Engineering, Machinery & Equipment Manufacturing - METTLER TOLEDO
Konstruktion, maskin- och utrustningstillverkning
Komponenter för enkel integrering med global support
Materialmottagning
Vägningsterminaler
Vägningsterminaler används inom flera olika industriella applikationer, från grundläggande vägning till avancerade applikationer som även omfattar kontrollsystem, fabriksnätverk och annan kringutrustning.

Olika skärmtekniker finns tillgängliga för att säkerställa bästa sikt i alla miljöer.
Bänkplacerade, bärbara
och kompakta vågar

Ett omfattande utbud av standardvågar med ett omfattande urval av plattformsstorlekar finns tillgängliga för integrering i system och maskiner.

Applikationer sträcker sig från enkel vägning, styckräkning och receptstyrning till stillastående kontrollvägning. Särskilda modeller finns tillgängliga för torra, våta och farliga miljöer.
Golvvågar
De robusta golvvågarna har tagits fram för exakt vägning i torra, farliga, slitande, men också för hygieniskt känsliga områden.

De finns tillgängliga i ett antal standardformer, storlekar och material och med alternativ för bärbarhet. Anpassade modeller byggs för att uppfylla specifika processkrav.
Vägningsmoduler
och lastceller

Precisionsvägningsmoduler möjliggör exakt vägning. De underlättar mekanisk integrering i maskiner eller system och skyddar lastcellen. Unika funktioner garanterar en säker installation.

Enkla lastceller är tillgängliga för direkt integrering i maskiner. Specialtillbehör möjliggör rätt lastinföring för att garantera precision.
Lastceller
för lastbilsvågar

Lastbilsvägning kan vara avgörande för ett företags produktivitet och lönsamhet. Våra högpresterande utrustningar och tjänster är utformade för att uppfylla alla dina vägnings- och driftsbehov.

Dina systems precision och tillförlitlighet skyddar din verksamhet – till och med i de mest utmanande miljöerna.
Inventarier
Vägningsterminaler
Vägningsterminaler används inom flera olika industriella applikationer, från grundläggande vägning till avancerade applikationer som även omfattar kontrollsystem, fabriksnätverk och annan kringutrustning.

Olika skärmtekniker finns tillgängliga för att säkerställa bästa sikt i alla miljöer.
Vägningsmoduler
för tankar, silor

Vägning är en exakt metod för att mäta lager, vare sig det är i tankar, silor eller ifyllningstrattar. Den är oberoende av kärlets form och är perfekt för icke-självutjämnande material.

Eftersom vägningsmoduler inte kommer i kontakt med processmedier, säkerställs maximal precision och utrustningens livstid.
Styckräkningsvågar
Ett omfattande utbud av räknevågar med ett omfattande urval av plattformsstorlekar finns tillgängliga för integrering i system och maskiner.

Applikationer sträcker sig från enkel räkning till system med utskrift, identifieringsanordningar och inbyggd databas.
In situ-syreanalys
Luftintag i facklingsystem och i återvinningen av ånga från organiska lösningar från förvaringstankar är farliga och måste hållas under kritiska nivåer. Detta innebär ofta att späda ut avgaser med en trög gas.

METTLER TOLEDO:s analysatorer med justerbar diodlaser ger pålitlig in situ-syremätning som gör det enklare att säkerställa att syrehalten alltid är på säkra nivåer.
Produktion
Satsprocesskontrollsystem
Satsterminalen IND780 optimerar satsprocesser med konsekventa, exakta materialöverföringar, minimerar materialsvinn och förbättrar satskvaliteten.

Toleranskontroll, materialidentifiering via streckkodsinläsning samt kontinuerliga anvisningar ger enkel och säker användning.
Bänkplacerade, bärbara
och kompakta vågar

Ett omfattande utbud av standardvågar med ett omfattande urval av plattformsstorlekar finns tillgängliga för integrering i system och maskiner.

Applikationer sträcker sig från enkel vägning, styckräkning och receptstyrning till stillastående kontrollvägning. Särskilda modeller finns tillgängliga för torra, våta och farliga miljöer.
Vägningsterminaler
Vägningsterminaler används inom flera olika industriella applikationer, från grundläggande vägning till avancerade applikationer som även omfattar kontrollsystem, fabriksnätverk och annan kringutrustning.

