Analyzátory vlhkosti – METTLER TOLEDO

Analyzátory vlhkosti

S technológiou halogénového ohrevu pre rýchle, precízne a spoľahlivé výsledky

Analyzátor vlhkosti je zariadenie, ktoré určuje obsah vlhkosti metódou úbytku pri sušení. Tvorí ho jednotka na váženie a jednotka halogénového ohrevu. Hodí sa pre potreby kontroly kvality a výroby v potravinárskom, farmaceutickom, chemickom a inom priemysle. Využite nasledujúce funkcie: Presné výsledky vďaka precíznemu váženiu a regulácii teploty; intuitívne ovládanie s podrobným navádzaním používateľov; robustná konštrukcia, ktorá zabezpečí dlhú životnosť prístroja, podporovaná našou celosvetovou servisnou sieťou.

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
View Results ()
Filter ()

Do porovnania pridajte jeden alebo dva ďalšie produkty

Advantages of METTLER TOLEDO's Moisture Analyzers

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis
Service for Laboratory Balances

Čo je to analyzátor vlhkosti?

Analyzátor vlhkosti určuje obsah vlhkosti vzorky metódou úbytku pri sušení. Tvorí ho jednotka na váženie a ohrievacia jednotka (infračervená). Často sa nazýva aj ako váha pre meranie vlhkosti alebo merač vlhkosti.

Pozrite si video a získajte viac informácií:

Analyzátor vlhkosti určuje obsah vlhkosti vzorky metódou úbytku pri sušení. Tvorí ho jednotka na váženie a ohrievacia jednotka (infračervená). Často sa nazýva aj ako váha pre meranie vlhkosti alebo merač vlhkosti.

Ako funguje analyzátor vlhkosti?

Analyzátor vlhkosti pracuje na termogravimetrickom princípe, ktorý sa často označuje aj ako princíp „úbytku pri sušení“ (Loss on Drying, LOD). Analyzátor vlhkosti tvoria dva komponenty – jednotka na váženie a ohrievacia jednotka. Pri meraní obsahu vlhkosti sa zaznamenáva počiatočná hmotnosť vzorky. Potom sa vzorka zahrieva a suší pomocou halogénovej lampy alebo iného infračerveného žiariča, zatiaľ čo integrovaná váha kontinuálne zaznamenáva hmotnosť vzorky. Keď už vzorka nestráca hmotnosť, prístroj sa vypne a vypočíta sa obsah vlhkosti. Celková strata hmotnosti sa použije na výpočet obsahu vlhkosti.

Naše analyzátory vlhkosti spĺňajú potreby stanovenia vlhkosti pri kontrole kvality, výrobe a riadenia počas procesu, pričom ponúkajú:
• presné a spoľahlivé výsledky, ktoré dosahujú precíznym riadením teploty prostredníctvom halogénového ohrevu a výnimočnej technológie váženia,
• intuitívnu obsluhu s podrobným navádzaním používateľov, aby sa predišlo chybám pri rutinnom používaní,
• konzistentný výkon merania vďaka robustnej konštrukcii prístroja a integrovaným testom, ktoré sú podporované našou globálnou sieťou služieb.

Aký analyzátor vlhkosti sa najviac hodí pre moju aplikáciu?

Analyzátory vlhkosti
Ako si zvoliť váhu pre meranie vlhkosti

Nájsť správny analyzátor vlhkosti pre konkrétnu aplikáciu nie je vždy jednoduché. Najlepší analyzátor vlhkosti je ten, ktorý sa hodí pre vaše špecifické požiadavky. Požiadavky sa zvyčajne netýkajú len výkonu merania, ale aj iných faktorov, ako je napríklad jednoduché používanie, možnosti správy dát, robustnosť (dlhá životnosť prístroja) a funkcie zabezpečenia zhody. Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka širokú škálu spoľahlivých prístrojov, ktoré pokryjú požiadavky na základný, všestranný aj vysoký výkon.

Čo je to systém ohrevu analyzátora vlhkosti?

Zdroj ohrevu (halogénová lampa, kovová tyč, keramika alebo kremenná výbojka) a jeho regulácia sú definované ako systém ohrevu. Všetky uvedené zdroje ohrevu sú infračervené žiariče. To znamená, že vzorka sa ohrieva absorpciou infračerveného žiarenia.

Aké sú výhody halogénového ohrevu?

