Analyzátor vlhkosti - Prehľad - METTLER TOLEDO
Analyzátor vlhkosti

Analyzátor vlhkosti

Rýchlosť, precíznosť a spoľahlivosť

When Moisture Content Matters

Moisture affects the processibility, shelf life, usability and quality of many products such as pharmaceutical substances, plastics and foods. Info...

Moisture affects the processibility, shelf life, usability and quality of many products such as pharmaceutical substances, plastics and foods. Information about and determination of moisture content is therefore very important. METTLER TOLEDO is the expert in moisture analysis and offers a wide range of reliable instrumetns suiting the needs of quality control and in-process control.

As a leading manufacturer of high-quality moisture analyzers and tools for instrument performance verification such as SmartCal, with lots of application knowledge, and by having a word-class service organization, we can offer a full moisture solution to ensure optimal moisture determination.

What is a moisture analyzer and how does a moisture analyzer work?

A moisture analyzer is often also called moisture balance or moisture meter. It consists of a weighing unit and a heating unit (infrared technology) and is used to determine the moisture content of a sample with the loss on drying principle. Today many customers use a moisture analyzer because they want to analyze the moisture content using a much faster method. Moisture analyzers are used in many industries such as food, chemical, pharmaceutical and plastics. Moisture content determination in food is of particular importance as the moisture content influences the quality and shelf life of a product.

To find out more about moisture analyzers check out our 'Frequently Asked Questions on Moisture Analysis' page.

 


Profesionálny analyzátor vlhkosti
Advanced Moisture Analyzer
Entry Moisture Analyzer
SmartCal test substance

Profesionálny analyzátor vlhkosti

Solid, All-Purpose Moisture Analyzers

Základný rad

SmartCal Test Substance

Analyzátory vlhkosti od spoločnosti METTLER TOLEDO vám prinesú vynikajúce výsledky tam, kde na tom naozaj záleží.
Compact and robust design that works for both laboratory and production. User-guided touchscreen operation. Suitable for a variety of samples.
Cenovo dostupný analyzátor HE53 s halogénovou technológiou poskytuje spoľahlivé a opakovateľné výsledky.
SmartCal™ test substance ensures trusted moisture results by verifying the performance of your moisture analyzer.
Profesionálny analyzátor vlhkosti
Určovanie vlhkosti na najvyššej úrovni
Rekordná rýchlosť od začiatku až do konca
Každý aspekt prispieva k zrýchleniu procesu
Prvotriedna výkonnosť pre najlepšiu kvalitu produktov
Precíznosť na najvyššej úrovni a opakovateľnosť spoľahlivých výsledkov
Kvalitné výsledky a sledovateľné záznamy
Zabudovaná správa používateľov, tlač formátu A4 alebo Letter
Sieťová pripojiteľnosť
Podpora pripojenia Ethernet, USB a RS232
Rýchle používanie
Jednoduchá obsluha vďaka meraniu vlhkosti OneClickTM
Rýchla analýza
Halogénová technológia pre rýchly ohrev
Rýchle čistenie
Ploché povrchy sú úplne hladké a utesnené
User-friendly Operation
Graphical user guidance and method shortcuts for simple and error-free routine operation.
Robust and Compact Design
Long instrument lifetime and reliable results in the lab and on the production floor.
Convenient Reporting
ID Management with barcode reader, result storage in device. Transfer reports to USB flash drive.
Simply Reliable
Accurate and repeatable moisture measurements.
Halogen Heating
For fast heating and quick results.
Easy Operation
Simply tare, add your sample and press start.
Essential Functionality
Just what you need for your daily tasks.
Quick and Easy Performance Test
As simple as a regular moisture measurement - takes only 10 minutes.
Documented Performance
Integrated control charts to monitor moisture analyzer performance over time.
Testing at Point of Use
Test your moisture analyzer over the complete temperature range.
Profesionálny analyzátor vlhkosti

Analyzátory vlhkosti od spoločnosti METTLER TOLEDO vám prinesú vynikajúce výsledky tam, kde na tom naozaj záleží.

Advanced Moisture Analyzer

Compact and robust design that works for both laboratory and production. User-guided touchscreen operation. Suitable for a variety of samples.

Entry Moisture Analyzer

Cenovo dostupný analyzátor HE53 s halogénovou technológiou poskytuje spoľahlivé a opakovateľné výsledky.

SmartCal test substance

SmartCal™ test substance ensures trusted moisture results by verifying the performance of your moisture analyzer.

Služby

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Explore our Services - Tailored to Fit your Equipment

We support and service your measurement equipment through its entire life-cycle, from installation to preventive maintenance and calibration to equipment repair.

