ParticleTrack z technologią FBRM | Analiza wielkości i liczby cząstek

Pomiar i zliczanie cząstek in situ i w czasie rzeczywistym

particle track g400

ParticleTrack G400

Badanie wielkości i liczby cząstek w laboratorium

Urządzenie jest wyposażone w sondę wkładaną bezpośrednio do reaktorów laboratoryjnych w celu śledzenia zmian wielkości i liczności cząstek stałych w czasie rzeczywistym przy pełnym stężeniu procesowym. Cząstki, struktura cząstek oraz krople substancji są monitorowane w sposób ciągły w zmiennych warunkach eksperymentu, dzięki czemu badacze dysponują danymi potrzebnymi do zapewnienia spójnych cząstek. Więcej

particle track g600

ParticleTrack G600/G600 Ex

Dla zakładów pilotażowych i produkcyjnych

Elastyczny system mocowania umożliwia montaż czujników w reaktorach lub rurociągach przy użyciu standardowych kołnierzy, rur zanurzeniowych i zaworów kulowych w szerokim zakresie temperatur i ciśnień. Opcjonalne obudowy wentylowane zgodne z normami ATEX i klasy I, dział 1 zapewniają bezpieczną instalację przyrządów w obszarach niebezpiecznych. Więcej

Jaka jest różnica między modelami ParticleTrack G400 i G600?

Krótko mówiąc, modele G400 i G600 zostały opracowane z myślą o różnych środowiskach procesowych. Model ParticleTrack G400 najlepiej nadaje się do zastosowań laboratoryjnych, natomiast model G600 najlepiej sprawdza się w zakładach pilotażowych i operacjach w zakładzie. 

Nie masz pewności, który model najlepiej nadaje się do danego zastosowania? Skontaktuj się z nami już dziś!

Czym jest FBRM? Jak to działa?

czym jest fbrm

czym jest fbrm
czym jest fbrm

FBRM™ (pomiar reflektancji wiązki skupionej) to technika pomiarowa stosowana do pomiaru cząstek w procesie. Precyzyjny i czuły pomiar na podstawie rozkładu długości cięciw (Chord Length Distributions, CLD) jest wysoce wrażliwy na zmiany wielkości, kształtu i liczby. 

Sonda jest umieszczana pod kątem prostym w strumieniu procesowym, aby cząstki mogły swobodnie przepływać przez okienko sondy, w którym odbywa się pomiar. Za pośrednictwem systemu optycznego wiązka lasera jest przesyłana w dół rurki sondy i silnie skupiana na szafirowym okienku. Optyka obraca się ze stałą prędkością (zwykle 2 m/s), w wyniku czego punkt wiązki szybko omiata cząstki przechodzące przez okienko.

Gdy skoncentrowana wiązka przechodzi przez system cząstek, pojedyncze cząstki lub struktury cząstek będą rozpraszać światło lasera wstecznie do detektora. Te oddzielne impulsy światła rozproszonego wstecznie są identyfikowane, liczone, a odległość pomiędzy poszczególnymi cząstkami jest określana przez pomnożenie czasu trwania każdego impulsu przez prędkość skanowania.

Do określenia tej odległości jest używana długość cięciwy, kluczowy wskaźnik zależności między cząstką a jej rozmiarem. W ciągu sekundy zliczane i mierzone są zwykle tysiące cząstek, co umożliwia raportowanie w czasie rzeczywistym dokładnego i bardzo czułego rozkładu długości cięciw.

Rozkład długości cięciw przedstawia zmiany wielkości i liczby cząstek od początku do końca procedury. Możliwe jest sporządzenie wykresu ewolucji danych statystycznych z każdego rozkładu długości cięciwy, np. liczby cząstek sklasyfikowanych jako drobne i duże.

ParticleTrack w publikacjach prasowych

 • McTague, H., i Rasmuson, K. C. (2021). Nucleation in the Theophylline/Glutaric Acid Cocrystal System. Crystal Growth & Design, 21(7), 3967–3980. doi.org/10.1021/acs.cgd.1c00296
 • Sirota, E., Kwok, T., Varsolona, R. J., Whittaker, A., Andreani, T., Quirie, S., Margelefsky, E. i Lamberto, D. J. (2021). Crystallization Process Development for the Final Step of the Biocatalytic Synthesis of Islatravir: Comprehensive Crystal Engineering for a Low-Dose Drug. Organic Process Research & Development, 25(2), 308–317. doi.org/10.1021/acs.oprd.0c00520
 • Smith, J. P., Obligacion, J. V., Dance, Z. E. X., Lomont, J. P., Ralbovsky, N. M., Bu, X. i Mann, B. F. (2021). Investigation of Lithium Acetyl Phosphate Synthesis Using Process Analytical Technology. Organic Process Research & Development, 25(6), 1402–1413....
Pokaż więcej
 • McTague, H., i Rasmuson, K. C. (2021). Nucleation in the Theophylline/Glutaric Acid Cocrystal System. Crystal Growth & Design, 21(7), 3967–3980. doi.org/10.1021/acs.cgd.1c00296
 • Sirota, E., Kwok, T., Varsolona, R. J., Whittaker, A., Andreani, T., Quirie, S., Margelefsky, E. i Lamberto, D. J. (2021). Crystallization Process Development for the Final Step of the Biocatalytic Synthesis of Islatravir: Comprehensive Crystal Engineering for a Low-Dose Drug. Organic Process Research & Development, 25(2), 308–317. doi.org/10.1021/acs.oprd.0c00520
 • Smith, J. P., Obligacion, J. V., Dance, Z. E. X., Lomont, J. P., Ralbovsky, N. M., Bu, X. i Mann, B. F. (2021). Investigation of Lithium Acetyl Phosphate Synthesis Using Process Analytical Technology. Organic Process Research & Development, 25(6), 1402–1413. doi.org/10.1021/acs.oprd.1c00091
 • Kavanagh, O., Hogan, F., Murphy, C., Croker, D. i Walker, G. (2020). Formulating a Stable Mannitol Infusion while Maintaining Hyperosmolarity. Pharmaceutics, 12(2), 187. doi.org/10.3390/pharmaceutics12020187
 • Kutluay, S., Ceyhan, A. A., ŞAhin, M., i İZgi, M. S. (2020). Utilization of In Situ FBRM and PVM Probes to Analyze the Influences of Monopropylene Glycol and Oleic Acid as Novel Additives on the Properties of Boric Acid Crystals. Industrial & Engineering Chemistry Research, 59(19), 9198–9206. doi.org/10.1021/acs.iecr.0c00551
 • Tanaka, K. i Takiyama, H. (2019). Effect of Oiling-Out during Crystallization on Purification of an Intermediate Compound. Organic Process Research & Development, 23(9), 2001–2008. doi.org/10.1021/acs.oprd.9b00256
 • Yang, H., Kim, J. i Kim, K. (2019). Study on the Crystallization Rates of β‐ and ϵ‐form HNIW in in‐situ Raman Spectroscopy and FBRM. Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 45(3), 422– 430. doi.org/10.1002/prep.201900194
 • Maloney, M. T., Jones, B. P., Olivier, M. A., Magano, J., Wang, K., Ide, N. D., Palm, A. S., Bill, D. R., Leeman, K. R., Sutherland, K., Draper, J., Daly, A. M., Keane, J., Lynch, D., O’Brien, M. i Tuohy, J. (2016). Palbociclib Commercial Manufacturing Process Development. Part II: Regioselective Heck Coupling with Polymorph Control for Processability. Organic Process Research & Development, 20(7), 1203–1216. doi.org/10.1021/acs.oprd.6b00069
Pokaż mniej