ReactIR 45m - Översikt - METTLER TOLEDO

ReactIR 45m FTIR-spektroskopi in situ - Utgångna varor

Avancerad reaktionskarakterisering

För att kunna förstå och optimera kemiska reaktioner under många olika temperatur- och tryckförhållanden måste kemister och kemiingenjörer ha fördjupad reaktionsinformation. Dessa data har vanligtvis hämtats via offlinetekniker som kräver extraktion och provpreparering, vilket därför inte ger en sann bild av reaktionskomponenterna. ReactIR 45m är ett realtids- och mellaninfraröttbaserat system in situ som övervakar reaktiv kemi för att spåra reaktanter, produkter och mellanprodukter under faktiska reaktionsförhållanden. Genom att inte behöva offlineprovtagning kan ReactIR 45m hjälpa till att utveckla säkra och robusta processer snabbare.

Alternativ för provtagningsteknologi gör att reaktioner kan övervakas under många olika förhållanden, exempelvis höga och låga temperaturer och högt tryck. Några typer av kemi är:

– av vilka alla är olämpliga för offlineprovtagning.

ReactIR 45m Mid-Infrared For Reactive Chemistry

Utgått sedan: Dec, 2019

Ersatt med: System ReactIR 702L, TEMCT

Improve Reaction Understanding.

Turn On, Collect Data, Find Trends

New solid state detector technology with optimized optical interface for Comp probes. Best in class performance without the need for liquid nitrogen.

Small, Portable, Flexible

Small, light, stackable unit can be easily moved to any fume hood, glove box or to the lab next door for use anywhere, anytime.

Study all Reactions

Probe-based sampling technology for real-time reaction analysis. Study batch or flow reactions under any process conditions.

Ersatt med: System ReactIR 701L, LN2

Performance Simplified.

Unparalleled Sensitivity and Performance

Best possible sensitivity to generate high quality data with low limits of detection. Routinely monitors challenging and low ppm level chemistry.

Workflow Enabling Design

High-sensitivity 48hr hold time detector offers flexibility to use all fiber probes and monitor long reactions for convenient workflow implementation.

One Click Analytics™

Drastically reduce analysis time with time-resolved reaction analysis iC IR and automated data analysis workflow without spectroscopy expertise.

Dokumentation - ReactIR 45m

Data Sheets

ReactIR Sampling Technology
ReactIR in situ sampling technology assures usability in a wide range of batch and continuous reaction conditions.
iC IR Software
Use spectroscopic data to increase chemical understanding and knowledge of the chemical process and associated critical parameters.
ConcIRT LIVE for iC Software
Use real time reaction information to characterize reaction performance through identifying and quantifying key reaction species.
iC Quant for iC Software
Predict actual concentrations of key reaction species, even in a complex mixture, in real time to understand reaction performance.
iC Kinetics
Kinetics software describes the characteristics of a chemical reaction. The kinetic model created by the software can be used to simulate the effect o...
ReactIR Instrument Performance Assurance (IPA) Module
Validate ReactIR wavenumber accuracy and calibrate to a Polystyrene standard certified by the National Institute of Standards and Technology (NIST) fo...

Program

Organisk syntes
Kemister som arbetar inom syntetisk organisk kemi upptäcker och utvecklar innovativa kemiska reaktioner och processer.
Chemical Process Development & Scale-Up
Design Robust and Sustainable Chemical Processes For Faster Transfer To Pilot Plant and Production
Measuring Polymerization Reactions
Measuring and understanding polymerization reactions, mechanisms, kinetics, reactivity ratios, and activation energies lead researchers to employ in s...
Process Analytical Technology (PAT)
Process Analytical Technology (PAT) is changing the way R&D, scale-up, and manufacturing are performed. PAT transforms productivity, improves safety,...
Fermentation and BioProcessing
Characterize & Optimize Fermentation & Bioprocesses in Real Time to Maximize Production
Flow Chemistry
Continuous flow chemistry opens options with exothermic synthetic steps that are not possible in batch reactors, and new developments in flow reactor...

