Pochopenie náročných aplikácií – PDF na stiahnutie zdarma - METTLER TOLEDO
Biela kniha

Pochopenie náročných aplikácií – PDF na stiahnutie zdarma

Biela kniha

Biela kniha o kvalitnejšej detekcii kovov

Pochopenie náročných aplikácií
Pochopenie náročných aplikácií

Táto biela kniha vysvetľuje, že v potravinárskom priemysle mnohé produkty kontrolované na kontamináciu kovmi vykazujú jav známy ako „efekt produktu“. V takom prípade samotný typ kontrolovaného produktu môže prekaziť kontrolnej technológii identifikáciu určitých kontaminantov.

Pri hľadaní kontaminantov je dôležité uvedomiť si, že kovy nie sú jediný materiál, ktorý je schopný viesť elektrinu a vytvárať magnetické polia. Mnohé z potravín, ktoré konzumujeme, majú, aj keď v menšej miere, rovnakú schopnosť.

Táto biela kniha opisuje:

  • Ako funguje detektor kovov
  • Faktory ovplyvňujúce efekt produktu
  • Rozdiel medzi „mokrými“ a „suchými“ produktmi
  • Odstraňovanie efektu produktu pomocou detektorov kovov s viacerými súbežnými frekvenciami

Aplikácie, pri ktorých vzniká silný efekt produktu, môžu byť veľmi náročné a výber detektora kovov aj jeho dodávateľa je v takomto prípade zložitejší. Prečítaním tejto bielej knihy získate najnovšie poznatky, ktoré vám pomôžu a zjednodušia tento proces rozhodovania tak, aby ste dosiahli maximálny účinok.

Ak si chcete stiahnuť túto bezplatnú bielu knihu, vyplňte formulár nižšie.

V prípade tradičných detektorov kovov sa vždy hľadá kompromis medzi efektom produktu, maximálnou prevádzkovou frekvenciou a citlivosťou detektora kovov. Čím je silnejší efekt produktu (teda čím mokrejší je produkt), tým nižšia je optimálna frekvencia a tým nižšia je aj citlivosť detektora. A naopak, čím slabší je efekt produktu (teda čím je produkt suchší), tým vyššia je optimálna frekvencia a citlivosť detektora. Suché produkty so slabým efektom produktu majú pri vysokých frekvenciách len veľmi malý vplyv na detektor kovov, vďaka čomu detektor pri týchto frekvenciách ľahko zistí aj veľmi malé kovové kontaminanty.

Aj napriek problémom s produktom efektu môže moderný detektor kovov s využitím optimálnej technológie fungovať na prijateľnej úrovni. Najcitlivejšie detektory kovov na trhu pracujú súčasne na viacerých frekvenciách a sú známe ako detektory MSF (Multi-Simultaneous Frequency – s viacerými súbežnými frekvenciami). Tieto detektory pristupujú k problému efektu produktu novým, inovatívnym spôsobom.

Nový detektor kovov Profile Advantage využíva technológiu MSF v kombináciách vysokých a nízkych frekvencií. Integrovaná technológia na potláčanie signálu produktu, dvojstupňové rozlišovanie frekvencie a fázy ruší informáciu z týchto frekvenčných kombinácií a odstraňuje tak signál produktu. To umožňuje detekciu oveľa menších kovových kontaminantov. Oproti tradičným jednofrekvenčným detektorom kovov dosahuje detektor MSF v aplikáciách, kde vzniká efekt produktu, a v aplikáciách s metalizovanými fóliami až o 50 % lepšie výsledky.

Súvisiace biele knihy

Konečné požiadavky FSMA
Poznanie a dodržiavanie konečných požiadaviek FSMA – príprava na zákon o modernizácii v oblasti bezpečnosti potravín
Princípy náležitej starostlivosti
Táto biela kniha vysvetľuje koncepciu a princípy náležitej starostlivosti a najmä jej dôležitosť z hľadiska poskytnutia dobrého základu pre právnu obr...
 Ako môže hygienický dizajn zariadení znížiť prevádzkové náklady
Táto biela kniha vysvetľuje, prečo je hygienický dizajn zariadení na kontrolu produktov taký dôležitý. Skúma hlavné výhody investície do takýchto zari...
Reduce The Risk of Non-compliance
A white paper describing seven ways service support from a product inspection equipment supplier can help manufacturers gain food safety certification...

Riešenia na detekciu kovu

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.