Safeline X-ray røntgenkontroll | METTLER TOLEDO | Bestill et tilbud
 
Meny
Safeline X-ray-kontroll

Safeline X-ray røntgenkontroll

Safeline X-rays løsninger for produktkontroll gir bedre produktsikkerhet og kvalitetskontroll

Røntgenkontrollsystemer for pakkede produkter
Røntgenkontroll av glassbeholdere
Røntgenkontrollsystemer for hermetiske produkter

Røntgenkontrollsystemer for pakkede produkter

Røntgenkontrollsystemer for glassbeholdere

Røntgenkontroll av hermetiske matvarer

Røntgenkontrollsystemer gir pålitelig kontaminantdeteksjon i produkter i et stort utvalg av emballasjer for varehandel.
Røntgensystemer for glassbeholdere tilbyr ofte overlegen påvisning av fysiske kontaminanter, selv i blindsoner, som i bunnen av beholderen.
Røntgeninspeksjonsutstyr gir fremragende kontaminantdeteksjon med komplett kvalitetssikring for hermetisk pakkede matvarer.
Bruksområder med pakkede produkter
Et stort utvalg av primær- og sekundæremballasjer for varehandel kan kontrolleres, uavhengig av form og emballasjemateriale.
Kontaminantpåvisning
Et stort utvalg av primær- og sekundæremballasjer for varehandel kan kontrolleres, uavhengig av form og emballasjemateriale.
Kvalitetskontroller
Røntgensystemer kan samtidig påvise kontaminanter, måle masse, sjekke fyllingsnivåer, detektere produkter som sitter fast og oppdage manglende og ødelagte produkter ved høye linjehastigheter.
Reduserte totale eierskapskostnader
Safeline utvikler energieffektive og tilpasningsdyktig røntgensystemer, som tilbyr en fremtidssikker investering og redusert total eierskapskostnad (TCO).
Bruksområder som omfatter glassbeholdere
Røntgenkontrollsystemer tilbyr pålitelig påvisning av glass-i-glass og andre kontaminanter med høy tetthet innenfor et bredt spekter av glassbeholdere. Dette sikrer fullstendig produktsikkerhet.
Kontroll ved høy hastighet
Røntgensystemer for glass-i-glass påviser og utkaster kontaminerte glassbeholdere fra produksjonslinjen automatisk, ved høye linjehastigheter.
Produktsikkerhet og kvalitetskontroll
Røntgensystemer kan samtidig utføre en rekke kontrollrutiner for bruksområder som omfatter glassbeholdere, som påvisning av kontaminering og kvalitetskontroller som kontroll av fyllenivå, kontroll av lokk osv.
Forbedret beholderinspeksjon
Alternativer med vinklet stråle eller flere stråler kan optimere deteksjon i bunnen av glassbeholderen eller -krukken, eller langs sideveggene eller halsen, ved å redusere kontrollblindsonene.
Bruksområder som omfatter hermetiske matvarer
Deteksjon av kontaminanter inkludert metall i mat, drikke og dyrefôr i en rekke forskjellige metallbokser.
In-line-kvalitetskontroller
Produktintegritetskontroller, for eksempel overvåking av fyllingsnivåer og deteksjon av skadede bokser, kan utføres samtidig med kontaminantdeteksjon.
Økt sannsynlighet for deteksjon
Røntgensystemer for kontroll av metallbokser tilbyr fullstendig kontrolldekning, noe som øker sannsynligheten for påvisning av kontaminanter.
Enkel integrering på linjen
Røntgenkontrollsystemer for hermetiske produkter plasseres simpelthen over eksisterende produksjonsbånd og tar minimalt med plass samtidig som de gir rask, enkel og kostnadseffektiv kontroll.
Røntgenkontrollsystemer for upakkede produkter
Røntgenkontrollsystemer for bulkmatvarer
Røntgenkontroll av rørledninger

