorů plynu, proto má odlišné požadavky na instalaci.

V jakých typech systémů mohou být analyzátory plynů instalovány?

Portfolio analyzátorů plynů METTLER TOLEDO nabízí nezbytnou flexibilitu pro celou řadu aplikací i systémů. Amperometrické senzory jsou standardní senzory 12 mm a je možné je instalovat ve většině běžných procesních nádob. Jsou tak optimální volbou pro takové aplikace, jako je monitorování nad hladinou. 

Analyzátor plynů s nastavitelným diodovým laserem nabízí mnohem širší možnosti přizpůsobení různým procesům, aby umožnil provádět měření tam, kde je nejvíce zapotřebí. S přizpůsobeními pro potrubí malé i velké šířky, znečištěné, rychlé nebo pomalé proudy plynu i proudy horkého plynu je tento analyzátor velmi všestranný, aby plně vyhověl instalačním požadavkům.  Navíc díky konstrukci se složenou dráhou nevyžaduje ruční seřizování. 

Tato stránka není optimalizovaná pro Váš prohlížeč. Zvažte použití jiného prohlížeče nebo upgradujte svůj prohlížeč na nejnovější verzi, abyste zajistili nejlepší zobrazení.