Konserwacja zapobiegawcza wag laboratoryjnych | Serwis | METTLER TOLEDO

Dowiedz się więcej

1. Co wyróżnia METTLER TOLEDO na tle innych dostawców usług konserwacyjnych i serwisowych?

Nasi inżynierowie serwisu są regularnie szkoleni przez centralę METTLER TOLEDO i jako jedyni są wyposażeni w narzędzia do wykonywania adiustacji w przypadku wystąpienia odchyleń. Ponadto nasi inżynierowie serwisu używają oryginalnego oprogramowania i części zamiennych zgodnie z zasadami gwarancji.

2. Jak często należy przeprowadzać konserwację zapobiegawczą?

Częstotliwość konserwacji zapobiegawczych zależy od konkretnej tolerancji procesu oraz oceny ryzyka i jest wyraźnie wskazana w dokumentacji weryfikacji GWP® Verification.

3. Czy wzorcowanie jest wymagane przed konserwacją zapobiegawczą czy po niej?

Wzorcowanie jest oddzielną usługą i jest wykonywane przed („przed rozpoczęciem”) i po („po zakończeniu”) konserwacji zapobiegawczej, aby udowodnić, że dokładność urządzenia spełnia wymagania procesu podczas rutynowego działania. 

4. Dlaczego warto połączyć konserwację zapobiegawczą z innymi usługami w ramach pakietu serwisowego?

Pakiety serwisowe uzupełniają program konserwacji zapobiegawczych o dodatkowe usługi, takie jak wzorcowanie, pomoc zdalna i umowa o poziomie usług (SLA). Umowa SLA określa zakres obejmowany naprawą, w tym koszty robocizny/podróży i czas reakcji. W ten sposób ustalane są jasne oczekiwania co do harmonogramu prac naprawczych, a strategia konserwacji jest łatwa do zaplanowania w budżecie.

5. Jakie są najważniejsze korzyści płynące z konserwacji wagi laboratoryjnej?

Konserwacja zapobiegawcza wiąże się z kosztami. Jednak koszt ten jest znacznie niższy niż koszt możliwych skutków awarii urządzenia spowodowanej brakiem konserwacji (nieoczekiwane przestoje, przerwy w produkcji, wycofanie produktu z rynku i inne).