Provozní a laboratorní řešení pro těžební průmysl - METTLER TOLEDO

Provozní a laboratorní řešení pro těžební průmysl

Geologický průzkum a příprava rudy

V puncovnách a dolech vyžaduje vážení regulu, kamínku a vzorků rud přesné a spolehlivé přístroje. Společnost METTLER TOLEDO nabízí široký sortiment vysoce přesných vah s váživostí v rozsahu 0,0000001 g až 64 kg.
Vyžádejte si další informace

Důlní činnosti

Ať už vážíte surovou rudu, kovové pruty, železné pelety nebo měděné anody určené pro hutě, společnost METTLER TOLEDO zajistí inovativní a spolehlivá řešení pro veškeré typy aplikací v těch nejnáročnějších podmínkách.
Vyžádejte si další informace

Těžba a koncentrování

Důlní činnosti probíhají v náročných pracovních podmínkách. Řešení procesní analytiky od společnosti METTLER TOLEDO odolají i těm nejnepříznivějším teplotám a hodnotám tlaku.
Vyžádejte si další informace

Čištění a dočišťování

Bezpečnost procesů a pravidelné kontroly kvality jsou významným prvkem, který zajišťuje kvalitu výsledných produktů a umožňuje sledovat znečištění životního prostředí. Díky přístrojům od společnosti METTLER TOLEDO je zajištění kvality snadným úkolem.
Vyžádejte si další informace

Laboratoře kontroly kvality a rozvoj procesů

Optimální rozvoj procesů a přísná kontrola kvality jsou předpoklady efektivních důlních činností. Hustoměry METTLER TOLEDO zajistí přesný a rychlý odečet výsledků v rámci kontroly kvality a Systém charakterizace částic in situ optimalizuje vločkování.
Vyžádejte si další informace

Údržba a opravy

Servis v dolech může provádět jen spolehlivý partner
, který zajistí rychlou a účinnou podporu. Společnost METTLER TOLEDO nabízí vysokou úroveň aplikační a technické podpory i v těch nejvzdálenějším místech.
Vyžádejte si další informace
Geologický průzkum a
příprava rud
Důlní
činnosti
Těžba a
koncentrování
Čištění a dokončovací práce
Laboratoře kontroly kvality a rozvoj procesů
Údržba a opravy

Geologický průzkum a příprava rudy

Maximální přesnost vážení
Vážení hraje v dobývání kovů významnou roli při stanovení přesného obsahu drahých kovů pomocí zavedených gravimetrických metod jako je kupelace nebo při vážení vysokého počtu vzorků rud. Váhy METTLER TOLEDO jsou vysoce spolehlivé a umožňují přesné vážení v laboratořích i při práci v náročných a prašných podmínkách v dolech.

Důlní činnosti

Spolehlivé vážení v náročných podmínkách
Vážení surové rudy nebo rafinovaných kovů je díky inovativním a spolehlivým řešením pro náročná prostředí od společnosti METTLER TOLEDO snadné. Bez ohledu na to, zda jsou získané materiály přepravovány nákladními vozidly nebo dopravníky, METTLER TOLEDO nabízí vhodné váhy pro všechny podmínky a požadavky.

Těžba a koncentrování

Přesná a odolná řešení pro sledování procesů
Sledování procesů v těžebním průmyslu vyžaduje použití odolných a spolehlivých přístrojů. In-line měřicí řešení od společnosti METTLER TOLEDO odolají i těm nejnáročnějším podmínkám a vysokým teplotám a hodnotám tlaku a zajistí optimalizaci kvality a vysokou výkonnost procesů. Součástí našich řešení je několik typů senzorů, převodníků, krytů a čisticích systémů.

Čištění a dočišťování

Optimalizace výroby jediným kliknutím
Titrace je kvantitativní analytická metoda využívaná ke stanovení obsahu kovů v různých fázích procesu. Jejím cílem je zlepšení loužení nebo minimalizace spotřeby chemických činidel při čištění. Titrační řešení One Click™ od společnosti METTLER TOLEDO přináší přesné výsledky stisknutím jediného tlačítka.