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

Publikácie na stiahnutie

Moisture FAQ


 

1. Čo je to analyzátor vlhkosti?

 

Analyzátor vlhkosti určuje obsah vlhkosti vo vzorke na základe metódy straty pri sušení a pozostáva z vážiacej a ohrevnej jednotky (infračervená technológia). Často sa tiež označuje pojmom sušiace váhy.

Analyzátor vlhkosti
Analyzátor vlhkosti


 

2. Ako funguje analyzátor vlhkosti?

Halogénový analyzátor vlhkosti funguje na základe tepelno-gravimetrického princípu, ktorý sa tiež označuje pojmom princíp „straty pri sušení“ (Loss on Drying, LOD). Analyzátor vlhkosti pozostáva z dvoch komponentov, jednotky na váženie a ohrevnej jednotky. Aby bolo možné odmerať obsah vlhkosti, zaznamená sa počiatočná hmotnosť vzorky, potom halogénový žiarič zahreje a vysuší vzorku, zatiaľ čo integrovaná váha neustále zaznamenáva hmotnosť vzorky. Keď sa úbytok hmotnosti zastaví, prístroj sa vypne a vypočíta sa obsah vlhkosti. Celková strata hmotnosti sa použije na výpočet obsahu vlhkosti.


 

3. V čom spočíva princíp „straty pri sušení“ (Loss on Drying, LOD)?

LOD je skratka pojmu strata pri sušení (Loss on Drying). Väčšina štandardných metód stojí na princípe LOD. LOD je metóda, ktorá určuje obsah vlhkosti vo vzorke analýzou hmotnosti vzorky pri jej zahrievaní. Strata hmotnosti sa interpretuje ako strata vlhkosti vo vzorke. Keď sa zo vzorky odstráni všetka vlhkosť, hmotnosť vzorky sa prestane meniť. Následne sa vypočíta obsah vlhkosti vo vzorke porovnaním počiatočnej hmotnosti vzorky a hmotnosti vysušenej alebo finálnej vzorky.


 
Analyzátor vlhkosti
Analyzátor vlhkosti

4. Ako dochádza k ohrevu vzorky?

 

Vzorka absorbuje infračervené žiarenie halogénového analyzátora vlhkosti, a tým sa mimoriadne rýchlo zahrieva. Navyše, teplota vzorky závisí od jej absorpčných charakteristík a tým pádom nesmie ísť o zobrazovanú teplotu. V tom spočíva rozdiel v porovnaní s pieckou na sušenie, v ktorej sa vzorka ohrieva konvekciou a sušenie trvá dlhý čas.


 

5. Aký je rozdiel medzi halogénovou a infračervenou technológiou?

 

Halogénový ohrev tiež využíva infračervenú technológiu. Sušenie halogénovým žiaričom je ďalším rozvinutím metódy infračerveného sušenia. Ohrevný prvok pozostáva zo sklenenej trubice naplnenej halogénovým plynom. Keďže hmotnosť halogénového žiariča je veľmi nízka v porovnaní s hmotnosťou bežného infračerveného žiariča, maximálny tepelný výstup je možné dosiahnuť rýchlo, za súčasného zaistenia špičkovej regulačnej schopnosti a dokonca tepelnej distribúcie.

Analyzátor vlhkosti
Analyzátor vlhkosti


 

6. Kto využíva analyzátory vlhkosti?

Oficiálna metóda na určenie obsahu vlhkosti využíva sušičku. V súčasnosti mnoho zákazníkov využíva analyzátor vlhkosti, pretože chcú analyzovať obsah vlhkosti s použitím omnoho rýchlejšej metódy. Analyzátory vlhkosti sa používajú v rôznych priemyselných odvetviach, ako je potravinársky, chemický alebo farmaceutický priemysel, či pri výrobe plastov. Určenie obsahu vlhkosti v potravinách je mimoriadne dôležité, pretože obsah vlhkosti ovplyvňuje kvalitu a skladovateľnosť produktu.


 

7. Čo je to vlhkosť?

Vlhkosť je všetko, čo sa vyparuje pri ohreve („strata pri sušení“). Analyzovaný obsah vlhkosť okrem vody zahŕňa aj tuky, alkohol a rozpúšťadlá.


 

8. Sú vlhkosť a voda jedno a to isté?

Nie, tieto pojmy si ľudia často mýlia. Vlhkosť je všetko, čo sa vyparuje pri ohreve. Voda je konkrétne molekula vody (H20). Na určenie obsahu vody je najlepšie použiť titračné zariadenie Karla Fischera.


