ระบบวิเคราะห์เชิงความร้อน Excellence - ภาพรวม - METTLER TOLEDO

       ระบบวิเคราะห์เชิงความร้อน Excellence

       เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่ได้รับรางวัล การปรับการทำงานได้อย่างยืดหยุ่น ความสามารถในการอัพเกรด และความแม่นยำสูง

        

       เทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัย การทำงานแบบแยกส่วนที่ใช้งานได้ยืดหยุ่น และการันตีคุณภาพระดับสวิตเซอร์แลนด์

       เครื่องมือนี้มีเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่ได้รับรางวัล มีความยืดหยุ่น สามารถอัพเกรดได้ และรับประกันประสิทธิภาพการทำงานที่มีความแม่นยำเหนือกว่าใคร เป็น...

       เครื่องมือนี้มีเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่ได้รับรางวัล มีความยืดหยุ่น สามารถอัพเกรดได้ และรับประกันประสิทธิภาพการทำงานที่มีความแม่นยำเหนือกว่าใคร เป็นเครื่องมือที่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของคุณได้ [วิดีโอ]


       เครื่องมือวิเคราะห์เชิงความร้อน Excellence ของ METTLER TOLEDO ช่วยให้คุณสามารถกำหนดคุณลักษณะของวัสดุตัวอย่างได้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้างมาก ควบคุมเครื่องมือทั้งหมดด้วยระบบซอฟต์แวร์เดียวกันที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย การกำหนดค่าเครื่องมือแต่ละชิ้นคำนึงถึงประสิทธิภาพสูงสุด ให้คุณมั่นใจและไว้วางใจในผลลัพธ์ที่ได้


        
       เครื่องวัดค่าความต่างความร้อนของสาร (DSC)
       การวิเคราะห์ทางความร้อน
       เครื่องวัดค่าความต่างความร้อนของสารแบบแรงดันสูง
       การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน (TGA)

       เครื่องวัดค่าความต่างความร้อนของสาร (DSC)

       การวัดปริมาณความร้อนด้วยชิป (Flash DSC)

       เครื่องวัดค่าความต่างความร้อนของสารแบบแรงดันสูง

       การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน (TGA)

       DSC ตรวจหาเอนทาลปีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง และปฏิกิริยาเคมี และระบุอุณหภูมิที่กระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้น
       Flash DSC เป็นการเสริมเทคนิค DSC แบบทั่วไปได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อระบุลักษณะของวัสดุยุคใหม่
       DSC ตรวจหาเอนทาลปีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง และปฏิกิริยาเคมี และระบุอุณหภูมิที่กระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้น
       ให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ เช่น องค์ประกอบ ปริมาณ สารตกค้าง และการทนต่อความร้อน ด้วยเครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อนจากผู้นำเทคโนโลยีเครื่องชั่ง
       การวิเคราะห์ความร้อนพร้อมกัน (TGA/DSC)
       การวิเคราะห์ความร้อนเชิงกล (Thermomechanical Analysis - TMA)
       การวิเคราะห์เชิงความร้อน
       ระบบกล้องจุลทรรศน์และแท่นความร้อน

       การวิเคราะห์ความร้อนพร้อมกัน (TGA/DSC)

       การวิเคราะห์ความร้อนเชิงกล (Thermomechanical Analysis - TMA)

       เครื่องวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุเชิงกล (DMA)