Røntgenkontrollsystemer for upakkede produkter

Røntgensystemer for kontroll av bulkmatvarer

Røntgenkontrollsystemer for rørledninger

Safelines røntgenkontrollutstyr gir uovertruffen kontaminantdeteksjon i upakkede produkter.
Røntgenutstyr for store partier gir enestående påvisning av fysiske kontaminanter og kvalitetskontroll i bulkstrømningsmatvareprodukter (løse) før pakking.
Røntgensystemer for rørledninger gir uovertruffen påvisning av kontaminanter i pumpede produkter (vanligvis kjøtt og fjærfe), fortykningsmasser, halvfaste stoffer og væsker.
Upakkede produkter
Kontroll av upakkede matvarer som farsekaker (kjøtt, fjærkre, fisk eller vegetar) og andre frosne, formede produkter samt pumpede produkter og bulkprodukter.
Kontaminantpåvisning
Røntgensystemer har blitt utviklet med det formåøå oppdage uønskede kontaminanter i produktet, uavhengig av kontaminantenes form eller plassering.
Reduserer matvaresvinn
Plassering av en røntgenmaskin tidlig på produksjonslinjen sørger for at kontaminanter kan fjernes ved kilden før ytterligere verdi tillegges, og dette reduserer både svinn og kostnader.
Fullstendig kvalitetssikring
Safelines røntgenkontrollsystemer gir høy påvisningssensitivitet og sikrer nøyaktighet, pålitelighet og brukervennlighet for alle upakkede produkter.
Bruksområder som omfatter bulkmatvarer
Kontroll av store partier, løse og upakkede matvareprodukter som fraktes på et transportbånd, vanligvis nøtter, kornblandinger, frukt og grønnsaker, kjøtt og dyremat, før prosessering og pakking.
Forbedret sensitivitet
Påvisningssensitiviteten forsterkes takket være et homogent produktlag produktet under inspeksjon. Dette sikrer enkel kontaminantdeteksjon.
Høy gjennomstrømningskapasitet
Et renneformet transportbånd og justerbare nivelleringsplater holder produktene på båndet. Dette minimerer søk og forbedrer transporten av et produkt ved en konstant dybde ved høye produksjonshastigheter.
Minimalt produktsvinn
Bulkmatvareprodukter kontrolleres, og produkt som ikke er i overholdelse fjernes gjennom utkastsystemer med flere linjer før ytterligere verdi tillegges.
Rørledningsprodukter
Røntgenkontroll av fortykningsmasser, halvfaste stoffer og væsker i kjøtt og fjærkre, meieriprodukter og bakerivarer.
Overlegen matvaresikkerhet
Røntgenkontrollsystemer for rørledninger leverer enestående påvisning av kontaminanter, som forkalket bein, glass, metall og plast. Dette beskytter forbrukeren og hjelper produsentene å unngå produkttilbakekallinger.
Høyere kontrollkapasitet
Røntgenutstyr for pumpede matvarer kan kontrollere produkter med en kapasitet på opptil 18 tonn per time, avhengig av applikasjonen, uten å skade produktet.
Reduserer matvaresvinn
Røntgensystemer for pumpede matvarer brukes vanligvis til å kontrollere produkter på tidlige stadier i produksjonen og således minimere matsvinn og kostnader før ytterligere verdi tillegges selve produktet.
Røntgenkontrollsystemer for pakkede produkter

Røntgenkontrollsystemer gir pålitelig kontaminantdeteksjon i produkter i et stort utvalg av emballasjer for varehandel.

Røntgenkontroll av glassbeholdere

Røntgensystemer for glassbeholdere tilbyr ofte overlegen påvisning av fysiske kontaminanter, selv i blindsoner, som i bunnen av beholderen.

Røntgenkontrollsystemer for hermetiske produkter

Røntgeninspeksjonsutstyr gir fremragende kontaminantdeteksjon med komplett kvalitetssikring for hermetisk pakkede matvarer.

Røntgenkontrollsystemer for upakkede produkter

Safelines røntgenkontrollutstyr gir uovertruffen kontaminantdeteksjon i upakkede produkter.

Røntgenkontrollsystemer for bulkmatvarer

Røntgenutstyr for store partier gir enestående påvisning av fysiske kontaminanter og kvalitetskontroll i bulkstrømningsmatvareprodukter (løse) før pakking.

Røntgenkontroll av rørledninger

Røntgensystemer for rørledninger gir uovertruffen påvisning av kontaminanter i pumpede produkter (vanligvis kjøtt og fjærfe), fortykningsmasser, halvfaste stoffer og væsker.

