Dynamiczna analiza mechaniczna DMA – METTLER TOLEDO
Dynamiczny analizator mechaniczny DMA

Dynamiczny analizator mechaniczny DMA

Dynamiczny analizator mechaniczny DMA służy do pomiaru właściwości mechanicznych i lepkosprężystych różnych materiałów.

Dynamiczna analiza mechaniczna (DMA)

Dynamiczny analizator mechaniczny umożliwia określenie amplitud siły i przemieszczenia oraz przesunięć fazy. Niezrównana wszechstronność modelu DM...

Dynamiczny analizator mechaniczny umożliwia określenie amplitud siły i przemieszczenia oraz przesunięć fazy.
Niezrównana wszechstronność modelu DMA 1 umożliwia używanie go do różnych zastosowań w optymalnej konfiguracji pomiarowej. Konfiguracja DMA 1 nie nastręcza problemów bez względu na to, czy pomiar dotyczy konwencjonalnych analiz DMA, eksperymentów z użyciem sił statycznych czy pomiarów w cieczach.

 

DMA

Dynamiczna analiza mechaniczna DMA to ważna technika umożliwiająca pomiar właściwości mechanicznych i lepkosprężystych takich materiałów, jak termoplasty, tworzywa termoutwardzalne, elastomery, ceramika czy metale. W dynamicznych analizatorach mechanicznych próbka materiału jest deformowana na różne sposoby w celu poddania jej okresowym naprężeniom. Urządzenie analizuje amplitudy siły i przemieszczenia oraz przesunięcie fazy jako funkcję temperatury, czasu i częstotliwości.

 

Analiza DMA dostarcza danych ilościowych i jakościowych, które są bardzo ważne dla inżynierów zajmujących się procesami i zastosowaniami oraz naukowców i chemików badających własności materiałów:

  • Moduł Younga i moduł sprężystości
  • Charakterystyka tłumienia i właściwości lepkosprężyste
  • Struktura i morfologia polimerów
  • Przepływ i relaksacja

 

Dynamiczny analizator mechaniczny DMA/SDTA 1+

Zasada działania analizatorów DMA/SDTA pod wieloma względami różni się znacznie od zasady działania współczesnych konwencjonalnych przyrządów DMA. Masywna konstrukcja podstawy nadaje urządzeniu naturalną częstotliwość rezonansową 1500 Hz, co jest wartością znacznie wyższą niż częstotliwości stosowane w pomiarach. Próbka jest zamocowana bezpośrednio do czujnika siły, co pozwala zmierzyć siłę, która jest rzeczywiście przykładana do próbki. Technika ta została opracowana w Niemczech, w instytucie dynamicznego testowania materiałów uniwersytetu w Ulm, gdzie jest nieustannie udoskonalana i od lat z powodzeniem stosowana w praktyce.  Podstawą do obliczenia modułu jest stosunek siły do przemieszczenia pomnożony przez współczynnik geometrii zależny od rozmiarów próbki. Dzięki mierzeniu siły i przemieszczenia moduł można wyznaczyć z bardzo dużą dokładnością. Trójosiowe urządzenie wyrównujące pozwala wyregulować położenie części ruchomych i nieruchomych, tak aby przykładana siła działała na próbkę dokładnie pod kątem 90°, co umożliwia wyeliminowanie błędów związanych z siłami poprzecznymi.

 

Dynamiczny analizator mechaniczny DMA 1

Niezrównana wszechstronność analizatora DMA umożliwia używanie go do różnych zastosowań w optymalnej konfiguracji pomiarowej. Konfiguracja analizatora DMA jest szybka i bezproblemowa bez względu na to, czy pomiar dotyczy konwencjonalnych analiz DMA, eksperymentów z użyciem sił statycznych czy pomiarów w cieczach.

 

Pomiary przy kontrolowanej wilgotności względnej

Wersja Humidity zawiera specjalną komorę, obieg grzewczy oraz generator wilgoci. Zapewnia optymalne warunki wykonywania pomiarów z użyciem każdego trybu deformacji. Po zainstalowaniu specjalnej komory nie ma potrzeby dostosowywania ustawień.

 

Pomiary z użyciem sił statycznych

Oprócz pracy w trybie dynamicznym DMA pozwala także wykonywać pomiary z użyciem sił statycznych (w trybie TMA). Urządzenie umożliwia korzystanie z wszystkich typów deformacji dostępnych w trybie DMA.

 

Pomiar w cieczach

Wersja Fluid Bath pozwala użytkownikowi na wykonanie eksperymentów DMA i TMA w cieczach przy użyciu wszystkich standardowych trybów deformacji. Cała próbka wraz z uchwytem są zanurzone w cieczy. W wersji Fluid Bath stosuje się specjalną kąpiel oraz zewnętrzną kontrolę temperatury z użyciem obiegu grzewczego lub chłodnicy.


Dynamiczny analizator mechaniczny DMA/SDTA 1+
Zakres częstotliwości

Modele i dane techniczne

 
Modele i dane techniczne

Dokumentacja

Broszury

DMA/SDTA 1+ Product Brochure
Dynamic mechanical analysis (DMA) is used to measure the mechanical and viscoelastic properties of a material as a function of temperature, time and f...
DMA 1
Dynamic mechanical analysis (DMA) is an important technique used to measure the mechanical and viscoelastic properties of materials such as thermopla...
STARe Excellence Software Brochure
Thermal analysis is a well-established analytical method that is widely used in many different fields. It provides laboratories with valuable results...
The Future of Thermal Analysis Brochure
Thermal Analysis comprises a group of techniques that measure the physical or chemical properties of a sample as a function of temperature or time whi...

Dane techniczne

STARe Software Option DMA Evaluation
In general, the mechanical properties of materials depend on frequency. A good understanding of the influence of frequency on a material is therefore...
STARe Software Option Mathematic
This evaluation option offers you a number of useful routines that can be applied to all curves. Besides the purely mathematical functions such as int...

Usługi serwisowe

+48 22 440 67 66
Zadzwoń do serwisu

Explore our Services - Tailored to Fit your Equipment

We support and service your measurement equipment through its entire lifecycle, from installation to preventive maintenance and calibration to equipment repair.

Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

Zastosowania

Nowe zastosowania, przegląd zagadnień analitycznych, praktyczne wskazówki

Thermal Analysis Applications
Differential Scanning Calorimetry (DSC) Webinar
Thermal Analysis Applications for the Petrochemical Industry
Thermal Analysis Techniques for the Chemical Industry – Theory and Applications
Thermal Analysis Applications for the Characterization of Food
Heat capacity determination of metals above 700 °C
The Characterization of Pharmaceuticals Using Thermal Analysis
High-Speed DSC – Obtain Unique Insights into Your Materials
Thermal Analysis Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.