       ระบบกล้องจุลทรรศน์และแท่นความร้อน

       ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและการไหลเวียนความร้อน ภายใต้สภาวะการทดสอบที่สมบูรณ์แบบด้วย TGA/DSC เพื่อให้ข้อมูลองค์ประกอบ การเปลี่ยนแปลงสถานะ และปฏิกิริยาทางเคมีที่ชัดเจนมากขึ้น
       สัมประสิทธิ์การแผ่ความร้อนจะได้รับการวัดอย่างถูกต้องและแม่นยำโดยเครื่องวิเคราะห์เทอร์โมเมคานิคัล ด้วยความละเอียดระดับนาโนเมตรที่อุณหภูมิ -150 ถึง 1600 °C
       วัดแรงและแอมพลิจูดการกระจัด รวมถึงการเคลื่อนเฟสด้วยเครื่องวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุเชิงกล
       ระบบแท่นความร้อนที่ดีเยี่ยมมอบความเป็นไปได้ในการทำการศึกษาโพลีมอร์ฟิซึมและโซลเวท การจำแนกลักษณะสารประกอบผลึกเหลว และการศึกษาการตกผลึกและการหลอมเหลวของพอลิเมอร์
       ซอฟต์แวร์ STARe Excellence
       ถ้วยใส่ตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์เชิงความร้อน
       อุปกรณ์ประกอบ (ระบบทำความเย็น, เครื่องใส่ตัวอย่างอัตโนมัติ ...)
       เครื่องวิเคราะห์ความชื้น

       ซอฟต์แวร์ STARe Excellence

       ถ้วยใส่ตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์เชิงความร้อน

       อุปกรณ์ประกอบ (ระบบทำความเย็น, เครื่องใส่ตัวอย่างอัตโนมัติ ...)

       เครื่องวิเคราะห์ความชื้น

       ความยืดหยุ่นและฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์ มีความสำคัญอย่างยิ่งในระบบวิเคราะห์ความร้อนที่ทันสมัย และเป็นหัวใจหลักของการเพิ่มผลผลิตสูงสุด
       ถ้วยใส่ตัวอย่างที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับการวิเคราะห์เชิงความร้อนที่ช่วยในการขยายขอบเขตการใช้งาน
       เครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์ประกอบและเพิ่มเติมภายหลังเหมาะกับเครื่องมือการ วิเคราะห์ทางความร้อนในทุกๆของการนำไปใช้งาน
       กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ความชื้นของ METTLER TOLEDO ให้ผลการวัดค่าความชื้นที่รวดเร็ว แม่นยำ และเชื่อถือได้
       เครื่องวัดค่าความต่างความร้อนของสาร (DSC)

       DSC ตรวจหาเอนทาลปีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง และปฏิกิริยาเคมี และระบุอุณหภูมิที่กระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้น

       การวิเคราะห์ทางความร้อน

       Flash DSC เป็นการเสริมเทคนิค DSC แบบทั่วไปได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อระบุลักษณะของวัสดุยุคใหม่

       เครื่องวัดค่าความต่างความร้อนของสารแบบแรงดันสูง

       DSC ตรวจหาเอนทาลปีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง และปฏิกิริยาเคมี และระบุอุณหภูมิที่กระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้น

       การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน (TGA)

       ให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ เช่น องค์ประกอบ ปริมาณ สารตกค้าง และการทนต่อความร้อน ด้วยเครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อนจากผู้นำเทคโนโลยีเครื่องชั่ง

       การวิเคราะห์ความร้อนพร้อมกัน (TGA/DSC)

       ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและการไหลเวียนความร้อน ภายใต้สภาวะการทดสอบที่สมบูรณ์แบบด้วย TGA/DSC เพื่อให้ข้อมูลองค์ประกอบ การเปลี่ยนแปลงสถานะ และปฏิกิริยาทางเคมีที่ชัดเจนมากขึ้น

       การวิเคราะห์ความร้อนเชิงกล (Thermomechanical Analysis - TMA)

       สัมประสิทธิ์การแผ่ความร้อนจะได้รับการวัดอย่างถูกต้องและแม่นยำโดยเครื่องวิเคราะห์เทอร์โมเมคานิคัล ด้วยความละเอียดระดับนาโนเมตรที่อุณหภูมิ -150 ถึง 1600 °C

       การวิเคราะห์เชิงความร้อน

       วัดแรงและแอมพลิจูดการกระจัด รวมถึงการเคลื่อนเฟสด้วยเครื่องวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุเชิงกล

