Røntgeninspeksjon | Matvarerøntgeninspeksjonssystemer

Safeline røntgeninspeksjonssystemer

Forbedre produktsikkerhet og kvalitetskontroll

METTLER TOLEDO Safeline røntgen tilbyr et bredt utvalg av røntgeninspeksjonsløsninger for matvare- og farmasøytiske applikasjoner for å levere enestående fysisk forurensningsdeteksjon av tette forurensninger som glass, metall, mineralstein, forkalket bein og høydensitetsplast. Røntgeninspeksjonssystemer kan brukes over hele produksjonslinjen, inspisere innkommende varer så vel som prosessprodukter og alle typer pumpede eller transporterte produkter, uavhengig av emballasje.

Ring for tilbud
View Results ()
Filter ()

Legg til ett eller to andre produkter til sammenligningen

Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

FAQs

Hva er fordelene ved å bruke et røntgenkontrollsystem på produksjonslinjer for næringsmidler og legemidler?

Mat- og legemiddelprodusenter bruker røntgenkontrollsystemer for å maksimere produktkvaliteten og sikkerheten. Avanserte systemer kan påvise fysiske kontaminanter i produkter samtidig som de utfører et stort utvalg av in-line-kvalitetskontroller. Installering av et røntgenkontrollsystem beskytter produsentenes merkevare og omdømme, samtidig som de unngår risikoen for potensielt dyre produkttilbakekallinger.

Relatert innhold:

Hvilke kontaminanter kan et røntgenkontrollsystem påvise?

Røntgenkontroll er svært effektive for påvisning av tette fysiske kontaminanter, inkludert alle metaller, glass, mineralstein, forkalket bein og plast og gummi med høy tetthet. I tillegg til å identifisere forurensninger, kan røntgensystemer utføre et bredt spekter av integrerte kvalitetskontroller for produktintegritet, inkludert; måling av sonert og brutto masse, identifisering av manglende eller ødelagte deler, overvåking av fyllingsnivåer, oppdagelse av produkt som er fanget i tetningen og kontroll av skadede produkter og emballasje.

Relatert innhold:

Hvor trygt er bruk av røntgenkontroll på næringsmiddel- og legemiddelprodukter?

Strålingsdosenivåene som brukes under røntgenkontroll i næringsmiddel- og legemiddelbransjen er svært lave, og de har ingen innvirkning på produktsikkerheten eller produktets smak eller tekstur. Bruk av røntgenutstyr er strengt regulert og blir mer og mer vanlig. Moderne røntgensystemer er helt trygge å bruke i arbeidsmiljøer, så lenge de anbefalte sikkerhetsveiledningene følges. 

Relatert innhold:

På hvilke punkter i produksjonsprosessen bør produsentene montere et røntgensystem?

Et røntgensystem kan monteres i begynnelsen av en prosess for å kontrollere innkommende råvarer, på hvilket som helst stadium under produksjonsprosessen eller på slutten av produksjonslinjen. Den sikreste måten å være sikker på at produktene er fri for kontaminanter på, er å bruke HACCP-prosessen (risikoanalyse og revisjon av kontrollpunkter). Produsenter bør gå gjennom produksjonsprosessen og identifisere eventuelle risikoer for produktsikkerheten. Der en risiko for fysisk kontaminering identifiseres, bør det opprettes et kritisk kontrollpunkt (CCP). I mange tilfeller kan dette være tidlig i produksjonsprosessen for å identifisere og fjerne kontaminanter før det tillegges verdier på produktet. I andre situasjoner kan det være mer praktisk å kontrollere under produksjonen eller på slutten av produksjonsprosessen, før produktet sendes.

Relatert innhold:

Kan røntgenkontroll støtte min totale utstyrseffektivitet (OEE) og gi økt produksjonseffektivitet?

Total utstyrseffektivitet (OEE) er et viktig mål for ytelse. Informasjonen som kreves for å overvåke OEE er lett tilgjengelig på et røntgenkontrollsystem av god kvalitet. METTLER TOLEDO Safeline X-ray kan bidra til OEE på mange måter, som:

  • maksimering av kapasiteten
  • solid utstyrsdesign
  • raskere produktbytter og oppsett av nye produkter
  • bedre rutiner for ytelsesverifisering (PVR-er) utført in-line uten at linjen må stoppes
  • statistikk, på skjermen eller eksternt

Relatert innhold:

Hva er en falsk utkastrate (FRR)

Falsk utkastrate (FRR) defineres som prosentandelen av falske produktutkast på en produksjonslinje. Vår avanserte røntgenkontrollprogramvare sørger for automatiske produktoppsett og produktbytter for å sikre enestående nivåer av påvisningssensitivitet, som igjen minimerer falske utkast.

Relatert innhold:

Kan røntgenutstyr bidra til å sikre nye forretninger?

Montering av røntgenkontrollsystemer i et produktkontrollprogram som omfatter hele bedriften, hjelper næringsmiddelprodusenter å overholde nasjonale og internasjonale reguleringer, lokal lovgivning og standarder som er fastsatt av detaljhandlere, og således åpne for nye markeder.

Relatert innhold:

Bør jeg montere et røntgenkontrollutstyr eller metalldeteksjonssystem på produksjonslinjen min?

Produktet som produseres og typen av sannsynlige kontaminanter vil hjelpe deg å avgjøre om et røntgensystem eller en metalldetektor er den best egnede teknologien for ditt bruksområde. Du bør ta hensyn til resultatet av HACCP-gjennomgangen. I noen tilfeller kan det hende at det beste alternativet er å bruke begge teknologiene på kritiske kontrollpunkter (CCP-er). 

Relatert innhold:

Er røntgensystemer dyre å vedlikeholde?

En servicekontrakt bør være en del av ethvert innkjøp av røntgensystem. Jevnlig vedlikehold av et røntgensystem, inkludert ytelsesverifisering, vil sikre at systemet fungerer optimalt. Dette vil forebygge problemer med matvaresikkerhet. Forebyggende vedlikehold gjør at produsentene kan unngå driftsstans på grunn av uforutsett vedlikeholdsarbeid.

METTLER TOLEDO X3000 røntgensystemgeneratorer leveres med fem års garanti ved kjøp av en servicekontrakt. Ved å beskytte den mest verdifulle delen av røntgenmaskinen, kan produsenter være trygge på at produksjonen holdes i gang lengst mulig.

Hvorfor kjøpe METTLER TOLEOD Safeline X-ray?

METTLER TOLEDO er markedsleder innen røntgenkontroll innen produksjon og pakking av næringsmidler og legemidler. Vi har erfaring med å tilby produktinspeksjonsløsninger for produkter i upakkede formater, så vel som i et bredt utvalg av pakkede formater som glasskrukker, metallbokser og annen detaljhandelemballasje.

Et globalt nettverk av serviceteknikere er tilgjengelig for å veilede produsenter i hvordan de kan optimere ytelsen til kontrollsystemene. Vi leverer støtte og service for røntgenutstyr gjennom hele levetiden til utstyret. 

Relatert innhold: