Riešenia pre potravinársky a nápojový priemysel - METTLER TOLEDO
Riešenia pre potravinársky a nápojový priemysel
na zvýšenie bezpečnosti, kvality a produktivity
Príjem materiálu
Úplná kontrola nad prijímaným materiálom
Automobilové váhy
Optimalizujte efektívnosť závodu vďaka transparentnej kontrole prichádzajúceho materiálu. Naše najnovšie snímače zaťaženia POWERCELL® PDX® a softvér pre automobilové váhy DataBridge pomáhajú šetriť čas aj peniaze zabezpečením maximálneho času bezporuchovosti, presných výsledkov a úplnej kontroly nad vážením vozidiel.
Podlahové váhy
Spoľahlivé a pevné váhy do akéhokoľvek náročného priemyselného prostredia. Overená technológia váženia zaručuje vysokú presnosť a životnosť.
pH metre
Meracie zariadenia a prístroje na meranie pH, vodivosti, slanosti, rozpusteného kyslíka a ďalších údajov, a to všetko s rovnakým jednoduchým spôsobom obsluhy. Meracie prístroje navrhnuté na používanie v chemických závodoch zabezpečujú stabilné údaje, rýchlosť merania, odolnosť a dlhú životnosť. Stolové meracie prístroje slúžia na laboratórne účely. Prenosné meracie prístroje vám umožnia dostať sa k vzorkám kdekoľvek v závode.
Analyzátory vlhkosti
Halogénové analyzátory vlhkosti predstavujú ideálne riešenie na rýchle a jednoduché rutinné určovanie vlhkosti.

Jednoducho skontrolujte akúkoľvek vzorku pevného materiálu, pasty alebo tekutiny v blízkosti linky aj mimo nej. Určujte úroveň vlhkosti v ktoromkoľvek bode procesu.
Hustota a index lomu
Hustomery a refraktometre analyzujú vzorky kvapalín rýchlo a jednoducho. Ideálne nástroje na rutinné testovanie s rýchlym zistením výsledku vhodné aj na náhodné kontroly pri linke.

Merajú hustotu, mernú hmotnosť, index lomu, koncentráciu soli, alkoholu a iných zmesí.
Presné váhy
Presné váhy od spoločnosti METTLER TOLEDO sú svetovou jednotkou v spoľahlivosti a vysoko presnom vážení v laboratórnych aj náročných priemyselných podmienkach.

Bezkonkurenčná výkonnosť váženia, úplné zabezpečenie údajov, nadväznosť a jednoduchosť použitia sú len niektoré z výhod našej rozsiahlej ponuky váh.
Hĺbková kontrola kvality
zaistí bezpečnosť a kvalitu potravín.
Laboratórne váženie
Spoločnosť METTLER TOLEDO neustále posúva hranice v oblasti váženia. Novinky ako SmartSens, SmartGrid a SmartScreen zaisťujú úplnú bezpečnosť váženia. Bezkonkurenčná výkonnosť váženia, úplné zabezpečenie údajov, nadväznosť a jednoduchosť použitia sú len niektoré z výhod našej rozsiahlej ponuky laboratórnych váh.
Automatické titrátory
Funkcia Titration Excellence posúva titráciu, osvedčenú metódu určovania obsahu, na novú úroveň flexibility a jednoduchosti. Unikátne používateľské rozhranie One Click™ zrýchľuje pracovné postupy a vyžaduje len minimálny čas na zaškolenie. Modulárny dizajn zabezpečuje perfektné prispôsobenie akejkoľvek metóde titrácie a potrebám automatizácie.
Hustota a index lomu
Hustomery a refraktometre analyzujú vzorky kvapalín rýchlo a jednoducho. Ideálne nástroje na rutinné testovanie s rýchlym zistením výsledku vhodné aj na náhodné kontroly pri linke.

Merajú hustotu, mernú hmotnosť, index lomu, koncentráciu soli, alkoholu a iných zmesí.
pH metre
Meracie zariadenia a prístroje na meranie pH, vodivosti, slanosti, rozpusteného kyslíka a ďalších údajov, a to všetko s rovnakým jednoduchým spôsobom obsluhy. Meracie prístroje navrhnuté na používanie v chemických závodoch zabezpečujú stabilné údaje, rýchlosť merania, odolnosť a dlhú životnosť. Stolové meracie prístroje slúžia na laboratórne účely. Prenosné meracie prístroje vám umožnia dostať sa k vzorkám kdekoľvek v závode.
Analyzátory vlhkosti
Halogénové analyzátory vlhkosti predstavujú ideálne riešenie na rýchle a jednoduché rutinné určovanie vlhkosti.