       ระบบกล้องจุลทรรศน์และแท่นความร้อน

       ระบบแท่นความร้อนที่ดีเยี่ยมมอบความเป็นไปได้ในการทำการศึกษาโพลีมอร์ฟิซึมและโซลเวท การจำแนกลักษณะสารประกอบผลึกเหลว และการศึกษาการตกผลึกและการหลอมเหลวของพอลิเมอร์

       ซอฟต์แวร์ STARe Excellence

       ความยืดหยุ่นและฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์ มีความสำคัญอย่างยิ่งในระบบวิเคราะห์ความร้อนที่ทันสมัย และเป็นหัวใจหลักของการเพิ่มผลผลิตสูงสุด

       ถ้วยใส่ตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์เชิงความร้อน

       ถ้วยใส่ตัวอย่างที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับการวิเคราะห์เชิงความร้อนที่ช่วยในการขยายขอบเขตการใช้งาน

       อุปกรณ์ประกอบ (ระบบทำความเย็น, เครื่องใส่ตัวอย่างอัตโนมัติ ...)

       เครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์ประกอบและเพิ่มเติมภายหลังเหมาะกับเครื่องมือการ วิเคราะห์ทางความร้อนในทุกๆของการนำไปใช้งาน

       เครื่องวิเคราะห์ความชื้น

       กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ความชื้นของ METTLER TOLEDO ให้ผลการวัดค่าความชื้นที่รวดเร็ว แม่นยำ และเชื่อถือได้

       การให้บริการ

       +66 (0)2 723 0381 คุณอนุวัฒน์
       ติดต่อแผนกบริการ

       Explore our Services - Tailored to Fit your Equipment

       We support and service your measurement equipment through its entire lifecycle, from installation to preventive maintenance and calibration to equipment repair.

       รวดเร็วทันท่วงที
       การช่วยเหลือและการซ่อมแซม
       ประสิทธิภาพที่วางใจได้
       การบำรุงรักษาและเพิ่มศักยภาพ
       เป็นไปตามข้อกำหนด
       การสอบเทียบและคุณภาพที่ดี
       เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง
       การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา

       สิ่งพิมพ์

       • โบรชัวร์

       Good Thermal Analysis Practice™

       Good Thermal Analysis Practice™ (GTAP™)


       Good Thermal Analysis Practice™ คือ แนวปฏิบัติการจัดการเครื่องมือวิเคราะห์เชิงความร้อน ในระบบการจัดการคุณภาพที่ปฏิบัติตามได้ง่ายดาย ด้วย GTAP™ คุณสามารถลดข้อผิดพลาดในการชั่ง และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ยุ่งยาก

       GTAP™ ช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงความร้อนและ

       • ผลลัพธ์ที่แม่นยำและเที่ยงตรง
       • ผลผลิตเพิ่มขึ้นและต้นทุนลดลง
       • ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

       ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ทั่วไป การดูแลให้เครื่องมือของคุณให้อยู่ภายใต้การควบคุมเป็นเรื่องท้าทาย และอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงได้หากคุณจัดการเครื่องมืออย่างไม่เหมาะสม ดูวิธีการที่ GTAP™ ช่วยลดความเสี่ยงและรับประกันว่าการวิเคราะห์เชิงความร้อนจะมีคุณภาพสม่ำเสมอ

       ระบบวิเคราะห์เชิงความร้อน Excellence
       ระบบวิเคราะห์เชิงความร้อน Excellence

       ด้วย GTAP™ คุณจะได้รับคำแนะนำเฉพาะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านคุณภาพ ความเสี่ยง และกฎข้อบังคับด้านอุตสาหกรรมของคุณ พนักงานของคุณจะได้รับประโยชน์จากการประกันคุณภาพที่ไม่ซับซ้อนในทันที และยังสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบของคุณจะได้รับการวัดค่าที่มีคุณภาพสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และจัดทำเอกสารได้อย่างปลอดภัย

       ภาพรวม

       High-Speed DSC – Obtain Unique Insights into Your Materials
       Thermal Analysis Guide
        
        
        
        
        
        
        
       Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.