Spolehlivé a přesné vážení regulu

Naše váhy Micro a Ultra Micro se vyznačují nízkou opakovatelností a krátkou dobou ustálení a jsou zárukou rychlého a spolehlivého vážení během kupelace vzorků kovů. Speciálně provedená sada trychtýřů umožňuje přesné a velmi rychlé vážení i těch nejmenších vzorků, jako jsou kuličky nebo regulus.

Mikro- a ultramikrováhy XP Vážicí řešení One Click™

Zkrácená doba vážení kolejových vozidel

Vážení spřažených kolejových vozidel vyžaduje posouvání a polohování a je časové náročné. Díky železniční váze pro spřažená pohybující se vozidla a řadiči IND9R86 pro železniční váhy veškerá manipulace s jednotlivými vozidly odpadá. Přesné vážení je možné provést za jízdy vozidel rychlostí 3–5 km/h a celý postup je tak rychlejší a bezpečnější než statické vážení.

Mikro- a ultramikrováhy XP

Senzory, které vydrží

Masivní provedení a důsledný postup výroby senzorů METTLER TOLEDO zaručuje jejich dlouhou životnost a zvýšenou odolnost i v těch nejnáročnějších situacích. Technologie Inteligentní správy senzorů (Intelligent Sensor Management – ISM) zároveň minimalizuje rozsah činností během instalace, údržby a kalibrace.

Senzor vodivosti / senzor měrného odporupH senzor / ORP (Redox) senzorSenzor rozpuštěného kyslíku / Senzor rozpuštěného CO2 / zákalu

Zvýšení produktivity při stanovení obsahu kovů

Na dotykovém displeji titrátoru stačí ke spuštění odměrné analýzy kovů využít technologie One Click™. Díky ní může titraci v laboratoři provést kdokoli. Není tedy nutné absolvovat dlouhá školení. Podavač vzorků Rondo umožňuje měřit až 60 vzorků současně a zvyšuje tak produktivitu.

Řešení titrace pomocí technologie One Click™Objednejte si Průvodce stanovením obsahu kovů zdarma

Jednoduché stanovení hustoty kapalin během několika sekund

Hustota maziv, olejů nebo provozních chemikálií se měří za účelem zajištění spolehlivosti důlních činností. Odolné stolní hustoměry LiquiPhysics™ a přístroje ErgoSense™ určené k bezdotykovému provozu zajišťují bezpečné a rychlé měření, které mohou provádět i neškolení operátoři.

Stolní hustoměry LiquiPhysics™Zahrajte si hru LiquiPhysics™

Laboratoře kontroly kvality a rozvoj procesů

Přesné přístroje pro efektivní práci v laboratoři
Přísná kontrola kvality a dodržování specifikací produktů jsou nyní zajištěny díky vysoce výkonným hustoměrům, senzorům velikosti částic, infračerveným senzorům a sofistikovaným softwarovým řešením.

Snadná a efektivní manipulace se vzorky

Na váhy XP a XS lze díky speciálním držákům ErgoClips bezpečně umístit tárovací nádoby všech velikostí a rozměrů. Díky tomu je zajištěno přesné dávkování cenných vzorků do požadované nádoby a snížení ztrát.

Držáky tárovacích nádob ErgoClips

Přesné vážení tekutých materiálů

Společnost METTLER TOLEDO nabízí široký sortiment snímačů hmotnosti a vážicích modulů, které umožňují rychlou a bezpečnou přeměnu dopravníku na váhu.

Váhové moduly a snímače hmotnosti

Odolné a flexibilní převodníky

Převodníky jsou integrální součástí on-line měřicích systémů a používají se ke sledování průmyslových procesů. Široké spektrum převodníků pro řadu aplikací slouží k bezpečnému propojení senzorů s ovládacím systémem procesu a zajištění maximální bezpečnosti provozu. Kompletní diagnostika bezpečně a rychle eliminuje chyby.

Převodníky

Spolehlivá úprava odpadních vod v dolech
 

Měření pH a ORP pro potřeby sledování rozkladu kyanidu vyžaduje odolné a spolehlivé senzory. Kompaktní jednotka InPro4010 s integrovaným teplotním čidlem zajišťuje přesné odečty teploty a kompenzaci jedním zařízením. Plastový korpus je zárukou spolehlivého výkonu tohoto odolného senzoru.

