ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน Safeline - ภาพรวม - METTLER TOLEDO

  ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน Safeline

  โซลูชันการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของ Safeline X-ray จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์ และช่วยทำการควบคุมคุณภาพ

   

  การตรวจสอบสิ่งปลอมปนและการประกันคุณภาพที่เหนือชั้นกว่า

  การตรวจหาสิ่งปนเปื้อน

  ระบบเอ็กซเรย์ตรวจจับสิ่งปลอมปนชั้นนำในตลาดของเรา จะตรวจจับสิ่งปลอมปนที่เป็นอันตรายต่อไปนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะอยู่ในรูปทรง ขนาด หรือตำแหน่งใดภายในรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย:

  • ตรวจจับเศษแก้ว (รวมทั้ง การตรวจจับแก้วในแก้ว)
  • การตรวจจับโลหะ (แม้จะอยู่ภายในกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์ฟอยล์)
  • ตรวจจับหินแร่
  • ตรวจจับส่วนประกอบพลาสติกและยางบางชนิด
  • การตรวจจับเศษกระดูกแข็ง (รวมทั้งกระดูกไก่)

  Safeline X-ray มีประสบการณ์ในการจัดหาโซลูชั่นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ สำหรับ ผลิตภัณฑ์อาหารและยาในรูปแบบที่ไม่บรรจุหีบห่อ เช่น วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ที่ไหลเคลื่อนที่ (หลวม) และผลิตภัณฑ์ที่ฉีด ตลอดจนรูปแบบ ที่บรรจุหีบห่อหลากหลายชนิด เช่น

  • ภาชนะแก้ว - เหยือกและขวด
  • กระป๋องโลหะ – กระป๋องทุกรูปทรงและขนาด
  • บรรจุภัณฑ์ค้าปลีก - ซึ่งได้แก่ ภาชนะแข็งทรงสูง ภาชนะพลาสติก ลัง/กล่อง ซอง ถุง/ห่อ ถาดและหลอด และแผงบรรจุ/ถุงบรรจุ

  การตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพ

  นอกเหนือจากการดักจับสิ่งปลอมปน อุปกรณ์ Safeline X-ray สามารถช่วยเหลือผู้ผลิตทำการเพิ่มผลผลิตได้โดยการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในด้านการควบคุมคุณภาพ ด้วยการผ่านเครื่องเพียงครั้งเดียว ที่ความเร็วของสายการผลิตสูง เครื่องเอ็กซเรย์สำหรับอาหารและยา จะสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ได้พร้อมกัน:

  • การวัดน้ำหนัก
  • การนับส่วนประกอบ
  • การระบุผลิตภัณฑ์ที่ขาดหายหรือแตกหัก
  • การตรวจสอบระดับการบรรจุ
  • การตรวจสอบความสมบูรณ์ของซีล
  • การตรวจสอบหาบรรจุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย

  การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

  การติดตั้งระบบตรวจจับสิ่งปลอมปนด้วยเอ็กซเรย์ สามารถช่วยให้ผู้ผลิตอาหารปฏิบัติตามมาตรฐานการวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต (HACCP) ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของ Global Food Safety Initiative (GFSI) ที่ได้รับการยอมรับต่อไปนี้ได้:

  • มาตรฐานความปลอดภัยอาหารสากลของ British Retail Consortium (BRC)
  • มาตรฐานด้านอาหารระหว่างประเทศ (IFS)
  • หลักปฏิบัติ Safe Quality Food (SQF) 2000
  • พื้นฐานสำหรับการรับรองความปลอดภัยของอาหาร (FSSC) 22000

  นอกจากนี้ อุปกรณ์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของ Safeline X-Ray สามารถช่วยให้ผู้ผลิตยาปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตได้ โดยเฉพาะ 21 CFR ส่วนที่ 210 และ 211, GAMP¬¬- 4 และ 21 CFR ส่วนที่ 11 ซึ่งทางหน่วยงานควบคุมยาของสหภาพยุโรป (EMEA) ในยุโรป และองค์การอาหารและยา (FDA) ในสหรัฐอเมริกาบังคับใช้

   

  Safeline X-ray คือผู้ให้บริการชั้นนำด้านการตรวจจับสิ่งปลอมปน และอุปกรณ์ตรวจสอบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาทั่วโลก ต่างไว้วางใจให้ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมแบบอินไลน์ของเราปกป้องความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภค รักษาชื่อเสียงของแบรนด์ ลดความเสี่ยงในการต้องเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายสูง และช่วยในเรื่องการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

  เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสอบของ Safeline จะให้ทั้งความปลอดภัยและการประกันคุณภาพในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการผลิต สำหรับผลิตภัณฑ์ดิบ ผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่ไหลต่อเนื่อง (เคลื่อนที่ตลอดเวลา) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว และผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ ทั้งฟอยล์และฟิล์มเคลือบโลหะ ต่างไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการตรวจสอบการปนเปื้อนของเอ็กซเรย์

  การเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนสำหรับภาชนะแก้ว
  ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนในอาหารบรรจุกระป๋อง
  การเอ็กซเรย์ตรวจสอบท่อลำเลียง

  ตรวจสอบภาชนะแก้วด้วยระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน

  ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนในอาหารบรรจุกระป๋อง

  อุปกรณ์เอ็กซเรย์ตรวจสอบท่อลำเลียง

  การเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนสำหรับภาชนะแก้ว
  เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนสามารถตรวจจับสิ่งปลอมปนได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมการประกันคุณภาพอย่างสมบูรณ์ สำหรับอาหารที่บรรจุในกระป๋อง
  ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนสำหรับท่อลำเลียง ให้การตรวจจับสิ่งปลอมปนที่เหนือกว่าสำหรับผลิตภัณฑ์ปั๊ม (โดยทั่วไปได้แก่ เนื้อแดงและเนื้อสัตว์ปีก) ของเหลวข้นหนืด สารกึ่งของแข็ง และของเหลว
  การใช้งานกับภาชนะแก้ว
  ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน Safeline ให้การตรวจจับสิ่งปลอมปนประเภทเศษแก้ว และสิ่งปลอมปนที่มีความหนาแน่นอื่นๆ ในภาชนะแก้วที่หลากหลายได้ดี ทำให้สามารถมั่นใจได้ในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
  การตรวจสอบด้วยความเร็วสูง
  ระบบเอ็กซเรย์ตรวจจับสิ่งปลอมปนประเภทเศษแก้วในภาชนะแก้ว สามารถตรวจจับและคัดแยกภาชนะแก้วที่มีสิ่งปลอมปนออกจากสายการผลิตได้ในสายการผลิตที่ใช้ระดับความเร็วสูง
  ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการควบคุมคุณภาพ
  ระบบเอ็กซเรย์สามารถทำการตรวจสอบที่หลากหลายไปได้พร้อมๆ กัน สำหรับงานที่เกี่ยวกับภาชนะแก้ว ยกตัวอย่างเช่น การตรวจจับสิ่งปลอมปนและการตรวจสอบคุณภาพ เช่น การตรวจสอบระดับการบรรจุ การตรวจสอบฝา ฯลฯ
  การตรวจสอบภาชนะที่ได้รับการปรับปรุง
  แสงเอ็กซเรย์แบบทำมุม หรือแบบหลายแนวรังสีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับบริเวณฐาน คอ หรือผิวผนังด้านข้างของขวดหรือโถแก้วได้ ด้วยการลดจุดบอดในการตรวจสอบ
  การใช้งานสำหรับอาหารกระป๋อง
  การตรวจจับสิ่งปลอมปน รวมถึงโลหะภายในอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์ที่บรรจุอยู่ในกระป๋องโลหะต่างๆ
  การตรวจสอบคุณภาพแบบอินไลน์
  สามารถทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ เช่น ตรวจสอบระดับการเติมและตรวจจับกระป๋องที่ชำรุด ได้พร้อมๆ กับการตรวจสอบสิ่งปลอมปน
  เพิ่มโอกาสในการตรวจจับ
  ระบบเอ็กซเรย์สำหรับตรวจสอบกระป๋องโลหะ ให้การตรวจสอบที่สมบูรณ์ และเพิ่มโอกาสในการตรวจจับสิ่งปลอมปน
  ผสานเข้ากับสายการผลิตได้ง่าย
  ระบบเอ็กซเรย์อาหารบรรจุกระป๋อง สามารถวางคร่อมบนสายพานลำเลียงที่ใช้ในการผลิตปัจจุบันได้โดยตรง และใช้พื้นที่บนสายการผลิตเพียงเล็กน้อย จึงสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และคุ้มค่าต่อการลงทุน
  การใช้งานแบบท่อลำเลียง
  การเอ็กซเรย์ตรวจสอบอาหารชนิดข้นหนืด กึ่งของแข็ง และชนิดเหลวในผลิตภัณฑ์เนื้อแดงและเนื้อสัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์นมและเบเกอรี่
  ความปลอดภัยในอาหารที่เหนือกว่า
  ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนให้การตรวจสอบสิ่งปลอมปน เช่น เศษกระดูกแข็ง แก้ว โลหะ และพลาสติกที่โดดเด่น ปกป้องผู้บริโภคและช่วยผู้ผลิตป้องกันการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
  ปริมาณงานการตรวจสอบสูง
  อุปกรณ์เอ็กซเรย์สำหรับอาหารปั๊มสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารในอัตราสูงสุดถึง 18 ตันต่อชั่วโมง ขึ้นอยู่กับการใช้งาน โดยไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย
  การลดของเสียประเภทอาหาร
  โดยทั่วไป ระบบเอ็กซเรย์สำหรับอาหารปั๊มใช้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนแรกๆ ของการผลิต ทำให้สามารถลดของเสียประเภทอาหารและลดต้นทุนก่อนจะมีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
  ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนสำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุหีบห่อ
  ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนสำหรับอาหารปริมาณมาก
  ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่บรรจุหีบห่อ

  ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนสำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุหีบห่อ

  ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนสำหรับอาหารปริมาณมาก

  ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่บรรจุหีบห่อ

  ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบที่เชื่อถือได้สำหรับบรรจุภัณฑ์ค้าปลีกที่หลากหลาย
  อุปกรณ์เอ็กซเรย์สำหรับผลิตภัณฑ์ปริมาณมาก สามารถตรวจจับการปนเปื้อนเชิงกายภาพและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปริมาณมาก (ไหลเข้าต่อเนื่อง) ก่อนการบรรจุหีบห่อได้อย่างโดดเด่น
  อุปกรณ์ตรวจจับสิ่งปลอมปนด้วยเอ็กซเรย์ของ Safeline สามารถตรวจจับการปลอมปนในผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่บรรจุหีบห่อได้อย่างเหนือชั้น
  การใช้งานกับผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์
  สามารถตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ค้าปลีกได้หลากหลายทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปร่างใดหรือวัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทใด
  การตรวจจับสิ่งปลอมปน
  สามารถตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ค้าปลีกได้หลากหลายทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปร่างใดหรือวัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทใด
  ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
  ระบบเอ็กซเรย์สามารถตรวจจับสิ่งปลอมปน ตรวจวัดมวล ตรวจสอบระดับการบรรจุ ตรวจจับผลิตภัณฑ์ที่ตกค้างอยู่ในผนึก ตรวจจับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุไม่ครบชิ้นและชำรุดได้พร้อมกันในสายการผลิตความเร็วสูง
  ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของที่ลดลง
  Safeline ออกแบบระบบเอ็กซเรย์ที่ประหยัดพลังงานและสามารถปรับแต่งได้เพื่อการลงทุนที่รองรับอนาคต และลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO)
  การใช้งานกับอาหารปริมาณมาก
  การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารปริมาณมากซึ่งที่มีการไหลเข้าตามสายพานลำเลียงตลอดเวลา โดยส่วนใหญ่ได้แก่ผลิตภัณฑ์ เช่น ถั่ว ซีเรียล ผักและผลไม้ เนือ และอาหารสัตว์ ก่อนการแปรรูปและบรรจุหีบห่อ
  เพิ่มความไวในการตรวจจับ
  ความไวในการตรวจจับจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากชั้นผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันในระหว่างการตรวจสอบ ช่วยให้มั่นใจว่าการตรวจจับสิ่งปลอมปนจะเป็นไปอย่างง่ายดาย
  ความสามารถในการรองรับทรูพุตที่สูง
  สายพานลำเลียงแบบเป็นร่องแอ่งและเพลทจัดระดับแบบปรับได้คงผลิตภัณฑ์ไว้บนสายพาน ลดการหกหล่นและปรับปรุงการขนย้ายผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาคงที่ด้วยความเร็วสายการผลิตสูง
  สูญเสียผลิตภัณฑ์น้อยที่สุด
  ผลิตภัณฑ์อาหารปริมาณมากได้รับการตรวจสอบ โดยผลิตภัณฑ์ส่วนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะถูกคัดแยกออกด้วยระบบคัดแยกแบบหลายเลนก่อนที่จะมีการดำเนินการเพิ่มมูลค่า
  การใช้งานกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ในบรรจุภัณฑ์
  การตรวจสอบอาหารที่ยังไม่ได้บรรจุหีบห่อ เช่น ไส้เบอร์เกอร์ (เนื้อแดง เนื้อสัตว์ปีก หรือมังสวิรัติ) และผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบแช่แข็งอื่นๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ปั๊ม และผลิตภัณฑ์ปริมาณมาก
  การตรวจจับสิ่งปลอมปน
  ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนในอาหาร ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจจับสิ่งปลอมปนไม่พึงประสงค์ภายในผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ ไม่ว่าสิ่งปลอมปนจะมีรูปทรงแบบใด หรืออยู่ในตำแหน่งใด
  การลดของเสียประเภทอาหาร
  เครื่องเอ็กซเรย์ที่ได้รับการติดตั้งในตอนต้นของสายการผลิตช่วยให้มั่นใจได้ว่าสิ่งปลอมปนสามารถถูกคัดแยกออกก่อนที่จะมีการดำเนินการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อไป ทำให้สามารถลดของเสียประเภทอาหารและลดต้นทุนได้
  การประกันคุณภาพอย่างสมบูรณ์
  ระบบเอ็กซเรย์ของ Safeline สามารถตรวจจับได้ด้วยความไวสูง ยืนยันถึงความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และการใช้งานที่ง่ายกับผลิตภัณฑ์อาหารที่ยังไม่บรรจุหีบห่อ
  X37 Series X-ray Inspection Systems
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.