Safeline X-ray inspeksjonssystemer - Oversikt - METTLER TOLEDO

  Safeline X-ray inspeksjonssystemer

  Safeline X-rays løsninger for produktinspeksjon forbedrer produktsikkerhet og kvalitetskontroll

   

  Uovertruffen kontaminantdeteksjon og kvalitetssikring

  Påvisning av kontamineringer

  Våre markedsledende røntgensystemer gir enestående påvisning av følgende farlige kontaminanter...

  Påvisning av kontamineringer

  Våre markedsledende røntgensystemer gir enestående påvisning av følgende farlige kontaminanter – uavhengig av form, størrelse og plassering innen en rekke bruksområder:

  • Glasskårdeteksjon (herunder "glass-i-glass"-deteksjon)
  • Metalldeteksjon (også i metallbokser og folieinnpakning)
  • Mineralsteindeteksjon
  • Deteksjon av enkelte typer plast- og gummiblandinger
  • Deteksjon av forkalket bein (inkludert kyllingbein)

  Safeline X-Ray har lang erfaring med å levere løsninger innen produktinspeksjon for  næringsmidler og farmasøytiske produkter både for upakkede formater som ubehandlet, bulk-flow (løs) og pumpet produkt, og en rekke  pakkede formater som for eksempel:

  • glassbeholdere – krukker og flasker
  • metallbokser – bokser i alle former og størrelser
  • Detaljemballasje, inkludert høye stive beholdere, plastbeholdere, kartonger/esker, poser, vesker/sekker, skuffer samt rør, samt blisterpakninger/poser.

  Kvalitetskontroll

  I tillegg til å oppdage kontaminanter kan Safelines røntgenutstyr samtidig hjelpe produsentene med å øke produktiviteten ved å løse et bredt spekter av problemer relatert til kvalitetskontroll. Det finnes røntgenmaskiner som kan utføre produktintegritetskontroller i én omgang og med høy linjehastighet.

  • masseberegning
  • telling av komponenter
  • identifisering av manglende eller ødelagte produkter
  • overvåking av fyllingsnivåer
  • Inspeksjon av forsegling
  • kontroll av skadet emballasje

  overholdelse av forskrifter

  Å installere et av røntgendeteksjonssystemene våre kan hjelpe matprodusenter med å overholde følgende HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)-baserte GFSI (Global Food Safety Initiative)-anerkjente standarder:

  • BRCs (British Retail Consortium) globale standard for matsikkerhet
  • International Food Standard (IFS)
  • SQF-kode 2000 (Safe Quality Food)
  • FSSC (Foundation for Food Safety Certification) 2000

  Inspeksjonsutstyret vårt kan også hjelpe legemiddelprodusenter med å overholde god produksjonspraksis, særlig 21 CFR del 210 og 211, GAMP¬¬- 4 og 21 CFR del 11, som håndheves av EMEA (European Medicines Agency) i Europa og FDA ( Food and Drug Administration) i USA.


   

  Safeline X-ray er en ledende leverandør av produktinspeksjonsutstyr og påvisning av kontamineringer. Matvare-, drikkevare- og legemiddelprodusenter over hele verden benytter våre in-line røntgenkontrollsystemer for å beskytte forbrukere, ivareta merkevarenes omdømme, minimere risikoen for dyre tilbakekallinger av produkter, og bidra til overholdelse av regelverk.