 
Analyzátor vlhkosti
Analyzátor vlhkosti

9. V čom spočíva oficiálna metóda na určenie obsahu vlhkosti?

 

Oficiálnou metódou na určenie obsahu vlhkosti vo vzorke je sušička. Metóda sušičky je mimoriadne časovo náročná, keďže určenie obsahu vlhkosti vo vzorke môže trvať až 6 hodín. V porovnaní s analyzátorom vlhkosti sa v sušičke vzorka ohrieva konvekciou, ktorá si na vysušenie vzorky žiada dlhý čas. Na určenie obsahu vlhkosti vo vzorke je prijateľné použiť analyzátor vlhkosti, pokiaľ dokážete preukázať, že sa s ním získavajú výsledky, ktoré sú rovnako presné, ako je možné získať pomocou sušičky.


 

10. Musíme postupovať podľa štandardnej metódy. Môžeme napriek tomu používať analyzátor vlhkosti?

Predpisy v mnohých odvetviach vyžadovali využívanie štandardnej metódy. Akceptuje sa to však v prípade, ak dokážete preukázať, že výsledky sušičky a analyzátora vlhkosti sú rovnaké. Mnoho zákazníkov v tejto situácii pravidelne určuje obsah vlhkosti vo vzorke pomocou štandardnej metódy a svojím analyzátorom vlhkosti si paralelne overí výsledok.


 

11. Ako dokážu výsledky analyzátora vlhkosti obstáť v porovnaní so štandardnou metódou?

Bude potrebné, aby ste vyvinuli takú metódu analyzátora vlhkosti, ktorá vám zaručí rovnaký výsledok obsahu vlhkosti ako oficiálna metóda. Spoločnosť METTLER TOLEDO vyvíja metódy pre svoje analyzátory vlhkosti pre najrôznejšie druhy vzoriek z rôznych priemyselných odvetví. Tieto metódy sú porovnateľné alebo zhodné s výsledkami oficiálnej metódy využívajúcej sušičku.


 

12. V čom spočíva metóda analyzátora vlhkosti?

Metóda vlhkosti charakterizuje, ako sa obsah vlhkosti špecifickej látky analyzuje pomocou analyzátora vlhkosti. To zahŕňa parametre metódy (program sušenia, teplota sušenia, kritériá vypnutia, hmotnosť vzorky, režim spustenia, režim zobrazenia) a tiež prípravu vzorky (napr. brúsenie) a aplikáciu vzorky (napr. použitie filtra zo sklenených vlákien).


 

13. Prečo musím uskutočniť vývoj metódy?

Každá látka si na presné a spoľahlivé určenie obsahu vlhkosti vyžaduje vhodnú metódu. Vaším cieľom je buď získať rovnaký výsledok s analyzátorom vlhkosti ako s referenčnou metódou (štandardne so sušičkou) alebo, ak nemáte k dispozícii referenčnú metódu, je vaším cieľom dosahovať opakovateľné výsledky.


 

14. Ako vyviniem metódu na analyzátore vlhkosti pre príslušnú látku?

Metódu je možné vyvíjať dvomi spôsobmi. Po prvé, ak máte k dispozícii referenčnú metódu a referenčnú hodnotu, potom je vaším cieľom získať rovnaký výsledok obsahu vlhkosti pomocou analyzátora vlhkosti. Po druhé, ak nemáte k dispozícii referenčnú metódu, bude potrebné nájsť metódu, ktorá poskytuje opakovateľné výsledky a nedochádza pri nej k spáleniu vzorky. Pri oboch možnostiach bude potrebné upravovať parametre metódy v záujme dosiahnutia požadovaného výsledku. Najdôležitejším nastavovaným parametrom zvyčajne býva teplota sušenia.


 

15. Čo je to príprava vzorky a prečo je dôležitá?

 

Správna príprava vzorky je základným predpokladom opakovateľného a spoľahlivého určenia obsahu vlhkosti vo vzorke. Odoberte reprezentatívnu vzorku a potom vzorku pripravte na meranie. Príprava vzorky by sa mala uskutočniť tak, aby sa zaistila rovnomerná granulácia (homogénnosť) v záujme zvýšenia plochy vzorky, aby bolo možné vzorku rovnomerne rozložiť (v podobe tenkej a rovnomernej vrstvy) na podklad na vzorku. To vedie k rýchlym a opakovateľným výsledkom.

