In-line analyzátory k měření rozpuštěného kyslíku, CO2 a ozonu

Analyzátory CO2, ozonu a rozpuštěného kyslíku

Analyzátory pro monitorování systémů úpravy vody a řízení procesů

Tyto in-line analyzátory umožňují průběžně monitorovat rozpuštěný kyslík, rozpuštěný oxid uhličitý a ozon při zpracování čisté vody, v bioreaktorech a v dalších průmyslových procesech. Pomáhají procesním inženýrům optimalizovat výtěžnost produktů, udržovat kvalitu a snižovat náklady na údržbu. Tyto analytické sondy, jež jsou vhodné pro širokou škálu hygienických aplikací, poskytují stabilní měření a nabízejí technologii Inteligentní správy senzorů (ISM) usnadňující manipulaci a údržbu.

Zavolejte nám pro individuální nabídku
Senzory pro měření rozpuštěného kyslíku
Senzor rozpuštěného ozonu | pureO3
+420 226 808 163
Kontaktovat servis
Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

FAQs

Co je analyzátor rozpuštěného kyslíku?

Analyzátor rozpuštěného kyslíku METTLER TOLEDO měří kontinuálně v reálném čase hladinu rozpuštěného kyslíku ve vodě nebo v procesní kapalině nebo nádobě. V závislosti na typu aplikace a odvětví je koncentrace rozpuštěného kyslíku vyjádřena buď v relativním počtu, jako je procento nasycení, objemové procento, procento rozpuštěného kyslíku, ppm, nebo v absolutním počtu, jako např. mg/l nebo mmol/l. METTLER TOLEDO nabízí analyzátory rozpuštěného kyslíku využívající nejmodernější optickou technologii, jež spojuje přesné měření až do stopových úrovní, a s nízkými nároky na údržbu.  

Co je analyzátor rozpuštěného CO2?

Analyzátor rozpuštěného oxidu uhličitého je systém, který měří rozpuštěný oxid uhličitý v procesních kapalinách, zejména v bioreaktorech nebo při výrobě nápojů. Obvykle sestávají z in-line analytického senzoru pro měření rozpuštěného CO2, převodníku CO2 a procesního adaptéru nebo krytu. Analyzátory rozpuštěného CO2 METTLER TOLEDO poskytují přesné údaje v reálném čase, čímž zvyšují pochopení důležitých procesů fermentace, kultivace buněčných kultur či procesů v pivovarnictví. 

Co je analyzátor rozpuštěného ozonu?

Analyzátor rozpuštěného ozonu je měřicí systém, který kontinuálně monitoruje a měří rozpuštěný ozon vstřikovaný do vodního systému. Analyzátory ozonu METTLER TOLEDO jsou vybaveny senzory, jež poskytují přesná a spolehlivá měření s přesností až na úroveň 0 ppb. Senzor v analyzátoru rozpuštěného ozonu METTLER TOLEDO využívá inovativní kombinaci membrány, katody a elektrolytu senzoru rozpuštěného ozonu poskytuje rychlé a spolehlivé měřicí údaje se zvýšenou stabilitou pro různé použití s čistou vodou. Díky technologii „Plug and Measure“ systému ISM eliminuje tento in-line analytický senzor nutnost programování převodníku a umožňuje rychlou a jednoduchou instalaci.

Jak lze spravovat kalibrace in-line analytického senzoru?

Každý in-line analytický senzor má jiný postup kalibrace a místní specialista ze společnosti METTLER TOLEDO s vámi může prodiskutovat konkrétní procesy a jednotlivé typy in-line senzorů rozpuštěného plynu. Podrobný postup kalibrace bude záviset na technologii in-line analytické sondy a převodníku použitých ve vašem analyzátoru rozpuštěného kyslíku, ozonu nebo CO2.

Jaké funkce prediktivní diagnostiky jsou k dispozici u in-line analytických senzorů?

Technologií Inteligentní správy senzorů (ISM) jsou vybaveny vybrané in-line analytické sondy. Tato technologie poskytuje užitečné výhody a pomůže vám mít potřeby senzorů pod kontrolou. K dispozici je software iSense, jenž pomáhá s udržováním záznamů o kalibracích a historii údržby senzorů a umožňuje přístup ke všem diagnostickým funkcím ISM uloženým v interní paměti senzoru. Dynamický indikátor životnosti (DLI), adaptivní časovač kalibrací (ACT) a další prediktivní diagnostiku ISM inline analytických senzorů můžete kontrolovat mimo proces, což vám pomůže spravovat senzory a zajistit, že vaše rozhodnutí optimalizují vaše procesy.