ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน Safeline - ภาพรวม - METTLER TOLEDO
ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนในอาหาร X33 Series

ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน Safeline

โซลูชันการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของ Safeline X-ray จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์ และช่วยทำการควบคุมคุณภาพ

 

การตรวจสอบสิ่งปลอมปนและการประกันคุณภาพที่เหนือชั้นกว่า

การตรวจหาสิ่งปนเปื้อน

ระบบเอ็กซเรย์ตรวจจับสิ่งปลอมปนชั้นนำในตลาดของเรา จะตรวจจับสิ่งปลอมปนที่เป็นอันตรายต่อไปนี้ได้อย่างยอด...

การตรวจหาสิ่งปนเปื้อน

ระบบเอ็กซเรย์ตรวจจับสิ่งปลอมปนชั้นนำในตลาดของเรา จะตรวจจับสิ่งปลอมปนที่เป็นอันตรายต่อไปนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะอยู่ในรูปทรง ขนาด หรือตำแหน่งใดภายในรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย:

 • ตรวจจับเศษแก้ว (รวมทั้ง การตรวจจับแก้วในแก้ว)
 • การตรวจจับโลหะ (แม้จะอยู่ภายในกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์ฟอยล์)
 • ตรวจจับหินแร่
 • ตรวจจับส่วนประกอบพลาสติกและยางบางชนิด
 • การตรวจจับเศษกระดูกแข็ง (รวมทั้งกระดูกไก่)

Safeline X-ray มีประสบการณ์ในการจัดหาโซลูชั่นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ สำหรับ ผลิตภัณฑ์อาหารและยาในรูปแบบที่ไม่บรรจุหีบห่อ เช่น วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ที่ไหลเคลื่อนที่ (หลวม) และผลิตภัณฑ์ที่ฉีด ตลอดจนรูปแบบ ที่บรรจุหีบห่อหลากหลายชนิด เช่น

 • ภาชนะแก้ว - เหยือกและขวด
 • กระป๋องโลหะ – กระป๋องทุกรูปทรงและขนาด
 • บรรจุภัณฑ์ค้าปลีก - ซึ่งได้แก่ ภาชนะแข็งทรงสูง ภาชนะพลาสติก ลัง/กล่อง ซอง ถุง/ห่อ ถาดและหลอด และแผงบรรจุ/ถุงบรรจุ

การตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพ

นอกเหนือจากการดักจับสิ่งปลอมปน อุปกรณ์ Safeline X-ray สามารถช่วยเหลือผู้ผลิตทำการเพิ่มผลผลิตได้โดยการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในด้านการควบคุมคุณภาพ ด้วยการผ่านเครื่องเพียงครั้งเดียว ที่ความเร็วของสายการผลิตสูง เครื่องเอ็กซเรย์สำหรับอาหารและยา จะสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ได้พร้อมกัน:

 • การวัดน้ำหนัก
 • การนับส่วนประกอบ
 • การระบุผลิตภัณฑ์ที่ขาดหายหรือแตกหัก
 • การตรวจสอบระดับการบรรจุ
 • การตรวจสอบความสมบูรณ์ของซีล
 • การตรวจสอบหาบรรจุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย

การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

การติดตั้งระบบตรวจจับสิ่งปลอมปนด้วยเอ็กซเรย์ สามารถช่วยให้ผู้ผลิตอาหารปฏิบัติตามมาตรฐานการวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต (HACCP) ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของ Global Food Safety Initiative (GFSI) ที่ได้รับการยอมรับต่อไปนี้ได้:

 • มาตรฐานความปลอดภัยอาหารสากลของ British Retail Consortium (BRC)
 • มาตรฐานด้านอาหารระหว่างประเทศ (IFS)
 • หลักปฏิบัติ Safe Quality Food (SQF) 2000
 • พื้นฐานสำหรับการรับรองความปลอดภัยของอาหาร (FSSC) 22000