Olika skärmtekniker finns tillgängliga för att säkerställa bästa sikt i alla miljöer.
Golvvågar
De robusta golvvågarna har tagits fram för exakt vägning i torra, farliga, slitande, men också för hygieniskt känsliga områden.

De finns tillgängliga i ett antal standardformer, storlekar och material och med alternativ för bärbarhet. Anpassade modeller byggs för att uppfylla specifika processkrav.
Vägningsmoduler
för kärl och reaktor

Vätskor, pulver, material och gaser fångas in, lagras och bearbetas i många olika typer av kärl.

Viktanalytisk nivåkontroll är mycket pålitlig och perfekt för mäta aggressiva, heta eller icke-självutjämnande material. Vi erbjuder lösningar för att hantera lager, säkerställa produktkonsekvens och eliminera svinn.
Högprecisionsvägning
för automatisering

Vägningsmoduler med teknik för återställning av elektromagnetisk kraft erbjuder den högsta nivån av linearitet, repeterbarhet och hastighet.

De är anpassade till maskintillverkares behov av enkel elektrisk och mekanisk integrering. Den beprövade slittåligheten garanterar tillförlitlig drift i industrimiljöer.
pH-mätning
i reaktorer

I syntesstegen, vare sig de är organiska eller ej organiska, är pH ofta en kritisk processparameter. METTLER TOLEDO:s pH-sensorer är mycket robusta och är utformade för att ge kontinuerligt pålitliga mätresultat under många olika processförhållanden.
Intelligent sensorhantering
METTLER TOLEDO:s intelligenta sensorhantering (ISM) är en analysprocessplattform som använder kraften från intelligenta sensorer för att öka mätsystemens pålitlighet, förbättra processäkerhet och betydligt reducera underhållsbehov.

ISM ger högre produktivitet till en reducerad driftskostnad med lösningar för pH, ORP, konduktivitet, DO och syre med gasfas.
Processanalys
Ditt val för mätningssystem i linjen för effektiv övervakning och styrning av produktion, rengöring på plats och vattenbehandlingsprocesser.

Lättunderhållna och tillförlitliga sensorer, transmittrar och höljen för mätning av pH, O2, löst CO2, turbiditet, färg och konduktivitet.
Lönsam fyllning
Tunn-, storsäcks- och gasfyllning
Manuell och automatisk påfyllning av tunnor och gasflaskor kräver stor precision.

Vägningssystemet, vare sig för sig självt eller integrerat i ett system, måste uppnå målvikten snabbt och exakt. Våra lösningar uppfyller alla nödvändiga vikter och mäter godkännande och är certifierade för riskfyllda områden.
Bänkplacerade, bärbara och kompakta vågar
Ett omfattande utbud av standardvågar med ett omfattande urval av plattformsstorlekar finns tillgängliga för integrering i system och maskiner.

Applikationer sträcker sig från enkel vägning, styckräkning och receptstyrning till stillastående kontrollvägning. Särskilda modeller finns tillgängliga för torra, våta och farliga miljöer.
Vägningsmoduler för anpassade vågar
Precisionsvägningsmoduler möjliggör exakt vägning. De underlättar mekanisk integrering i maskiner eller system och skyddar lastcellen. Unika funktioner garanterar en säker installation.

Enkla lastceller är tillgängliga för direkt integrering i maskiner. Specialtillbehör möjliggör rätt lastinföring för att garantera precision.
Högprecisionsfyllning
för ampuller och sprutor

Vägningsmoduler med teknik för återställning av elektromagnetisk kraft erbjuder den högsta nivån av linearitet, repeterbarhet och hastighet.

De är anpassade till maskintillverkares behov av enkel elektrisk och mekanisk integrering. Den beprövade slittåligheten garanterar tillförlitlig drift i industrimiljöer.
Detektera främmande partiklar
Oavsett om du använder metalldetekterings- eller röntgeninspektionsteknik så hjälper Safeline-system för kontaminationsdetektering dig att säkerhetsställa produkternas säkerhet.

