Göra koder läsbara – Gratis hämtning av PDF - METTLER TOLEDO
 
Meny
White Paper

Göra koder läsbara – Gratis hämtning av PDF

White Paper

Designa etiketter för visuell inspektion

Göra koder läsbara
Göra koder läsbara

Detta white paper beskriver de olika typerna av koder som återfinns på produkter och faktorerna man bör förstå när man skapar ett effektivt inspektionsprogram för att drastiskt minska risken för återkallning och förbättra kundtillfredsställelsen.

Implementering av kvalitetskontroller för produktetiketter och koder är en viktig process, eftersom etiketter är en otroligt viktig komponent på produktförpackningen. Det är inte bara den sista chansen för tillverkarna att förmedla viktig information som allergenvarningar, utgångsdatum och bruksanvisningar, utan även ett sätt att sköta lagerstyrning och tillhandahålla spårningsinformation.

Detta white paper täcker 5 huvudområden:

  • Vad är grunderna för produktförpackningskodning?
  • Hur avläses 1D- och 2D-koder?
  • Hur fungerar optisk teckenverifiering?
  • Hur fungerar optisk teckenigenkänning?
  • Vilka koddesignelement bör beaktas?

Produktstreckkoder, satskoder och utgångsdatum är obligatoriska element i nästan alla länder, och i länder där denna information inte är obligatorisk, finns det tillräckligt tryck från kunderna för att förpackningarna ska tillhandahålla sådan information ändå.

Det är många saker som beaktas för att säkerställa att produktkoder är läsbara – allt från typen av skrivare till tryckytan och hur du väljer att läsa av koderna har tagits med i beräkningen för att garantera en högkvalitativ och läsbar kod på produktetiketten och förpackningen. Tillverkare som tar med alla dessa faktorer i beräkningen kommer att belönas med en produkt med högre kvalitet och färre kundklagomål.

Relaterade white papers

De slutgiltiga kraven i FSMA
Förstå och uppfylla det slutgiltiga kraven i FSMA vid förberedandet av lagen Food Safety Modernization Act.
Principerna för tillbörlig aktsamhet
Detta white paper förklarar konceptet och principerna för tillbörlig aktsamhet, i synnerhet dess betydelse när det gäller att skapa en grund för rätts...
Att förstå reglerna för märkning av livsmedel
Detta white paper ger all information som en tillverkare behöver för att minimera risken för såväl produktåterkallelser som att utsätta slutkonsumente...
Märkningsregler för kosmetika i USA, EU och Kina
I detta white paper finns det information om märkningsregler för kosmetika i USA, EU och Kina, och det kommer väl till hands för tillverkare som är på...

Visioninspektionslösningar

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.