Přesné váhy do laboratoří
Přesná váha XPE pro jedinečný výkon a snadné zajišťování shody s předpisy

Přesné váhy

Přesné a robustní váhy do laboratoří a výrobních úseků

Vyberte si prosím řadu přesných vah, která nejvíce vyhovuje vašim potřebám:

Excellence Level XPR Precision Balances
Přesná váha MS-TS řady Advanced
Standard level ME-T Precision balances

Řešení pro vážení a dávkování s přístroji řady Excellence

Váhy řady Advanced

Standard Level Balances

Neexistuje-li prostor pro kompromis, poskytují váhy řady Excellence hned napoprvé a pokaždé přesné výsledky a zaručují efektivnost a bezchybnost vážení a jeho shodu s předpisy.
Jestliže potřebujete mimořádný výkon a odolnost, jsou pro Vás váhy řady Advanced jasnou volbou. S intuitivním ovládáním a integrovanými aplikacemi bude Vaše vážení rychlé a pohodlné.
Enter the professional world of weighing with our robust and easy-to-use Standard Level Balances. High-quality construction and solid performance ensure consistent and precise weighing results.
Excellence Level XPR Precision Balances

Neexistuje-li prostor pro kompromis, poskytují váhy řady Excellence hned napoprvé a pokaždé přesné výsledky a zaručují efektivnost a bezchybnost vážení a jeho shodu s předpisy.

Přesná váha MS-TS řady Advanced

Jestliže potřebujete mimořádný výkon a odolnost, jsou pro Vás váhy řady Advanced jasnou volbou. S intuitivním ovládáním a integrovanými aplikacemi bude Vaše vážení rychlé a pohodlné.

Standard level ME-T Precision balances

Enter the professional world of weighing with our robust and easy-to-use Standard Level Balances. High-quality construction and solid performance ensure consistent and precise weighing results.

Excellence Level XPR Precision Balances
Přesná váha MS-TS řady Advanced
Standard level ME-T Precision balances

Řešení pro vážení a dávkování s přístroji řady Excellence

Váhy řady Advanced

Standard Level Balances

Neexistuje-li prostor pro kompromis, poskytují váhy řady Excellence hned napoprvé a pokaždé přesné výsledky a zaručují efektivnost a bezchybnost vážení a jeho shodu s předpisy.
Jestliže potřebujete mimořádný výkon a odolnost, jsou pro Vás váhy řady Advanced jasnou volbou. S intuitivním ovládáním a integrovanými aplikacemi bude Vaše vážení rychlé a pohodlné.
Enter the professional world of weighing with our robust and easy-to-use Standard Level Balances. High-quality construction and solid performance ensure consistent and precise weighing results.
Excellence Level XPR Precision Balances

Neexistuje-li prostor pro kompromis, poskytují váhy řady Excellence hned napoprvé a pokaždé přesné výsledky a zaručují efektivnost a bezchybnost vážení a jeho shodu s předpisy.

Přesná váha MS-TS řady Advanced

Jestliže potřebujete mimořádný výkon a odolnost, jsou pro Vás váhy řady Advanced jasnou volbou. S intuitivním ovládáním a integrovanými aplikacemi bude Vaše vážení rychlé a pohodlné.

Standard level ME-T Precision balances

Enter the professional world of weighing with our robust and easy-to-use Standard Level Balances. High-quality construction and solid performance ensure consistent and precise weighing results.

Nabídka servisních služeb

+420 226 808 163
Kontaktovat servis

Prozkoumejte naše služby – přizpůsobené vašemu zařízení

K vašemu měřicímu vybavení poskytujeme podporu a servis po celou dobu jeho životnosti, od instalace, přes preventivní údržbu a kalibraci až po opravy.

Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

Publikace ke stažení

Časté dotazy

Precision Balances

Co je přesná laboratorní váha?

Přesné laboratorní váhy, též známé pod označením váhy s horním vážením, jsou skupina vah určených k poskytování vysoce přesných výsledků v rozsahu nižším než jeden miligram. Přesné váhy se používají k vážení malých vzorků a představují přesný, rychlý a jednoduchý způsob stanovení hmotnosti vzorků, jako jsou například částice. Elektronické přesné váhy nabízejí široký rozsah váživostí: v některých případech může váživost činit až 64 kg. Umožňují dosahovat rozlišení 1 mg (0,001 g) až 1 g neboli odečitatelnost 0–3 desetinná místa. Vysoce přesné laboratorní váhy mohou dosahovat odečitatelnosti až 4 desetinná místa s velikostí dílku 0,0001 g (0,1 mg).

Přesné váhy poskytují stabilní hodnoty v širším spektru okolních podmínek než analytické váhy, u nichž přesnost výsledků vyžaduje používání v přísně regulovaných podmínkách. Přesné váhy jsou méně citlivé vůči výkyvům teplot a proudění vzduchu, takže se uplatňují jako pohodlnější měřicí metoda. Ačkoli ochranný kryt proti proudění vzduchu není pro dosažení přesných výsledků na přesné váze vždy nezbytný, doporučuje se jej používat například při práci v digestoři a v případě práce s přesnou váhou s odečitatelností 1 mg i za běžných podmínek.

Inovativní vážicí miska SmartPan™, kterou používají přesné váhy METTLER TOLEDO řad XPR a XSR, nabízí výjimečnou úroveň stability a významně snižuje vliv proudění vzduchu na výsledky měření. Opakovatelnost dokáže zvýšit až o 50 % a na přesné váze s rozlišením 1 mg umožňuje dosáhnout přesných výsledků i bez použití ochranného krytu proti proudění vzduchu. Ve skříňové digestoři dokáží 5mg a 10mg váhy poskytovat výsledky za polovinu doby, kterou vyžadují standardní modely.
Bílá kniha: Špičkový výkon vážení – dokonce i v náročných podmínkách

 
Precision Balances Formulation

Kde se přesné váhy používají? Ve kterých aplikacích se uplatňují přesné váhy?