Mjukvara

iC IR Software
Spectroscopic data increases chemical understanding and knowledge of the chemical process, including reaction initiation, endpoint, mechanism, pathway...
iC Kinetics Software
Optimize chemical reactions with a fast graphical way to describe the characteristics of a chemical reaction and create a kinetic model. This model c...
iC Data Center for OM/EM-1 Year
Capture, Prepare, Share Experimental Data

Relaterade produkter och lösningar

ReactIR 15
ReactIR 15 är Fourier Transform infraröd spektroskopi (FTIR) för övervakning och undersökning av kemi in situ. Progressiv teknologi gör att ReactIR ka...
ReactIR For Continuous Flow Chemistry
ReactIR is a Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) instrument for real-time monitoring of continuous flow chemistry. ReactIR is small making...
ftir process
ReactIR 45P Process FTIR utvecklar en förståelse av laboratorieprocessen och använder den kunskapen för att överföra processen till fabriken.
Reactor Systems for Chemical Synthesis
Integrated solutions increase productivity in the chemistry lab
Reaktionskalorimetrar för processutveckling, säkerhet och uppskalning
Reaktionskalorimetri från kontroll till produktion
ParticleTrack G400
Study Particle Size and Count in the Laboratory

White Papers

Metal Catalyzed Transformations Using In Situ Spectroscopy
This white paper reviews recent advances in organic chemistry using chemical reaction monitoring.
In situ-övervakning av kemiska reaktioner
”Hur gör man mer med mindre?” är ett konstant ämne på kemikaliska utvecklingslaboratorier då forskare behöver få fram kemiprodukter snabbt och kostnad...
Understand and Control Bioprocesses
Inline process analytical technology increases yield and product quality and improves the understanding of bioprocesses. Our white paper discusses the...

Tillbehör - ReactIR 45m

Service - ReactIR 45m

METTLER TOLEDO:s mervärdestjänster

Att hålla instrumenten igång med topprestanda är det bästa sättet att optimera de totala ägarkostnaderna (TCO), då det garanterar maximal drifttid och prestanda samt bibehåller överensstämmelse med kvalitets- och branschstandarder.

METTLER TOLEDO:s fältserviceingenjörer har den erfarenhet och expertis som krävs för framgångsrik hantering av tillgångslivscykeln.

Från kalibrering och preventivt underhåll (PM) av instrument på plats till fullservicetäckning – alla tillgängliga alternativ kan skräddarsys så att de passar alla behov och budgetar för fullständig kostnadskontroll.

Utökad garanti

Det mest kostnadseffektiva alternativet för ägare av nya instrument, eftersom det kan köpas vid försäljningsstället. Det skyddar systemet bortom den första fabriksgarantin och ger ytterligare mervärdestjänster, prioriterad support och rabatter.

Fullservicetäckning

För att hålla laboratorie- eller produktionsprocesser igång på högsta hastighet är drifttid, prestanda och regeluppfyllelse viktigt. Det är viktigt att upptäcka problem innan de uppstår, och fullservicetäckning ser till att instrumenten är tillgängliga när de behövs genom att tillhandahålla prioriterad service på plats och i fabrik, utan några oväntade kostnader.

Kalibrering och preventivt underhåll

Det bästa alternativet om budgetbegränsningar och totala ägarkostnader inte är en primär angelägenhet och driftstopp hos instrumenten inte påverkar produktiviteten. Reparationskostnader varierar från fall till fall, men kalibrering och preventivt underhåll ser till att utrustningens prestanda och regeluppfyllnad ligger inom specifikationerna.

METTLER TOLEDO:s servicespecialister

METTLER TOLEDO:s serviceteam vet vad som krävs för att få ut det bästa ur instrumenten. Dra nytta av serviceteamets erfarenhet och branschkunnande för att säkerställa att du får optimal drifttid, prestanda, regeluppfyllnad för utrustningen samt nödvändig expertis för att kunna maximera instrumentinvesteringen.

Dra nytta av erfarenheten, kompetensen och kunskaperna hos de specialiserade fältteknikerna som finns på strategiska platser i världen och lokalt – vilket säkerställer att du får hjälp inom rimlig tid.

Förbrukningsvaror - ReactIR 45m

Specifikationer- ReactIR 45m

Specifikationer - ReactIR 45m
For Use In Laboratory
Software iC IR
Detector LN2 MCT
Optical Range (Base Unit) 4000 – 650 cm-1
Purge Requirement Yes
Dimensions (WxHxD) 216 mm x 381 mm x 279 mm
Weight 16 kg / 35 lb
Communication USB cable
Resolution 4 cm -1 maximum
Operating Range (Temp.) 19 °C – 25 °C
Probe Optical Window 2500 – 650 cm-1 maximum (Fiber Probe); 4000 – 650 cm-1 (Sentinel)
Wetted Materials Alloy C-22; Diamond or Silicon; Gold
Probe Pressure (Maximum) 107bar (Sentinel); 69bar (6.3 & 9.5mm Fiber Probe)
Probe Temperature (Maximum) 180°C (Fiber Probe); 200°C (Sentinel)
Safety Certification EMC Directive 2004/109/EC, Low Voltage Directive 2006/95/IEC
Probe pH Range 1 – 14 (Diamond); 1 – 9 (Silicon)
Materialnummer 14170003
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.