Chemický průmysl - METTLER TOLEDO
Chemická řešení
pro zvyšování bezpečnosti, kvality a produktivity
Kvalita a zásoby materiálů
Zcela pod kontrolou
Analyzátory vlhkosti
Halogenové analyzátory vlhkosti představují vynikající řešení pro rychlé a přesné stanovení obsahu vlhkosti.

Umožní vám snadnou kontrolu pevných, pastovitých i kapalných potravin a nápojů v blízkosti i mimo linku. Využijte možnosti měřit obsah vlhkosti kdekoli v rámci procesu.
Hustoměry a refraktometry
Hustoměry a refraktometry dokáží analyzovat kapalné vzorky snadno a zcela automaticky. Ideální, rychlé přístroje pro rutinní testování, které jsou velmi vhodné k odběru náhodných vzorků blízko výrobní linky.

Měření hustoty, měrné hmotnosti, indexu lomu a koncentrace solí, alkoholu a dalších látek.
In-situ analýza obsahu kyslíku
Pronikání vzduchu do hořákových systémů a do rekuperace výparů organických rozpouštědel je nebezpečné a jeho úroveň je třeba udržovat pod kritickou mezí. K tomu se často využívá ředění odpadních plynů inertním plynem. Analyzátory METTLER TOLEDO s technologií nastavitelného diodového laseru umožňují spolehlivé in-situ měření množství kyslíku, které pomáhá udržovat bezpečnou hladinu kyslíku vždy a za všech okolností.
Železniční váhy
Naše železniční mostní váhy se vyznačují extrémně vysokou odolností, která umožňuje provoz i v nejnáročnějších podmínkách. Velkokapacitní snímače POWERCELL® PDX® nabízejí nebývalou přesnost a spolehlivost. Váhové systémy typu „Coupled-In-Motion“ (CIM), které umožňují vážení železničních vagónů za jízdy, pomáhají šetřit drahocenný čas.
Silniční váhy
Vážení nákladních vozidel je často základním předpokladem výkonu a ziskového chodu společnosti. Naše výkonné přístroje a rozsáhlé služby vám pomohou splnit veškeré cíle, které si kladete v oblasti vážení i samotného chodu společnosti. Přesnost a spolehlivost našich systémů ochrání váš podnik, a to i v nejnáročnějších prostředích.
Kontrola zásob
Součástí přesného skladového hospodářství je i vážení nádrží, sil a násypek. Vážení je zcela nezávislé na tvaru nádoby a je vhodné i pro materiály bez schopnosti samonivelace. Jelikož váhové moduly nepřicházejí do styku s uskladněným materiálem, je zaručena nejvyšší přesnost a maximální životnost modulů.
Úkoly v oblasti výzkumu, vývoje a zavádění do výroby
Snadno díky inteligentním řešením
Syntetické pracovní stanice
Efektivní organická syntéza s přístroji EasyMax™ a ReactIR™. Naše řešení umožňují inovace v chemickém průmyslu a pomáhají vědcům nacházet syntetické způsoby pro výrobu nových produktů. Díky rychlému vyhodnocení různých možných způsobů, výchozích surovin, přídavných prvků a reakčních podmínek mohou chemici bezpečně vyrábět požadované množství cílové sloučeniny.
Termická analýza – DSC
Diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) je ideální technikou pro kontrolu kvality a vývoj a výzkum materiálů. Pomáhá určovat tepelná množství, analyzuje tepelné procesy, určuje vlastnosti materiálů a porovnává je.

DSC poskytuje cenné informace o podmínkách zpracování, aplikacích, kvalitativních nedostatcích, identifikaci, stabilitě, reaktivitě, chemické bezpečnosti a čistotě materiálů.
Pipety a špičky
Pipety Rainin pomáhají díky optimální přesnosti a opakovatelnosti zvyšovat výkonnost laboratoří a zkrátit čas potřebný k získání výsledků. Inovativní, ergonomická konstrukce, včetně patentovaného systému LTS Lite Touch, minimalizuje únavu a riziko poranění, takže snižuje počet chyb a nepřesností na straně obsluhy. Kalibrační služby a služby údržby Rainin těží z rozsáhlých, dlouholetých zkušeností a používání vysoce přesných vah METTLER TOLEDO.
Stolní a přenosné váhy
Rozšiřte váživost z miligramů a gramů na kilogramy a tuny. Stolní váhy s velkými můstky představují při velkokapacitním vážení primární volbu. Další rozšíření umožňují podlahové váhy a váhy nádrží. Certifikace ATEX, FM a IECEx jsou zárukou shody s právními předpisy a průmyslovými normami.
Reakční analýza
Zkvalitněte výzkum, vývoj chemických sloučenin a jejich zavádění do výroby s přístroji ReactIR. Studujte jednotlivé fáze chemických reakcí za různých podmínek: nízká a vysoká teplota, vysoký tlak, vakuum, kyselé či zásadité prostředí a další. Doplňky pro odběr vzorků z dávkových a průběžných reaktorů umožňují sledování reakcí v laboratořích i ve výrobě.
Procesní analytika
Spolehlivé a robustní pH senzory a senzory rozpuštěného kyslíku s možností sterilizace v autoklávu k použití ve stolních bioreaktorech.

