Zkušební laboratoře a zdravotnická zařízení - METTLER TOLEDO

Zkušební laboratoře
a zdravotnická zařízení

Laboratorní přístroje METTLER TOLEDO v současnosti představují základ vybavení laboratoří na celém světě, kde pomáhají zvyšovat efektivitu a zajišťovat kvalitní výsledky.
Žádost o další informace

Zkušební laboratoře

Stěžejní součást našeho sortimentu přístrojů pro zkušební laboratoře představují váhy pro všechny typy aplikací, přístroje pro charakterizaci materiálů a zkoumání reakcí, jakož i různé analytické přístroje.
Žádost o další informace

Smluvní výzkumné organizace

Smluvní výzkumné organizace se spoléhají na přesné, precizní a odolné laboratorní vybavení. Nabízíme spolehlivé přístroje pro základní úkoly, například pipetování, vážení a měření pH, i řešení pro automatizaci a zvyšování průchodnosti procesů v rámci složitějších úkolů.
Žádost o další informace

Legální metrologie

V metrologii je důležitá především přesnost. Naše specializovaná řešení pro metrologické laboratoře představují pevný základ pro měření hmotnosti a navázanost každého měření na mezinárodní prototyp kilogramu (IPK) uložený v úřadu BIPM v Paříži.
Žádost o další informace

Státní zdravotnická zařízení

Naše řešení pro laboratoře pomáhají zpřesňovat a zajistit spolehlivost základních laboratorních úkolů, jakými jsou například pipetování, vážení a regulace pH. Moderní přístroje s dotykovým displejem nabízejí snadné používání a snižují rizika spojená s chybnou obsluhou.
Žádost o další informace

Kriminologické laboratoře

Kriminologie je mezi ostatními vědami zcela ojedinělá. Praxe i předkládání výsledků musí splňovat potřeby vědeckých i právnických společenství. METTLER TOLEDO nabízí moderní přístroje, které umožňují snadnou validaci a zajišťování shody s předpisy.
Žádost o další informace

Nemocnice
a klinické laboratoře

V nemocnicích a klinických laboratořích, kde výsledky diagnostických měření mají kritický dopad na lidský život, hraje spolehlivost a shoda naměřených dat s platnými normami naprosto nezastupitelnou roli. Naše přístroje tyto požadavky bezezbytku splňují.
Žádost o další informace

Životní prostředí

Dobře víme, že v oblasti životního prostředí je klíčová spolehlivost a stabilita měření, jakož i možnosti automatizace. Řešení METTLER TOLEDO se zaměřují na generování spolehlivých a přesných dat, která lze snadno integrovat do komplexních systémů.
Žádost o další informace
Zkušební
laboratoře
Smluvní výzkumné organizace
Legální
metrologie
Státní
zdravotnická
zařízení
Kriminologické
laboratoře
Nemocnice
a klinické
laboratoře
Životní prostředí

Oblíbenost a úspěch našich laboratorních řešení pramení z dlouholetého, intenzivního výzkumu a vývoje, jehož cílem je dosažení vysoké účinnosti, snadné použitelnosti a úspory času – to vše při zohlednění dlouhodobé trvanlivosti systémů.

Umístěte ukazatel myši nad nabídku a zjistíte více!
Celosvětové zastoupení
Obchodní a servisní organizace

Díky našemu zastoupení ve většině průmyslových zemí a síti pečlivě vybraných partnerů v ostatních regionech dokážeme snadno plnit požadavky zákazníků na celém světě. Za všechny aspekty prodeje, servisu a podpory zodpovídají naše obchodní organizace a partneři, kteří se zaměřují na příslušnou zeměpisnou oblast. Více než 6000 důkladně vyškolených odborníků na prodej a servis vám kdykoli a kdekoli ochotně pomůže s vašimi požadavky.
METTLER TOLEDO Service

Zkušební laboratoře musejí každý den zpracovávat velké množství vzorků a náročných úkolů, které spočívají v jediném testu. Obojí vyžaduje vysoce výkonné přístroje a zařízení. Náš sortiment, od vah a analytických přístrojů po pipety a systémů pro návrh reakcí, představuje optimální řešení pro všechny aplikace. Program Good Measuring Practices (Správná měřicí praxe) navíc uživatelům poskytuje řadu užitečných doporučení, jejichž cílem je zkvalitňovat výsledky měření.
 

Produkty a řešení

Naše řešení podporují farmaceutické, biotechnologické a lékařsko-technologické společnosti ve výzkumu, vývoji a testování, které vyžadují účinné a bezpečné SOP, shodu s předpisy a nejpřísnější kontrolu kvality. Řešení METTLER TOLEDO pomáhají zákazníkům plnit právě tyto požadavky, zajišťují bezchybné výsledky a poskytují široké možnosti správy dat.
 

Produkty a řešení

Zajištění navázanosti na referenční etalony představuje pro kalibrační laboratoře, metrologické úřady a výrobce závaží jeden ze základních požadavků. Našim partnerům nabízíme vysoce přesné komparátory hmotnosti, referenční závaží a softwarová řešení, která zajišťují vysokou účinnost pracovních postupů a nepřerušený řetězec srovnávacích měření. Zajistěte shodu své laboratoře s předpisy s pomocí manuálních, automatizovaných a robotických komparátorů hmotnosti, které odhalí i nejmenší hmotnostní odchylky.
 

Produkty a řešení

 

V oblasti kontroly a prevence nemocí, regulace léčiv a sledování bezpečnosti potravin jsou přesnost, spolehlivost a shoda s předpisy zcela klíčovými požadavky. Naše řešení obsahují moderní, osvědčené a spolehlivé systémy určené pro základní i komplexní zdravotnické aplikace.
 

Produkty a řešení

 

METTLER TOLEDO nabízí široký sortiment vysoce citlivých a přesných analytických přístrojů a vah. Přístroje se používají ke zjišťování změn, ke kterým došlo v průběhu zkoumaného případu. Pomáhají tedy při rekonstrukci sledu událostí. Vyspělý laboratorní software a kamerové zobrazovací technologie poskytují vysokou úroveň bezpečnosti a spolehlivosti při směřování k plnění vědeckých i právních hledisek
 

Produkty a řešení

Zásobování nemocničních lékáren, klinických zkušebních laboratoří a sterilizačních úseků musí být, zejména z důvodu závažnosti možných dopadů na životy pacientů, naprosto bezchybné. Jedná se zejména o klinické testy, přípravu léčiv a sledování opakovaného používání chirurgických nástrojů. Zde je používání spolehlivých vah a analytických přístrojů, které umožňují externí validaci a zajišťování shody s předpisy, zcela nezbytné.
 

Produkty a řešení

Sledování čistoty vod, půdy a vzduchu při ochraně životního prostředí spoléhá na stabilní a konzistentní výsledky měření pomocí analytických přístrojů a vah. Zjištění nejmenších odchylek od stanovených koncentrací částic, kyselosti dešťů i zcela jednoduché stanovení hodnoty pH často vyžaduje přístroje s velmi vysokým rozlišením.
 

Produkty a řešení