นอกจากนี้ อุปกรณ์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของ Safeline X-Ray สามารถช่วยให้ผู้ผลิตยาปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตได้ โดยเฉพาะ 21 CFR ส่วนที่ 210 และ 211, GAMP¬¬- 4 และ 21 CFR ส่วนที่ 11 ซึ่งทางหน่วยงานควบคุมยาของสหภาพยุโรป (EMEA) ในยุโรป และองค์การอาหารและยา (FDA) ในสหรัฐอเมริกาบังคับใช้


 

Safeline X-ray คือผู้ให้บริการชั้นนำด้านการตรวจจับสิ่งปลอมปน และอุปกรณ์ตรวจสอบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาทั่วโลก ต่างไว้วางใจให้ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมแบบอินไลน์ของเราปกป้องความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภค รักษาชื่อเสียงของแบรนด์ ลดความเสี่ยงในการต้องเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายสูง และช่วยในเรื่องการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสอบของ Safeline จะให้ทั้งความปลอดภัยและการประกันคุณภาพในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการผลิต สำหรับผลิตภัณฑ์ดิบ ผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่ไหลต่อเนื่อง (เคลื่อนที่ตลอดเวลา) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว และผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ ทั้งฟอยล์และฟิล์มเคลือบโลหะ ต่างไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการตรวจสอบการปนเปื้อนของเอ็กซเรย์

ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนสำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุหีบห่อ
การเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนสำหรับภาชนะแก้ว
ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนในอาหารบรรจุกระป๋อง

ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนสำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุหีบห่อ

ตรวจสอบภาชนะแก้วด้วยระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน

ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนในอาหารบรรจุกระป๋อง

ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบที่เชื่อถือได้สำหรับบรรจุภัณฑ์ค้าปลีกที่หลากหลาย
การเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนสำหรับภาชนะแก้ว
เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนสามารถตรวจจับสิ่งปลอมปนได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมการประกันคุณภาพอย่างสมบูรณ์ สำหรับอาหารที่บรรจุในกระป๋อง
การใช้งานกับผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์
สามารถตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ค้าปลีกได้หลากหลายทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปร่างใดหรือวัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทใด
การตรวจจับสิ่งปลอมปน
สามารถตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ค้าปลีกได้หลากหลายทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปร่างใดหรือวัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทใด
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
ระบบเอ็กซเรย์สามารถตรวจจับสิ่งปลอมปน ตรวจวัดมวล ตรวจสอบระดับการบรรจุ ตรวจจับผลิตภัณฑ์ที่ตกค้างอยู่ในผนึก ตรวจจับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุไม่ครบชิ้นและชำรุดได้พร้อมกันในสายการผลิตความเร็วสูง
ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของที่ลดลง
Safeline ออกแบบระบบเอ็กซเรย์ที่ประหยัดพลังงานและสามารถปรับแต่งได้เพื่อการลงทุนที่รองรับอนาคต และลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO)
การใช้งานกับภาชนะแก้ว
ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน Safeline ให้การตรวจจับสิ่งปลอมปนประเภทเศษแก้ว และสิ่งปลอมปนที่มีความหนาแน่นอื่นๆ ในภาชนะแก้วที่หลากหลายได้ดี ทำให้สามารถมั่นใจได้ในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
การตรวจสอบด้วยความเร็วสูง
ระบบเอ็กซเรย์ตรวจจับสิ่งปลอมปนประเภทเศษแก้วในภาชนะแก้ว สามารถตรวจจับและคัดแยกภาชนะแก้วที่มีสิ่งปลอมปนออกจากสายการผลิตได้ในสายการผลิตที่ใช้ระดับความเร็วสูง
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการควบคุมคุณภาพ
ระบบเอ็กซเรย์สามารถทำการตรวจสอบที่หลากหลายไปได้พร้อมๆ กัน สำหรับงานที่เกี่ยวกับภาชนะแก้ว ยกตัวอย่างเช่น การตรวจจับสิ่งปลอมปนและการตรวจสอบคุณภาพ เช่น การตรวจสอบระดับการบรรจุ การตรวจสอบฝา ฯลฯ
การตรวจสอบภาชนะที่ได้รับการปรับปรุง
แสงเอ็กซเรย์แบบทำมุม หรือแบบหลายแนวรังสีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับบริเวณฐาน คอ หรือผิวผนังด้านข้างของขวดหรือโถแก้วได้ ด้วยการลดจุดบอดในการตรวจสอบ
การใช้งานสำหรับอาหารกระป๋อง
การตรวจจับสิ่งปลอมปน รวมถึงโลหะภายในอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์ที่บรรจุอยู่ในกระป๋องโลหะต่างๆ
การตรวจสอบคุณภาพแบบอินไลน์
สามารถทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ เช่น ตรวจสอบระดับการเติมและตรวจจับกระป๋องที่ชำรุด ได้พร้อมๆ กับการตรวจสอบสิ่งปลอมปน
เพิ่มโอกาสในการตรวจจับ
ระบบเอ็กซเรย์สำหรับตรวจสอบกระป๋องโลหะ ให้การตรวจสอบที่สมบูรณ์ และเพิ่มโอกาสในการตรวจจับสิ่งปลอมปน
ผสานเข้ากับสายการผลิตได้ง่าย
ระบบเอ็กซเรย์อาหารบรรจุกระป๋อง สามารถวางคร่อมบนสายพานลำเลียงที่ใช้ในการผลิตปัจจุบันได้โดยตรง และใช้พื้นที่บนสายการผลิตเพียงเล็กน้อย จึงสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และคุ้มค่าต่อการลงทุน
ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่บรรจุหีบห่อ
ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนสำหรับอาหารปริมาณมาก
การเอ็กซเรย์ตรวจสอบท่อลำเลียง

ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่บรรจุหีบห่อ

ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนสำหรับอาหารปริมาณมาก

อุปกรณ์เอ็กซเรย์ตรวจสอบท่อลำเลียง

อุปกรณ์ตรวจจับสิ่งปลอมปนด้วยเอ็กซเรย์ของ Safeline สามารถตรวจจับการปลอมปนในผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่บรรจุหีบห่อได้อย่างเหนือชั้น
อุปกรณ์เอ็กซเรย์สำหรับผลิตภัณฑ์ปริมาณมาก สามารถตรวจจับการปนเปื้อนเชิงกายภาพและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปริมาณมาก (ไหลเข้าต่อเนื่อง) ก่อนการบรรจุหีบห่อได้อย่างโดดเด่น
ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนสำหรับท่อลำเลียง ให้การตรวจจับสิ่งปลอมปนที่เหนือกว่าสำหรับผลิตภัณฑ์ปั๊ม (โดยทั่วไปได้แก่ เนื้อแดงและเนื้อสัตว์ปีก) ของเหลวข้นหนืด สารกึ่งของแข็ง และของเหลว
การใช้งานกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ในบรรจุภัณฑ์
การตรวจสอบอาหารที่ยังไม่ได้บรรจุหีบห่อ เช่น ไส้เบอร์เกอร์ (เนื้อแดง เนื้อสัตว์ปีก หรือมังสวิรัติ) และผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบแช่แข็งอื่นๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ปั๊ม และผลิตภัณฑ์ปริมาณมาก
การตรวจจับสิ่งปลอมปน
ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนในอาหาร ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจจับสิ่งปลอมปนไม่พึงประสงค์ภายในผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ ไม่ว่าสิ่งปลอมปนจะมีรูปทรงแบบใด หรืออยู่ในตำแหน่งใด
การลดของเสียประเภทอาหาร
เครื่องเอ็กซเรย์ที่ได้รับการติดตั้งในตอนต้นของสายการผลิตช่วยให้มั่นใจได้ว่าสิ่งปลอมปนสามารถถูกคัดแยกออกก่อนที่จะมีการดำเนินการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อไป ทำให้สามารถลดของเสียประเภทอาหารและลดต้นทุนได้
การประกันคุณภาพอย่างสมบูรณ์
ระบบเอ็กซเรย์ของ Safeline สามารถตรวจจับได้ด้วยความไวสูง ยืนยันถึงความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และการใช้งานที่ง่ายกับผลิตภัณฑ์อาหารที่ยังไม่บรรจุหีบห่อ
การใช้งานกับอาหารปริมาณมาก
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารปริมาณมากซึ่งที่มีการไหลเข้าตามสายพานลำเลียงตลอดเวลา โดยส่วนใหญ่ได้แก่ผลิตภัณฑ์ เช่น ถั่ว ซีเรียล ผักและผลไม้ เนือ และอาหารสัตว์ ก่อนการแปรรูปและบรรจุหีบห่อ
เพิ่มความไวในการตรวจจับ
ความไวในการตรวจจับจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากชั้นผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันในระหว่างการตรวจสอบ ช่วยให้มั่นใจว่าการตรวจจับสิ่งปลอมปนจะเป็นไปอย่างง่ายดาย
ความสามารถในการรองรับทรูพุตที่สูง
สายพานลำเลียงแบบเป็นร่องแอ่งและเพลทจัดระดับแบบปรับได้คงผลิตภัณฑ์ไว้บนสายพาน ลดการหกหล่นและปรับปรุงการขนย้ายผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาคงที่ด้วยความเร็วสายการผลิตสูง
