Safeline røntgeninspeksjon i næringsmiddelindustrien - X Ray
Safeline røntgeninspeksjon - X Ray

Safeline røntgenkontrollsystemer

Safelines X-rays løsninger for produktkontroll forbedrer produktsikkerhet og kvalitetskontroll

 

Safeline røntgeninspeksjon

Uovertruffen kontaminantdeteksjon og kvalitetssikring

Kontaminantdeteksjon

Våre markedsledende røntgensyste...

Uovertruffen kontaminantdeteksjon og kvalitetssikring

Kontaminantdeteksjon

Våre markedsledende røntgensystemer gir enestående påvisning av følgende farlige kontaminanter – uavhengig av form, størrelse og plassering innen en rekke bruksområder:

 • Glasskårdeteksjon (herunder "glass-i-glass"-deteksjon)
 • Metalldeteksjon (også i metallbokser og folieinnpakning)
 • Mineralsteindeteksjon
 • Deteksjon av enkelte typer plast- og gummiblandinger
 • Deteksjon av forkalket bein (inkludert kyllingbein)

Safeline X-Ray har stor erfaring med å levere løsninger innen produktkontroll for næringsmidler og legemiddelprodukter i upakkede formater, som bulkstrømningsprodukter (løse) og i pumpede og en rekke upakkede formater som for eksempel:

 • Glassbeholdere – krukker og flasker
 • Metallbokser – bokser i alle former og størrelser
 • Detaljemballasje, inkludert høye stive beholdere, plastbeholdere, kartonger/esker, poser, vesker/sekker, brett og rør, samt blisterpakninger/poser.

Kvalitetskontrollinspeksjon

I tillegg til å oppdage kontaminanter kan Safelines røntgenutstyr samtidig hjelpe produsentene med å øke produktiviteten ved å løse et bredt spekter av problemer relatert til kvalitetskontroll. Det finnes røntgenmaskiner for nærings- og legemidler som kan utføre en rekke produktintegritetskontroller i én omgang og med høy linjehastighet.

 • Masseberegning
 • Telling av komponenter
 • Identifisering av manglende eller ødelagte produkter
 • Overvåking av fyllingsnivåer
 • Inspeksjon av forseglingsintegritet
 • Kontroll av skadet emballasje

I samsvar med bestemmelsene

Å installere et av røntgendeteksjonssystemene våre kan hjelpe matprodusenter med å overholde følgende HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)-baserte GFSI (Global Food Safety Initiative)-anerkjente standarder:

 • BRCs (British Retail Consortium) globale standard for matsikkerhet
 • International Food Standard (IFS)
 • SQF-kode 2000 (Safe Quality Food)
 • FSSC (Foundation for Food Safety Certification) 22000

Inspeksjonsutstyret vårt kan også hjelpe legemiddelprodusenter med å overholde god produksjonspraksis, særlig 21 CFR del 210 og 211, GAMP¬¬- 4 og 21 CFR del 11, som håndheves av EMEA (European Medicines Agency) i Europa og FDA ( Food and Drug Administration) i USA.


 

Safeline X-ray er en ledende leverandør av produktkontrollutstyr og kontaminantdeteksjon. Matvare-, drikkevare- og legemiddelprodusenter over hele verden benytter våre inline røntgenkontrollsystemer for å beskytte forbrukere, ivareta merkevarenes omdømme, minimere risikoen for dyre tilbakekallinger av produkter, og bidra til overholdelse av regelverk.

Safelines røntgenkontrollmaskiner sikrer trygghet og kvalitet i alle ledd av produksjonsprosessen for rå, bulkstrømnings- (løse), pumpede og emballerte produkter. Verken foliefilmemballasje eller metallisert filmemballasje påvirker sensitiviteten ved røntgendeteksjon av kontaminanter.