  Safelines røntgenkontrollmaskiner sikrer trygghet og kvalitet i alle ledd av produksjonsprosessen for rå, bulkstrømnings- (løse), pumpede og emballerte produkter. Verken folie- eller metallfilmemballasje påvirker sensitiviteten ved røntgendeteksjon av kontaminanter.

  røntgeninspeksjon
  røntgeninspeksjon
  Røntgenkontrollsystemer for rør

  Røntgeninspeksjon for glassbeholdere

  Røntgenkontrollsystemer for hermetiske produkter

  Røntgenkontrollsystemer for rør

  Røntgeninspeksjon for glass tilbyr uovertruffen kontaminantdeteksjon i produkter i glassflasker og -krukker.
  Røntgeninspeksjonsutstyr gir fremragende kontaminantdeteksjon med komplett kvalitetssikring for hermetisk pakkede matvarer.
  Røntgenutstyr for rør gir uovertruffen kontaminantdeteksjon i pumpede produkter (vanligvis kjøtt og fjærfe), fortykningsmasser, halvfaste stoffer og væsker.
  Glassprodukter
  Røntgenkontrollsystemer for et bredt spekter av glasskrukker er ideelle for påvisning av "glass-i-glass" og andre kontaminanter. Dette sikrer fullstendig produktsikkerhet.
  Kvalitetskontroll
  Glassrøntgensystemene våre er i stand til samtidig å utføre flere kvalitetskontrollrutiner.
  Forbedret beholderinspeksjon
  Flere røntgenstråler reduserer blindpunkter i glassbeholderen og optimalisere deteksjon i bunnen, halsen og sideveggen til glasset.
  Kostnadseffektiv kvalitetssikring
  Røntgensystemer for "glass-i-glass"-deteksjon oppdater og frasorterer kontaminerte glassbeholdere fra produksjonslinjen automatisk, ved svært høye linjehastigheter.
  Hermetiserte produkter
  Deteksjon av kontaminanter inkludert metall i mat, drikke og dyrefôr i en rekke forskjellige metallbokser.
  In-line-kvalitetskontroller
  Produktintegritetskontroller, for eksempel overvåking av fyllingsnivåer og deteksjon av skadede bokser, kan utføres samtidig med kontaminantdeteksjon.
  Økt sannsylighet for deteksjon
  Røntgensystemer for metallbokser gir fullstendig dekning, noe som øker sannsynligheten for deteksjon.
  Unngå tilbakekalling av produkter
  Røntgenkontrollssystemet for hermetiserte produkter plasseres simpelthen over eksisterende produksjonsbånd og tar minimalt med plass.
  Rørledningsprodukter
  Røntgenkontroll av slurrier, halvfaste stoffer og væsker i næringsmiddelindustrien slik som kjøtt og fjærkre, meieri, bakeri.
  Overlegen produktsikkerhet
  Rørledningsinspeksjonsystemer gir fremragende deteksjon av kontaminanter slik som glass, metall, stein, forkalket bein og plast med høy tetthet.
  Høyere inspeksjonskapasitet
  Røntgensystemer er i stand til å inspisere produkter ved en hastighet på opp til 18 tonn per time, avhengig av anvendelse, uten å skade produktet.
  Reduserer produktsvinn
  Røntgensystemer for pumpede produkter brukes vanligvis for å inspisere produkter på et tidlig stadium i produksjonen for å minimere sløsing og spare kostnader.
  Røntgenkontrollsystemer for innpakkede produkter
  Røntgenkontrollutstyr for bulkprodukter
  Røntgenkontrollsystemer for innpakkede produkter