สูญเสียผลิตภัณฑ์น้อยที่สุด
ผลิตภัณฑ์อาหารปริมาณมากได้รับการตรวจสอบ โดยผลิตภัณฑ์ส่วนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะถูกคัดแยกออกด้วยระบบคัดแยกแบบหลายเลนก่อนที่จะมีการดำเนินการเพิ่มมูลค่า
การใช้งานแบบท่อลำเลียง
การเอ็กซเรย์ตรวจสอบอาหารชนิดข้นหนืด กึ่งของแข็ง และชนิดเหลวในผลิตภัณฑ์เนื้อแดงและเนื้อสัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์นมและเบเกอรี่
ความปลอดภัยในอาหารที่เหนือกว่า
ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนให้การตรวจสอบสิ่งปลอมปน เช่น เศษกระดูกแข็ง แก้ว โลหะ และพลาสติกที่โดดเด่น ปกป้องผู้บริโภคและช่วยผู้ผลิตป้องกันการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
ปริมาณงานการตรวจสอบสูง
อุปกรณ์เอ็กซเรย์สำหรับอาหารปั๊มสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารในอัตราสูงสุดถึง 18 ตันต่อชั่วโมง ขึ้นอยู่กับการใช้งาน โดยไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย
การลดของเสียประเภทอาหาร
โดยทั่วไป ระบบเอ็กซเรย์สำหรับอาหารปั๊มใช้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนแรกๆ ของการผลิต ทำให้สามารถลดของเสียประเภทอาหารและลดต้นทุนก่อนจะมีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนสำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุหีบห่อ

ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบที่เชื่อถือได้สำหรับบรรจุภัณฑ์ค้าปลีกที่หลากหลาย

การใช้งานกับผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์
สามารถตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ค้าปลีกได้หลากหลายทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปร่างใดหรือวัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทใด
การตรวจจับสิ่งปลอมปน
สามารถตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ค้าปลีกได้หลากหลายทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปร่างใดหรือวัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทใด
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
ระบบเอ็กซเรย์สามารถตรวจจับสิ่งปลอมปน ตรวจวัดมวล ตรวจสอบระดับการบรรจุ ตรวจจับผลิตภัณฑ์ที่ตกค้างอยู่ในผนึก ตรวจจับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุไม่ครบชิ้นและชำรุดได้พร้อมกันในสายการผลิตความเร็วสูง
ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของที่ลดลง
Safeline ออกแบบระบบเอ็กซเรย์ที่ประหยัดพลังงานและสามารถปรับแต่งได้เพื่อการลงทุนที่รองรับอนาคต และลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO)
การเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนสำหรับภาชนะแก้ว

การเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนสำหรับภาชนะแก้ว

การใช้งานกับภาชนะแก้ว
ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน Safeline ให้การตรวจจับสิ่งปลอมปนประเภทเศษแก้ว และสิ่งปลอมปนที่มีความหนาแน่นอื่นๆ ในภาชนะแก้วที่หลากหลายได้ดี ทำให้สามารถมั่นใจได้ในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
การตรวจสอบด้วยความเร็วสูง
ระบบเอ็กซเรย์ตรวจจับสิ่งปลอมปนประเภทเศษแก้วในภาชนะแก้ว สามารถตรวจจับและคัดแยกภาชนะแก้วที่มีสิ่งปลอมปนออกจากสายการผลิตได้ในสายการผลิตที่ใช้ระดับความเร็วสูง
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการควบคุมคุณภาพ
ระบบเอ็กซเรย์สามารถทำการตรวจสอบที่หลากหลายไปได้พร้อมๆ กัน สำหรับงานที่เกี่ยวกับภาชนะแก้ว ยกตัวอย่างเช่น การตรวจจับสิ่งปลอมปนและการตรวจสอบคุณภาพ เช่น การตรวจสอบระดับการบรรจุ การตรวจสอบฝา ฯลฯ
การตรวจสอบภาชนะที่ได้รับการปรับปรุง
แสงเอ็กซเรย์แบบทำมุม หรือแบบหลายแนวรังสีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับบริเวณฐาน คอ หรือผิวผนังด้านข้างของขวดหรือโถแก้วได้ ด้วยการลดจุดบอดในการตรวจสอบ
ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนในอาหารบรรจุกระป๋อง

เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนสามารถตรวจจับสิ่งปลอมปนได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมการประกันคุณภาพอย่างสมบูรณ์ สำหรับอาหารที่บรรจุในกระป๋อง

การใช้งานสำหรับอาหารกระป๋อง
การตรวจจับสิ่งปลอมปน รวมถึงโลหะภายในอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์ที่บรรจุอยู่ในกระป๋องโลหะต่างๆ
การตรวจสอบคุณภาพแบบอินไลน์
สามารถทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ เช่น ตรวจสอบระดับการเติมและตรวจจับกระป๋องที่ชำรุด ได้พร้อมๆ กับการตรวจสอบสิ่งปลอมปน
เพิ่มโอกาสในการตรวจจับ
ระบบเอ็กซเรย์สำหรับตรวจสอบกระป๋องโลหะ ให้การตรวจสอบที่สมบูรณ์ และเพิ่มโอกาสในการตรวจจับสิ่งปลอมปน
ผสานเข้ากับสายการผลิตได้ง่าย
ระบบเอ็กซเรย์อาหารบรรจุกระป๋อง สามารถวางคร่อมบนสายพานลำเลียงที่ใช้ในการผลิตปัจจุบันได้โดยตรง และใช้พื้นที่บนสายการผลิตเพียงเล็กน้อย จึงสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และคุ้มค่าต่อการลงทุน
ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่บรรจุหีบห่อ

อุปกรณ์ตรวจจับสิ่งปลอมปนด้วยเอ็กซเรย์ของ Safeline สามารถตรวจจับการปลอมปนในผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่บรรจุหีบห่อได้อย่างเหนือชั้น