Røntgenkontrollsystemer for innpakkede produkter
røntgeninspeksjon
røntgeninspeksjon

Røntgenkontrollsystemer for innpakkede produkter

Røntgeninspeksjon for glassbeholdere

Røntgenkontrollsystemer for hermetiske produkter

Røntgenkontrollsystemer gir fullstendig kontaminantdeteksjon i produkter i ulike typer detaljemballasjer.
Røntgeninspeksjon for glass tilbyr uovertruffen kontaminantdeteksjon i produkter i glassflasker og -krukker.
Røntgeninspeksjonsutstyr gir fremragende kontaminantdeteksjon med komplett kvalitetssikring for hermetisk pakkede matvarer.
Innpakkede produkter
Et utvalg av én eller flere detaljemballasjer kan inspiseres, fra små til store formater.
Kontaminantdeteksjon
Kontaminanter som metall, glass, plast med høy tetthet, mineralstein og forkalket bein kan oppdages i et bredt spekter av emballasje uten å påvirke produktene.
Kvalitetskontroller
Røntgensystemer kan samtidig måle masse, sjekk fyllingsnivåer og oppdage mangler og ødelagte produkter ved høye linjehastigheter.
Reduserte totale eierskapskostnader
Det mest energieffektive og tilpasningsdyktig røntgensystem på markedet, som tilbyr en fremtidsrettet investering og reduserte totale eierskapskostnader (TCO).
Glassprodukter
Røntgenkontrollsystemer for et bredt spekter av glasskrukker er ideelle for påvisning av "glass-i-glass" og andre kontaminanter. Dette sikrer fullstendig produktsikkerhet.
Kvalitetskontroll
Glassrøntgensystemene våre er i stand til samtidig å utføre flere kvalitetskontrollrutiner.
Forbedret beholderinspeksjon
Flere røntgenstråler reduserer blindpunkter i glassbeholderen og optimalisere deteksjon i bunnen, halsen og sideveggen til glasset.
Kostnadseffektiv kvalitetssikring
Røntgensystemer for "glass-i-glass"-deteksjon oppdater og frasorterer kontaminerte glassbeholdere fra produksjonslinjen automatisk, ved svært høye linjehastigheter.
Hermetiserte produkter
Deteksjon av kontaminanter inkludert metall i mat, drikke og dyrefôr i en rekke forskjellige metallbokser.
In-line-kvalitetskontroller
Produktintegritetskontroller, for eksempel overvåking av fyllingsnivåer og deteksjon av skadede bokser, kan utføres samtidig med kontaminantdeteksjon.
Økt sannsylighet for deteksjon
Røntgensystemer for metallbokser gir fullstendig dekning, noe som øker sannsynligheten for deteksjon.
Unngå tilbakekalling av produkter
Røntgenkontrollssystemet for hermetiserte produkter plasseres simpelthen over eksisterende produksjonsbånd og tar minimalt med plass.
Røntgenkontrollsystemer for innpakkede produkter
Røntgenkontrollutstyr for bulkprodukter
Røntgenkontrollsystemer for rør