Service

Global service, opplæring og støtte fra en markedsleder innen inspeksjonssystemer

Utforsk våre tjenester – skreddersydd for å passe til utstyret ditt

Vi tilbyr støtte og service for produktkontrollutstyr gjennom hele livssyklusen, fra installasjon, forebyggende vedlikehold og kalibrering til reparasjon av utstyr.

Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

Publikasjoner

Last ned white papers, veiledninger og annen dokumentasjon om visuell inspeksjon

Brosjyrer

ProdX™ programvarebrosjyre
Med ProdX™ lar deg koble til og kontrollere hele prosessen for administrasjon av produktinspeksjon fra et enkelt punkt eller fra flere eksterne steder...
Packaged X-ray Inspection Series Brochure
Introducing the packaged x-ray inspection series for the food and pharmaceutical industry, offering outstanding detection sensitivity through automate...

Rapporter

Endelige krav i FSMA
Forstå og imøtegå de endelige FSMA-kravene i påvente av Food Safety Modernization Act.
Prinsipper for aktsomhet
Dette white paperet forklarer konseptet aktsomhet, og hvilke prinsipper det innebærer. Det forklarer spesielt hvor viktig det er i forbindelse med å s...
Hvor trygt er røntgeninspeksjon av matvarer?
Dette white paperet er rettet mot næringsmiddelprodusenter som vurderer røntgeninspeksjon for å overholde forskrifter og lover som gjelder for matvare...
Reduser faren for manglende overholdelse
Et white paper som beskriver sju måter servicestøtte fra en leverandør av produktinspeksjon kan hjelpe produsenter å oppnå sertifisering innen matvare...

Saksstudier

Sikre optimal matvaresikkerhet og kvalitetskontroll
For å forbli konkurransedyktige optimaliserer Heinrichsthaler stadig effektiviteten ved sine produksjonsanlegg. Fem kombinerte sjekkveiere og metallde...
Kri-Kri | X-ray Inspection Case Study
A case study explaining how METTLER TOLEDO helps to ensure product safety and brand protection by detecting contaminates of various sizes and material...
Kuchenmeister Relies on Product Inspection Equipment
Kuchenmeister has been relying on METTLER TOLEDO product inspection equipment for 20 years, for inspection of their baked good applications.
Hornby Organic | Product Inspection Case Study
A case study explaining how Hornby Organic is expanding their production line with help of product inspection equipment from METTLER TOLEDO.

Ofte stilte spørsmål

Hva er fordelene ved å bruke et røntgenkontrollsystem på produksjonslinjer for næringsmidler og legemidler?

Mat- og legemiddelprodusenter bruker røntgenkontrollsystemer for å maksimere produktkvaliteten og sikkerheten. Avanserte systemer kan påvise fysiske kontaminanter i produkter samtidig som de utfører et stort utvalg av in-line-kvalitetskontroller. Installering av et røntgenkontrollsystem beskytter produsentenes merkevare og omdømme, samtidig som de unngår risikoen for potensielt dyre produkttilbakekallinger.

Relatert innhold:


Hvilke kontaminanter kan et røntgenkontrollsystem påvise?

Røntgenkontroll er svært effektive for påvisning av tette fysiske kontaminanter, inkludert alle metaller, glass, mineralstein, forkalket bein og plast og gummi med høy tetthet. I tillegg til å identifisere kontaminanter, kan røntgensystemer utføre et stort utvalg av in-line-kvalitetskontroller for produktintegritet, inkludert: måling av soneinndelt masse og bruttomasse, identifisering av manglende eller ødelagte deler, overvåking av fyllenivåer, detektering av produkter som sitter fast samt sjekke for skadde produkter og emballasje.

Relatert innhold:


Hvor trygt er bruk av røntgenkontroll på næringsmiddel- og legemiddelprodukter?

Strålingsdosenivåene som brukes under røntgenkontroll i næringsmiddel- og legemiddelbransjen er svært lave, og de har ingen innvirkning på produktsikkerheten eller produktets smak eller tekstur. Bruk av røntgenutstyr er strengt regulert og blir mer og mer vanlig. Moderne røntgensystemer er helt trygge å bruke i arbeidsmiljøer, så lenge de anbefalte sikkerhetsveiledningene følges. 

Relatert innhold:


På hvilke punkter i produksjonsprosessen bør produsentene montere et røntgensystem?