Analyzátor vlhkosti
Analyzátor vlhkosti


 

16. Akú veľkosť vzorky odporúčate?

Správna veľkosť vzorky je zvyčajne od 3 do 5 g, čo umožňuje pokryť celý podklad tenkou a rovnomernou vrstvou, pričom sa dosahujú opakovateľné a rýchle výsledky. Pri vzorkách s mimoriadne nízkym obsahom vlhkosti (< 1 %) vám odporúčame používať vyššiu hmotnosť vzorky, aby sa znížila relatívna chybovosť (napr. 30 g pri peletách z plastu). V tomto prípade však bude meranie trvať dlhšie. Neodporúčame vám používať vzorky s hmotnosťou nižšou ako 1 g, pretože v tomto prípade nie je možné dosiahnuť rovnomerné rozloženie a náležitú opakovateľnosť. Na zaistenie čo najlepšej opakovateľnosti vám odporúčame vždy používať rovnakú hmotnosť vzorky (±0,1 g).


 
Analyzátor vlhkosti
Analyzátor vlhkosti

17. Dá sa určiť obsah vlhkosti v plastoch?

 

Áno. Spoločnosť METTLER TOLEDO vám vzhľadom na mimoriadne nízky obsah vlhkosti v plastoch odporúča používať výlučne analyzátor vlhkosti HX204. Tento prístroj dosahuje najvyššiu presnosť merania s odčítateľnosťou 0,1 mg a ponúka funkcie, ako je predbežné zahriatie a oneskorenie kritéria vypnutia (oneskorenie SOC), ktoré sú nevyhnutné pri takýchto druhoch vzoriek.


 

 

18. Ako sa meria obsah vlhkosti v potravinách?

 

Analýza vlhkosti zohráva mimoriadne významnú úlohu vo všetkých oblastiach potravinárskeho priemyslu. Analyzátor vlhkosti je ideálny prístroj na rýchle a spoľahlivé určenie obsahu vlhkosti v potravinárskom produkte. Spoločnosť METTLER TOLEDO vytvorila bohatú knižnicu overených metód merania pre viac než 100 potravinárskych produktov. Pre každú vzorku v tejto zbierke sú k dispozícii príprava, postup a príslušné parametre metódy určené tak pre sušičku, ako aj pre analyzátor vlhkosti.

Analyzátor vlhkosti
Analyzátor vlhkosti


 
Analyzátor vlhkosti
Analyzátor vlhkosti

19. Ako mám testovať analyzátor vlhkosti a ktoré časti?

 

Analyzátor vlhkosti pozostáva z ohrevnej jednotky a vážiacej jednotky. Oba komponenty by sa mali testovať samostatne a kombinovať s nasledujúcimi nástrojmi na bežné testovanie:

  • Ohrevná jednotka: teplotný test s teplotnou súpravou
  • Vážiaca jednotka: test váhy (citlivosť) s hmotnosťou
  • Kombinovaný test: simulácia reálneho merania vlhkosti s látkou na testovanie analyzátora vlhkosti, ktorá sa nazýva SmartCal

 


 

20. V čom spočíva rozdiel medzi testovaním a nastavovaním? Čo je to kalibrácia?

Testovanie je určenie odchýlky medzi nameranou hodnotou a skutočnou hodnotou bez vykonania akýchkoľvek zmien. Nastavenie je testovanie plus vykonanie zmien (nápravná činnosť), aby meracie zariadenie bolo správne. Kalibrácia sa často používa na opis buď testovania, alebo nastavenia, pričom však nie je jasné, ktorý úkon používateľ naozaj myslí. Preto rozlišujeme medzi testovaním a nastavovaním, aby bolo jasné, o aký úkon ide. V prípade analyzátora vlhkosti je napríklad dôležité pravidelne kalibrovať (testovať) a nastavovať ohrevnú jednotku.


 

21. Ako často by som mal(a) testovať analyzátor vlhkosti?

Analyzátor vlhkosti by sa mal testovať pri každej inštalácii alebo zmene umiestnenia, ako aj v pravidelných intervaloch. Takáto pravidelná frekvencia testovania závisí od individuálneho procesného rizika. Toto riziko ustanovujú faktory, ako je kritická významnosť procesu, citlivosť vzorky na teplotu a miera regulácie zákazníka.

Moisture Applications

X
X
X
X

How to Use the Search Function

To find your application use the filters for 'Sample', 'Industry' or use full text search. Any combination of filter and full text search is possible. Note that the full text search yields only matches that include the exact word sequence of your query.

 

Táto stránka nie je optimalizovaná pre Váš prehliadač. Zvážte prosím použitie iného prehliadača alebo upgradujte svoj prehliadač na najnovšiu verziu pre lepšie zobrazenie.