Røntgenkontrollsystemer for innpakkede produkter

Røntgenkontrollutstyr for bulkprodukter

Røntgenkontrollsystemer for rør

Safelines røntgenkontrollutstyr gir uovertruffen kontaminantdeteksjon i upakkede produkter.
Røntgenutstyr for bulkprodukter gir enestående deteksjon og kvalitetskontroll i bulkstrømningsprodukter (løse) før pakking.
Røntgenutstyr for rør gir uovertruffen kontaminantdeteksjon i pumpede produkter (vanligvis kjøtt og fjærfe), fortykningsmasser, halvfaste stoffer og væsker.
Upakkede produkter
Inspeksjon av uemballerte vare som f.eks. frosne pizzaer, løse strømningsprodukter slik som ustekte burgere og deigballer, samt pumpede og bulkprodukter.
Kontaminantdeteksjon
Røntgensystemer har blitt utviklet med det formåøå oppdage uønskede kontaminanter i produktet, uavhengig av kontaminantenes form eller plassering.
Kostnadsbesparelse
Når det plasseres tidlig i produksjonslinjen, kan kontaminanter fjernes ved kilden og umiddelbart spores tilbake til leverandøren.
Fullstendig kvalitetssikring
Røntgenkontrollsystemer gir høyest deteksjonssensitivitet og sikrer nøyaktighet, pålitelighet og brukervennlighet for alle upakkede produkter.
Bulkprodukter
Inspeksjon av bulk, løse og uemballerte samlebåndsprodukter, typisk dyrefôr, nøtter, korn, frukt og grønnsaker og kjøtt, før foredling og pakking.
Forbedret matinspeksjon
Deteksjonssensitiviteten forsterkes takket være et homogent produktlag produktet under inspeksjon. Dette sikrer enkel kontaminantdeteksjon.
Høy gjennomstrømningskapasitet
Et skårebånd og justerbare nivelleringsplater holder produktene på båndet. Dette minimerer søk og forbedrer transporten av et produkt ved en konstant dybde.
Minimalt produktsvinn
Matvarer inspiseres før ytterligere verdi legges til og fjernes via frasorteringssystemer med flere klasser. Dette sikrer minimalt produktavfall.
Rørledningsprodukter
Røntgenkontroll av slurrier, halvfaste stoffer og væsker i næringsmiddelindustrien slik som kjøtt og fjærkre, meieri, bakeri.
Overlegen produktsikkerhet
Rørledningsinspeksjonsystemer gir fremragende deteksjon av kontaminanter slik som glass, metall, stein, forkalket bein og plast med høy tetthet.
Høyere inspeksjonskapasitet
Røntgensystemer er i stand til å inspisere produkter ved en hastighet på opp til 18 tonn per time, avhengig av anvendelse, uten å skade produktet.
Reduserer produktsvinn
Røntgensystemer for pumpede produkter brukes vanligvis for å inspisere produkter på et tidlig stadium i produksjonen for å minimere sløsing og spare kostnader.
Røntgenkontrollsystemer for innpakkede produkter

Røntgenkontrollsystemer gir fullstendig kontaminantdeteksjon i produkter i ulike typer detaljemballasjer.

Innpakkede produkter
Et utvalg av én eller flere detaljemballasjer kan inspiseres, fra små til store formater.
Kontaminantdeteksjon
Kontaminanter som metall, glass, plast med høy tetthet, mineralstein og forkalket bein kan oppdages i et bredt spekter av emballasje uten å påvirke produktene.
Kvalitetskontroller
Røntgensystemer kan samtidig måle masse, sjekk fyllingsnivåer og oppdage mangler og ødelagte produkter ved høye linjehastigheter.
Reduserte totale eierskapskostnader
Det mest energieffektive og tilpasningsdyktig røntgensystem på markedet, som tilbyr en fremtidsrettet investering og reduserte totale eierskapskostnader (TCO).
røntgeninspeksjon

Røntgeninspeksjon for glass tilbyr uovertruffen kontaminantdeteksjon i produkter i glassflasker og -krukker.

Glassprodukter
Røntgenkontrollsystemer for et bredt spekter av glasskrukker er ideelle for påvisning av "glass-i-glass" og andre kontaminanter. Dette sikrer fullstendig produktsikkerhet.
Kvalitetskontroll
Glassrøntgensystemene våre er i stand til samtidig å utføre flere kvalitetskontrollrutiner.
Forbedret beholderinspeksjon
Flere røntgenstråler reduserer blindpunkter i glassbeholderen og optimalisere deteksjon i bunnen, halsen og sideveggen til glasset.
Kostnadseffektiv kvalitetssikring
Røntgensystemer for "glass-i-glass"-deteksjon oppdater og frasorterer kontaminerte glassbeholdere fra produksjonslinjen automatisk, ved svært høye linjehastigheter.
røntgeninspeksjon

Røntgeninspeksjonsutstyr gir fremragende kontaminantdeteksjon med komplett kvalitetssikring for hermetisk pakkede matvarer.

