Uczelnie wyższe i edukacja - METTLER TOLEDO
Uczelnie, ośrodki naukowe
i edukacja
METTLER TOLEDO oferuje nowoczesne wagi, pipety, urządzenia analityczne i urządzenia do pomiarów on-line. Dzięki niezwykłej dokładności, łatwości obsługi i wytrzymałości nasze produkty zyskały popularność i uznanie licznych naukowców i badaczy.
Proszę o dodatkowe informacje
Edukacja
Wagi, pipety i urządzenia analityczne METTLER TOLEDO stanowią wsparcie w prowadzeniu doświadczeń z obszaru podstawowych i stosowanych nauk przyrodniczych
Proszę o dodatkowe informacje
Chemia i fizyka
Urządzenia analityczne i sprzęt do syntez, badania reakcji i wyznaczania charakterystyki nowych związków chemicznych i materiałów oraz wagi do wszystkich zastosowań to podstawowa oferta METTLER TOLEDO dla laboratoriów chemii i fizyki badawczej.
Proszę o dodatkowe informacje
Nauki biomedyczne
Podstawowe zadania, takie jak pipetowanie, ważenie lub regulacja pH, stają się prostsze dzięki rozwiązaniom METTLER TOLEDO dla laboratoriów. Nowoczesne urządzenia są łatwe w obsłudze i zmniejszają stres i ryzyko błędów operatora.
Proszę o dodatkowe informacje
Badania materiałów
Wiele mierników i urządzeń analitycznych stanowi wsparcie działalności naukowej i badawczej w różnych dziedzinach nauk oraz pomoc w opracowywaniu wynalazków i nowych materiałów. METTLER TOLEDO oferuje między innymi wagi o dużej precyzji, mierniki pH, zawartości tlenu rozpuszczonego, gęstości, indeksu refrakcji, temperatury topnienia i innych parametrów, jak również systemy do analizy termicznej i wyznaczania charakterystyki cząstek.
Proszę o dodatkowe informacje
Różnorodne zastosowania związane z edukacją wymagają urządzeń nadających się do pracy doświadczalnej. Oferujemy serię produktów opracowanych specjalnie pod kątem potrzeb laboratoriów szkolnych i uniwersyteckich, takich jak wagi z linii edukacyjnej. Naszym celem jest dostarczanie rozwiązań sprzętowych łączących niezawodność pomiarów z łatwą, intuicyjną obsługą. Wszystkie urządzenia są opracowane z myślą o maksymalnym ułatwieniu nauki.
Analiza reakcji, synteza i wyznaczanie charakterystyki nowych związków chemicznych to niektóre z zadań badawczych, przed którymi stają naukowcy w laboratorium chemicznym. Do tych zastosowań oferujemy stacje robocze do syntez, kalorymetry reakcyjne (RC1™) oraz urządzenia do analizy przebiegu reakcji FTIR in situ i wyznaczania charakterystyki cząstek w trakcie procesu. Naszą ofertę urządzeń do różnych zastosowań w laboratorium chemicznym uzupełniają urządzenia analityczne, takie jak titratory, oraz szeroki wybór wag.
Działalność badawcza w dziedzinie nauk biomedycznych obejmuje pracę z biomolekułami, takimi jak przeciwciała lub białka, która często ma na celu znalezienie leków na różne choroby i zapobieganie im. Nieodłączną częścią tych zadań badawczych są czynności związane z obsługą cieczy i pomiarem pH. Zapewniamy wsparcie w prowadzeniu badań biomedycznych, oferując szeroki wybór pipet, końcówek BioClean, mierników pH i wag oraz wiedzę fachową dotyczącą zastosowań.
Wiarygodność danych i łatwa obsługa to jedne z najważniejszych aspektów pracy z urządzeniami laboratoryjnymi. Oferujemy rozwiązania opracowane pod kątem różnych potrzeb związanych z pracą badawczą — od prostych wag po zaawansowane urządzenia do analizy termicznej. Wszystkie te urządzenia mają dwie cechy wspólne: są wyposażone w czytelny, intuicyjny interfejs i pozwalają uzyskać bardzo dokładne i wiarygodne wyniki pomiarów.
Aktualności, wydarzenia
i seminaria internetowe
Proszę o dodatkowe informacje
e-biuletyn Akademia i magazyn „News”
Zamów subskrypcję naszego kwartalnego e-biuletynu Akademia i magazynu „News”, aby otrzymywać najświeższe informacje o naszych produktach i usługach.
Zamów
News
iSenseLight — oprogramowanie do łatwej kalibracji
iSenseLight to bezpłatne oprogramowanie do czujników ISM. iSenseLight zapewnia łatwą kalibrację czujników ISM i szybką instalację typu Plug and Measure oraz diagnostykę zapobiegawczą, przedłużającą czas sprawnego działania. Łatwy w obsłudze interfejs prezentuje wszystkie najważniejsze informacje na jednym ekranie.

Nie jest wymagane posiadanie licencji ani rejestracja oprogramowania. Należy jedynie zakupić sprzęt (kabel iLink oraz czujniki ISM).


Więcej nowości
Seminaria internetowe
Chemia wysoko reaktywna: minimalizacja zagrożeń i ryzyka
Zaprezentowane studia przypadku ilustrują sposoby zapewniania bezpieczeństwa podczas opracowywania procesów związanych z gwałtownymi reakcjami chemicznymi, ich prowadzenia i wdrażania na skalę przemysłową.

Wysoka reaktywność dotyczy związków chemicznych lub warunków roboczych stwarzających znaczne zagrożenie w trakcie badań i produkcji z uwagi na wysokie ryzyko eksplozji, niepożądane narażenie osób oraz niską jakość wyrobu spowodowaną niekontrolowanym przebiegiem reakcji.


Więcej seminariów internetowych
Najnowsze studia przypadków
dotyczące branży chemicznej
Proszę o dodatkowe informacje
Przeszukaj naszą obszerną bibliotekę bezpłatnych opracowań technicznych i studiów przypadków. Znajdziesz w niej setki plików do ściągnięcia.

Przeszukaj naszą obszerną bibliotekę bezpłatnych opracowań technicznych i studiów przypadków. Znajdziesz w niej setki plików do ściągnięcia.
Opracowania techniczne
Najnowsze osiągnięcia w zakresie zaszczepiania procesu krystalizacji
Omówiono tu najlepsze praktyki w zakresie opracowywania strategii zaszczepiania oraz parametry, które należy uwzględnić podczas wdrażania protokołu zaszczepiania. Pomimo lepszego zrozumienia procesu krystalizacji na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat etap zaszczepiania nadal stanowi wyzwanie dla specjalistów opracowujących nowe procesy chemiczne.


Więcej opracowań technicznych