Jednoducho skontrolujte akúkoľvek vzorku pevného materiálu, pasty alebo tekutiny v blízkosti linky aj mimo nej. Určujte úroveň vlhkosti v ktoromkoľvek bode procesu.
Nástroje na určovanie bodu odkvapnutia
Váhové moduly a presné meracie snímače od spoločnosti METTLER TOLEDO predstavujú najširšiu ponuku produktov, váživosť, presnosť odčítania a ochranu v rozsahu od pár kilogramov až po stovky ton.
iSense
Balíček iSense poskytuje unikátne prostriedky na optimalizáciu výkonu zabudovaných senzorov pH, kyslíka, oxidu uhličitého a vodivosti na zvýšenie spoľahlivosti procesov. Kalibrujte analytické senzory vášho procesu s laboratórnou presnosťou a v reálnom čase posúďte stav senzora prostredníctvom diagnostických nástrojov.
Automatizovaná výroba a technické postupy
Presnosť a čas bezporuchovosti
Hromadný prenos materiálu
Náš škálovateľný sortiment riešení umožňuje samostatné, integrované a automatizované ovládanie vašich procesov a súvisiacich zariadení na prenos materiálu. Údaje o dávkach sa prenášajú prostredníctvom rôznych ovládacích rozhraní, ako je napríklad Fieldbus, WLAN, Bluetooth, ControlNet alebo Ethernet.
Váženie v nádržiach a silách
Váženie predstavuje presnú technológiu kontroly zásob v nádobách, silách a násypníkoch. Môžete ho použiť v nádržiach akéhokoľvek tvaru a dokonale zvládne aj materiály, ktoré nemajú vodorovný povrch. Váhové moduly sa nedostávajú do styku s produktom (napr. agresívne, nebezpečné alebo horúce produkty), vďaka čomu je zabezpečená ich dlhá životnosť a maximálna presnosť.
Procesná analytika
Správna voľba v linke integrovaných systémov merania na efektívne monitorovanie a kontrolu výroby, čistenia na mieste a procesov úpravy vody. Spoľahlivé senzory, prevodníky a prístrojové skrinky prístrojov na meranie pH, kyslíka, rozpusteného oxidu uhličitého, zákalu, farby a vodivosti s jednoduchou údržbou.
iSense
Balíček iSense poskytuje unikátne prostriedky na optimalizáciu výkonu zabudovaných senzorov pH, kyslíka, oxidu uhličitého a vodivosti na zvýšenie spoľahlivosti procesov. Kalibrujte analytické senzory vášho procesu s laboratórnou presnosťou a v reálnom čase posúďte stav senzora prostredníctvom diagnostických nástrojov.
Kryštalizácia
V potravinárskom priemysle sa kryštalizácia používa na izoláciu a očistenie finálnych produktov. ParticleTrack je senzor s technológiou sondy, ktorý sleduje zmeny veľkosti a tvaru častíc priamo na mieste v reálnom čase bez použitia vzorky. To umožňuje manažérom laboratórií a závodov skracovať trvanie cyklov a zvyšovať výnosy a kvalitu kryštalizácie.
Kapacita a presnosť
v manuálnej výrobe
Porciovanie a kontrolné váženie
Ergonomicky navrhnuté a extrémne rýchle kontrolné váhy s hygienickou konštrukciou, ktorá sa jednoducho čistí, a technológiou zobrazenia colorWeight® zvýšia vašu výrobnú kapacitu o 25 % a prinesú vašej spoločnosti vyššie zisky vďaka minimalizácii prepĺňania.
Príprava receptúr a receptúrne váženie
Presné a reprodukovateľné zmesi a konzistentná chuť sú kľúčovými aspektmi kvality a bezpečnosti produktov. Stanice na miešanie zložiek sú kľúčové pre efektívne sledovanie produktov. Naše riešenia na prípravu receptúr, ktoré môžu byť samostatné alebo úplne integrované do siete, bezpečne a rýchlo prevedú obsluhu každodennými úkonmi pri príprave receptúr a pomáhajú minimalizovať výskyt chybných dávok.
Analyzátory vlhkosti
Halogénové analyzátory vlhkosti predstavujú ideálne riešenie na rýchle a jednoduché rutinné určovanie vlhkosti.

Jednoducho skontrolujte akúkoľvek vzorku pevného materiálu, pasty alebo tekutiny v blízkosti linky aj mimo nej. Určujte úroveň vlhkosti v ktoromkoľvek bode procesu.
pH metre
Meracie zariadenia a prístroje na meranie pH, vodivosti, slanosti, rozpusteného kyslíka a ďalších údajov, a to všetko s rovnakým jednoduchým spôsobom obsluhy. Meracie prístroje navrhnuté na používanie v chemických závodoch zabezpečujú stabilné údaje, rýchlosť merania, odolnosť a dlhú životnosť. Stolové meracie prístroje slúžia na laboratórne účely. Prenosné meracie prístroje vám umožnia dostať sa k vzorkám kdekoľvek v závode.
Presné váhy
Presné váhy od spoločnosti METTLER TOLEDO sú svetovou jednotkou v spoľahlivosti a vysoko presnom vážení v laboratórnych aj náročných priemyselných podmienkach.

Bezkonkurenčná výkonnosť váženia, úplné zabezpečenie údajov, sledovateľnosť a jednoduchosť použitia sú len niektoré z výhod našej rozsiahlej ponuky váh.
Zabezpečte správne výrobné
riešenia na prípravu receptúr a plnenie
Detekcia kovov
Detektory kovov s najvyššou citlivosťou a spoľahlivou výkonnosťou on-line zabezpečujú súlad s požiadavkami HACCP, FDA, GMP, BRC a IFS.
Kontrolné váženie
Naše kontrolné váhy sú navrhnuté tak, aby mohli spracovávať všetky typy produktov a balení, od vrecúšok a vriec cez plechovky až po tácky a kartóny.
Röntgenová kontrola
Spoľahlivé röntgenové systémy na detekciu hustých kontaminantov a celý rad kontrol kvality integrovaných v linke na zabezpečenie súladu s normami a ochranu značky.
Vizuálna kontrola
Riešenia vizuálnej kontroly od spoločnosti METTLER TOLEDO napĺňajú požiadavky záruky výrobnej kvality plastových nádob, sklenených fliaš, pohárov, skrutkovacích aj zatváracích uzáverov, puzdier, kartónov a balení na pilulky. Ponúkame jednoducho použiteľné riešenia, ktoré ochránia dobré meno vašej značky.
Plnenie
Keď plníte stredne veľké nádoby, zásobníky, sudy, vrecia alebo vozidlá, potrebujete veľmi rýchle, presné a opakovateľné výsledky. Vysoko výkonné váhové terminály od spoločnosti METTLER TOLEDO s presnými váhami, váhovými modulmi a vysoko presnými snímačmi poskytujú bezkonkurenčnú rýchlosť a presnosť plnenia.
Správa údajov o kvalite
Naše sieťové riešenie na správu údajov o kvalite FreeWeigh.Net zberá, analyzuje a archivuje vaše kľúčové atribúty kvality v reálnom čase a poskytuje výstrahy, štatistické údaje a hlásenia na okamžitú optimalizáciu procesov alebo ako doklady o zhode s normami. Vďaka tomu minimalizujete prepĺňanie balení a zvýšite efektivitu procesov záruky kvality.
Procesná analytika
Inteligentná správa senzorov je digitálna technológia analytických systémov zabudovaných do linky, ktorá zvyšuje integritu merania, zjednodušuje údržbu a znižuje celkové náklady v priebehu životnosti. Použitie spoľahlivých riešení merania v procesoch plnenia zabezpečuje požadovanú kvalitu vašich nápojových produktov.
Väčšia spokojnosť zákazníkov
Spoľahlivé balenie a vybavenie objednávok
Veľké dotykové displeje
Manuálne spracovanie 10 000 objednávok denne vyžaduje ergonomické používateľské rozhranie. Naše terminály v rámci riešení na vychystávanie objednávok obsahujú veľké dotykové displeje. Pripojte bezdrôtové skenery čiarových kódov a tlačiarne štítkov a zabezpečte tak bezchybné odosielanie a spokojnosť vašich zákazníkov.
Podlahové váhy
Spoľahlivé a pevné váhy do akéhokoľvek náročného priemyselného prostredia. Overená technológia váženia zaručuje vysokú presnosť a životnosť.
Váženie prepraviek
Automatické kontroly kompletnosti. Pred odoslaním objednávok je dôležité skontrolovať, či niektoré položky nechýbajú. Naše inteligentné riešenia váženia prepraviek zabezpečia poslednú kontrolu pred odoslaním a pomáhajú zistiť prípadné chýbajúce časti.
Detekcia kovov
Detektory kovov s najvyššou citlivosťou a spoľahlivou výkonnosťou on-line zabezpečujú zhodu s požiadavkami HACCP, FDA, GMP, BRC a IFS.
Röntgenová kontrola
Spoľahlivé röntgenové systémy na detekciu hustých kontaminantov a celý rad kontrol kvality integrovaných v linke na zabezpečenie zhody s normami a ochranu značky.
Predaj potravín
Značenie cien
Profesionálne vlastnosti za dostupnú cenu. Pultové váhy a terminály série bPro.
Systém balenia
Vysoká kapacita balenia čerstvých potravín – stanice manuálneho označovania a automatizované systémy
Obaly
Systémy Wrap-Weigh-Label – od manuálneho balenia až po plne automatizované riešenia
Pultové váhy
Váhy s dotykovou obrazovkou na platforme PC na inteligentné riešenia balenia čerstvých potravín
Samoobslužné váhy
Jednoducho sa používajúce váhy s dotykovou obrazovkou na platforme PC na samoobslužné váženie
Pokladničné váhy
Integrované riešenia na váženie a vystavovanie bločkov
Základné váhy
Kompaktné váhy počítajúce ceny s tlačiarňou alebo bez tlačiarne. Jednoduché, pohodlné, mobilné
Uvažujete o kompletnom riešení, alebo hľadáte konkrétny nástroj?
Ak máte nejaké otázky, dajte nám o tom vedieť a my vás budeme urýchlene kontaktovať.
Lepšia kontrola procesu a kvality
vo všetkých častiach hodnotového reťazca
Pri všetkých váženiach a meraniach, ktoré si vyžaduje príjem tovaru, spracovanie a výroba, balenie a vybavovanie objednávok, je spoločnosť METTLER TOLEDO vašim spoľahlivým partnerom. Náš široký sortiment presných nástrojov zabezpečí konzistentné a presné merania a zaručí súlad s vládnymi predpismi.

