Správná měřicí praxe - METTLER TOLEDO
Good Measuring Practices
Pět kroků ke kvalitnějším výsledkům
Správná měřicí praxe (Good Measuring Practices) od METTLER TOLEDO je celosvětový program, který podporuje správné postupy v laboratořích a ve výrobě pomocí opatření směřujících k zajišťování kvality při vážení, termické analýze, pipetování, měření hustoty, indexu lomu, pH a konduktivity.

Pět kroků všech doporučení správné měřicí praxe vždy začíná pečlivým posouzením požadavků procesů a souvisejících rizik. Současně zohledňujeme i legislativní předpisy a normy související s příslušným odvětvím zákazníka.

Kombinace těchto informací a metodiky správné měřicí praxe je základem pro přímočará doporučení k výběru, instalaci, kalibraci a provozu laboratorního vybavení a přístrojů.

Získejte podrobné informace o našem programu pro Vaše přístroje:

Good Weighing Practice™ (Správná praxe vážení)
        Záruka kvalitnějších výsledků vážení – s metodikou GWP® vždy nadosah
Good Titration Practice™ (Správná titrační praxe)
        Spolehlivá titrace v praxi – spolehlivé výsledky s metodikou GTP®
Good Pipetting Practice™ (Správná pipetovací praxe)
        Kvalitnější technika pipetování – minimalizace rizik s metodikou GPP™
Good Electrochemistry Practice™ (Správná elektrochemická praxe)
        Spolehlivé měření pH – díky metodice GEP™
Good Density and Refractometry Practice™ (Správná praxe měření hustoty a indexu lomu)
        Bezpečné výsledky měření hustoty a indexu lomu – záruka jistoty díky metodice GDRP™
Good Thermal Analysis Practice™ (Správná praxe v termické analýze)
        Rychlé a bezpečné výsledky termické analýzy – s pomocí metodiky GTAP™
Good Melting and Dropping Point Practice™ ™ (Správná praxe určování bodu tání a skápnutí)
        Spolehlivé hodnoty termické analýzy - díky GMDP™

Stáhněte si literaturu!

Zaregistrujte se a získejte bezplatný přístup
k bílým knihám a další literatuře, která Vám pomůže zlepšit know-how v oblasti Vaší aplikace.

Good Weighing Practice™
 • Ověřování výkonu váhových přístrojů (pdf)
 • Snižování nákladů na zajišťování shody s předpisy (pdf)
 • Bezpečnostní faktor pro reprodukovatelné výsledky (pdf)

Good Titration Practice™
 • Praktické rady a tipy. Jak dosahovat nejlepších výsledků (pdf)
 • Metodika Good Titration Practice™ v Karl Fischer titraci (pdf)
 • Metodika Good Titration Practice™ v titraci povrchově aktivních látek (pdf)

Good Pipetting Practice™
 • Kalibrace a techniky pipetování (pdf)
 • Ergonomie pipetování (pdf)

Good Electrochemistry Practice™
 • Plakát Aplikace pH (pdf)
 • Plakát Dokonalost v měření pH (pdf)
 • Brožura Sedm nejčastějších dotazů ohledně pH (pdf)

Good Density and Refractometry Practice™
 • Směrnice GDRP™ (pdf)
 • Tipy a triky k měření hustoty (pdf)
 • Tipy a triky k měření indexu lomu (pdf)

Good Thermal Analysis Practice™
 • Příručka Termická analýza polymerů (PDF)
 • Vývoj metod v termické analýze – 1. část (PDF)
 • Vývoj metod v termické analýze – 2. část (PDF)

Good Melting and Dropping Point Practice™
 • Bezplatný webinář na vyžádání o analýze bodu tání a skápnutí
 • Aplikační poznámky:
  • Stanovení bodu tání v polymerech
  • Bod skápnutí v jedlých tucích a oleji
 • «Bílá kniha "Vyhodnocení bodu tání a měknutí v petrochemickém průmyslu"
 • GMDP™ — Průvodce pro dosažení spolehlivých výsledků bodu tání, skápnutí a měknutí

Zůstaňte na vrcholu a zajistěte si kvalitu!
Zaregistrujte se a získejte bezplatný přístup k oficiálním zprávám a daším dokumentům,
které vám pomůžou prohloubit vědomosti o aplikacích.

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.