Et røntgensystem kan monteres i begynnelsen av en prosess for å kontrollere innkommende råvarer, på hvilket som helst stadium under produksjonsprosessen eller på slutten av produksjonslinjen. Den sikreste måten å være sikker på at produktene er fri for kontaminanter på, er å bruke HACCP-prosessen (risikoanalyse og revisjon av kontrollpunkter). Produsenter bør gå gjennom produksjonsprosessen og identifisere eventuelle risikoer for produktsikkerheten. Der en risiko for fysisk kontaminering identifiseres, bør det opprettes et kritisk kontrollpunkt (CCP). I mange tilfeller kan dette være tidlig i produksjonsprosessen for å identifisere og fjerne kontaminanter før det tillegges verdier på produktet. I andre situasjoner kan det være mer praktisk å kontrollere under produksjonen eller på slutten av produksjonsprosessen, før produktet sendes.

Relatert innhold:


Kan røntgenkontroll støtte min totale utstyrseffektivitet (OEE) og gi økt produksjonseffektivitet?

Total utstyrseffektivitet (OEE) er et viktig mål for ytelse. Informasjonen som kreves for å overvåke OEE er lett tilgjengelig på et røntgenkontrollsystem av god kvalitet. METTLER TOLEDO Safeline X-ray kan bidra til OEE på mange måter, som:

 • maksimering av kapasiteten
 • solid utstyrsdesign
 • raskere produktbytter og oppsett av nye produkter
 • bedre rutiner for ytelsesverifisering (PVR-er) utført in-line uten at linjen må stoppes
 • statistikk, på skjermen eller eksternt

Relatert innhold:


Hva er en falsk utkastrate (FRR) 

Falsk utkastrate (FRR) defineres som prosentandelen av falske produktutkast på en produksjonslinje. Vår avanserte røntgenkontrollprogramvare sørger for automatiske produktoppsett og produktbytter for å sikre enestående nivåer av påvisningssensitivitet, som igjen minimerer falske utkast.

Relatert innhold:


Kan røntgenutstyr bidra til å sikre nye forretninger?

Montering av røntgenkontrollsystemer i et produktkontrollprogram som omfatter hele bedriften, hjelper næringsmiddelprodusenter å overholde nasjonale og internasjonale reguleringer, lokal lovgivning og standarder som er fastsatt av detaljhandlere, og således åpne for nye markeder.

Relatert innhold:


Bør jeg montere et røntgenkontrollutstyr eller metalldeteksjonssystem på produksjonslinjen min? 

Produktet som produseres og typen av sannsynlige kontaminanter vil hjelpe deg å avgjøre om et røntgensystem eller en metalldetektor er den best egnede teknologien for ditt bruksområde. Du bør ta hensyn til resultatet av HACCP-gjennomgangen. I noen tilfeller kan det hende at det beste alternativet er å bruke begge teknologiene på kritiske kontrollpunkter (CCP-er). 

Relatert innhold:


Er røntgensystemer dyre å vedlikeholde?

En servicekontrakt bør være en del av ethvert innkjøp av røntgensystem. Jevnlig vedlikehold av et røntgensystem, inkludert ytelsesverifisering, vil sikre at systemet fungerer optimalt. Dette vil forebygge problemer med matvaresikkerhet. Forebyggende vedlikehold gjør at produsentene kan unngå driftsstans på grunn av uforutsett vedlikeholdsarbeid.

METTLER TOLEDO X3000 røntgensystemgeneratorer leveres med fem års garanti ved kjøp av en servicekontrakt. Ved å beskytte den mest verdifulle delen av røntgenmaskinen, kan produsenter være trygge på at produksjonen holdes i gang lengst mulig.


  Hvorfor kjøpe METTLER TOLEOD Safeline X-ray?

  METTLER TOLEDO er markedsleder innen røntgenkontroll innen produksjon og pakking av næringsmidler og legemidler. Vi har erfaring med å levere løsninger for produktkontroll for produkter i upakkede formater samt i et stort utvalg av pakkede formater, som f.eks. glasskrukker, metallbokser og annen innpakning for detaljhandel.

  Et globalt nettverk av serviceteknikere er tilgjengelig for å veilede produsenter i hvordan de kan optimere ytelsen til kontrollsystemene. Vi leverer støtte og service for røntgenutstyr gjennom hele levetiden til utstyret. 

  Relatert innhold:


  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.