การใช้งานกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ในบรรจุภัณฑ์
การตรวจสอบอาหารที่ยังไม่ได้บรรจุหีบห่อ เช่น ไส้เบอร์เกอร์ (เนื้อแดง เนื้อสัตว์ปีก หรือมังสวิรัติ) และผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบแช่แข็งอื่นๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ปั๊ม และผลิตภัณฑ์ปริมาณมาก
การตรวจจับสิ่งปลอมปน
ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนในอาหาร ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจจับสิ่งปลอมปนไม่พึงประสงค์ภายในผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ ไม่ว่าสิ่งปลอมปนจะมีรูปทรงแบบใด หรืออยู่ในตำแหน่งใด
การลดของเสียประเภทอาหาร
เครื่องเอ็กซเรย์ที่ได้รับการติดตั้งในตอนต้นของสายการผลิตช่วยให้มั่นใจได้ว่าสิ่งปลอมปนสามารถถูกคัดแยกออกก่อนที่จะมีการดำเนินการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อไป ทำให้สามารถลดของเสียประเภทอาหารและลดต้นทุนได้
การประกันคุณภาพอย่างสมบูรณ์
ระบบเอ็กซเรย์ของ Safeline สามารถตรวจจับได้ด้วยความไวสูง ยืนยันถึงความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และการใช้งานที่ง่ายกับผลิตภัณฑ์อาหารที่ยังไม่บรรจุหีบห่อ
ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนสำหรับอาหารปริมาณมาก

อุปกรณ์เอ็กซเรย์สำหรับผลิตภัณฑ์ปริมาณมาก สามารถตรวจจับการปนเปื้อนเชิงกายภาพและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปริมาณมาก (ไหลเข้าต่อเนื่อง) ก่อนการบรรจุหีบห่อได้อย่างโดดเด่น

การใช้งานกับอาหารปริมาณมาก
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารปริมาณมากซึ่งที่มีการไหลเข้าตามสายพานลำเลียงตลอดเวลา โดยส่วนใหญ่ได้แก่ผลิตภัณฑ์ เช่น ถั่ว ซีเรียล ผักและผลไม้ เนือ และอาหารสัตว์ ก่อนการแปรรูปและบรรจุหีบห่อ
เพิ่มความไวในการตรวจจับ
ความไวในการตรวจจับจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากชั้นผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันในระหว่างการตรวจสอบ ช่วยให้มั่นใจว่าการตรวจจับสิ่งปลอมปนจะเป็นไปอย่างง่ายดาย
ความสามารถในการรองรับทรูพุตที่สูง
สายพานลำเลียงแบบเป็นร่องแอ่งและเพลทจัดระดับแบบปรับได้คงผลิตภัณฑ์ไว้บนสายพาน ลดการหกหล่นและปรับปรุงการขนย้ายผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาคงที่ด้วยความเร็วสายการผลิตสูง
สูญเสียผลิตภัณฑ์น้อยที่สุด
ผลิตภัณฑ์อาหารปริมาณมากได้รับการตรวจสอบ โดยผลิตภัณฑ์ส่วนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะถูกคัดแยกออกด้วยระบบคัดแยกแบบหลายเลนก่อนที่จะมีการดำเนินการเพิ่มมูลค่า
การเอ็กซเรย์ตรวจสอบท่อลำเลียง

ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนสำหรับท่อลำเลียง ให้การตรวจจับสิ่งปลอมปนที่เหนือกว่าสำหรับผลิตภัณฑ์ปั๊ม (โดยทั่วไปได้แก่ เนื้อแดงและเนื้อสัตว์ปีก) ของเหลวข้นหนืด สารกึ่งของแข็ง และของเหลว

การใช้งานแบบท่อลำเลียง
การเอ็กซเรย์ตรวจสอบอาหารชนิดข้นหนืด กึ่งของแข็ง และชนิดเหลวในผลิตภัณฑ์เนื้อแดงและเนื้อสัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์นมและเบเกอรี่
ความปลอดภัยในอาหารที่เหนือกว่า
ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนให้การตรวจสอบสิ่งปลอมปน เช่น เศษกระดูกแข็ง แก้ว โลหะ และพลาสติกที่โดดเด่น ปกป้องผู้บริโภคและช่วยผู้ผลิตป้องกันการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
ปริมาณงานการตรวจสอบสูง
อุปกรณ์เอ็กซเรย์สำหรับอาหารปั๊มสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารในอัตราสูงสุดถึง 18 ตันต่อชั่วโมง ขึ้นอยู่กับการใช้งาน โดยไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย
การลดของเสียประเภทอาหาร
โดยทั่วไป ระบบเอ็กซเรย์สำหรับอาหารปั๊มใช้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนแรกๆ ของการผลิต ทำให้สามารถลดของเสียประเภทอาหารและลดต้นทุนก่อนจะมีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