ISM – technologie inteligentní správy senzorů usnadňuje manipulaci se senzory a umožňuje použití jediné platformy měřicího systému od výzkumu a vývoje až po každodenní výrobní praxi.
Spolehlivé výsledky
pro komplexní kontrolu kvality
Stolní a přenosné váhy
Když přijde řeč na manuální kontrolní vážení a kontrolu jakosti, stávají se rychlost, průchodnost procesů a kvalita důležitým tématem. Naše přenosné a stolní váhy pomáhají zvyšovat efektivitu a přesnost postupů a současně snižují počet chyb na straně obsluhy.
Automatické titrátory
Titrace, osvědčená metoda stanovení obsahu prvků či látek, se nyní může pochlubit zcela novou úrovní flexibility a snadného používání díky titrátorům řady Excellence. Jedinečné uživatelské rozhraní One Click ™ zrychluje pracovní postupy a klade naprosto minimální nároky na zaškolení obsluhy. Modulární konstrukce je zárukou dokonalého přizpůsobení titrátoru každé aplikaci a požadovanému stupni automatizace.
Laboratorní vážení
METTLER TOLEDO soustavně mění svět vah. Inovace, jaké představují například technologie SmartSens, SmartGrid a SmartScreen, jsou zárukou špičkové úrovně bezpečnosti při práci. Bezkonkurenční výkon, dokonalé zabezpečení a sledovatelnost dat a snadné ovládání: to jsou jen některé z předností našeho uceleného sortimentu laboratorních vah.
Měření bodu tání a skápnutí
Ovládejte nové přístroje pro stanovení bodu tání a skápnutí způsobem One Click® a měřte bod tání a skápnutí zcela automaticky, v souladu s normami a s vysokou opakovatelností. Až šest vzorků během jediného měření! Inovativní měřicí technologie s využitím videokamery poskytuje přesné výsledky, dokonalou sledovatelnost a příkladné možnosti dokumentace.
Software LabX
Software LabX se plně přizpůsobí vašemu způsobu práce. Ovládejte a spravujte všechny stolní přístroje v jediném softwaru a prostřednictvím jediného rozhraní. Vykonávejte analýzy a mějte vždy přístup k probíhající analýze vzorků a aktuálním výsledkům. Zajistěte si plnou návaznost a podporu práce v regulovaném prostředí a laboratoře bez papírové dokumentace. Software LabX vás zcela zbaví starostí s chybami vznikajícími při ručním přepisování dat.
Termická analýza – TGA
Diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) je ideální technikou pro kontrolu kvality a vývoj a výzkum materiálů. Pomáhá určovat tepelná množství, analyzuje tepelné procesy, určuje vlastnosti materiálů a porovnává je. DSC poskytuje cenné informace o podmínkách zpracování, aplikacích, kvalitativních nedostatcích, identifikaci, stabilitě, reaktivitě, chemické bezpečnosti a čistotě materiálů.
Zachovejte si plnou kontrolu
nad úpravou a kvalitou vody
Detekce netěsností výměníku tepla
Dochází-li k únikům procesního média do soustavy s chladicí vodou, lze iontovou kontaminaci zpravidla odhalit na základě vyšší konduktivity, změny pH nebo oxidačně redukčního potenciálu (ORP). V odvětvích, která pracují s uhlovodíky, je však většina procesních kapalin organického původu a nevodivá. V takových situacích představuje ideální způsob zjišťování přítomnosti uhlovodíků v chladicí vodě měření zákalu.
Měření pH ve vodách s nízkou konduktivitou
Z hlediska dlouhodobé trvanlivosti kotlů a turbín je nezbytně důležité regulovat pH. Z důvodu nízké konduktivity je však měření pH v ultračisté vodě velmi obtížné. Senzor pHure™ obsahuje natlakovaný, volný referenční elektrolyt, který generuje dostatečnou konduktivitu, aby poskytoval nejpřesnější měření pH čisté vody, jakého lze v současnosti dosáhnout.
Měření pH chladicí vody
Prevence koroze a vzniku minerálních usazenin v soustavách s chladicí vodou vyžaduje regulaci pH v rámci velmi úzkých limitů. Prevence minerálních usazenin vyžaduje i přísnou kontrolu koncentrace celkového množství rozpuštěných pevných látek. METTLER TOLEDO nabízí spolehlivé přístroje pro měření obou parametrů, které vám pomohou zvýšit počet cyklů použití chladicí vody za minimální náklady.
Příprava demiralizované vody
Jedním z klíčových parametrů při výrobě demiralizované vody je konduktivita. Jelikož hodnoty konduktivity v rámci demineralizačního postupu značně kolísají, přesné měření vyžaduje použití různých sond pro různé rozsahy měření. Digitální sondy METTLER TOLEDO pro měření konduktivity se díky integrovaným měřicím obvodům vyznačují špičkovou přesností v nejširším rozsahu měření.
pH metry
Přístroje k měření pH, vodivosti, slanosti, množství rozpuštěného kyslíku, bodu skápnutí a měknutí a dalších hodnot se stejně snadným ovládáním. Přístroje jsou navržené k použití v chemických závodech a nabízejí stabilní výkonnost, rychlý provoz, odolnost a dlouhou životnost. Stolní měřicí přístroje pro laboratorní potřeby. Používejte přenosné měřiče, které můžete vzít k vzorku na kterémkoli místě v závodu.
Ucelená měřicí řešení
pro výrobní úseky
Gravimetrická kontrola množství
Kapaliny, práškové materiály, pevné látky i plyny se ukládají a zpracovávají v různých typech nádob. Gravimetrická kontrola množství náplně představuje spolehlivou metodu měření zásob agresivních a horkých materiálů i materiálů bez schopnosti samonivelace. Nabízíme řešení pro řízení zásob, zajišťování stabilní kvality výroby a eliminaci odpadu.
Měření pH v reaktorech
V různých fázích syntézy, organické i anorganické, představuje pH často parametr zásadní důležitosti. pH senzory METTLER TOLEDO se vyznačují robustností a jsou navrženy tak, aby dlouhodobě poskytovaly spolehlivé výsledky v nejrůznějších procesních podmínkách.
Inteligentní správa senzorů
Technologie METTLER TOLEDO Intelligent Sensor Management (Inteligentní správa senzorů; ISM) je platforma pro procesní analyzátory, která využívá schopnosti inteligentních senzorů ke zvyšování spolehlivosti systémů, bezpečnosti procesů a snižování nákladů a úsilí vynakládaných na údržbu.

