Konserwacja zapobiegawcza wag laboratoryjnych | Serwis | METTLER TOLEDO

Dowiedz się więcej

Spójne wyniki ważenia dzięki wzorcowaniu

Spójne wyniki ważenia dzięki wzorcowaniu

Tylko regularne wzorcowanie pozwala określić, jak dokładne są wyniki ważenia. Więcej

Indywidualny plan rutynowych testów

Indywidualny plan rutynowych testów

Uzyskaj plan rutynowych testów, który obejmuje częstotliwość, metody, masy i tolerancje testów. Więcej

Co to jest Good Weighing Practice™?

Co to jest Good Weighing Practice™?

GWP®, czyli Dobra Praktyka Ważenia (ang. Good Weighing Practice), pomaga zapewnić stałą jakość, obniżyć koszty i zapewnić pełną zgodność z przepisami w każdym procesie ważenia. Więcej

1. Co wyróżnia METTLER TOLEDO na tle innych dostawców usług konserwacyjnych i serwisowych?

Nasi inżynierowie serwisu są regularnie szkoleni przez centralę METTLER TOLEDO i jako jedyni są wyposażeni w narzędzia do wykonywania adiustacji w przypadku wystąpienia odchyleń. Ponadto nasi inżynierowie serwisu używają oryginalnego oprogramowania i części zamiennych zgodnie z zasadami gwarancji.

2. Jak często należy przeprowadzać konserwację zapobiegawczą?

Częstotliwość konserwacji zapobiegawczych zależy od konkretnej tolerancji procesu oraz oceny ryzyka i jest wyraźnie wskazana w dokumentacji weryfikacji GWP® Verification.

3. Czy wzorcowanie jest wymagane przed konserwacją zapobiegawczą czy po niej?

Wzorcowanie jest oddzielną usługą i jest wykonywane przed („przed rozpoczęciem”) i po („po zakończeniu”) konserwacji zapobiegawczej, aby udowodnić, że dokładność urządzenia spełnia wymagania procesu podczas rutynowego działania. 

4. Dlaczego warto połączyć konserwację zapobiegawczą z innymi usługami w ramach pakietu serwisowego?

Pakiety serwisowe uzupełniają program konserwacji zapobiegawczych o dodatkowe usługi, takie jak wzorcowanie, pomoc zdalna i umowa o poziomie usług (SLA). Umowa SLA określa zakres obejmowany naprawą, w tym koszty robocizny/podróży i czas reakcji. W ten sposób ustalane są jasne oczekiwania co do harmonogramu prac naprawczych, a strategia konserwacji jest łatwa do zaplanowania w budżecie.

5. Jakie są najważniejsze korzyści płynące z konserwacji wagi laboratoryjnej?

Konserwacja zapobiegawcza wiąże się z kosztami. Jednak koszt ten jest znacznie niższy niż koszt możliwych skutków awarii urządzenia spowodowanej brakiem konserwacji (nieoczekiwane przestoje, przerwy w produkcji, wycofanie produktu z rynku i inne).