Kinetyka w analizie termicznej do przewidywania przebiegu reakcji
Seminaria internetowe na życzenie

Kinetyka w analizie termicznej do przewidywania przebiegu reakcji

Seminaria internetowe na życzenie

Metody kinetyczne są stosowane do zrozumienia, jak różne warunki wpływają na szybkość reakcji chemicznej

Kinetyka w analizie termicznej
Kinetyka w analizie termicznej

Kinetykę procesów stymulowanych cieplnie mierzy się rutynowo za pomocą technik analizy termicznej, takich jak różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) i analiza termograwimetryczna (TGA). Kinetyka w analizie termicznej ma fundamentalne znaczenie dla opracowywania i optymalizacji procesów chemicznych. Dostarcza nam informacji o wpływie temperatury, czasu, stężenia, katalizatorów i inhibitorów.

W ostatnich latach kinetyka w analizie termicznej poczyniła znaczne postępy dzięki opracowaniu narzędzi obliczeniowych do wiarygodnej analizy kinetyki; pozwoliło to ograniczyć do minimum liczbę praktycznych eksperymentów.

W tym seminarium internetowym omawiamy podstawowe zasady badania kinetyki w analizie termicznej oraz przedstawiamy kilka interesujących zastosowań do przewidywania przebiegu reakcji.

36:51
English , 中文 , Français , Deutsch , 日本語

Metody kinetyczne mają fundamentalne znaczenie dla opracowywania i optymalizacji procesów chemicznych. Dostarczają nam informacji o wpływie temperatury, czasu, stężenia, katalizatorów, inhibitorów oraz innych parametrów na reakcje.

Obliczenia przemiany

Metody kinetyczne są przydatne do obliczania przemiany materiału początkowego w produkt końcowy. Ta tak zwana reakcja globalna opisuje, jak szybko przebiega cała reakcja.

Symulacja przebiegu reakcji

Do symulacji przebiegu reakcji można użyć modeli matematycznych. Pozwala to ograniczyć do minimum liczbę praktycznych eksperymentów oraz dostarcza cennych informacji na temat bezpieczeństwa, możliwości wdrożenia na skalę przemysłową i stabilności reakcji.

Przewidywanie przebiegu reakcji

Najważniejszym zastosowaniem metod kinetycznych w analizie termicznej jest przewidywanie przebiegu reakcji w warunkach, w których pomiary są trudne do wykonania albo w których czasy reakcji są bardzo krótkie lub bardzo długie.

W skrócie: w tym seminarium internetowym omawiane są różne metody kinetyczne i przyczyny, dla których są one tak atrakcyjne. Zaczyna się od podsumowania teorii kinetyki, a potem pokazano, jak można uzyskać odpowiednie dane eksperymentalne z różnicowej kalorymetrii skaningowej i analizy termograwimetrycznej. Na koniec przedstawiono kilka zastosowań pokazujących, w jaki sposób można wykorzystać wyniki do przewidywania przebiegu reakcji. Niektóre przykłady ilustrują również sposób sprawdzania prognoz.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.