Röntgeninspektionssystem har även möjlighet att utföra en rad kvalitetskontroller vid produktionsbandet för att säkerhetsställa produkt- och förpackningsintegritet. Tillsammans ger de full produktkvalitet – inifrån och ut.
Dynamisk kontrollvägning
Automatiserad påfyllningskontroll i kombination med en justeringsteknik för påfyllning i linjen garanterar en konsekvent fyllnadsnivå i förpackningarna. Detta garanterar att färdiga produkter uppfyller industrikrav och föreskrifter.

Integrering av andra anordningar såsom kameror, skannrar, metalldetektorer och röntgenapparater gör detta till en högpresterande inspektionslösning.
Kvalitetskontroll i anläggningen
Dynamisk kontrollvägning
Automatiserad påfyllningskontroll i kombination med en justeringsteknik för påfyllning i linjen garanterar en konsekvent fyllnadsnivå i förpackningarna. Detta garanterar att färdiga produkter uppfyller industrikrav och föreskrifter.

Integrering av andra anordningar såsom kameror, skannrar, metalldetektorer och röntgenapparater gör detta till en högpresterande inspektionslösning.
Bänk-, bärbara och kompakta vågar
När det handlar om manuell kontrollvägning och kvalitetskontroll har faktorer som hastighet, genomströmning och kvalitet stor betydelse.

Våra bärbara vågar och bänkvågar bidrar till att höja dina vägningsprocessers effektivitet och precision, medan de samtidigt reducerar operatörsfel.
Fullständighetskontroll för ampuller och sprutor
Vägningsmoduler med teknik för återställning av elektromagnetisk kraft erbjuder den högsta nivån av linearitet, repeterbarhet och hastighet.

De är anpassade till maskintillverkares behov av enkel elektrisk och mekanisk integrering. Den beprövade slittåligheten garanterar tillförlitlig drift i industrimiljöer.
Metalldetektering
Metalldetektorer med maximal känslighet och tillförlitlig prestanda i linjen för att garantera överensstämmelse med HACCP-, FDA-, GMP-, BRC- och IFS-krav.
Detektera främmande partiklar
Oavsett om du använder metalldetekterings- eller röntgeninspektionsteknik så hjälper Safeline-system för kontaminationsdetektering dig att säkerhetsställa produkternas säkerhet.

Röntgeninspektionssystem har även möjlighet att utföra en rad kvalitetskontroller vid produktionsbandet för att säkerhetsställa produkt- och förpackningsintegritet. Tillsammans ger de full produktkvalitet – inifrån och ut.
Emballering och frakt
Vägningsterminaler
Vägningsterminaler används inom flera olika industriella applikationer, från grundläggande vägning till avancerade applikationer som även omfattar kontrollsystem, fabriksnätverk och annan kringutrustning.

Olika skärmtekniker finns tillgängliga för att säkerställa bästa sikt i alla miljöer.
Bänkplacerade, bärbara och kompakta vågar
Ett omfattande utbud av standardvågar med ett omfattande urval av plattformsstorlekar finns tillgängliga för integrering i system och maskiner.

Applikationer sträcker sig från enkel vägning, styckräkning och receptstyrning till stillastående kontrollvägning. Särskilda modeller finns tillgängliga för torra, våta och farliga miljöer.
Golvvågar
De robusta golvvågarna har tagits fram för exakt vägning i torra, farliga, slitande, men också för hygieniskt känsliga områden.

De finns tillgängliga i ett antal standardformer, storlekar och material och med alternativ för bärbarhet. Anpassade modeller byggs för att uppfylla specifika processkrav.
Vägningsmoduler och lastceller
Precisionsvägningsmoduler möjliggör exakt vägning. De underlättar mekanisk integrering i maskiner eller system och skyddar lastcellen. Unika funktioner garanterar en säker installation.