Technologie ISM poskytuje vyšší produktivitu při současném snížení provozních nákladů v systémech pro měření pH, ORP, konduktivity, DO a kyslíku v plynné fázi.
Karl Fischer titrátory
Karl Fischer titrace představuje standardní metodu určování specifického obsahu vody a poskytuje přesné a precizní výsledky. Volumetrické i coulometrické titrátory lze spouštět stisknutím jediného tlačítka a výsledky jsou k dispozici během pouhých několika minut. Naprostá uzavřenost titrátorů předchází styku obsluhy s KF reagenty. Coulometrická metoda od 1 ppm do 5 %. Volumetrická metoda od 100 ppm do 100 %.
Řešení pro míchání a plnění
Pro správnou výrobu
Kontrola dávkování
Dávkovací terminál IND780 optimalizuje dávkování stabilním a přesným přenosem materiálů, snižuje množství odpadu na minimum a zvyšuje kvalitu dávek. Kontrola tolerancí, identifikace materiálů prostřednictvím čárového kódu a uživatelské pokyny pomáhají bezpečně provést obsluhu celým procesem dávkování.
Plnění barelů a plynových lahví
Manuální a automatické plnění barelů a plynových lahví vyžaduje vysokou míru přesnosti. Nezáleží na tom, zda je váha provozována samostatně, nebo je součástí složitého systému: váha musí vždy umožňovat rychlé a přesné dosažení nastavené cílové hmotnosti. Naše řešení disponují veškerou potřebnou certifikací metrologických úřadů i certifikací k provozu v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Gravimetrická kontrola množství
Kapaliny, práškové materiály, pevné látky i plyny se ukládají a zpracovávají v různých typech nádob. Gravimetrická kontrola množství náplně představuje spolehlivou metodu měření zásob agresivních a horkých materiálů i materiálů bez schopnosti samonivelace. Nabízíme řešení pro řízení zásob, zajišťování stabilní kvality výroby a eliminaci odpadu.
Detekce cizorodých částic
Ať se rozhodnete pro detekci kovů nebo pro rentgenovou kontrolní technologii, systémy Safeline pro detekci kontaminantů vám pomohou zajistit maximální bezpečnost vašich výrobků. Rentgenové kontrolní systémy dokáží navíc vykonávat i řadu dalších kontrolních úkonů in-line s cílem zajistit integritu výrobku i obalu. Společně jsou pak zárukou špičkové kvality výrobků.
Dynamické kontrolní vážení
Spojení automatické kontroly množství náplně a technologie úpravy nastavení plnicího stroje v reálném čase je zárukou konzistentního plnění obalů. Vaše zboží tak bude vždy vyhovovat zákonným požadavkům a podmínkám průmyslových norem. Díky integraci s dalšími zařízeními, například kamerami, skenery, detektory kovů a rentgenovými přístroji, se z kontrolních vah stává vysoce výkonné kontrolní řešení.
Kontrolní řešení pro zajištění kvality
a spokojenosti zákazníků
Vážení ve skladech
Zrychlete své postupy související se skladováním a logistikou s širokým sortimentem našich stolních a podlahových vah. Ať se rozhodnete pro pevné, nebo mobilní přístroje, vždy budete moci využívat výhody širokého vážicího rozsahu a vysoké přesnosti, které splní veškeré vaše požadavky. Váhy se uplatňují při kontrole zásob, počítání kusů i kontrole kompletnosti zboží.
Vážení vozidel
Snímače POWERCELL® představují nejpřesnější a nejspolehlivější snímače k vážení silničních a železničních vozidel na světě. Již více než 20 let úspěšně odolávají i extrémním přírodním silám. Snímače POWERCELL PDX jsou vybaveny funkcemi prediktivní diagnostiky a nabízejí nepřekonatelnou spolehlivost, výkon a nejnižší možné provozní náklady.
Měření rozměrů palet a balíků
Údaje jako rozměry, hmotnost a identifikace jsou základem každé faktury a musí být vždy správné. Naše řešení Cargoscan™ pro určování rozměrů palet a balíků nabízejí vysoký výkon a dlouhou životnost. Všechna řešení jsou schválena Úřadem pro míry a váhy a zaručují maximální ochranu výnosů a jistou důvěru zákazníka.
Detekce cizorodých částic
Ať se rozhodnete pro detekci kovů nebo pro rentgenovou kontrolní technologii, systémy Safeline pro detekci kontaminantů vám pomohou zajistit maximální bezpečnost vašich výrobků. Rentgenové kontrolní systémy dokáží navíc vykonávat i řadu dalších kontrolních úkonů in-line s cílem zajistit integritu výrobku i obalu. Společně jsou pak zárukou špičkové kvality výrobků.
Dynamické kontrolní vážení
Spojení automatické kontroly množství náplně a technologie úpravy nastavení plnicího stroje v reálném čase je zárukou konzistentního plnění obalů. Vaše zboží tak bude vždy vyhovovat zákonným požadavkům a podmínkám průmyslových norem. Díky integraci s dalšími zařízeními, například kamerami, skenery, detektory kovů a rentgenovými přístroji, se z kontrolních vah stává vysoce výkonné kontrolní řešení.
Hledáte komplexní řešení nebo konkrétní přístroj?
Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na nás. Obratem vám odpovíme.
Účinnější kontrola procesů a kvality
v celém hodnotovém řetězci
Od přejímky zboží, přes vývoj a výrobu až po balení a vychystávání objednávek: METTLER TOLEDO je spolehlivý partner pro všechny potřeby související s vážením a měřením. Přístroje v našem širokém sortimentu zajišťují konzistentní a přesné výsledky měření a shodu s celostátními předpisy.