Prevezmite si brožúru o riešeniach pre potravinársky a nápojový priemyselPrevezmite si príručku o predpisoch v oblasti potravinárskeho priemysluPrevezmite si príručku na zvýšenie produktivity v potravinárskom priemysle
Globálne pokrytie
Predaj a služby
Vďaka našim spoločnostiam, ktoré pôsobia vo väčšine priemyselných krajín, a vybraným partnerom v iných regiónoch sme pripravení splniť vaše požiadavky v mnohých krajinách po celom svete. Naše organizácie a partneri s geografickým vymedzením pôsobnosti nesú zodpovednosť za všetky aspekty predaja, služieb a podpory. Po celom svete máme až 5000 špecialistov služieb a predaja vyškolených priamo v našich závodoch, ktorí vám poskytnú podporu kdekoľvek a kedykoľvek.

Služby spoločnosti METTLER TOLEDO
Spresnite svoj výber
v potravinárskom a nápojovom priemysle
Vyžiadajte si viac informácií
Mäso, hydina
a morské plody
Hotové jedlá
Mliečne výrobky
Pekárske a
cukrárske výrobky
Voda a iné nealkoholické nápojeOleje a tuky
Cukor, škrob
a kvasnice
Poľnohospodárske produkty, sypké potraviny a biopalivá
Detská výživa a iné
balené potraviny
Potrava pre zvieratá a
krmivo pre zvieratá
Pivo, víno a iné
alkoholické nápoje
Zhoda s normami, nadväznosť, konzistentnosť a spoľahlivosť nameraných údajov sú naším hlavným záujmom. Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka riešenia, ktoré pokrývajú oblasť automatizovanej analýzy v chemickom priemysle, efektívneho vývoja chemických procesov a automatizovaných postupov výroby s nadštandardnými službami, ktoré garantujú súlad s vládnymi predpismi a tiež konzistentné a presné údaje z merania.