  Røntgenkontrollsystemer for innpakkede produkter

  Røntgenkontrollutstyr for bulkprodukter

  Røntgenkontrollsystemer for innpakkede produkter

  Røntgenkontrollsystemer gir fullstendig kontaminantdeteksjon i produkter i ulike typer detaljemballasjer.
  Røntgenutstyr for bulkprodukter gir enestående deteksjon og kvalitetskontroll i bulkstrømningsprodukter (løse) før pakking.
  Safelines røntgenkontrollutstyr gir uovertruffen kontaminantdeteksjon i upakkede produkter.
  Innpakkede produkter
  Et utvalg av én eller flere detaljemballasjer kan inspiseres, fra små til store formater.
  Kontaminantdeteksjon
  Kontaminanter som metall, glass, plast med høy tetthet, mineralstein og forkalket bein kan oppdages i et bredt spekter av emballasje uten å påvirke produktene.
  Kvalitetskontroller
  Røntgensystemer kan samtidig måle masse, sjekk fyllingsnivåer og oppdage mangler og ødelagte produkter ved høye linjehastigheter.
  Reduserte totale eierskapskostnader
  Det mest energieffektive og tilpasningsdyktig røntgensystem på markedet, som tilbyr en fremtidsrettet investering og reduserte totale eierskapskostnader (TCO).
  Bulkprodukter
  Inspeksjon av bulk, løse og uemballerte samlebåndsprodukter, typisk dyrefôr, nøtter, korn, frukt og grønnsaker og kjøtt, før foredling og pakking.
  Forbedret matinspeksjon
  Deteksjonssensitiviteten forsterkes takket være et homogent produktlag produktet under inspeksjon. Dette sikrer enkel kontaminantdeteksjon.
  Høy gjennomstrømningskapasitet
  Et skårebånd og justerbare nivelleringsplater holder produktene på båndet. Dette minimerer søk og forbedrer transporten av et produkt ved en konstant dybde.
  Minimalt produktsvinn
  Matvarer inspiseres før ytterligere verdi legges til og fjernes via frasorteringssystemer med flere klasser. Dette sikrer minimalt produktavfall.
  Upakkede produkter
  Inspeksjon av uemballerte vare som f.eks. frosne pizzaer, løse strømningsprodukter slik som ustekte burgere og deigballer, samt pumpede og bulkprodukter.
  Kontaminantdeteksjon
  Røntgensystemer har blitt utviklet med det formåøå oppdage uønskede kontaminanter i produktet, uavhengig av kontaminantenes form eller plassering.
  Kostnadsbesparelse
  Når det plasseres tidlig i produksjonslinjen, kan kontaminanter fjernes ved kilden og umiddelbart spores tilbake til leverandøren.
  Fullstendig kvalitetssikring
  Røntgenkontrollsystemer gir høyest deteksjonssensitivitet og sikrer nøyaktighet, pålitelighet og brukervennlighet for alle upakkede produkter.
  røntgeninspeksjon

  Røntgeninspeksjon for glass tilbyr uovertruffen kontaminantdeteksjon i produkter i glassflasker og -krukker.

  Glassprodukter
  Røntgenkontrollsystemer for et bredt spekter av glasskrukker er ideelle for påvisning av "glass-i-glass" og andre kontaminanter. Dette sikrer fullstendig produktsikkerhet.
  Kvalitetskontroll
  Glassrøntgensystemene våre er i stand til samtidig å utføre flere kvalitetskontrollrutiner.
  Forbedret beholderinspeksjon
  Flere røntgenstråler reduserer blindpunkter i glassbeholderen og optimalisere deteksjon i bunnen, halsen og sideveggen til glasset.
  Kostnadseffektiv kvalitetssikring
  Røntgensystemer for "glass-i-glass"-deteksjon oppdater og frasorterer kontaminerte glassbeholdere fra produksjonslinjen automatisk, ved svært høye linjehastigheter.
  røntgeninspeksjon

  Røntgeninspeksjonsutstyr gir fremragende kontaminantdeteksjon med komplett kvalitetssikring for hermetisk pakkede matvarer.

  Hermetiserte produkter
  Deteksjon av kontaminanter inkludert metall i mat, drikke og dyrefôr i en rekke forskjellige metallbokser.
  In-line-kvalitetskontroller
  Produktintegritetskontroller, for eksempel overvåking av fyllingsnivåer og deteksjon av skadede bokser, kan utføres samtidig med kontaminantdeteksjon.
  Økt sannsylighet for deteksjon
  Røntgensystemer for metallbokser gir fullstendig dekning, noe som øker sannsynligheten for deteksjon.
  Unngå tilbakekalling av produkter
  Røntgenkontrollssystemet for hermetiserte produkter plasseres simpelthen over eksisterende produksjonsbånd og tar minimalt med plass.
  Røntgenkontrollsystemer for rør

  Røntgenutstyr for rør gir uovertruffen kontaminantdeteksjon i pumpede produkter (vanligvis kjøtt og fjærfe), fortykningsmasser, halvfaste stoffer og væsker.

