Ako môže hygienický dizajn zariadení znížiť prevádzkové náklady – dokument na stiahnutie zadarmo - METTLER TOLEDO
Biela kniha

Ako môže hygienický dizajn zariadení znížiť prevádzkové náklady – dokument na stiahnutie zadarmo

Biela kniha

Hygienický dizajn zariadení na kontrolu produktov a kľúčové výhody takejto investície

Ako môže hygienický dizajn zariadení znížiť prevádzkové náklady
Ako môže hygienický dizajn zariadení znížiť prevádzkové náklady

Táto biela kniha vysvetľuje, prečo je hygienický dizajn zariadení na kontrolu produktov taký dôležitý. Skúma hlavné výhody investície do takýchto zariadení vyzdvihnutím oblastí, ktoré pomôžu výrobcovi zaistiť bezpečnosť potravín, nápojov a farmaceutických produktov.

Zariadenia s hygienickým dizajnom môžu pomôcť znížiť riziko mikrobiologickej a krížovej kontaminácie, zlepšiť sanitárne charakteristiky a postupy umývania a podporiť zhodu s normami. Táto biela kniha ukazuje, že investícia do zariadení, ktoré sú vytvorené s ohľadom na hygienické princípy, ponúka výrobcom dlhodobé výhody vrátane zníženia celkových prevádzkových nákladov a zvýšenia prevádzkovej efektívnosti.

Biela kniha sa podrobne venuje nasledujúcim oblastiam:

  • Vznik kontaminácie
  • Čo definuje hygienický dizajn?
  • Prečo je hygienický dizajn taký dôležitý?
  • Aké sú kľúčové výhody?
  • Čistenie a sanitácia
  • Kto vytvára normy?
  • Kritériá funkčného hygienického dizajnu

Stiahnite si túto poučnú bielu knihu a zistite viac

Výrobcovia v potravinárskom a farmaceutickom priemysle sa musia vyrovnať s čoraz vyšším tlakom zákazníkov a legislatívy, ktoré ich nútia zaisťovať bezpečnosť a kvalitu produktov. Preto sa mnohí z nich spoliehajú na kontrolné váhy, detektory kovov a systémy vizuálnej či röntgenovej kontroly na zaistenie toho, že produkty vychádzajúce z ich výrobnej linky plnia očakávania zákazníkov a sú čo najbezpečnejšie.

Prípady núteného sťahovania potravinárskych a farmaceutických produktov z trhu sú čoraz častejšie a nákladnejšie, kým zákony v oblasti bezpečnosti sa neustále sprísňujú. Preto je dôležité, aby všetky zariadenia na kontrolu produktov nielen správne fungovali, ale aby boli tiež navrhnuté spôsobom, ktorý zabraňuje množeniu baktérií a uľahčuje správne čistenie. Vzhľadom na tieto skutočnosti je investovanie do hygienicky navrhnutých produktov na kontrolu produktov kľúčovo dôležité na predchádzanie krížovej kontaminácii a zabránenie rozširovaniu mikrobiologickej kontaminácie vo výrobných závodoch.

Súvisiace biele knihy

Nakoľko bezpečná je röntgenová kontrola potravín?
Táto biela kniha je určená pre výrobcov potravín zvažujúcich röntgenovú kontrolu, ktorá bude v zhode s predpismi a legislatívnymi normami upravujúcimi...
Ako röntgenové systémy odhaľujú kontaminanty – PDF na stiahnutie zdarma
Táto biela kniha vysvetľuje, čo sú to röntgenové systémy, a približuje hlavné komponenty a princípy fungovania systémov na röntgenovú kontrolu. Opisuj...
Pochopenie náročných aplikácií
Každý produkt kontrolovaný detektorom kovov ovplyvňuje schopnosť detektora nájsť kovové kontaminanty. Odstránenie efektu produktu umožňuje nájsť menši...
Bezpečnosť farmaceutických výrobkov – porovnanie noriem USA a EÚ
Táto biela kniha opisuje právny rámec prijatý v Európskej únii a v USA a z nich vyplývajúce požiadavky kladené na farmaceutické spoločnosti. Porovnáva...
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.