Odpojitelné připojení | Odpojitelný držák senzoru | Odpojitelná armatura

Odpojitelná připojení senzorů:

Řešení pro zvýšení bezpečnosti procesů a snadnou údržbu

Odpojitelné připojení je proces. připojení pro analytické senzory, jež umožňuje bezpečně vyjmout senzor z procesu za účelem kalibrace, čištění nebo výměny, aniž by bylo třeba přerušovat probíhající proces. METTLER TOLEDO nabízí široký sortiment odpojitelných držáků senzorů, jež se hodí pro konkrétní způsoby použití a prostředí. Tato odpojitelná připojení se nabízejí s různými mechanismy fungování, z různých materiálů a s proplachovací komorou různých typů a umožňují optimalizovat údržbu senzorů.

Zavolejte nám pro individuální nabídku
View Results ()
Filter ()

Přidejte 1 nebo 2 další produkty k porovnání

Objednat
+420 226 808 150
Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

FAQs

Co je odpojitelné připojení?

Odpojitelné připojení je procesní připojení pro analytické senzory, jež umožňuje bezpečně vyjmout senzor z procesu za účelem kalibrace, čištění nebo výměny, aniž by bylo třeba přerušovat probíhající proces. METTLER TOLEDO nabízí řadu manuálních a pneumatických odpojitelných armatur, jež jsou navrženy k použití v různém prostředí, od sterilního a hygienického až po znečištěné prostředí průmyslové výroby. Tyto modely odpojitelných připojení jsou k dispozici v provedení z různých materiálů, s různými procesními přípojkami a délkou vložení, díky čemuž mohou vyhovět specifickým požadavkům uživatele. Odpojitelné držáky senzorů lze také integrovat se systémy pro automatizaci čištění EasyClean. Výsledkem je snadné oplachování, proplachování a kalibrace senzorů.

Jaké jsou různé modely odpojitelných připojení METTLER TOLEDO?

METTLER TOLEDO nabízí široký sortiment odpojitelných připojení, jež splňují specifické požadavky uživatelů a procesních prostředí. Odpojitelné připojení InTrac 776e je určeno pro aplikace využívající pH/ORP senzory s referenčním systémem s kapalným elektrolytem.

Teleskopické kryty InTrac 777e /779e jsou určeny speciálně k použití s 12mm senzory pro měření pH, ORP, rozpuštěného kyslíku, CO2, konduktivity a zákalu (InTrac 779e). Tyto tři modely mají proplachovací komoru, v níž lze elektrodu čistit a kalibrovat bez nutnosti přerušení procesu.

Odpojitelná připojení řady InTrac 797e /799e jsou sterilizovatelná připojení s dvojitou proplachovací komorou navržená tak, aby splňovala nejvyšší nároky na sterilní podmínky.  

InTrac 785/787 je odolné odpojitelné připojení pro nejnáročnější průmyslové aplikace a zajišťuje ještě vyšší bezpečnost procesu díky protivypouštěcí špičce a kulovému ventilu.

Co vše je třeba zohlednit při výběru krytu senzoru?

Při výběru krytu senzoru je nutné zohlednit především tyto faktory:

  • Stacionární nebo odpojitelné provedení
  • Kompatibilita procesní přípojky
  • Délka vložení
  • Materiály exponovaných součástí
  • Procesní těsnicí materiály
  • Shoda s mezinárodními předpisy, např. certifikace ATEX/ FM pro instalaci v oblastech s nebezpečím výbuchu, těsnění dle normy USP třídy VI atd.
  • V mnoha případech je pro ochranu špičky senzoru před poškozením u vzorků s vysokým zatížením částicemi nezbytné použít ochrannou klec senzoru.

Jaká čisticí zařízení METTLER TOLEDO jsou k dispozici pro odpojitelná připojení?

METTLER TOLEDO nabízí řadu automatizovaných čisticích systémů EasyClean, jež lze integrovat do modelů s odpojitelným připojením. Díky tomu dokážou tyto systémy naplnit potřeby různých uživatelů. Systémy EasyClean 100 a EasyClean 150 zajistí základní oplachování málo kontaminovaných senzorů Systém EasyClean 200e nabízí řešení pro senzory s vysokým množstvím usazenin Systém EasyClean 400 je zcela automatický systém provádějící měření pH okruhů, proplachování, čištění a kalibraci. A systém EasyClean 400X je navíc určen do prostředí s nebezpečím výbuchu, jež vyžadují speciální přístroje.