Najdôležitejším faktorom výkonu je presná a rýchla regulácia teploty. Najlepšie ju zabezpečujú halogénové žiarivky, pretože majú nízku hmotnosť, a teda rýchly čas reakcie. Toto zaručuje opakovateľné výsledky už od prvého merania (niektoré iné zdroje ohrevu buď poskytujú odlišné výsledky pri prvom meraní, alebo si vyžadujú zahrievacie meranie, čo spôsobuje plytvanie časom a zdrojmi). Pre opakovateľné a spoľahlivé výsledky je navyše potrebné rovnomerné rozloženie tepla na povrchu vzorky. Aby ste si mohli vyskúšať výkon v reálnych podmienkach, odporúčame vám požiadať nás alebo iného výrobcu o predvedenie.

Aký analyzátor vlhkosti sa najviac hodí pre pracovníkov v laboratóriách alebo vo výrobe?

Pracovníci v laboratóriách a vo výrobe zvyčajne vyžadujú prístroj s intuitívnym používaním, ktorý prevedie obsluhu každým procesom. Používatelia tak budú dodržiavať správne postupy, čo zabráni chybám pri manipulácii. Medzi užitočné funkcie prístroja patrí grafické navádzanie používateľa, skratky metód, správa používateľov a možnosť výberu konkrétneho jazyka. Pozrite si nasledujúce video, kde sa dozviete viac o jednoduchej obsluhe:

Pracovníci v laboratóriách a vo výrobe zvyčajne vyžadujú prístroj s intuitívnym používaním, ktorý prevedie obsluhu procesom. Používatelia tak budú dodržiavať správne postupy, čo zabráni chybám pri manipulácii. Medzi užitočné funkcie prístroja patrí grafické navádzanie používateľa, skratky metód, správa používateľov a množstvo jazykov. Pozrite si video, kde sa dozviete viac o jednoduchej obsluhe:

Ktorý analyzátor vlhkosti sa odporúča na dosiahnutie najlepšej opakovateľnosti?

Odporúčame analyzátor vlhkosti HX204. Obsahuje vysokovýkonnú vážiacu celu s odčítateľnosťou vlhkosti 0,001 %, ktorá je oddelená od zdroja ohrevu. Toto riešenie zabezpečuje najlepšie výsledky merania vlhkosti, a to aj pri meraní látky s veľmi nízkym obsahom vlhkosti.

  • Získajte ďalšie informácie o HX204

Akú podporu z hľadiska zhody s predpismi USP, FDA, ASTM alebo 21 CFR, časť 11, môžem očakávať od analyzátora vlhkosti?

Z hľadiska zhody sú dôležité dve témy: správa dát a skúšanie výkonu. Zabezpečenie integrity dát znamená, že každý záznam výsledku musí byť priraditeľný (kto vykonal meranie), zreteľný (nadväzný, čitateľný), aktuálny (zaznamenaný v čase generovania), originálny a presný (správny, úplný). Pripomíname, že prístroj nikdy nie je v zhode sám osebe, ale dokáže podporiť používateľa pri dodržiavaní zhody. HX204 je analyzátor vlhkosti pre odvetvia s najvyššími požiadavkami na zhodu. Podporuje používateľa pomocou funkcií zabezpečenia a integrity dát, ako sú správa používateľov (zabraňuje nechceným zmenám prostredníctvom jedinečných prihlasovacích dát používateľov), vytváranie zostáv na mieru (vrátane zostáv vo formáte PDF bez možnosti úpravy) a integrované skúšanie výkonu všetkých príslušných meracích systémov (ohrievacia jednotka, váha, celková skúška prístroja) na mieste použitia.

  • Získajte ďalšie informácie o HX204

Môžem automatizovať proces analýzy vlhkosti alebo ovládať analyzátor vlhkosti na diaľku?

Všetky analyzátory vlhkosti METTLER TOLEDO sa dajú ovládať na diaľku vďaka komplexnej množine príkazov MT-SICS, ktorej podpora je súčasťou štandardnej výbavy. Vďaka automatickému veku je však na automatizáciu vhodný iba model HX204. To vám umožní plne automatizovať merania vlhkosti vrátane výberu a inicializácie rôznych spôsobov sušenia.

Hľadám náhradu za starý analyzátor vlhkosti – aký model zvoliť?

Výmena existujúceho analyzátora vlhkosti je dôležitým rozhodnutím. Ak máte starý model analyzátora vlhkosti, ktorý už nevyrábame, pre zaistenie optimálneho výkonu vám ako náhradu odporúčame zvoliť jeden z nasledujúcich analyzátorov vlhkosti, ktorý ponúka ekvivalentný výkon:

HR83, HR73 → HX204 

HG63, HG53 → HS153 

HB43-S, HB43, LP16 → HC103