Seminarium internetowe: wzorcowanie i kwalifikacja wag

Ważenie zgodne z wymogami GMP

W podlegających ścisłym regulacjom branżach farmaceutycznej i urządzeń medycznych nawet najmniejsze niespójności mogą prowadzić do poważnych problemów z produktem. Ponieważ wagi i zastosowania ważenia są obecne na prawie każdym etapie procesu produkcyjnego, mogą mieć duży wpływ na jakość i integralność końcowego produktu.

Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP) to zbiór regulacji mających zastosowanie do każdego procesu produkcji farmaceutycznej. Gwarantuje ona, że produkty farmaceutyczne są produkowane i kontrolowane zgodnie ze standardami jakości. Została opracowana w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko, które może wystąpić w całym procesie produkcyjnym, a którego nie można wyeliminować poprzez testowanie produktu końcowego.

W wielu krajach GMP została włączona do przepisów krajowych, których muszą przestrzegać producenci leków.

W tym seminarium internetowym wyjaśniono, czym są wzorcowanie i kwalifikacja wag oraz dlaczego te powiązane z sobą pojęcia są ważne z punktu widzenia Dobrej Praktyki Wytwarzania. Pokazuje ono również, jak bezproblemowo włączyć te ważne koncepcje w proces ważenia, aby zapewnić zarówno dokładność wyników, jak i jakość produktu.

To seminarium internetowe obejmuje następujące zagadnienia:

  • Co to jest Dobra Praktyka Wytwarzania i dlaczego jest ważna w ważeniu?
  • Jak zastosować wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania w procesach?
  • Co to jest wzorcowanie i kwalifikacja wag?
  • Jak wykonać kwalifikację urządzeń w sposób spełniający wymagania GMP?
  • W jaki sposób METTLER TOLEDO może pomóc w uzyskaniu kontroli nad wzorcowaniem i kwalifikacją wag?