Elektroda InPro4010 pro vodní aplikacepH senzor / ORP (Redox) senzor

Optimalizace vločkování a sedimentace
 

Vločkování je technika separace běžná v těžebním průmyslu a její efektivita ovlivňuje následnou separaci, usazování, flotaci a čištění. Díky Systému charakterizace částic in situ lze distribuci vloček měřit in-line, v reálném čase za plných procesních koncentrací a bez vzorkování.

Systém charakterizace částic in situ:FBRM® a PVM®Další informace k řešením pro vločkováníOn-line seminář o vločkování zdarma

Údržba a opravy

Celosvětový servis
Své služby poskytujeme zákazníkům na celém světě, dokonce i v těch nejvzdálenějších oblastech. Globální servisní síť zajišťuje technickou podporu, údržbu a opravy v krátké reakční době. Bezpečnost a zajištění provozu vašich procesů jsou naší prioritou.

Foto: instalace váhy pro vozidla na stanici McMurdo v Antarktidě.

Přesné váhy Defy Dust

Vážení v prašném prostředí dolů klade vysoké požadavky na použité vybavení. Díky přesným váhám XP Excellence klasifikovaným v bezpečnostní třídě IP54 může společnost METTLER TOLEDO nabídnout řešení, které je dokonale odolné vůči působení prachu a vody a dlouhodobě poskytuje přesné výsledky vážení.

Přesné váhy XPPřesné váhy XP-L

Návrat k přesnosti a zvýšení zisku

Díky naším převodním sadám se snadnou montáží lze opotřebené váhy snadno upravit a obnovit tak jejich přesnost a spolehlivost. Poruchy vah vozidel a neplánované náklady na opravy lze navíc zcela eliminovat použitím snímačů hmotnosti Powercell®. Jejich integrovaná diagnostika sleduje výkonnost a zjišťuje případné problémy v dostatečném předstihu.

Snímače hmotnosti vozidelUpgrade vah vozidel

Výměna senzorů kdykoli

Přerušení procesu za účelem čištění senzorů je nákladné a zdlouhavé. Teleskopické kryty od společnosti METTLER TOLEDO dostupné v širokém spektru modelů umožňují snadné a bezpečné vložení a vyjmutí senzorů bez nutnosti přerušení probíhajícího procesu. Kryty zároveň chrání senzor před otěrem pevnými tělesy v procesním médiu, čímž prodlužují životnost senzoru.

Teleskopické kryty s možností přizpůsobení se procesuKryty a systémy čištění senzorů

Dokonalé řízení filtrace
 

In-line měření zákalu pomocí řešení od společnosti METTLER TOLEDO je ideální pro sledování filtrace. Díky předním a zadním senzorům rozptýleného světla jsou senzory zákalu METTLER TOLEDO vhodné pro detekci porušení filtru a prevenci ztrát produktu.

Senzor zákalu InPro8100

Sofistikovaná softwarová řešení
 

Software LabX bezpečně řídí kompletní aplikaci a provede uživatele celým procesem, vypočítá výsledky, vygeneruje zprávy dle požadavků uživatele a nakonec veškeré informace uloží na centrálním serveru. Stejnou metodu lze použít u všech přístrojů připojených k síti a analýzu dat lze sledovat z jakékoli kanceláře.

Laboratorní řešení využívající softwaru LabX 2010Titrační software LabX

METTLER TOLEDO – důvěryhodný servisní partner pro vaše přístroje
 

Cílem společnosti METTLER TOLEDO je vyhovět vašim specifickým požadavkům na servis. Nabízíme širokou paletu služeb, včetně ucelené nabídky v oblasti vážení, laboratorních vah, průmyslových vah a dalších měřicích přístrojů. Naši profesionálně školení technici vám v rámci záručního i pozáručního servisu vah a za použití profesionálních a speciálních měřicích nástrojů poskytnou veškerou potřebnou podporu. Se službami METTLER TOLEDO získáte jistotu špičkového výkonu a shody vašeho přístroje s předpisy po celou dobu jeho životnosti.

Dovolte nám, abychom se stali vaším důvěryhodným partnerem a zajistili servis vašich vah dle rozmanitých požadavků různých provozních prostředí a vašich výrobních potřeb.

Prozkoumejte naše služby, které jsou vždy přizpůsobeny vašemu zařízení.