Hermetiserte produkter
Deteksjon av kontaminanter inkludert metall i mat, drikke og dyrefôr i en rekke forskjellige metallbokser.
In-line-kvalitetskontroller
Produktintegritetskontroller, for eksempel overvåking av fyllingsnivåer og deteksjon av skadede bokser, kan utføres samtidig med kontaminantdeteksjon.
Økt sannsylighet for deteksjon
Røntgensystemer for metallbokser gir fullstendig dekning, noe som øker sannsynligheten for deteksjon.
Unngå tilbakekalling av produkter
Røntgenkontrollssystemet for hermetiserte produkter plasseres simpelthen over eksisterende produksjonsbånd og tar minimalt med plass.
Røntgenkontrollsystemer for innpakkede produkter

Safelines røntgenkontrollutstyr gir uovertruffen kontaminantdeteksjon i upakkede produkter.

Upakkede produkter
Inspeksjon av uemballerte vare som f.eks. frosne pizzaer, løse strømningsprodukter slik som ustekte burgere og deigballer, samt pumpede og bulkprodukter.
Kontaminantdeteksjon
Røntgensystemer har blitt utviklet med det formåøå oppdage uønskede kontaminanter i produktet, uavhengig av kontaminantenes form eller plassering.
Kostnadsbesparelse
Når det plasseres tidlig i produksjonslinjen, kan kontaminanter fjernes ved kilden og umiddelbart spores tilbake til leverandøren.
Fullstendig kvalitetssikring
Røntgenkontrollsystemer gir høyest deteksjonssensitivitet og sikrer nøyaktighet, pålitelighet og brukervennlighet for alle upakkede produkter.
Røntgenkontrollutstyr for bulkprodukter

Røntgenutstyr for bulkprodukter gir enestående deteksjon og kvalitetskontroll i bulkstrømningsprodukter (løse) før pakking.

Bulkprodukter
Inspeksjon av bulk, løse og uemballerte samlebåndsprodukter, typisk dyrefôr, nøtter, korn, frukt og grønnsaker og kjøtt, før foredling og pakking.
Forbedret matinspeksjon
Deteksjonssensitiviteten forsterkes takket være et homogent produktlag produktet under inspeksjon. Dette sikrer enkel kontaminantdeteksjon.
Høy gjennomstrømningskapasitet
Et skårebånd og justerbare nivelleringsplater holder produktene på båndet. Dette minimerer søk og forbedrer transporten av et produkt ved en konstant dybde.
Minimalt produktsvinn
Matvarer inspiseres før ytterligere verdi legges til og fjernes via frasorteringssystemer med flere klasser. Dette sikrer minimalt produktavfall.
Røntgenkontrollsystemer for rør

Røntgenutstyr for rør gir uovertruffen kontaminantdeteksjon i pumpede produkter (vanligvis kjøtt og fjærfe), fortykningsmasser, halvfaste stoffer og væsker.

Rørledningsprodukter
Røntgenkontroll av slurrier, halvfaste stoffer og væsker i næringsmiddelindustrien slik som kjøtt og fjærkre, meieri, bakeri.
Overlegen produktsikkerhet
Rørledningsinspeksjonsystemer gir fremragende deteksjon av kontaminanter slik som glass, metall, stein, forkalket bein og plast med høy tetthet.
Høyere inspeksjonskapasitet
Røntgensystemer er i stand til å inspisere produkter ved en hastighet på opp til 18 tonn per time, avhengig av anvendelse, uten å skade produktet.
Reduserer produktsvinn
Røntgensystemer for pumpede produkter brukes vanligvis for å inspisere produkter på et tidlig stadium i produksjonen for å minimere sløsing og spare kostnader.

Service

Global service, opplæring og støtte fra en markedsleder innen røntgenkontrollsystemer

Sjekk våre tjenester – Skreddersydd for å passe ditt utstyr

Vi tilbyr støtte og service for produktkontrollutstyr gjennom hele livssyklusen, fra installasjon, forebyggende vedlikehold og kalibrering til reparasjon av utstyr.

