Zautomatyzowana synteza i rozwój procesów - Przegląd - METTLER TOLEDO
Reaktory laboratoryjne do syntezy chemicznej i rozwoju procesów

Zautomatyzowana synteza i rozwój procesów

Reaktory do syntezy, automatyczne reaktory laboratoryjne oraz reaktory laboratoryjne z płaszczem

Zadzwoń
reaktory do syntez chemicznych
Automated Lab Reactor Control

Reaktory chemiczne do syntez

Jacketed Reactor Control & Automation

Wyższa produktywność laboratoriów dzięki reaktorom do syntez chemicznych
Control jacketed lab reactors with third party heating and cooling systems, liquid addition, stirrers, and PAT tools.
Innowacje do laboratoriów syntezy
W pełni zintegrowane stanowiska chemiczne do syntezy, charakteryzowania i optymalizacji
Charakteryzowanie i optymalizacja procesów chemicznych
Stabilne i skalowalne procesy w objętościach od 0,5 ml do 1000 ml
Idealne warunki reakcji
Zbadanie szerokiego zakresu temperatur roboczych nie wymaga już stosowania kąpieli lodowych i olejowych, czasz grzejnych ani kriostatów
Identyfikacja nowych reakcji
Możliwość całodobowego wykonywania eksperymentów bez nadzoru umożliwia zbadanie większej liczby parametrów
Szybkie decyzje
Rejestrowanie i raportowanie obszernych danych z eksperymentów
Innovation For Process Development and Scale-Up
Connect and control jacketed lab reactors; 2 Liter volumes and higher
Simple Interface
Simplify procedures and reduce training with a single, standardized interface for all reactors, stirrers, and thermostats
Report All Experimental Data
Securely capture, prepare, and report data from reactors, sensors, and PAT tools
Unattended Control
Set procedures for safe, unattended 24 hour operation and improve lab productivity
Occupational Safety
The inherently safe system protects the operator and lab even when unattended
reaktory do syntez chemicznych

Wyższa produktywność laboratoriów dzięki reaktorom do syntez chemicznych

Automated Lab Reactor Control

Control jacketed lab reactors with third party heating and cooling systems, liquid addition, stirrers, and PAT tools.

Usługi serwisowe

Synteza chemiczna i rozwój procesów — serwis

Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

Biblioteka

Reaktory do syntezy, automatyczne reaktory laboratoryjne oraz reaktory laboratoryjne z płaszczem — dokumentacja

Dane techniczne

EasyMax Basic Synthesis Reactor
Synthesize more new compounds, eliminate non-viable candidates earlier and perform reaction optimization at volumes from 0.5 mL to 400 mL.
EasyMax Advanced Synthesis Reactor
Smaller volume designed for reaction screening and optimization while larger volume is for scale-up experiments and crystallization studies.
OptiMax
Quickly deliver new chemical compounds, characterize the process, reduce failures, and ensure workflow and sustainability.
RX-10 Reactor Control
RX-10 provides an interface connecting any types and volumes of jacketed reactors to cryostats, thermostats, stirrer motors, and sensors. This allows...

Katalogi

Reactor Systems for Chemical Synthesis
Replace round bottom flasks and jacketed lab reactors with reactor systems for simple chemical and process development enabling scientists to deliver...

Produkty pokrewne

Spektroskopia FTIR
Spektroskopia fourierowska w podczerwieni (FTIR) do monitorowania reakcji chemicznych w czasie rzeczywistym
analizator wielkości cząstek
Działające w czasie rzeczywistym analizatory wielkości cząstek in situ dostarczają wiedzy oraz możliwości optymalizacji i kontroli cząstek i kropli
Kalorymetry reakcyjne RC1
Kalorymetria reakcyjna w badaniach przesiewowych, rozwoju procesów i analizie ich bezpieczeństwa

Oprogramowanie

Software iControl Single Instrument
iControl EasyMax/OptiMax/RX-10 - licencja na jedno urządzenie
iC Data Center
iC Data Center na OM/EM/RX-10-1 rok