Phổ kế Raman | ReactRaman ứng dụng trong quy trình giám sát
Tiếng Việt
Raman Spectrometer

Quang Phổ Raman

Hiểu rõ về động học, kết tinh và tối ưu hóa sự biến thiên của phản ứng hai pha và đa pha

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Gọi để được báo giá
ReactRaman
Best-in-class Performance
iC Raman Software
Raman Spectrometer Probes
Raman Spectrometer
Raman Analysis
Polymorph Detection in Carbamazepine
ReactRaman 785
Raman Basics
Integration FTIR Spectroscopy Raman Spectroscopy

Tài liệu

Các sản phẩm và giải pháp liên quan

ftir spectrometer
In-situ FTIR spectrometers enable scientists to gain insight into their reactions and processes in a wide range of applications. Optimize reaction var...
in line particle size analyzers
Understand, optimize, and control particles and droplets in real time with in-situ particle size analyzers.
Hệ Phản ứng Hóa học Tự động
Đặc tính Hatj, Phân tích phản ứng, Phản ứng nhiệt lượng, Lò phản ứng quy mô phòng thí nghiệm, Phân tích Hạt, PAT

White Papers

Take Control of Particles
The series of particle design resources offers application-specific knowledge.

Ứng dụng

Crystallization and Precipitation
By understanding crystallization processes and choosing the right process parameters, it is possible to repeatably produce crystals of the correct siz...
Recrystallization
Recrystallization is a technique used to purify solid compounds by dissolving them in a hot solvent and allowing the solution to cool. During this pro...
Tổng hợp hóa học
Các nhà nghiên cứu làm việc trong quá trình tổng hợp hóa học đang phải chịu áp lực ngày càng tăng để khám phá và phát triển những con đường sáng tạo v...
synthesis reactions
A synthesis reaction is a chemical process in which simple elements or compounds combine to form a more complex product. It is represented by the equa...