  Rørledningsprodukter
  Røntgenkontroll av slurrier, halvfaste stoffer og væsker i næringsmiddelindustrien slik som kjøtt og fjærkre, meieri, bakeri.
  Overlegen produktsikkerhet
  Rørledningsinspeksjonsystemer gir fremragende deteksjon av kontaminanter slik som glass, metall, stein, forkalket bein og plast med høy tetthet.
  Høyere inspeksjonskapasitet
  Røntgensystemer er i stand til å inspisere produkter ved en hastighet på opp til 18 tonn per time, avhengig av anvendelse, uten å skade produktet.
  Reduserer produktsvinn
  Røntgensystemer for pumpede produkter brukes vanligvis for å inspisere produkter på et tidlig stadium i produksjonen for å minimere sløsing og spare kostnader.
  Røntgenkontrollsystemer for innpakkede produkter

  Røntgenkontrollsystemer gir fullstendig kontaminantdeteksjon i produkter i ulike typer detaljemballasjer.

  Innpakkede produkter
  Et utvalg av én eller flere detaljemballasjer kan inspiseres, fra små til store formater.
  Kontaminantdeteksjon
  Kontaminanter som metall, glass, plast med høy tetthet, mineralstein og forkalket bein kan oppdages i et bredt spekter av emballasje uten å påvirke produktene.
  Kvalitetskontroller
  Røntgensystemer kan samtidig måle masse, sjekk fyllingsnivåer og oppdage mangler og ødelagte produkter ved høye linjehastigheter.
  Reduserte totale eierskapskostnader
  Det mest energieffektive og tilpasningsdyktig røntgensystem på markedet, som tilbyr en fremtidsrettet investering og reduserte totale eierskapskostnader (TCO).
  Røntgenkontrollutstyr for bulkprodukter

  Røntgenutstyr for bulkprodukter gir enestående deteksjon og kvalitetskontroll i bulkstrømningsprodukter (løse) før pakking.

  Bulkprodukter
  Inspeksjon av bulk, løse og uemballerte samlebåndsprodukter, typisk dyrefôr, nøtter, korn, frukt og grønnsaker og kjøtt, før foredling og pakking.
  Forbedret matinspeksjon
  Deteksjonssensitiviteten forsterkes takket være et homogent produktlag produktet under inspeksjon. Dette sikrer enkel kontaminantdeteksjon.
  Høy gjennomstrømningskapasitet
  Et skårebånd og justerbare nivelleringsplater holder produktene på båndet. Dette minimerer søk og forbedrer transporten av et produkt ved en konstant dybde.
  Minimalt produktsvinn
  Matvarer inspiseres før ytterligere verdi legges til og fjernes via frasorteringssystemer med flere klasser. Dette sikrer minimalt produktavfall.
  Røntgenkontrollsystemer for innpakkede produkter

  Safelines røntgenkontrollutstyr gir uovertruffen kontaminantdeteksjon i upakkede produkter.

  Upakkede produkter
  Inspeksjon av uemballerte vare som f.eks. frosne pizzaer, løse strømningsprodukter slik som ustekte burgere og deigballer, samt pumpede og bulkprodukter.
  Kontaminantdeteksjon
  Røntgensystemer har blitt utviklet med det formåøå oppdage uønskede kontaminanter i produktet, uavhengig av kontaminantenes form eller plassering.
  Kostnadsbesparelse
  Når det plasseres tidlig i produksjonslinjen, kan kontaminanter fjernes ved kilden og umiddelbart spores tilbake til leverandøren.
  Fullstendig kvalitetssikring
  Røntgenkontrollsystemer gir høyest deteksjonssensitivitet og sikrer nøyaktighet, pålitelighet og brukervennlighet for alle upakkede produkter.