การให้บริการ

บริการ การฝึกอบรมและการสนับสนุนระดับโลกจากผู้นำอุตสาหกรรมในด้านระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน

สำรวจบริการของเรา - ตอบสนองความต้องการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

เราสนับสนุนและให้บริการเครื่องมือสำหรับตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของคุณตลอดอายุการใช้งาน ตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การสอบเทียบ และการซ่อมแซมเครื่องมือ

สิ่งพิมพ์

ดาวน์โหลดเอกสารไวท์เปเปอร์ คู่มือและเอกสารประกอบระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบอื่นๆ

โบรชัวร์

ซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูล ProdX
ProdX ช่วยให้คุณเชื่อมต่อและควบคุมกระบวนการจัดการการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณจากจุดเดียวหรือจากสถานที่ห่างไกลหลายแห่ง โดยกำจัดความจำเป็นในการตรวจต...

เอกสารไวท์เปเปอร์

การยืนยันว่าระบบใช้งานได้ (Validation) , การทวนสอบการใช้ระบบจริง(Verification)สำหรับอุปกรณ์ในการตรวจสอบสินค้า
เอกสารไวท์เปเปอร์ที่ให้ดาวน์โหลดฟรีนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการ การยืนยันว่าระบบใช้งานได้ (Validation) , การทวนสอบการใช้ระบบจริง(Verification)และ...
เอกสารไวท์เปเปอร์กฎหมายด้านมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร
เอกสารไวท์เปเปอร์นี้ ตรวจดูมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารที่พบมากที่สุดและข้อกำหนดล่าสุดของพวกเขา และยังอธิบายถึงวิธีที่ผู้ผลิตอาหารสามารถทำการตอบสนอง...
ลดความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
เอกสารไวท์เปเปอร์ที่อธิบายถึงการสนับสนุนบริการเจ็ดวิธี ตั้งแต่อุปกรณ์การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผู้จัดหาสามารถช่วยผู้ผลิตได้รับการรับรองความปลอดภัยของอาหาร...
ความสอดคล้องของอาหารบรรจุห่อ
เอกสารไวท์เปเปอร์ที่อธิบายถึงวิธีที่ผู้ผลิตอาหารและเจ้าของแบรนด์อาหารจะได้รับประโยชน์จากความสอดคล้องของอาหารบรรจุห่อที่สม่ำเสมอ
ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ
เอกสารไวท์เปเปอร์นี้จะแสดงวิธีคำนวณต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของอุปกรณ์การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นเครื่องมือให้บริษัท เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยว...
การป้องกันสิ่งปลอมปนทางกายภาพในอาหาร
เอกสารไวท์เปเปอร์นี้อธิบายถึงสิ่งปลอมปนทางกายภาพประเภทต่างๆ ที่สามารถพบได้ในอาหาร เอกสารนี้จะอธิบายว่าสิ่งปลอมปนเกิดขึ้นได้อย่างไร และให้คำแนะนำในการว...
ระบบตรวจจับโลหะ ระบบเอกซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน หรือทั้งสอง
เอกสารไวท์เปเปอร์ฉบับนี้ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี 2 วิธี ที่เป็นคู่แข่งกัน ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ผลิตอาหารและยาสามารถเลือกโซลูชันการตรวจจั...
การปรับปรุงการตรวจสอบอาหารจำนวนมาก
ดาวน์โหลดเอกสารไวท์เปเปอร์ที่อธิบายวิธีที่อุปกรณ์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่ไหลอย่างต่อเนื่องสามารถช่วยคุ้มครองผู้บริโภคและลดความเสี่ยงต่อการเรียกคืนผ...
ข้อกำหนดขั้นสุดท้ายของ FSMA
การทำความเข้าใจและการปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นสุดท้ายของ FSMA ในการเตรียมความพร้อมสำหรับกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยทางด้านอาหารให้ทันสมัย (FSMA)
การใช้ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนในอาหารมีความปลอดภัยเพียงใด
เอกสารข้อมูลฉบับนี้เหมาะสำหรับผู้ผลิตอาหารที่พิจารณาการใช้การตรวจสอบด้วยเอ็กซเรย์เพื่อปฏิบัติตามระเบียบบังคับและกฎหมายด้านความปลอดภัยของอาหาร