Stáhnout brožuru Chemická řešení
Celosvětové zastoupení
Obchodní a servisní organizace
Díky našemu zastoupení ve většině průmyslových zemí a síti pečlivě vybraných partnerů v ostatních regionech dokážeme snadno plnit požadavky zákazníků na celém světě. Za všechny aspekty prodeje, servisu a podpory zodpovídají naše obchodní organizace a partneři, kteří se zaměřují na příslušnou zeměpisnou oblast. Více než 5 000 důkladně vyškolených odborníků na prodej a servis vám kdykoli a kdekoli ochotně pomůže s vašimi požadavky.

METTLER TOLEDO Service
Zúžení výběru
v rámci chemického průmyslu
Žádost o další informace
Čisté a speciální chemikálieVelkoobjemová balení a chemické polotovaryPetrochemikálie

Polymery

Barviva, pigmenty
a inkousty
Shoda s předpisy, návaznost, stabilní kvalita a spolehlivost naměřených dat: to jsou nejdůležitější hlediska provozu. Řešení METTLER TOLEDO jsou určena pro automatizaci vývoje léčiv, účinný vývoj chemických procesů, automatizaci výrobních postupů. Jejich součástí jsou služby s vysokou přidanou hodnotou, které zajišťují shodu s národními předpisy a stabilní a přesná data z měření.