  Service

  Global service, opplæring og støtte fra en markedsleder innen inspeksjonssystemer

  Utforske våre tjenester – Skreddersydd for å passe ditt utstyr

  Vi tilbyr støtte og service for produktkontrollutstyr gjennom hele livssyklusen, fra installasjon til forebyggende vedlikehold og kalibrering til reparasjon av utstyr.

  Publikasjoner

  Last ned white papers, veiledninger og annen dokumentasjon om visuell inspeksjon

  Brosjyrer

  ProdX Data Management Software
  ProdX allows you to connect and control your entire product inspection management process from a single point or from multiple remote locations, elimi...

  Rapporter

  Hvor trygt er røntgeninspeksjon av matvarer?
  Dette white paperet er rettet mot næringsmiddelprodusenter som vurderer røntgeninspeksjon for å overholde forskrifter og lover som gjelder for matvare...
  Endelige krav i FSMA
  Forstå og imøtegå de endelige FSMA-kravene i påvente av Food Safety Modernization Act.
  Hvordan finner røntgensystemer forurensninger – Last ned gratis PDF
  Dette white paperet forklarer hva røntgenstråler er og de viktigste komponentene og prinsippene i et røntgenkontrollsystem. Det beskriver hvordan typi...
  Prinsipper for aktsomhet
  Dette white paperet forklarer konseptet aktsomhet, og hvilke prinsipper det innebærer. Det forklarer spesielt hvor viktig det er i forbindelse med å s...
  Preventing Physical Contamination in Food
  This white paper describes the many different types of physical contamination found in food. It explains how they can occur and gives advice on effect...
  Choosing a Complete X-ray Solution
  This White Paper proposes 11 key steps to help food and pharmaceutical manufacturers choose a complete x-ray solution.
  What is the Best Diode Size for Your Product?
  This White Paper offers guidance on how to select the best diode size for optimal x-ray inspection.
  Building an Effective Product Inspection Program
  This White Paper describes how to build an effective x-ray inspection program to minimize foreign bodies and product defects.
  How to Choose the Right X-ray System
  This White Paper offers manufacturers practical guidance on how to select the most appropriate x-ray machine and reject system for their specific appl...
  How to Prevent Foreign Body Contamination
  This White Paper shows how good engineering and manufacturing practices can help food and pharmaceutical manufacturers minimize the risk of foreign bo...

  Saksstudier

  Sikre optimal matvaresikkerhet og kvalitetskontroll
  For å forbli konkurransedyktige optimaliserer Heinrichsthaler stadig effektiviteten ved sine produksjonsanlegg. Fem kombinerte sjekkveiere og metallde...
  Røntgeninspeksjon hjelper Toro til å oppfylle sitt varemerkeløfte
  Toro bruker røntgeninspeksjonsteknologi til å garantere sikkerheten og kvaliteten til sin omfattende produktportefølje. 23 skreddersydde røntgensystem...
  Pfizer bruker røntgen til å opprettholde ytelsen
  Pfizer Pharmaceuticals investerte i røntgeninspeksjonsteknologi for å beskytte merkevaren og omdømmet for høy kvalitet. De valgte systemer som garante...
  La Provence Bakery Turns to Product Inspection Equipment
  In 2016 La Provence purchased a new cookie line and turned to METTLER TOLEDO for their new inspection equipment to maximize their final product qualit...

  Multimedia

  Se vårt utvalg av informative videoer om produktinspeksjon

  X-ray Inspection of Frozen Formed Products
  X37 Series X-ray Inspection Systems
  Pumped Food Inspection
  X36 Series of X-ray Systems
  Five Year X-ray Generator Warranty
  X-ray Inspection of Loose Bulk Foods
  X-ray Inspection of Canned Foods
  Glass in Glass Inspection
  White Paper: Metal Detection, X-ray Inspection or Both?
  X-ray Inspection Guides
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.