In-line analyzátory k měření rozpuštěného kyslíku, CO2 a ozonu

Analyzátory CO2, ozonu a rozpuštěného kyslíku

Analyzátory pro monitorování systémů úpravy vody a řízení procesů

Tyto in-line analyzátory umožňují průběžně monitorovat rozpuštěný kyslík, rozpuštěný oxid uhličitý a ozon při zpracování čisté vody, v bioreaktorech a v dalších průmyslových procesech. Pomáhají procesním inženýrům optimalizovat výtěžnost produktů, udržovat kvalitu a snižovat náklady na údržbu. Tyto analytické sondy, jež jsou vhodné pro širokou škálu hygienických aplikací, poskytují stabilní měření a nabízejí technologii Inteligentní správy senzorů (ISM) usnadňující manipulaci a údržbu.

+420 226 808 163
Kontaktovat servis
Provoz
Podpora a opravy
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

FAQs

Co je analyzátor rozpuštěného kyslíku?

Analyzátor rozpuštěného kyslíku METTLER TOLEDO měří kontinuálně v reálném čase hladinu rozpuštěného kyslíku ve vodě nebo v procesní kapalině nebo nádobě. V závislosti na typu aplikace a odvětví je koncentrace rozpuštěného kyslíku vyjádřena buď v relativním počtu, jako je procento nasycení, objemové procento, procento rozpuštěného kyslíku, ppm, nebo v absolutním počtu, jako např. mg/l nebo mmol/l. METTLER TOLEDO nabízí analyzátory rozpuštěného kyslíku využívající nejmodernější optickou technologii, jež spojuje přesné měření až do stopových úrovní, a s nízkými nároky na údržbu.  

Co je analyzátor rozpuštěného CO2?

Analyzátor rozpuštěného oxidu uhličitého je systém, který měří rozpuštěný oxid uhličitý v procesních kapalinách, zejména v bioreaktorech nebo při výrobě nápojů. Obvykle sestávají z in-line analytického senzoru pro měření rozpuštěného CO2, převodníku CO2 a procesního adaptéru nebo krytu. Analyzátory rozpuštěného CO2 METTLER TOLEDO poskytují přesné údaje v reálném čase, čímž zvyšují pochopení důležitých procesů fermentace, kultivace buněčných kultur či procesů v pivovarnictví. 

Co je analyzátor rozpuštěného ozonu?

Analyzátor rozpuštěného ozonu je měřicí systém, který kontinuálně monitoruje a měří rozpuštěný ozon vstřikovaný do vodního systému. Analyzátory ozonu METTLER TOLEDO jsou vybaveny senzory, jež poskytují přesná a spolehlivá měření s přesností až na úroveň 0 ppb. Senzor v analyzátoru rozpuštěného ozonu METTLER TOLEDO využívá inovativní kombinaci membrány, katody a elektrolytu senzoru rozpuštěného ozonu poskytuje rychlé a spolehlivé měřicí údaje se zvýšenou stabilitou pro různé použití s čistou vodou. Díky technologii „Plug and Measure“ systému ISM eliminuje tento in-line analytický senzor nutnost programování převodníku a umožňuje rychlou a jednoduchou instalaci.

Jak lze spravovat kalibrace in-line analytického senzoru?

Každý in-line analytický senzor má jiný postup kalibrace a místní specialista ze společnosti METTLER TOLEDO s vámi může prodiskutovat konkrétní procesy a jednotlivé typy in-line senzorů rozpuštěného plynu. Podrobný postup kalibrace bude záviset na technologii in-line analytické sondy a převodníku použitých ve vašem analyzátoru rozpuštěného kyslíku, ozonu nebo CO2.

Jaké funkce prediktivní diagnostiky jsou k dispozici u in-line analytických senzorů?

Technologií Inteligentní správy senzorů (ISM) jsou vybaveny vybrané in-line analytické sondy. Tato technologie poskytuje užitečné výhody a pomůže vám mít potřeby senzorů pod kontrolou. K dispozici je software iSense, jenž pomáhá s udržováním záznamů o kalibracích a historii údržby senzorů a umožňuje přístup ke všem diagnostickým funkcím ISM uloženým v interní paměti senzoru. Dynamický indikátor životnosti (DLI), adaptivní časovač kalibrací (ACT) a další prediktivní diagnostiku ISM inline analytických senzorů můžete kontrolovat mimo proces, což vám pomůže spravovat senzory a zajistit, že vaše rozhodnutí optimalizují vaše procesy.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.