Track and Trace Farmasi | METTLER TOLEDO | Bestill et tilbud
Serialisering

Track and Trace Farmasi

Serialiseringsløsninger for bruk av Track & Trace

Track and Trace Farmasi

Lovforskrifter krever oversikt i den globale legemiddellogistikken. Dette gjelder særlig serialisering og aggregering. Her er det viktig å kunne garantere både høyest mulig sikkerhet i tilknytning til de anvendte prosedyrene og effektiv, samsvarende håndtering av kvalitetskontroller i emballeringsområdet. Enkel bruk og sømløs integrering i emballeringsprosessen er naturligvis de viktigste kravene i så henseende. METTLER TOLEDO tilbyr skalerbare serialiseringsløsninger for bruk av Track & Trace. Disse er tilgjengelige som uavhengige merkings- og verifiseringssystemer eller som kombinert løsning med en kontrollvekt fra Garven. Gjennom Pharmacontrol Electronic GmbH (PCE) fokuserer METTLER TOLEDO på målrettet utvidelse av kjernekompetansene på området serialisering og aggregering i Track & Trace-prosessen.


Serialiseringssystemer
Track & Trace Aggregation Systems
Track & Trace Software

Serialiseringssystemer

Aggregation Systems

Track & Trace Software

Med våre løsninger sikrer produsenter fullt samsvar med juridiske, bransjemessige og bedriftsinterne reguleringer for sporing og følging for enkeltpakker.
Product aggregation solutions for Track & Trace applications in full compliance with government and industry requirements across the globe.
Full integration with corporate or external IT systems to support the compliance needs of DSCSA and FMD.
Helautomatiske serialiseringsløsninger
Løsninger for merking, verifikasjon og registrering av serieinformasjon på produktemballasje.
Samsvar med farmasøytiske forskrifter
Serialiseringssystemer i samsvar med EUs forfalskningsdirektiv, FDAs Drug Supply Chain Security Act og andre internasjonale farmasøytiske sikkerhetsforskrifter.
Fleksible og modulære produktforslag
En løsningsportefølje bestående av frittstående systemer for umiddelbar linjeintegrasjon eller OEM-kits som skreddersys etter dine behov.
Fully Automated Aggregation
Solutions for the marking, verification and Code verification of aggregated product packages from carton to crate.
Compliance with Regulations and Industry Standards
Aggregation solutions assist in compliance with the EU Falsified Medicines Directive (FMD), the FDA's Drug Supply Chain Security Act (DSCSA), and other pharmaceutical security regulations worldwide.
Flexibility and Modularity
A portfolio consisting of stand-alone solutions or customizable OEM kits.
Centralized Order and Production Management
PCE Line Manager and Site Manager Software ensure every part of the Track and Trace process is properly coordinated.
Integrated End-to-End Workflow
Closed-loop solutions ensure full integration with IT systems. Predetermined serial numbers are fed to line devices and information about the packed product is sent back to the ERP system.
Flexible Integration
PCE Site Manager and Line Manager Software communicates with ERP, MES or Cloud Systems, allowing the exchange of key production and process data.
Serialiseringssystemer

Med våre løsninger sikrer produsenter fullt samsvar med juridiske, bransjemessige og bedriftsinterne reguleringer for sporing og følging for enkeltpakker.

Track & Trace Aggregation Systems

Product aggregation solutions for Track & Trace applications in full compliance with government and industry requirements across the globe.

Track & Trace Software

Full integration with corporate or external IT systems to support the compliance needs of DSCSA and FMD.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.