ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน Safeline - ภาพรวม - METTLER TOLEDO

  ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน Safeline

  โซลูชันการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของ Safeline X-ray จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์ และช่วยทำการควบคุมคุณภาพ

   

  การตรวจสอบสิ่งปลอมปนและการประกันคุณภาพที่เหนือชั้นกว่า

  การตรวจหาสิ่งปนเปื้อน

  ระบบเอ็กซเรย์ตรวจจับสิ่งปลอมปนชั้นนำในตลาดของเรา จะตรวจจับสิ่งปลอมปนที่เป็นอันตรายต่อไปนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะอยู่ในรูปทรง ขนาด หรือตำแหน่งใดภายในรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย:

  • ตรวจจับเศษแก้ว (รวมทั้ง การตรวจจับแก้วในแก้ว)
  • การตรวจจับโลหะ (แม้จะอยู่ภายในกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์ฟอยล์)
  • ตรวจจับหินแร่
  • ตรวจจับส่วนประกอบพลาสติกและยางบางชนิด
  • การตรวจจับเศษกระดูกแข็ง (รวมทั้งกระดูกไก่)

  Safeline X-ray มีประสบการณ์ในการจัดหาโซลูชั่นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ สำหรับ ผลิตภัณฑ์อาหารและยาในรูปแบบที่ไม่บรรจุหีบห่อ เช่น วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ที่ไหลเคลื่อนที่ (หลวม) และผลิตภัณฑ์ที่ฉีด ตลอดจนรูปแบบ ที่บรรจุหีบห่อหลากหลายชนิด เช่น

  • ภาชนะแก้ว - เหยือกและขวด
  • กระป๋องโลหะ – กระป๋องทุกรูปทรงและขนาด
  • บรรจุภัณฑ์ค้าปลีก - ซึ่งได้แก่ ภาชนะแข็งทรงสูง ภาชนะพลาสติก ลัง/กล่อง ซอง ถุง/ห่อ ถาดและหลอด และแผงบรรจุ/ถุงบรรจุ

  การตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพ

  นอกเหนือจากการดักจับสิ่งปลอมปน อุปกรณ์ Safeline X-ray สามารถช่วยเหลือผู้ผลิตทำการเพิ่มผลผลิตได้โดยการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในด้านการควบคุมคุณภาพ ด้วยการผ่านเครื่องเพียงครั้งเดียว ที่ความเร็วของสายการผลิตสูง เครื่องเอ็กซเรย์สำหรับอาหารและยา จะสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ได้พร้อมกัน:

  • การวัดน้ำหนัก
  • การนับส่วนประกอบ
  • การระบุผลิตภัณฑ์ที่ขาดหายหรือแตกหัก
  • การตรวจสอบระดับการบรรจุ
  • การตรวจสอบความสมบูรณ์ของซีล
  • การตรวจสอบหาบรรจุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย

  การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

  การติดตั้งระบบตรวจจับสิ่งปลอมปนด้วยเอ็กซเรย์ สามารถช่วยให้ผู้ผลิตอาหารปฏิบัติตามมาตรฐานการวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต (HACCP) ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของ Global Food Safety Initiative (GFSI) ที่ได้รับการยอมรับต่อไปนี้ได้:

  • มาตรฐานความปลอดภัยอาหารสากลของ British Retail Consortium (BRC)
  • มาตรฐานด้านอาหารระหว่างประเทศ (IFS)
  • หลักปฏิบัติ Safe Quality Food (SQF) 2000
  • พื้นฐานสำหรับการรับรองความปลอดภัยของอาหาร (FSSC) 22000

  นอกจากนี้ อุปกรณ์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของ Safeline X-Ray สามารถช่วยให้ผู้ผลิตยาปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตได้ โดยเฉพาะ 21 CFR ส่วนที่ 210 และ 211, GAMP¬¬- 4 และ 21 CFR ส่วนที่ 11 ซึ่งทางหน่วยงานควบคุมยาของสหภาพยุโรป (EMEA) ในยุโรป และองค์การอาหารและยา (FDA) ในสหรัฐอเมริกาบังคับใช้

   

  Safeline X-ray คือผู้ให้บริการชั้นนำด้านการตรวจจับสิ่งปลอมปน และอุปกรณ์ตรวจสอบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาทั่วโลก ต่างไว้วางใจให้ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมแบบอินไลน์ของเราปกป้องความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภค รักษาชื่อเสียงของแบรนด์ ลดความเสี่ยงในการต้องเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายสูง และช่วยในเรื่องการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

  เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสอบของ Safeline จะให้ทั้งความปลอดภัยและการประกันคุณภาพในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการผลิต สำหรับผลิตภัณฑ์ดิบ ผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่ไหลต่อเนื่อง (เคลื่อนที่ตลอดเวลา) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว และผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ ทั้งฟอยล์และฟิล์มเคลือบโลหะ ต่างไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการตรวจสอบการปนเปื้อนของเอ็กซเรย์

