Szybka różnicowa kalorymetria skaningowa (Flash DSC)
Kalorymetria z użyciem chipów (Flash DSC)

Kalorymetria z użyciem chipów (Flash DSC)

Kalorymetria skaningowa Flash DSC to doskonałe uzupełnienie tradycyjnej różnicowej kalorymetrii skaningowej

 

Szybka różnicowa kalorymetria skaningowa (Flash DSC)

Flash DSC 2+

Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) to najważniejsza metoda analizy termicznej. Pozwala ona określić przepływ ci...

Flash DSC 2+

Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) to najważniejsza metoda analizy termicznej. Pozwala ona określić przepływ ciepła do i z próbki w funkcji temperatury lub czasu i w ten sposób dokonać ilościowego pomiaru zachodzących przemian fizycznych i reakcji chemicznych.

 

Szybka różnicowa kalorymetria skaningowa (flash DSC) to rewolucja w analizie DSC.

Analizator Flash DSC1 pozwala śledzić procesy reorganizacji, których dotychczas nie można było zaobserwować.Flash DSC 2+ jest znakomitym uzupełnieniem tradycyjnych kalorymetrów DSC. Zakres szybkości grzania obejmuje teraz ponad 7 dekad.

 

Analizator Flash DSC 2+ umożliwia przygotowanie próbek o określonej strukturze – na przykład takiej, jaka powstaje podczas szybkiego schładzania w procesach formowania wtryskowego. Zastosowanie różnych prędkości chłodzenia pozwala wpływać na przebieg procesów krystalizacji i strukturę próbki. Dzięki dużej szybkości grzania można uniknąć zakłóceń powodowanych przez procesy reorganizacji, które występują podczas dłuższego grzania.

 

Kalorymetria Flash DSC nadaje się również doskonale do badania kinetyki procesów krystalizacji.

Przy pomiarach z użyciem konwencjonalnych analizatorów DSC konieczne jest umieszczenie próbki w tyglu, aby zapobiec uszkodzeniu czujnika. Pojemność cieplna i przewodność samego tygla ma jednak znaczny wpływ na wyniki pomiarów. W analizatorze Flash DSC 2+ próbka jest umieszczana bezpośrednio na układzie czujnika MultiSTAR. Opatentowany obwód sterujący dynamicznej kompensacji mocy pozwala ograniczyć do minimum hałas towarzyszący pomiarom z bardzo szybkim grzaniem i chłodzeniem.

 

Kompleksowy system do analizy termicznej

Kompleksowy system do analizy termicznej umożliwia korzystanie z czterech technik pomiarowych. Każda z nich pozwala scharakteryzować próbkę w inny sposób. Połączenie wszystkich uzyskanych wyników ułatwia ostateczną interpretację. Poza pomiarami przepływu ciepła za pomocą analizatorów DSC lub Flash DSC mierzy się także utratę masy (TGA), zmianę długości (TMA) lub  właściwości mechaniczne (DMA). Wszystkie te parametry ilościowe zmieniają się w funkcji temperatury.


 

Modele i dane techniczne

 
Modele i dane techniczne
 
Szybkość chłodzenia (min)
Szybkość grzania (/min) –
Porównanie

Dokumentacja

Broszura

Flash DSC 2+ Product Brochure
Differential Scanning Calorimetry (DSC) is the most important method in thermal analysis. It measures the heat flow to or from a sample as a function...

Broszury

STARe Software Option Mathematic
This evaluation option offers you a number of useful routines that can be applied to all curves. Besides the purely mathematical functions such as int...
STARe Software Option Conditional Experiment Termination
This software option is the right tool for all cases where the experimental time has to be kept as short as possible. It enables you to terminate a me...
STARe Software Option LIMS Interface
The LIMS Interface software option makes it possible to access the STARe software database and to control some features of the STARe System. This is d...
Flash DSC 2+ Product Brochure
Differential Scanning Calorimetry (DSC) is the most important method in thermal analysis. It measures the heat flow to or from a sample as a function...

Usługi serwisowe

+48 22 440 67 66
Zadzwoń do serwisu

Explore our Services - Tailored to Fit your Equipment

We support and service your measurement equipment through its entire lifecycle, from installation to preventive maintenance and calibration to equipment repair.

Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja

Zastosowania

Nowe zastosowania, przegląd zagadnień, praktyczne wskazówki

Thermal Analysis Applications
Differential Scanning Calorimetry (DSC) Webinar
Thermal Analysis Applications for the Characterization of Food
Thermal Analysis Techniques for the Chemical Industry – Theory and Applications
Heat capacity determination of metals above 700 °C
Thermal Analysis Applications for the Petrochemical Industry
The Characterization of Pharmaceuticals Using Thermal Analysis
High-Speed DSC – Obtain Unique Insights into Your Materials
Thermal Analysis Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.