Enkla lastceller är tillgängliga för direkt integrering i maskiner. Specialtillbehör möjliggör rätt lastinföring för att garantera precision.
Lastceller för lastbilsvågar
Lastbilsvägning kan vara avgörande för ett företags produktivitet och lönsamhet. Våra högpresterande utrustningar och tjänster är utformade för att uppfylla alla dina vägnings- och driftsbehov.

Dina systems precision och tillförlitlighet skyddar din verksamhet – till och med i de mest utmanande miljöerna.
Mätning av pallar och paket
Mått, vikt och ID är grunden för alla fakturor och måste alltid vara rätt. Våra Cargoscan™-lösningar för pall- och paketmätning erbjuder hög prestanda och hållbarhet.

Alla våra lösningar är vikt- och mätningsgodkända. Det garanterar maximal avkastning och säkerställer kundernas förtroende.
Lådvägning
Automatiserade fullständighetskontroller. Innan leverans är en fullständighetskontroll nödvändig för att säkerhetsställa att inga objekt saknas.

Vår smarta lösning för lådvägning erbjuder en slutlig kontroll före leverans och hjälper till att undvika att delar saknas.
Livsmedelshandeln
Prismärkning
Professionella funktioner till ett rimligt pris. bPro-räknevågar och -terminaler.
Paketeringssystem
Färskemballering i stora volymer – stationer för manuell märkning och automatiserade system
Packare
System för packning, vägning och etikettering – från manuella packningsstationer till helt automatiserade lösningar
Räknevågar
Vågar med pekskärmar som är taktila och PC-baserade för smarta lösningar för färskvaruavdelningen
Självservicevågar
Vågar med pekskärmar som är taktila och PC-baserade för självservicevägning
Vågar för kassan
Integrerade lösningar för vägning och kontantregistrering vid kassan
Grundläggande vågar
Kompakta vågar som räknar ut pris med eller utan skrivare. Enkelt, bekvämt och mobilt
Utvärderar du en komplett lösning?
Fråga gärna om du har några frågor, så återkommer vi snart.
Komponenter för maskinbyggare
och systemingenjörer
METTLER TOLEDO levererar komponenter som enkelt kan integreras i maskiner och fabrikinfrastruktur för att förbättra både produktivitet och kvalitet, samtidigt som de minskar kostnaderna. Oavsett om du bedriver diskret tillverkning, processtillverkning eller producerar emballeringsmaskiner kommer du att hitta komponenter som passar ditt system och ditt automatiseringslandskap som. Dessa komponenter omfattar:
  • pH, CO2, O2 och andra viktiga mätningar
  • Lastbils- och järnvägsvågar
  • Industriella vägningssensorer med mycket hög precision
  • Slitstarka vägningsmoduler, lastceller och vågar
  • Metalldetekterings- och visualiseringssystem
  • Vägnings- och mätningssystem


Hämta broschyren Komponenter för automatisering
Global närvaro
Försäljning och service
Med vår marknadsorganisation som är verksam i de flesta industrialiserade länder, samt utvalda partners i andra regioner, är vi redo att stå till tjänst runt om i världen. Våra geografiskt fokuserade marknadsorganisationer och partners är ansvariga för alla aspekter av försäljning, service och support. 5 000 fabriksutbildade servicetekniker och försäljningsspecialister världen över finns där för att ge dig support när som helst, var som helst.

METTLER TOLEDO Service
Finjustera ditt val
i konstruktions-, maskin- och utrustningstillverkningsindustrin
Fråga efter mer information
System och utrustning för processtyrning Utrustning för fermentorer och bioreaktorer Utrustning för vattensystem
 
Andra system för vätskeberedning
 
Maskineri för tillverkning och montering
Maskineri för emballering och påfyllning
 
Maskineri för transport och logistikLaboratorie- och medicinsk utrustning
 
Komponenter för automatisering
 
 
Det viktigaste för oss är överensstämmelse, spårbarhet, enhetlighet och tillförlitlighet för mätningsdata. METTLER TOLEDO:s lösningar omfattar automatiserad läkemedelsdetektering, effektiv kemisk processutveckling och automatiserade tillverkningsprocesser. Dessa kompletteras av mervärdestjänster för att garantera överensstämmelse med regelverk såväl som konsekventa och precisa mätningsdata.