  ตรวจสอบภาชนะแก้วด้วยระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน
  ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนในอาหารบรรจุกระป๋อง
  ระบบตรวจสอบสิ่งปลอมปนแบบท่อด้วยเอ็กซเรย์

  ตรวจสอบภาชนะแก้วด้วยระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน

  ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนในอาหารบรรจุกระป๋อง

  ระบบตรวจสอบสิ่งปลอมปนแบบท่อด้วยเอ็กซเรย์

  ระบบตรวจสอบแก้ว จะสามารถตรวจจับสิ่งปลอมปนในผลิตภัณฑ์ซึ่งบรรจุอยู่ในขวดแก้วและเหยือกแก้วได้ในระดับที่เหนือชั้น
  เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนสามารถตรวจจับสิ่งปลอมปนได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมการประกันคุณภาพอย่างสมบูรณ์ สำหรับอาหารที่บรรจุในกระป๋อง
  อุปกรณ์เอ็กซเรย์แบบท่อ สามารถตรวจจับสิ่งปลอมปนในผลิตภัณฑ์ที่ลำเลียงโดยใช้ปั๊มสูบ (โดยทั่วไปจะเป็นเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก) ของเหลวข้น กึ่งของเหลว และของเหลวได้อย่างเหนือชั้น
  การใช้งานกับแก้ว
  ระบบตรวจจับสิ่งปลอมปนของ Safeline X-ray เหมาะสำหรับการตรวจจับเศษแก้วในแก้ว และสิ่งปลอมปนอื่นๆ ที่อยู่ในภาชนะแก้วต่างๆ เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์
  การควบคุมคุณภาพ
  ระบบเอ็กซเรย์แก้วของเราสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบควบคุมคุณภาพได้หลายอย่างพร้อมกัน
  การตรวจสอบภาชนะด้วยเอ็กซเรย์ที่ดีขึ้น
  ลำแสงเอ็กซเรย์แบบหลายเส้นจะช่วยลดจุดบอดในภาชนะแก้ว และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับบริเวณฐาน คอ และผนังด้านข้างของขวดหรือเหยือกได้
  การประกันคุณภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุน
  ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบเศษแก้วในภาชนะแก้ว จะทำการตรวจสอบและคัดภาชนะแก้วที่มีสิ่งปลอมปนออกจากสายการผลิตโดยอัตโนมัติ ภายใต้ความเร็วสายการผลิตที่สูงเป็นพิเศษ
  การใช้งานกับผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋อง
  การตรวจจับสิ่งปลอมปน รวมถึงโลหะภายในอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์ที่บรรจุอยู่ในกระป๋องโลหะต่างๆ
  การตรวจสอบคุณภาพแบบอินไลน์
  สามารถทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ เช่น ตรวจสอบระดับการเติมและตรวจจับกระป๋องที่ชำรุด ได้พร้อมๆ กับการตรวจสอบสิ่งปลอมปน
  เพิ่มโอกาสในการตรวจจับ
  ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนสำหรับกระป๋องโลหะ ทำงานครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ จึงช่วยเพิ่มโอกาสในการตรวจจับสิ่งปลอมปนได้
  หลีกเลี่ยงการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
  ระบบเอ็กซเรย์อาหารบรรจุกระป๋อง สามารถวางคร่อมบนสายพานลำเลียงที่ใช้ในการผลิตปัจจุบันได้โดยตรง และใช้พื้นที่บนสายการผลิตเพียงเล็กน้อย จึงสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และคุ้มค่าต่อการลงทุน
  การใช้งานแบบท่อลำเลียง
  ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนสำหรับของเหลวข้น กึ่งของเหลว และของเหลวในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น เนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก นมและเนย เบเกอรี่
  ความปลอดภัยสูงสุดของผลิตภัณฑ์
  ระบบเอ็กซเรย์ตรวจจับสิ่งปลอมปนแบบท่อลำเลียง สามารถตรวจจับสิ่งปลอมปนต่างๆ เช่น แก้ว โลหะ หิน เศษกระดูกแข็ง และพลาสติกความหนาแน่นสูงได้อย่างดีเยี่ยม เพื่อปกป้องผู้บริโภค และช่วยให้คุณไม่ต้องเรียกคืนผลิตภัณฑ์
  ปริมาณงานการตรวจสอบสูง
  อุปกรณ์เอ็กซเรย์แบบท่อ สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารได้ในอัตราสูงสุด 18 ตันต่อชั่วโมง ขึ้นอยู่กับการใช้งาน โดยไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย
  การลดการเกิดของเสีย
  ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว มักจะถูกใช้สำหรับตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในช่วงต้นของการผลิต เพื่อลดการเกิดของเสียและช่วยประหยัดต้นทุน
  ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนในบรรจุภัณฑ์
  อุปกรณ์เอ็กซเรย์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์จำนวนมาก
  ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้บรรจุหีบห่อ

  ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนในบรรจุภัณฑ์

  อุปกรณ์เอ็กซเรย์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์จำนวนมาก

  ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้บรรจุหีบห่อ

  ระบบตรวจสอบสิ่งปลอมปนด้วยเอ็กซเรย์ จะช่วยให้การตรวจจับอย่างสมบูรณ์ในบรรจุภัณฑ์ค้าปลีกประเภทต่างๆ
  อุปกรณ์เอ็กซเรย์สำหรับผลิตภัณฑ์จำนวนมาก สามารถตรวจจับสิ่งปลอมปนและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่มีการไหลต่อเนื่อง (เคลื่อนที่ตลอดเวลา) ก่อนที่จะบรรจุหีบห่อได้อย่างยอดเยี่ยม
  อุปกรณ์เอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนของ Safeline จะตรวจจับสิ่งปลอมปนในผลิตภัณฑ์อาหารที่ยังไม่ได้บรรจุหีบห่อได้อย่างยอดเยี่ยม
  การใช้งานกับผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์
  สาารถตรวจสอบกลุ่มบรรจุภัณฑ์สำหรับค้าปลีกได้ทั้งแบบชิ้นเดียวหรือหลายชิ้น ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่
  การตรวจจับสิ่งปลอมปน
  สามารถตรวจจับสิ่งปลอมปนทางกายภาพต่างๆ เช่น โลหะ แก้ว พลาสติกความหนาแน่นสูง หินแร่ และเศษกระดูกแข็ง ในบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุต่างๆ ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์
  ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
  ระบบเอ็กซเรย์สามารถวัดมวล ตรวจสอบระดับการเติม และตรวจจับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ครบถ้วนหรือชำรุดได้พร้อมๆ กัน ภายใต้สายการผลิตที่ความเร็วสูง
  ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของที่ลดลง
  ระบบเอ็กซเรย์ที่ประหยัดพลังงานและสามารถปรับเปลี่ยนได้มากที่สุด เป็นการลงทุนเพื่อรองรับอนาคต และลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO)
  การใช้งานกับผลิตภัณฑ์จำนวนมาก
  การตรวจสอบผลิตภัณฑ์จำนวนมากบนสายพานลำเลียงที่เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง และยังไม่ได้บรรจุหีบห่อ ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเป็นอาหารสัตว์ ซีเรียล ผลไม้และผัก และเนื้อสัตว์ ก่อนการแปรรูปและบรรจุหีบห่อ
  การตรวจสอบอาหารที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  ความไวในการตรวจจับจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากชั้นผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันในระหว่างการตรวจสอบ ช่วยให้มั่นใจว่าการตรวจจับสิ่งปลอมปนจะเป็นไปอย่างง่ายดาย
  ความสามารถในการรองรับปริมาณงานที่สูง
  สายพานที่เป็นร่องแอ่งและแผ่นเพลทกำหนดระดับที่ปรับแต่งได้ จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์อยู่บนสายพาน ช่วยลดการหกหล่น และทำให้การขนย้ายผลิตภัณฑ์มีระดับความลึกที่สม่ำเสมอ
  สูญเสียผลิตภัณฑ์น้อยที่สุด
  ผลิตภัณฑ์อาหารจำนวนมากจะถูกตรวจสอบก่อนจะมีการเพิ่มมูลค่าใดๆ และคัดออกด้วยระบบคัดแยกแบบ Multi Flap
  การใช้งานกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ในบรรจุภัณฑ์
  การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ในบรรจุภัณฑ์ เช่น พิซซ่าแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ที่ไหลต่อเนื่อง เช่น ชิ้นเนื้อเบอร์เกอร์ และขนมก้อนกลม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวและผลิตภัณฑ์จำนวนมาก
  การตรวจจับสิ่งปลอมปน
  ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนในอาหาร ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจจับสิ่งปลอมปนไม่พึงประสงค์ภายในผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ ไม่ว่าสิ่งปลอมปนจะมีรูปทรงแบบใด หรืออยู่ในตำแหน่งใด
  ประหยัดต้นทุน
  การติดตั้งระบบเอ็กซเรย์ไว้ในช่วงต้นของสายการผลิต ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถคัดแยกสิ่งปลอมปนออกได้จากแหล่งกำเนิด และตรวจสอบย้อนกลับไปยังซัพพลายเออร์ได้ในทันที
  การประกันคุณภาพอย่างสมบูรณ์
  ระบบของ Safeline X-ray มีความไวในการตรวจจับสูงสุด ทำให้มั่นใจได้ถึงการตรวจสอบที่ถูกต้องแม่นยำ ความเชื่อถือได้ และการใช้งานที่ง่ายดาย สำหรับการใช้งานกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ในบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด
  X37 Series X-ray Inspection Systems
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.