Att förstå reglerna för märkning av livsmedel | METTLER TOLEDO
White Paper

Att förstå reglerna för märkning av livsmedel – Kostnadsfri nedladdning av PDF

White Paper

Ny uppdaterad utgåva för 2016 som informerar om alla nyheter om märkningsnormer och -bestämmelser

Att förstå reglerna för märkning av livsmedel
Att förstå reglerna för märkning av livsmedel

Detta dokument ger en översikt om märkningsregler och -krav för marknaderna i USA, EU och Kina. Det reder ut inverkan från de senaste förändringarna i BRC:s utgåva 7 om livsmedelssäkerhet gällande globala regler och bestämmelser för lagstadgad information på förpackningar och etiketter. Det ger all information som en tillverkare behöver veta om hur man minimerar hotet för såväl produktåterkallelser som att utsätta slutkonsumenten för potentiellt allvarliga hälsorisker på grund av felaktig märkning.

Detta white paper beskriver:

  • Märkningsregler i USA, EU och Kina
  • Inverkan från BRC- & IFS-standarder och de senaste förändringarna
  • Hur visuell inspektion i märkningskontrollprogram fungerar

I BRC:s utgåva 7 om livsmedelssäkerhet finns det ett nytt avsnitt om deras bestämmelser som specifikt behandlar utskrifts- och märkningskvalitet. EU:s lag om livsmedelsinformation (eller förordning (EU) nr. 1169/2011) håller fortfarande på att implementeras. FDA uppdaterade sin guide om livsmedelsmärkning 2013 och har nyligen publicerat nya riktlinjer för visning av näringsinformation på livsmedelsetiketter. Detta är ett tydligt tecken på hur konsumentsäkerheten genom korrekt märkning börjar bli ett viktigt område för branschen globalt.

Hämta detta informativa white paper för att lära dig mer

Offentliga myndigheter anpassar sig mer och mer efter konsumenternas krav och därmed blir livsmedelsproducenter tvungna att efterleva dessa nya bestämmelser för att undvika återkallelser, och inte bli av med certifikat eller bli bötfällda. För producenter som säljer produkter globalt innebär detta att man dels måste ha koll på de växande märkningsbestämmelserna för varje land, men även säkerställa att varje produktetikett efterlever specifikationerna. Antalet sätt som en etikett inte efterlever dessa specifikationer fortsätter att öka och det gör det viktigare än någonsin med en strikt process för märkningskvaliteten.

Relaterade white papers

Märkningsregler för kosmetika i USA, EU och Kina
I detta white paper finns det information om märkningsregler för kosmetika i USA, EU och Kina, och det kommer väl till hands för tillverkare som är på...
White paper om livsmedelssäkerhetstandarder och myndighetskrav
Detta white paper tar en titt på de vanligaste livsmedelssäkerhetsstandarderna och de senaste kraven. Det förklarar även hur livsmedelsproducenter kan...
Validering, verifikation och övervakning av produktinspektionsutrustning
Detta white paper ger vägledning till de grundläggande processerna för validering, verifikation och rutinmässig prestandaövervakning för utrustning fö...
Minska riskerna för bristande efterlevnad av regelverk
Ett white paper som förklarar sju sätt som servicesupport från en leverantör av produktinspektionsutrustning kan hjälpa producenter att erhålla livsme...

Visuella inspektionslösningar

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.