Publikasjoner

Last ned white papers, veiledninger og annen dokumentasjon om røntgenkontroll

Brosjyrer

ProdX Data Management Software
ProdX allows you to connect and control your entire product inspection management process from a single point or from multiple remote locations, elimi...

Rapporter

White paper som omhandler standarder og lovgivning for matvaresikkerhet
White paperet tar for seg de vanligste standardene for matvaresikkerhet og de nyeste kravene. Det forklarer også hvordan matvareprodusenter kan oppfyl...
Reduser faren for manglende overholdelse
Et white paper som beskriver sju måter servicestøtte fra en leverandør av produktinspeksjon kan hjelpe produsenter å oppnå sertifisering innen matvare...
Pakkede matvarer med konformitet
White paper som forklarer hvordan matvareprodusenter og eiere av merkevarer kan dra nytte av pakkede matvarer med konsekvent konformitet.
Endelige krav i FSMA
Forstå og imøtegå de endelige FSMA-kravene i påvente av Food Safety Modernization Act.
Prinsipper for aktsomhet
Dette white paperet forklarer konseptet aktsomhet, og hvilke prinsipper det innebærer. Det forklarer spesielt hvor viktig det er i forbindelse med å s...
Hvor trygt er røntgeninspeksjon av matvarer?
Dette white paperet er rettet mot næringsmiddelprodusenter som vurderer røntgeninspeksjon for å overholde forskrifter og lover som gjelder for matvare...
Hvordan finner røntgensystemer forurensninger – Last ned gratis PDF
Dette white paperet forklarer hva røntgenstråler er og de viktigste komponentene og prinsippene i et røntgenkontrollsystem. Det beskriver hvordan typi...
 How Hygienically-designed Equipment can Reduce Operational Costs
This white paper explains why the hygienic design of product inspection equipment is critical. It explores the key benefits of investing in such equip...
Validation, Verification and Monitoring For Product Inspection Equipment
This White Paper gives guidance on the essential processes of validation, verification, and routine performance monitoring for in-line product inspect...
How to Ensure The Safety of Canned Foods
This white paper explains how x-ray inspection systems ensure the safety and quality of canned food.

Saksstudier

Sikre optimal matvaresikkerhet og kvalitetskontroll
For å forbli konkurransedyktige optimaliserer Heinrichsthaler stadig effektiviteten ved sine produksjonsanlegg. Fem kombinerte sjekkveiere og metallde...
Kuchenmeister Relies on Product Inspection Equipment
Kuchenmeister has been relying on METTLER TOLEDO product inspection equipment for 20 years, for inspection of their baked good applications.
No Compromise on Safety For Dry Fruits and Vegetables
French company Calabas Industrie, which specializes in logistics, warehousing and mainly contract packaging of dried fruits and vegetables, was founde...
Phoenix Formulations
A product inspection case study showcasing how Phoenix Formulations products achieve outstanding product quality with the help of checkweighers, metal...
Bell Food Group
An x-ray case study in which meat processor Bell Food Group ensures their burger patties are inspected for various foreign bodies, plus product errors...
Tong Garden
A case study detailing how a Southeast Asian manufacturer of nuts and snacks installed an X35 to assist with detection of various contaminants includi...
Kinnerton invest in Product Inspection Technology
Kinnerton recently invested in METTLER TOLEDO Metal Detection and X-ray Inspection equipment. This wise investment will ensure that Kinnerton meets th...
La Provence Bakery Turns to Product Inspection Equipment
In 2016 La Provence purchased a new cookie line and turned to METTLER TOLEDO for their new inspection equipment to maximize their final product qualit...
Successful Product Inspection
X-ray inspection systems from Mettler-Toledo Safeline have supported Kuchenmeister in complying with national and international legislation and standa...
Dulcesol - Attention to Quality
Grupo Dulcesol's manufacturers bakery and confectionery products. To consistently maintain their high standards it relies on METTLER TOLEDO solutions...

Multimedia

Se vårt utvalg av informative videoer om produktkontroll

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.