กรณีศึกษา

ปลอดภัยสูงสุดเสมอสำหรับผักและผลไม้อบแห้ง
บริษัท Calabas Industrie ในฝรั่งเศสที่เชี่ยวชาญทางด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้า และการบรรจุแพ็คเกจผักและผลไม้อบแห้งตามสัญญาว่าจ้าง ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 แล...
Phoenix Formulations
กรณีศึกษาเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ Phoenix Formulations มีคุณภาพที่โดดเด่นจากการใช้งานเครื่องตรวจสอบน้ำหนักแบบสายพาน...
Bell Food Group
กรณีศึกษาของระบบเอ็กซเรย์ในเครื่องแปรรูปเนื้อของ Bell Food Group ช่วยรับรองว่าเนื้อบดสำหรับแฮมเบอร์เกอร์ของพวกเขาได้รับการตรวจสอบหาสิ่งแปลกปลอมต่างๆ แ...
บริษัท Kinnerton ได้ทำการลงทุนในเทคโนโลยีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท Kinnerton ได้ลงทุนกับเครื่องตรวจจับโลหะและเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนของ METTLER TOLEDO การลงทุนอันชาญฉลาดนี้ยังช่วยให้ K...
La Provence Bakery หันมาใช้อุปกรณ์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
ในปี 2016 ทาง La Provence ได้จัดซื้อสายผลิตคุกกี้ใหม่และหันมาใช้อุปกรณ์ตรวจสอบชิ้นใหม่ของ METTLER TOLEDO เพื่อเพิ่มคุณภาพสูงสุดของผลิตภัณฑ์
มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สูงสุด
เพื่อที่จะรักษาศักยภาพในการแข่งขันไว้ Heinrichsthaler ปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงานผลิตอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยเลือกติดตั้งเครื่องตรวจสอบน้ำหนักและระ...
ให้ความสำคัญกับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และขนมหวานสำหรับผู้ผลิตของ Grupo Dulcesol เพื่อรักษาระดับมาตรฐานที่สูงอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงไว้วางใจโซลูชันของ METTLER TOLEDO ในกระ...
สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
Laboratoires BEA ตั้งอยู่ใจกลางโพรวองซ์ ซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวที่เป็นตราสินค้าเฉพาะสำหรับแบรนด์ระดับโลกที่ดีที่สุดบางแบรนด์ บริษัทในฝรั่งเศสอธ...
Tong Garden
A case study detailing how a Southeast Asian manufacturer of nuts and snacks installed an X35 to assist with detection of various contaminants includi...
Successful Product Inspection
X-ray inspection systems from Mettler-Toledo Safeline have supported Kuchenmeister in complying with national and international legislation and standa...

มัลติมีเดีย

ชมวิดีโอให้ความรู้สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของเรา

Pumped Food Inspection
X36 Series of X-ray Systems
X-ray Inspection of Loose Bulk Foods
Five Year X-ray Generator Warranty
X37 Series X-ray Inspection Systems
X-ray Inspection of Frozen Formed Products
X-ray Inspection of Canned Foods
Glass in Glass Inspection
White Paper: Metal Detection, X-ray Inspection or Both?
X-ray Inspection Guides
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.