Na přesné váhy a jejich výsledky se spoléhá celá řada odvětví. Nejčastěji se však uplatňují v chemickém průmyslu. Přesné váhy se používají ve výzkumu i v laboratořích kontroly jakosti ve farmaceutickém, chemickém, potravinářském a textilním průmyslu, ale často je najdeme i ve vzdělávacích institucích.

Přesné váhy se v laboratořích používají mimo jiné k těmto aplikacím: jednoduché vážení, dynamické vážení, příprava vzorků, statistická kontrola kvality, recepturování a intervalové vážení. Přesné váhy vynikají vysokou přesností a spolehlivostí, a proto představují ideální volbu pro každodenní laboratorní vážení.

Vysoce přesné laboratorní váhy s horním vážením a váživostí 10 kg a více, vybavené větším můstkem, se používají zpravidla v těžbě nerostů a při recepturování ve farmaceutickém, chemickém průmyslu a ve výrobě pojiv.

 
Precision Balances Calibration

Kalibrace, justování a rutinní zkoušky přesné váhy – kdo by měl provádět jaké úkony, kdy a proč?

Kalibrace přesné váhy posuzuje chování zvoleného přístroje. Kalibraci by měl vždy provádět pouze autorizovaný servisní technik. Justování mění chování váhy a vyžaduje zásah, který ve většině případů trvale pozmění měřicí přístroj. Justování je třeba odlišovat od kalibrace, protože oba pojmy nejsou synonymní. Po justování váhy je vždy třeba provést její kalibraci. Při běžné komunikaci se zpravidla používá pojem „kalibrace“, ačkoli přesnější by bylo používat pojem „kalibrace a justování“.

V mnoha případech právě teprve výsledky kalibrace poukáží na nutnost justování nebo opravy. Po dokončení justování nebo opravy je vždy třeba provést opakovanou kalibraci, která ověří správnost výsledků měření. Mezi pravidelnými kalibracemi, které vykonává autorizovaný technik, se doporučuje provádět i rutinní zkoušky za použití dvou externích závaží. Tyto uživatelské zkoušky umožňují včasné odhalení případných potíží a odchylek od požadavků procesu, jehož je vážení součástí.

Společnost METTLER TOLEDO vyvinula celosvětově platný odborný standard pro správný výběr, kalibraci a provoz vážicích zařízení známý jako GWP® neboli Good Weighing Practice™ (Správná praxe vážení).

Vysvětlení dalších pojmů souvisejících s kalibrací a justováním vahzískáte v našem dokumentu.

 

Jakým způsobem ovlivňuje proudění vzduchu naši přesnou váhu?

Jak jsme uvedli již výše, přesná elektronická váha neměří přímo hmotnost, nýbrž spíše sílu (tíhu), kterou břemeno na váhu působí. Nejistota této síly nezávisí jen na technických specifikacích měřidla, ale i na mnoha okolních vlivech, jako jsou kolísání teploty a proudění vzduchu. Při měření s odečitatelností 0,001 g a vyšší lze snadno odhalit i sílu působení proudícího vzduchu. Okolo vážicí misky se proto umísťuje plastový nebo skleněný ochranný kryt, který vážicí misku chrání proti působení těchto vlivů.

Chyby v důsledku proudění vzduchu pomáhají minimalizovat i nedávné inovace společnosti METTLER TOLEDO na poli konstrukce vážicích misek pro přesné váhy. Inovativní vážicí miska SmartPan™ umožňuje poskytovat výsledky až dvojnásobnou rychlostí, a to dokonce i v podmínkách nepříznivých pro vážení. Výsledky vykazují mimořádně vysoké zvýšení opakovatelnosti (vyjádřeno náhodnou chybou) o 86 % při odečitatelnosti 1 mg (uvnitř bezpečnostní skříňky). Váhy s naší inovativní miskou tak poskytují výjimečný výkon v každé aplikaci.
Bílá kniha: Vliv proudění vzduchu na vážení

 

Jakým způsobem ovlivňuje teplota naši přesnou váhu?

Kolísání teploty může být příčinou neopakovatelnosti výsledků vážení. Chcete-li dosáhnout nejvyšší možné stability a výkonu měřicích přístrojů, používejte váhy v místnostech s možností aktivní regulace teploty a v místnostech, které umožňují nepřetržité napájení přístrojů. V ideálním případě by váhy měly být umístěny na samostatném pracovním stole a v místnosti, ve které lze zachovat stabilní teplotu.

Po prvním připojení váhy k napájení nebo jejím prvním zapnutí se doporučuje vyčkat 1–2 hodiny na její dokonalé zahřátí. Tato doba by měla postačovat k tomu, aby se váha přizpůsobila okolní teplotě a aby se stabilizovala v podmínkách daného prostředí. Zahřátí váhy je třeba provést vždy po jejím zapnutí po delší době nečinnosti.

Přesné váhy METTLER TOLEDO jsou vybaveny technologií „FACT“ (plně automatické, motorizované, interní justování), která dokáže výkyvy teploty kompenzovat. Dojde-li k překročení nastaveného rozdílu teplot, přístroj automaticky aktivuje justování. Díky této technologii lze zajistit přesnost váhy, a tedy i její širší využitelnost ve všech aplikacích, zcela bez zásahu obsluhy.

 
Tato stránka není optimalizovaná pro Váš prohlížeč. Zvažte použití jiného prohlížeče nebo upgradujte svůj prohlížeč na nejnovější verzi, abyste zajistili nejlepší zobrazení.