Konečné požiadavky FSMA – PDF na stiahnutie zdarma - METTLER TOLEDO
Biela kniha

Konečné požiadavky FSMA – PDF na stiahnutie zdarma

Biela kniha

Poznanie a dodržiavanie konečných požiadaviek FSMA – príprava na zákon o modernizácii v oblasti bezpečnosti potravín

Konečné požiadavky FSMA
Konečné požiadavky FSMA

V tejto knihe sú uvedené odporúčania pre výrobcov potravín, ktoré im pomôžu splniť všetky požiadavky zákona FSMA. Sem patrí skúmanie efektivity súčasného plánu a systémov na kontrolu produktov s cieľom vyhovieť novým požiadavkám. Obsahuje tiež rady, ako si možno overiť schopnosť vykazovať údaje potrebné na splnenie predpisov FSMA.

Ešte pred nadobudnutím plnej účinnosti zákona mnohí spracovatelia a výrobcovia potravín vopred pripravovali svoje prevádzky, aby boli v súlade s novými požiadavkami. Teraz bol zákon definitívne prijatý a nastal čas konať.

Táto biela kniha sa zaoberá 4 hlavnými oblasťami, a to sú:

  • základné ustanovenia zákona,
  • požiadavky FSMA,
  • požiadavky zásobovacieho reťazca,
  • predpisy ohľadne etikiet.

Skúmanie výrobných postupov a bezpečnostných zariadení, ktoré požaduje zákon FSMA, poskytuje výrobcom príležitosť zvýšiť efektivitu výroby. Nové systémy nainštalované na základe novely zákona majú potenciál zvýšiť automatizáciu procesov a znížiť pracovné náklady.

Čím skôr závody začnú s analýzou a dokumentáciou svojich procesov, tým majú väčšiu šancu splniť požiadavky FSMA a vyhnúť sa riziku nákladného sťahovania produktov z predaja a súdnych sporov.

Zákon o modernizácii v oblasti bezpečnosti potravín (FSMA) z roku 2011 priznal zodpovednosť za bezpečnosť potravín priamo výrobcom potravín. Jeho požiadavky sa mali finalizovať a nadobudnúť účinnosť postupne. Teraz sú všetky tieto požiadavky schválené a dátumy ich účinnosti sa rýchlo blížia.

Prijatý zákon vo všeobecnosti vnímajú pozitívne zástancovia bezpečnosti potravín, ktorí zaň lobovali viac ako desať rokov, ale aj samotní výrobcovia v potravinárskom priemysle. Okrem prínosov, ako je bránenie prenášaniu chorôb prostredníctvom potravín a ochrana ľudských životov, si uvedomujú aj také prínosy ako zníženie pravdepodobnosti sťahovania produktov z predaja a súdnych sporov, ktoré vedú k obrovskému nárastu nákladov a poškodzujú meno značky.

Súvisiace biele knihy

Analýza veľkosti častíc na optimalizáciu procesu
Táto biela kniha obsahuje informácie o niektorých najbežnejších prístupoch k analýze veľkosti častíc a o spôsobe ich využívania na efektívne získanie...
Monitorovanie ultračistej vody v mikroelektronickom priemysle
V tejto bielej knihe sa diskutuje o rapídnych technologických pokrokoch v mikroelektronickom priemysle. Vysvetľuje, že dva kritické parametre, ktoré j...
Biela kniha o ciachovaní váh na nádrže bez závaží
CalFree™ a CalFree™ Plus sú teoretické kalibračné metódy, ktoré nevyžadujú skutočné testovacie závažia, čo vedie k dlhšiemu času bezporuchovosti a vyš...
Nové trendy vo výrobe vakcín – od vajíčka po bioreaktor
Celosvetový nárast dopytu po vakcínach spôsobuje, že ich výrobcovia menia svoje spôsoby produkcie.

Riešenia na kontrolu produktov

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.